Zalety blokady alkoholowej

Z tego artykułu Zalety blokady alkoholowej dowiesz się:

 • jakie są zalety blokady alkoholowej?
 • dlaczego warto ubiegać się o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?
 • jak wygląda procedura skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową?

Blokada alkoholowa jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla kierowców, którzy mają orzeczony prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za wykroczenie jazdy samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 par 1 kw lub za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a kk.

Kierowca, może wnosić o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów po upływie:

 • połowy orzeczonego zakazu
 • 10 lat – gdy Sąd orzekł wobec kierowcy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Jeżeli chcesz się dowiedzieć od kiedy liczony jest zakaz prowadzenia pojazdów zapraszamy do lektury artykułu: Do kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów?

Główne zalety blokady alkoholowej to:

Po pierwsze, kierowca, który uzyskał zgodę Sądu, na kierowanie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową, może bez przeszkód poruszać się samochodem, bez narażania się na zarzut popełnienia przestępstwa złamana prawomocnego zakazu sądowego z art. 244 kk. Więcej na temat przestępstwa z art. 244 kk, znajdziesz w artykule Kara za złamanie zakazu sądowego.

Stanowczo odradzamy kierowanie samochodem pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów bez wcześniejszego ubiegania się o skrócenie zakazu przez zgodę Sądu na blokadę alkoholową, ponieważ jak wynika z naszej praktyki zawodowej Sądy podchodzą niezwykle surowo do kierowców, którzy nie respektują orzeczonego wobec nich zakazu sądowego. Ponadto kierowca, który będzie miał w swojej karcie karnej nowy wyrok za popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego, nie ma praktycznie szans na wyrażenie przez Sąd zgody na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową.

Po drugie, kierowca, który uzyska zezwolenie Sądu na zmianę formy wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów, będzie mógł podjąć pracę, do której wykonywania wymagane jest posiadanie prawa jazdy. Ponadto, co zapewne będzie ważne dla wielu kierowców, blokada alkoholowa – jest niewielkim urządzeniem, który jest niewidoczny z zewnątrz pojazdu, tylko i wyłącznie pasażer kierowcy, zobaczy, że kierowca, aby uruchomić pojazd, musi skorzystać z tego urządzenia.

Po trzecie, możliwość wcześniejszego zdania egzaminu na prawo jazdy. W przypadku skrócenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową, kierowca przed montażem blokady alkoholowej w samochodzie musi zdać egzamin na prawo jazdy teoretyczny oraz praktyczny (jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów przekroczył 1 rok). Zaletą wcześniejszego zdania egzaminu na prawo jazdy jest to, że po upływie okresu trwania zakazu, kierowca nie będzie musiał ponownie podchodzić do egzaminu na prawo jazdy. Otrzyma z wydziału komunikacji nowy dokument praw jazdy, w którym nie będzie już wpisany kod 69, który informował, że kierowca może poruszać się tylko samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową.

Postępowanie sądowe w sprawie o blokadę alkoholową

Przedstawiliśmy główne zalety blokady alkoholowej, teraz skupimy się na postępowaniu sądowym w sprawie o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową.

Po pierwsze, szybkość postępowania sądowego. Sądy zazwyczaj rozpoznają wniosek o blokadę alkoholową w przeciągu 2-3 miesięcy, od wpłynięcia do Sądu, wniosku skazanego.

Po drugie, wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jest zwolniony od opłat sądowych, ale w naszej praktyce zawodowej zdarzyła się sytuacja, iż Sąd wezwał skazanego do uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 45 zł – analogicznie jak w przypadku warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary – są to jednak sporadyczne sytuacje.

Po trzecie, duża dostępność na rynku firm zajmujących się sprzedażą oraz montażem blokad alkoholowych. Ponadto, firmy te poza sprzedażą urządzeń, oferują również możliwość wynajęcia blokady alkoholowej. Miesięczny koszt wynajmu blokady alkoholowej wynosi od ok. 100 zł do ok. 150 zł – w zależności od okresu, na jaki wynajmowane jest urządzenie.

Reasumując blokada alkoholowa jest bardzo korzystną instytucją dla kierowców, wobec których Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, ponieważ umożliwia im po upływie połowy orzeczonego zakazu, prowadzenie pojazdu mechanicznego pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu.

Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

W tym miejscu każdy kierowca zapyta: od czego zacząć, aby uzyskać blokadę alkoholową? Otóż odpowiedź jest jedna, należy zacząć od sporządzenia dobrze uzasadnionego wniosku o blokadę alkoholową i złożenia go do Sądu. Sądem właściwym jest Sąd, który wydał wobec kierowcy wyrok za jazdę po alkoholu w I instancji. Miejsce zamieszkania kierowcy nie będzie miało w tym przypadku znaczenia, dla ustalenia właściwości Sądu.

Argument, że wniosek o skrócenie zakazu powinien być bardzo dobrze uzasadniony wynika z tego, że:

 • decyzja Sądu, w przedmiocie blokady alkoholowej jest fakultatywna, to znaczy, że Sąd może ale nie musi wyrażać zgody na blokadę alkoholową.
 • jak wynika z naszej praktyki zawodowej bardzo często Sądy podejmują decyzję w przedmiocie blokady alkoholowej na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron. A zatem w takim przypadku Sąd podejmując decyzję w przedmiocie zmiany sposobu wykonywania środka karnego podejmuje na podstawie akt sprawy – a więc na podstawie wniosku kierowcy skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową oraz na podstawie dokumentów dołączonych przez kierowcę, do złożonego przez niego wniosku.

Jak widać, to obowiązkiem kierowcy jest przekonanie Sądu, że prowadzenie przez niego pojazdu mechanicznego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, a czyn który popełnił był jednorazowym błędem, który przyszłości się nie powtórzy. To właśnie uzasadnienie wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową powinno zawierać opisanie właściwości i warunków osobistych kierowcy, jego aktualnej sytuacji, przebiegu okresu próby, jak również uzasadnienie dlaczego kierowca, zwrócił się do Sądu z takim wnioskiem.  Więcej na temat uzasadnienia wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę znajdziesz w artykule: Uzasadnienie wniosku o blokadę alkoholową.

Oczywiście kierowca może samodzielnie sporządzić wniosek o blokadę alkoholową. Przepisy prawa nie wymagają, aby taki wniosek był sporządzony i podpisany przez adwokata. Niemniej jednak nasza praktyka zawodowa pokazuje, że każdą sprawę warto skonsultować z adwokatem, który specjalizuje się w sprawach o odzyskanie zatrzymanego prawa jazdy, ponieważ z uwagi na posiadane doświadczenie będzie mógł pomóc kierowcy w zgromadzeniu argumentacji, przemawiającej za udzieleniem przez Sąd zgody na blokadę alkoholową.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach karnych o wcześniejsze odzyskanie przez kierowcę prawa jazdy. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy wnioski o skrócenie zakazu, jak również reprezentujemy kierowców w toczącym się postępowaniu wykonawczym o udzielenie zgody na blokadę alkoholową.

Procedura skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową

Opisaliśmy już od czego kierowca powinien zacząć, jeżeli chce ubiegać się o blokadę alkoholową, teraz skupimy się na opisaniu krok po kroku jak wygląda procedura sądowa oraz administracyjna, po złożeniu przez kierowcę wniosku o blokadę alkoholową do Sądu.

Po wypłynięciu wniosku do Sądu i zarejestrowaniu sprawy, Sąd wyznacza termin posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku skazanego. Przed wyznaczeniem terminu posiedzenia Sąd zwraca się do Krajowego Rejestru Karnego po aktualną kartę karną skazanego oraz zleca kuratorowi przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Powyższe dowody mają na celu zebranie dodatkowych informacji o osobie skazanego.

Sąd podejmuje decyzję w przedmiocie blokady alkoholowej na posiedzeniu:

 • niejawnym (o terminie posiedzenia Sąd zawiadamia skazanego)

lub

 • jawnym (o terminie posiedzenia Sąd zawiadamia skazanego).

Następnie jeżeli Sąd uwzględni wniosek o blokadę alkoholową, a Prokurator nie złoży zażalenia na powyższe postanowienie, wówczas Sąd przesyła odpis prawomocnego postanowienia do wydziału komunikacji. Jeżeli jednak Sąd nie uwzględni wniosku skazanego, wówczas na takie postanowienie przysługuje zażalenie. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od:

 • ogłoszenia postanowienia (jeżeli skazany był obecny na ogłoszeniu)

lub

 • doręczenia odpisu orzeczenia (jeżeli skazany nie był obecny na ogłoszeniu).

Procedura odzyskania prawa jazdy przed wydziałem komunikacji – zalety blokady alkoholowej

Kierowca, który uzyskał zgodę na blokadę alkoholową, powinien zgłosić się do wydziału komunikacji, w którym jest jego prawo jazdy po odbiór:

 • dokumentu prawa jazdy, w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie przekroczył 1 roku

lub

 • skierowanie na kontrolny egzamin na prawo jazdy w przypadku orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż 1 rok. W sytuacji kiedy Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż 1 rok, kierowca po odebraniu z wydziału komunikacji skierowania na kontrolny egzamin na prawo jazdy, powinien zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w celu zapisania się na kontrolny egzamin na prawo, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Jeżeli kierowca zda egzamin na prawo jazdy, wówczas wydział komunikacji wydaje mu nowy dokument prawa jazdy, na którym w rubryce nr 12 znajduje się adnotacja, że kierowca może poruszać się wyłączenie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową (tj. kod 69).

Następnie kierowca musi zamontować w swoim samochodzie blokadę alkoholową. Na rynku funkcjonuje wiele firm, które zajmują się sprzedażą, wynajmowaniem blokad alkoholowych oraz kalibrowaniem blokad alkoholowych (blokadę alkoholową należy kalibrować co 12 miesięcy). Kolejnym krokiem jest sprawdzenie prawidłowości działania blokady alkoholowej na stacji diagnostycznej, która wydaje dokument potwierdzający badanie (dokument ten kierowca powinien wozić ze sobą na wypadek kontroli drogowej).

Reasumując, jak widać zalety blokady alkoholowej są oczywiste i warto ubiegać się o skrócenie zakazu, ponieważ jak to zostało wskazane kierowca po spełnieniu w/w przesłanek będzie mógł poruszać się samochodem bez narażania się na popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Ile czasu kierowca musi jeździć z blokadą?

Z artykułu Ile czasu kierowca musi jeździć z blokadą alkoholową? dowiesz się:

 • czym jest skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową i dlaczego warto o nią się ubiegać?
 • kiedy możesz wnosić o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową
 • ile czasu kierowca musi jeździć z blokadą alkoholową?
 • co się dzieje po upływie orzeczonego zakazu gdy jeździłeś z blokadą alkoholową?

Czym jest blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa jest to urządzeniem, które jest montowane w samochodzie, które uniemożliwienia uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową polega na tym, że kierowca będzie mógł przez pozostały okres trwania zakazu prowadzenia pojazdów poruszać się pojazdami, które wyposażone są w blokadę alkoholową.

Blokada alkoholowa nie jest skróceniem zakazu prowadzenia pojazdów, a zmianą sposobu wykonywania tego środka karnego. Zakaz prowadzenia pojazdów nadal obowiązuje kierowcę, jednakże dotyczy tylko pojazdów, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową. Powyższe oznacza, że gdy Sąd wyrazi zgodę na blokadę alkoholową, kierowca będzie mógł bez przeszkód poruszać się samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową.

Więcej na temat procedury ubiegania się o blokadę alkoholową znajdziesz w artykułach:

Kiedy kierowca może wnosić o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

Kierowca, może wnosić o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów po upływie:

 • połowy orzeczonego zakazu
 • 10 lat – gdy Sąd orzekł wobec kierowcy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Jeżeli chcesz się dowiedzieć od kiedy liczony jest zakaz prowadzenia pojazdów zapraszamy do lektury artykułu: Do kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów?

Ile czasu kierowca musi jeździć z blokadą alkoholową?

To ile czasu kierowca będzie musiał jeździć z blokadą alkoholową, zależy od tego na ile Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów i kiedy kierowca wnosi o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową. Powyższe zagadnienie najlepiej będzie wyjaśnić na przykładzie:

Sąd orzekł wobec Jana Kowalskiego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Jan Kowalski w dniu kontroli przez Policję tj w dniu 2 stycznia 2018 roku posiadał przy sobie dokument prawa jazdy, który został mu zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji. Sąd wydał wobec Jana Kowalskiego wyrok skazujący w dniu 6 czerwca 2018 r, w którym na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów w wymiarze 3 lat, zaliczył Janowi Kowalskiemu okres od 2 stycznia 2018 roku. A zatem 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów jest liczony od dnia 2 stycznia 2017 roku do dnia 2 stycznia 2020 roku. Jan Kowalski po upływie połowy orzeczonego zakazu tj. 3 lipca 2019 roku, złożył do Sądu, który wydał wyrok wobec niego, wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez blokadę alkoholową. Sąd postanowieniem z dnia 26 lipca 2019 roku, wyraził zgodę na blokadę alkoholową. Następnie po uprawomocnianiu się postanowienia, Sąd wysłał to postanowienie do wydziału komunikacji, który skierował Jana Kowalskiego na egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy. Jan Kowalski w dniu 19 sierpnia 2019 roku, zdał egzamin na prawo jazdy. Następnie zamontował blokadę alkoholową w swoim samochodzie oraz dokonał jej kalibracji na stacji diagnostycznej. Wydział komunikacji w dniu 2 września 2019 roku wydał Janowi Kowalskiemu nowy dokument prawa jazdy, na odwrocie, którego umieszczony jest kod 69, który oznacza, że kierowca może poruszać się jedynie samochodem, który ma blokadę alkoholową.

Ile czasu kierowca musi jeździć z blokadą?

W związku z powyższym od dnia 2 września 2019 roku, Jan Kowalski może poruszać się samochodem, w którym zamontowana jest blokada alkoholową, bez narażania się na popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego, o którym przestępstwie piszemy w artykule: Kara za złamanie zakazu sądowego. Czyli ile czasu Jan Kowalski musi jeździć z blokadą alkoholową? Otóż, przez pozostały okres zakazu, a więc 1 rok i 4 miesiące, tj do dnia 2 stycznia 2019 roku, bo wówczas upływa 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczony wobec Jana Kowalskiego.

Co się dzieje po upływie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów?

Wielu kierowców zastanawia się, czy po upływie zakazu prowadzenia pojazdów, w tym po upływie czasu kiedy kierowca jeździł samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową, będzie musiał ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy. Otóż nie, po upływie orzeczonego zakazu, kierowca nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy. Kierowca po upływie orzeczonego zakazu otrzyma nowy dokument prawa jazdy, w którym nie będzie już wzmianki o tym, że może poruszać się tylko samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Definicja pojazdu mechanicznego w sprawie o jazdę po alkoholu

Definicja pojazdu mechanicznego w sprawie o przestępstwo oraz wykroczenie kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

Z tego artykułu: Definicja pojazdu mechanicznego dowiesz się jak rozumieć definicję pojazdu mechanicznego w świetle przepisów prawa karnego.

Wyjaśnienie jak należy rozumieć pojazd mechaniczny w świetle prawa karnego będzie miało kluczowe znaczenie przy ustaleniu przez organy ścigania czy kierowca poruszał się pojazdem mechanicznym po alkoholu czy może jednak był to pojazd niemechaniczny, a zatem:

 • czy popełnił przestępstwo lub wykroczenie kierowania pojazdem mechanicznym po alkoholu, za które Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 • czy jednak popełnił wykroczenie kierowania pojazdem niemechanicznym po alkoholu, za które Sąd nie orzeka zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych – czyli w tym przypadku kierowcy nie grozi utrata prawa jazdy.

Oczywiście kwestia definicji pojazdu mechanicznego nie budzi wątpliwości gdy kierowca poruszał się samochodem osobowym czy też ciężarowym – bo są to pojazdy mechaniczne. Natomiast wątpliwości interpretacyjne jak rozumieć pojazd mechaniczny pojawiają się np. przy definicji motoroweru, czy jest to pojazd mechaniczny czy może pojazd niemechaniczny?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Definicja pojazdu mechanicznego

Pojazdem mechanicznym jest każdy pojazd wprawiany w ruch poprzez umieszczony na nim silnik, a więc taki, który z racji swojej konstrukcji jest poruszany siłą mechaniczną pochodzącą z silnika. Jest to definicja pojazdu mechanicznego obowiązująca w każdej strefie ruchu: lądowego, wodnego czy powietrznego.

Definicja pojazdu mechanicznego na przykładach:

Tytułem przykładowego wyliczenia pojazdami mechanicznymi są samochody, maszyny rolnicze, wózki widłowe, motocykle, skutery (niezależnie od pojemności skokowej silnika), tramwaje, trolejbusy, lokomotywy kolejowe, samoloty, helikoptery, statki wodne, motorówki.

Dla rozwiania jakichkolwiek wątpliwości za pojazdy mechaniczne są przyjmowane również:

 • pojazdy poruszane przez silnik w trakcie poruszania się siłą bezwładności czy rozpędu, np. po wyłączeniu silnika, podczas zjeżdżania z wyłączonym silnikiem ze wzniesienia jak i samochód holowany przez inny pojazd
 • motorowery, a więc rowery zaopatrzone konstrukcyjnie w silnik pomocniczy, jeśli jego pojemność skokowa przekracza 50 cm3
 • skutery niezależnie od pojemności zamontowanego silnika nawet, jeśli w dowodzie rejestracyjnym użyto nazwy „motorower”
 • wózki widłowe gdyż są wprawiane w ruch przez silnik, tyle, że elektryczny

Pojazdami niemechanicznymi są:

 • rowery;
 • rowery zaopatrzone w silnik pomocniczy, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3.

Przestępstwo a wykroczenie jazdy po alkoholu

Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości (a więc przy stężeniu przekraczającym 0,5 promila alkoholu we krwi lub 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu)  jest przestępstwem z art.178a k.k. tylko wówczas, gdy kierowca prowadzi w tym stanie pojazd mechaniczny.  

Podobnie kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu (przy stężeniu alkoholu od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi lub od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) jest wykroczeniem z art.87 par. 1 k.w. tylko wtedy, gdy kierujący prowadzi w tym stanie  pojazd mechaniczny.

Natomiast prowadzenie pojazdu niemechanicznego, np. roweru pod wpływem alkoholu, niezależnie od stężenia alkoholu, nie jest przestępstwem – jest tylko wykroczeniem opisanym w art.87 par. 1a i par.2 k.w.

Ile wynosi zakaz za jazdę po alkoholu?

Rozróżnienie pojazdu mechanicznego od pojazdu niemechanicznego jest kluczowe dla kierującego pojazdem, gdyż:

 1. za prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu Sąd wymierza kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres:
 • od 6 miesięcy do 3 lat – w przypadku wykroczenia z art.87 par. 1 k.w. Więcej na temat zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie kierowania pojazdem mechanicznym po alkoholu znajdziesz w artykule: Wykroczenie jazdy samochodem po alkoholu. Ponadto co ważne pomimo popełnienia przez kierowcę wykroczenia jazdy samochodem po alkoholu może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 39 par 1 kw, jeżeli uzna, że w sprawie wystąpił szczególny przypadek i orzeczenie wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów byłby zbyt dolegliwe. Więcej na temat braku zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazy po alkoholu, znajdziesz w artykule: Jak ubiegać się o zwrot prawa jazdy za utraconego za alkohol?
 • albo od 3 lat do lat 15 – w przypadku popełnienia przez kierowcę przestępstwa z art.178a par. 1 k.k. Więcej na temat przestępstwa jazdy samochodem po alkoholu znajdziesz w artykule: Kara za jazdę po alkoholu Natomiast kierowcy, który był już karany za jazdę po alkoholu i w okresie próby ponownie kierował pojazdem mechanicznym, zostanie mu przedstawiony zarzut ponownej jazdy po alkoholu z art. 178a par. 4 kk, za co grozi dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Ponowna jazda samochodem po alkoholu. W przypadku popełnienia przez kierowcę przestępstwa jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 kk, Sąd zastosować wobec sprawcy niekaranego wcześniej za przestępstwo warunkowe umorzenie postępowania karnego i może odstąpić od orzeczenia wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach bądź może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku lub 2 lat. Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania za jazdę po alkoholu znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

natomiast

 • za prowadzenie pojazdu niemechanicznego pod wpływem alkoholu Sąd nie może wymierzyć kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Może jedynie orzec wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych. Więcej na ten temat w artykule: Co grozi za jazdę pojazdem niemechanicznym po alkoholu?

 Podsumowując:

Prowadzenie pojazdu niemechanicznego pod wpływem alkoholu, niezależnie od jego stężenia nie jest przestępstwem.

Za prowadzenie pojazdu niemechanicznego pod wpływem alkoholu sąd nie może wymierzyć kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jeżeli prowadziłeś pojazd mechaniczny, zgodnie z podaną wyżej definicją, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym wówczas popełniłeś przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.

Jeżeli prowadziłeś pojazd mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, wówczas popełniłeś wykroczenie z art.87 § 1 k.w.

Jeśli kierowałeś pojazdem niemechanicznym pod wpływem alkoholu, to niezależnie od jego stężenia nie popełniłeś przestępstwa, lecz wykroczenie, za które Sąd nie może Ci wymierzyć zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 32 komentarze

0.26 mg alkoholu jaka kara?

W tym artykule zajmiemy się zagadnieniem dotyczącym przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, gdzie najwyższy wynik badania alkomatem wyniósł 0.26 mg alkoholu i jaka za to grozi kara? Ponadto w artykule odpowiadamy na pytania:

 • Czy kierowca przy wyniku badania trzeźwości 0.26 mg/l ma szansę na odzyskanie prawa jazdy?
 • Czy kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata?
 • Czy ma szansę na uniknięcie ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy?

Jaka kara za kierowanie pojazdem po alkoholu przy wyniku 0.26 mg alkoholu?

Na początku konieczne jest wyjaśnienie kiedy kierowca popełnia przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a kk a kiedy wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 kw.

Zgodnie z Kodeksem karnym stan nietrzeźwości rozpoczyna się od wyniku 0.26 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przy stężeniu alkoholu na poziomie od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu mamy do czynienia ze stanem po użyciu alkoholu. Z powyższego wynika, że „wynikiem granicznym” jest 0.26 mg alkoholu – co ma decydujące znaczenie na to jaka kara grozi kierowcy za popełniony czyn.

Przestępstwo a wykroczenie jazdy po alkoholu

Rozróżnienie to jest bardzo istotne, gdyż sprawca, który prowadził pojazd mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu (tj. od 0,10 mg/l alkoholu do 0,25 mg/l alkoholu) poniesie odpowiedzialność karną za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Za wykroczenie jazdy po alkoholu kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Sąd w szczególnym przypadku może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 39 par 1 kw. Zgodnie, z którym:

„W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.”

Artykuł 39 par 1 kw jest podstawą prawną do ubiegania się o odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd, aby mógł odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów musi dojść do przekonania, że czyn popełniony przez kierowcę miał incydentalny charakter, a obwiniony jako kierowca nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, biorąc pod uwagę jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia. Więcej na temat odstąpienia od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu znajdziesz w artykule: Czy można zachować prawo jazdy za jazdę po alkoholu?

0.26 mg alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania – jaka kara

W przypadku prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości przy najwyższym wyniku 0.26 mg alkoholu kierującemu zostanie przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., a tym samym grozi mu znacznie surowsza kara niż w przypadku popełnienia wykroczenia jazdy po alkoholu z art. 87 par 1 kw.

Natomiast jeżeli kierowca był już uprzednio karany za jazdę po alkoholu zostanie mu przedstawiony zarzut ponownego kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k.

W przypadku przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi od lat 3 do 15 lat.

Natomiast w razie ponownej jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości kierowcy grozi dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

0.26 mg alkoholu jaka kara

0.26 mg alkoholu jaka kara

Kierowca, który nie był uprzednio karany za jazdę po alkoholu, może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, a tym samym może wnosić o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów bądź orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku lub 2 lat – co jest rozstrzygnięciem o wiele korzystniejszym niż wyrok skazujący, gdzie minimalny zakaz prowadzenia pojazdów wynosi 3 lata. Nasza praktyka zawodowa pokazuje, że każdą sprawę warto przeanalizować pod kątem warunkowego umorzenia postępowania karnego, gdyż spotkaliśmy się ze sprawami, gdzie Sąd zastosował warunkowe umorzenie postępowania karnego nawet przy wyniku ok. 1,5 promila. Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz przesłanek jakimi kieruje się Sąd przy zastosowaniu omawianej instytucji znajduje się w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Przestępstwo czy wykroczenie przy wyniku badania trzeźwości kierującego 0.26 mg alkoholu jaka kara?

W praktyce, przy wyniku 0.26 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, który jest wynikiem „granicznym” między wykroczeniem a przestępstwem kluczową kwestią jest tzw. niepewność pomiaru alkomatu, a tym samym w konsekwencji: jaka kara grozi kierowcy za ten czyn i najważniejsze czy kierowca popełnił przestępstwo czy może jednak wykroczenie jazdy po alkoholu?

Należy wskazać, iż każde urządzenie używane przez Policję do badania stanu trzeźwości kierujących, obarczone jest pewnym błędem, który wpływa na wynik tego badania.

Wartość niepewności pomiarowej alkomatu wskazana jest we świadectwie wzorcowania danego urządzenia, które znajduje się w aktach każdej sprawy o przestępstwo oraz wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

W przypadku większości alkomatów używanych przez Policję niepewność pomiaru wynosi zazwyczaj +/- 0,01 mg/l (np. Alco-Sensor IV)

Uwzględnienie przez Sąd niepewności pomiaru pozwala na ustalenie rzeczywistego stopnia nietrzeźwości badanego, który może być wyższy bądź niższy (o 0,01 mg/l) niż wynik, jaki wskazuje alkomat.

Wynik 0.26 mg alkoholu a niepewność pomiaru 0.01 mg – jaka kara?

Przykładowo, jeśli alkomat Alco-Sensor IV wskazał u kierującego samochodem wynik badania trzeźwości 0.26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu to rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego mogło wynosić :

 • 0.25 mg/l;
 • 0.26 mg/l;
 • 0.27 mg/l

Zauważyć należy, że każda ze wskazanych alternatyw jest w równym stopniu możliwa i w sytuacji gdy od badanego nie pobrano krwi do analizy – nie ma możliwości, aby ze 100 % pewnością określić, który ze wskazanych wyników alkoholu w wydychanym powietrzu w rzeczywistości wystąpił u badanego.

W związku z obowiązującą w prawie karnym zasadą, iż niedające się usunąć wątpliwości Sąd poczytuje na korzyść oskarżonego, Sąd ma obowiązek przyjąć najkorzystniejszą wersję dla oskarżonego. Innymi słowy, przy ustalaniu stopnia nietrzeźwości oskarżonego Sąd powinien uwzględnić niepew0.26 mg alkoholu jaka kara ność pomiarową alkomatu poprzez ustalenie, iż najwyższy wynik badania oskarżonego wyniósł 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu – eliminując tym samym z opisu czynu wynik 0.26 mg alkoholu, co będzie miało wpływ na kwalifikację czynu oraz na to jaka kara grozi kierowcy.

0.26 mg alkoholu jaka kara

Takie ustalenie pociąga za sobą istotne konsekwencje prawne – mając bowiem na uwadze fakt, iż odpowiedzialność karna za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości rozpoczyna się od stężenia 0.26 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, przyjęcie, iż przy uwzględnieniu niepewności pomiarowej urządzenia rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego wyniosło nie 0.26 mg alkoholu lecz 0.25 mg alkoholu skutkować powinno zmianą kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu z przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. Jeżeli Sąd rozpoznający sprawę o kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu przy wyniku 0.26 mg alkoholu, podzieli argumentację o niepewności pomiaru alkomatu i zmieni kwalifikację czynu zarzucanego kierowcy, wówczas grozi mu kara grzywny do 5.000, 00 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, niepewność pomiaru alkomatu, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano | 1 komentarz

Skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

Czym jest skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową, nie jest de facto skróceniem zakazu, a zmianą formy wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów. Innymi słowy, Sąd po upływie połowy orzeczonego zakazu może orzec o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych w blokadę alkoholową tj. zakaz nadal obowiązuje, ale dotyczy tylko pojazdów, w których nie jest zamontowana blokada.

Jak długo trzeba jeździć z blokadą alkoholową?

To ile kierowca będzie musiał poruszać się pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową, zależy od tego na ile orzeczony był zakaz prowadzenia pojazdów. Dla lepszego wyjaśnienia powyższej kwestii, posłużymy się następującym przykładem:

Sąd orzekł wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 4 lata, następnie kierowca po upływie połowy zakazu tj. po 2 latach złożył wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową. Sąd po 2 miesiącach od wpływu wniosku do Sądu, wyraził zgodę na blokadę alkoholową. Następnie kierowca po miesiącu od wydania przez Sąd postanowienia o blokadzie alkoholowej zdał egzamin na prawo jazdy i zamontował blokadę, a zatem kierowca po 2 latach i 3 miesiącach ma możliwość poruszania się samochodem. Czyli będzie jeździł samochodem z blokadą alkoholową przez pozostały okres trwania zakazu, a więc w naszym przykładzie przez okres 1 roku i 9 miesięcy. Co po tym czasie? Po upływie 4 lat trwania zakazu, kierowca nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy i otrzyma nowe prawo jazdy, a tym samym będzie mógł poruszać się również samochodami, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową.

Kto może ubiegać się o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

O blokadę alkoholową może ubiegać się każdy kierowca, wobec którego Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę samochodem po alkoholu. Czyli zarówno o skrócenie zakazu przez blokadę może ubiegać się kierowca, który popełnił wykroczenie jazdy po alkoholu, jak również kierowca, który popełnił przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości.

Kto nie może ubiegać się o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

Skoro o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową może ubiegać się kierowca, który jechał samochodem po alkoholu i Sąd orzekł wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów, to o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową nie może ubiegać się kierowca, wobec którego Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów za:

 • przestępstwo złamania prawomocnego zakazu sądowego z art. 244 kk
 • przestępstwo jazdy samochodem pomimo cofniętych uprawnień z art. 180a kk
 • przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 kk
 • przestępstwo niezatrzymania się do kontroli drogowej z art. 178b kk
 • wykroczenie spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym art. 86 par 1 kw
 • wykroczenie jazdy bez uprawnień z art. 94 par 1 kw.

Kiedy można złożyć wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

Kierowca może złożyć do Sądu wniosek o blokadę alkoholową, wówczas gdy:

 • zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez co najmniej połowę orzeczonego wymiaru;
 • zakaz prowadzenia pojazdów jest prawomocny, tj. postępowanie wobec kierowcy zakończyło się wydaniem wyroku, który jest prawomocny, czyli dopóki postępowanie karne nie zostało prawomocnie zakończone, kierowca nie może złożyć wniosku o blokadę alkoholową;
 • postawa, właściwości i warunki osobiste kierowcy, jego zachowanie w okresie próby uzasadniają przekonanie, że prowadzenie samochodu przez kierowcę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Procedura skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową:

Kierowca, aby mógł po upływie połowy zakazu prowadzenia pojazdów, ubiegać się o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową, musi przejść następującą procedurę:

1. Złożenie do Sądu wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o blokadę alkoholową jest Sąd I instancji, który orzekł zakaz prowadzenia pojazdów. Wniosek o blokadę alkoholową powinien być bardzo dobrze uzasadniony. Bardzo często Sąd podejmuje decyzję w przedmiocie blokady na posiedzeniu niejawnym, tj. bez udziału stron. Dlatego też Sąd opiera się w głównej mierze na dokumentach złożonych przez skazanego do akt sprawy wraz z wnioskiem o blokadę alkoholową.

Zadzwoń aby umówić się na konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

2. Podjęcie przez Sąd decyzji w sprawie o wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

Sąd decyzję w przedmiocie skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową podejmuje na posiedzeniu jawnym lub niejawnym. Jeżeli Sąd wyrazi zgodę na blokadę alkoholową, to przesyła odpis prawomocnego postanowienia do wydziału komunikacji. Ponieważ Sąd może podjąć decyzję w przedmiocie skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową na posiedzeniu bez udziału stron, bardzo ważne jest sporządzenie dobrze uzasadnionego wniosku o skrócenie zakazu. Dlatego też ważne jest przedstawienie Sądowi, dlaczego blokada alkoholowa jest potrzebna kierowcy. Innymi słowy, dlaczego potrzebuje ponownie jeździć samochodem.

3. Egzamin na prawo jazdy i montaż blokady alkoholowej

Jeżeli Sąd wyraził zgodę na blokadę alkoholową, wówczas przesyła odpis postanowienia do wydziału komunikacji. Następnie procedura zależy od tego czy orzeczony zakaz przekroczył 1 rok.

 • Gdy Sąd orzekł wobec nietrzeźwego kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok lub poniżej 1 roku, to kierowca przed montażem blokady alkoholowej nie musi ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.
 • Gdy Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów powyżej 1 roku, to kierowca przed montażem blokady alkoholowej musi ponownie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy.

Kierowca wobec, którego  Sąd wyraził zgodę na skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową, aby mógł ponownie poruszać się samochodem, musi przejść badania lekarskie, badania psychomotoryczne oraz kurs reedukacyjny.

Następnie otrzyma nowe prawo jazdy, w którym będzie zaznaczone, że może poruszać się jedynie samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową. Na odwrocie prawa jazdy będzie wpisany kod 69.

Kolejnym krokiem jest zakup blokady alkoholowej (koszt ok. 4.000.00 zł– 5.000,00 zł) bądź jej wynajęcie (koszt ok. 100 zł miesięcznie). Firmy sprzedające oraz wynajmujące blokady alkoholowe, dokonują również jego montażu w samochodzie.

Ostatnim krokiem jest wizyta w stacji kontroli pojazdów, na której zostanie sprawdzone czy blokada alkoholowa działa poprawnie. Kierowca otrzyma potwierdzenie poprawności działania blokady alkoholowej. Urządzenie musi być kalibrowane co 6 miesięcy – tj. sprawdzane na stacji diagnostycznej.

Podsumowując, kierowca, który przejdzie pozytywnie w/w procedurę, może bez żadnych przeszkód poruszać się samochodem, w którym jest zamontowana blokada alkoholowa.

Zadzwoń aby umówić się na konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

W pierwszej kolejności koniecznym jest wytłumaczenie czym jest to warunkowe umorzenie postępowania karnego? I jakie znaczenie ma dla kierowcy ubieganie się o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Otóż, najprościej rzecz ujmując, warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu polega na tym, że Sąd uznaje oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, tj. prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 KK, jednakże z uwagi na szczególne okoliczności odstępuje od wydania wyroku skazującego. Czy jest natomiast wyrok skazujący?

Wyrok skazujący za jazdę po alkoholu z art. 178a par 1 KK, to wyrok, w którym Sąd orzeka:

 • karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności
 • świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000,00 zł
 • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do lat 15.

Jakie korzyści wynikają z warunkowego umorzenia postępowania za jazdę po alkoholu?

Po pierwsze i jak się wydaje najważniejsze, to zakaz prowadzenia pojazdów krótszy niż 3 lata – bo tyle jak zostało wyżej wskazane wynosi minimalny zakaz w przypadku wyroku skazującego, natomiast w przypadku warunkowego umorzenia postępowania za jazdę po alkoholu Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat. Jeżeli Sąd orzeknie wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku, wówczas nie będzie musiał on ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Po drugie – niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. W przypadku gdy Sąd wydaje wyrok skazujący, oczywistym jest, że skazany do momentu zatarcia wyroku jest osobą karaną za przestępstwo. Informacja o wydanym wyroku jest wpisywana do Krajowego Rejestru Karnego. Natomiast wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym. Co prawda informacja o wydanym wyroku jest wpisywana również do Krajowego Rejestru Karnego, ale osoba wobec, której Sąd wydał wyrok skazujący jest w świetle prawa osobą niekaraną.

Po trzecie – brak jest minimalnej wysokości świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego minimalna świadczenie przy skazaniu za jazdę pod wpływem alkoholu wynosi 5.000,00 zł.

Jak widać warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu jest bardzo korzystnym rozstrzygnięciem, dla kierowcy zatrzymanego za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i warto o to powalczyć.

Kto ma szansę na warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Szansę na warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu ma kierowca, którego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia, wskazują, iż czyn którego się dopuścił miał incydentalny charakter. Ponadto, aby Sąd mógł warunków umorzyć postępowanie musi dojść do przekonania, że czyn, który popełnił kierowca charakteryzuje się nieznacznym stopniem społecznej szkodliwości. Na stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu, mają przede wszystkim wpływ okoliczności takie jak: czas oraz miejsce kierowania pojazdem pomimo spożytego wcześniej alkoholu, powód kontroli, stężenie alkoholu w organizmie.

Oczywiście, podstawowym warunkiem wynikającym z Kodeksu Karnego, aby kierowca mógł wnosić o warunkowe umorzenie postępowania karnego, jest uprzednia niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. Czyli kierowca, który ma w Karcie Karnej wyrok skazujący, dopóki nie ulegnie on zatarciu z mocy prawa, nie może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Przy jakim stężeniu kierowca ma szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu?

W sprawie o jazdę po alkoholu Sąd przy wymiarze kary bierze pod uwagę stopień nietrzeźwości kierującego, który ma wpływ na ocenę stopnia społecznej szkodliwości. Większe szanse na warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu mają kierowcy, którzy tylko nieznacznie przekroczyli wynik 0,26 mg/l alkoholu, niż ci kierowcy, u których alkomat wskazał wynik ponad 0,5 mg/l alkoholu. Jednakże zdarzają się sprawy, gdzie z uwagi na szczególne okoliczności występujące w sprawie Sąd wydaje wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nawet przy wyniku przekraczającym 0,5 mg/l alkoholu – ponad 1 promil, np. gdy nietrzeźwy kierowca chciał jedynie przepakować samochód.

Oczywiście każdą sprawę należy przeanalizować indywidualnie. Może zdarzyć się sytuacja, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że kierowca nie ma szans na warunkowe umorzenie za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, ale głębsza analiza wskazuje, że zachowuje on szansę na warunkowe umorzenie i warto o to wnioskować.

Zadzwoń aby umówić się na konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kiedy wnosić o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

O warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę pod wpływem alkoholu kierowca powinien zabiegać już w postępowaniu przygotowawczym. Jeżeli Prokurator przychyli się do wniosku o warunkowe umorzenie, wówczas zamiast aktu oskarżenia skieruje do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie wszczętego postępowania karnego. Natomiast jeżeli Prokurator wysłał już do Sądu akt oskarżenia, wówczas kierowca powinien skierować wniosek o warunkowe umorzenie bezpośrednio do Sądu.

W takim wypadku Sąd:

 • kieruje sprawę na posiedzenia, na którym rozpozna wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego
 • zawiadamia o tym posiedzeniu strony, a więc oskarżonego oraz Prokuratora
 • przesyła Prokuratorowi odpis wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego celem zajęcia stanowiska przed posiedzeniem Sądu

Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego powinno zawierać:

 • przedstawienie okoliczności, w jakich doszło do prowadzenia przez kierowcę samochodu w stanie nietrzeźwości, takie jak np. pora nocna w jakiej kierowca prowadził samochód, niskie natężenie ruchu, niewielki stopień nietrzeźwości i inne
 • przedstawienie dokumentów świadczących pozytywnie o kierowcy, takich jak np. zaświadczenia od pracodawcy, zaświadczenia od organizacji społecznych, w których działa, wywiadu kuratora sądowego, informacji o braku wykroczeń drogowych i innych
 • przedstawienie okoliczności, które uzasadniają, że zarówno wyrok skazujący jak i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych będzie tragedią finansową dla oskarżonego i jego rodziny
 • przedstawienie propozycji świadczenia pieniężnego 
warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

To tylko przykładowe okoliczności, które powinny być zawarte we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Każdy przypadek jest inny, w każdym występują inne okoliczności łagodzące, które należy podnieść we wniosku. Warto jest popracować nad uzasadnieniem wniosku o warunkowe umorzenie, gdyż często to od dobrze uzasadnionego wniosku zależy czy Sąd uwzględni wniosek czy też nie.

Należy pamiętać, że osobiste stawiennictwo na posiedzeniu Sądu podkreśla to, że:

 • kierowca zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji oraz wagi przewinienia
 • okazuje szacunek Sądowi

Podsumowując, należy pamiętać o tym, że podstawowym warunkiem uzyskania warunkowego umorzenia postępowania karnego jest niekaralność za jakiekolwiek przestępstwo umyślne. Jeżeli kierowca został skazany za przestępstwo umyślne, wówczas warunkowe umorzenie postępowania karnego jest możliwe dopiero po zatarciu tego skazania i odzyskaniu „czystej karty karnej”. 

Zadzwoń aby umówić się na konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania znajduje się w artykułach:

Jak uzyskać warunkowe umorzenie postępowania za jazdę w stanie nietrzeźwości?

oraz

Zachowanie prawa jazdy za kierowanie pojazdem po pijanemu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, jazda po pijanemu warunkowe umorzenie, zakaz prowadzenia pojazadów na 1 rok, zakaz prowadzenia pojazdów | 93 komentarze

Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

Nietrzeźwemu kierowcy, który został zatrzymany za jazdę samochodem po alkoholu grozi utrata prawa jazdy na okres od lat 3 do lat 15. To w przypadku gdy Sąd wydaje wyrok skazujący wobec kierowcy. Dla wielu kierowców nawet najkrótszy zakaz 3 lat, może okazać się tragiczny w skutkach np. może oznaczać zwolnienie z pracy. Stąd każdy kierowca zatrzymany za kierowanie pojazdem po alkoholu zadaje sobie pytanie czy jest możliwy zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok?

Otóż tak. Sąd może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok. W jakim przypadku będzie to możliwe? Tylko w przypadku wydania przez Sąd wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne Sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. Natomiast Sąd może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat. W szczególnym przypadku może również odstąpić od orzeczenia zakazu.

Jak ubiegać się o zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok?

Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, Sąd może nie orzekać zakazu na okres 3 lat. Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów lub orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku bądź 2 lat. Natomiast w przypadku wyroku skazującego zakaz prowadzenia pojazdów wynosi od lat 3 do lat 15.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, polega na tym, że Sąd stwierdza, że kierowca popełnił zarzucany mu czyn tj. kierował samochodem po pijanemu, ale z uwagi na szczególne okoliczności, Sąd nie wydaje wyroku skazującego, ale wydaje wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. W przypadku wydania przez Sąd wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne Sąd wyznacza okres prób, który wynosi od 1 roku do 3 lat, orzeka świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz:

 • orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok luba na 2 lata

lub

 • w szczególnie uzasadnionym przypadku odstępuje od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów

Kto może ubiegać się o warunkowe umorzenie za jazdę po pijanemu i zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

O warunkowe umorzenie postępowania karnego za kierowanie samochodem po alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok może ubiegać się jedynie kierowca niekarany za przestępstwo popełnione umyślnie. Ponadto, w sprawie o jazdę po pijanemu muszą wystąpić szczególne okoliczności, które wskazują, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu nie jest znaczny. Dla przykładu kierowca jedynie przeparkował samochód, a zatem jechał samochodem jedynie kilkadziesiąt sekund. Oczywiście każdą sprawę należy przeanalizować indywidualnie. Może zdarzyć się sytuacja, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że kierowca nie ma szans na warunkowe umorzenie za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu i zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok, ale głębsza analiza wskazuje, że zachowuje on szansę na warunkowe umorzenie i warto o to wnioskować.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jak korzyści daje warunkowe umorzenie postępowania karnego i zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok?

 • zakaz prowadzenia pojazdów jest krótszy niż 3 lata – czyli wynosi 1 rok lub 2 lata, a w szczególnych przypadkach Sąd może w ogóle nie orzekać zakazu
 • kierowca pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo, inaczej niż przy wyroku skazującym – warunkowe umorzenie za alkohol, będzie miało szczególne znaczenie dla osób, od których wymagana jest niekaralność za przestępstwo np. nauczyciel.
 • wyrok skazujący za jazdę po pijanemu, oznacza automatycznie świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5 tys. zł, natomiast przy warunkowym umorzeniu Sąd może orzec świadczenie pieniężne w znacznie niższej wysokości.
 • jeżeli Sąd orzeknie wobec nietrzeźwego kierowcy zakaz na 1 rok, wówczas kierowca nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Jak ubiegać się o warunkowe umorzenie za jazdę pod wpływem alkoholu i zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok?

W sprawie o jazdę samochodem po alkoholu Prokurator ani Sąd z urzędu nie rozważają kwestii warunkowego umorzenia postępowania, to kierowca powinien wykazać się inicjatywą i złożyć do Prokuratury lub do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po pijanemu. To kiedy i gdzie wniosek o warunkowe umorzenie powinien zostać złożony zależy na jakim etapie jest sprawa. Jeżeli sprawa o kierowanie pojazdem po alkoholu jest na etapie postępowania przygotowawczego, czyli akta sprawy są w Prokuraturze, wówczas taki wniosek powinien zostać złożony do Prokuratury. Natomiast gdy akta sprawy są już na etapie postępowania sądowego, wówczas wniosek taki powinien zostać złożony bezpośrednio do Sądu.

Jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania?

Napisanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, nie jest łatwym zadaniem, ponieważ to często w dużej mierze od dobrze uzasadnionego wniosku  o warunkowe umorzenie postępowania za kierowanie samochodem po alkoholu, zależy czy Sąd warunkowo umorzy postępowanie czy też nie.

We wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za kierowanie samochodem po alkoholu, należy wskazać, na jakich warunkach kierowca wnosi o warunkowe umorzenie postępowania (okres próby do 3 lat, świadczenie pieniężne, zakaz prowadzenia samochodów na 1 rok bądź na 2 lata lub brak zakazu prowadzenia pojazdów).

Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Natomiast w uzasadnieniu wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu należy szczegółowo opisać argumenty dotyczące  popełnionego czynu (np. pora oraz miejsce kierowania samochodem po pijanemu) oraz dotyczące właściwości oraz warunków osobistych kierowcy (np. do jakich celów wykorzystuje samochód, jakie konsekwencje spowoduje dla kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata). To tylko przykładowe argumenty, które należy opisać we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, przykładów jest o wiele więcej, ponieważ każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, kierowca może oczywiście sporządzić samodzielnie, może również zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, adwokata czy radcy prawnego, mającego doświadczenie w sprawach o kierowanie pojazdem po alkoholu, który po analizie sprawy może zwrócić uwagę na nowe argumenty, przemawiające na korzyść kierowcy, których on samodzielnie nie wziąłby pod uwagę, pisząc wniosek o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu, a które mają istotne znaczenie w sprawie o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Zakaz prowadzenia pojazdów na rok

Za jazdę po alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok jest możliwy tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego. Co więcej, tylko w przypadku warunkowego Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czy masz szansę na warunkowe umorzenie i zakaz prowadzenia pojazdów na rok
 • kiedy wnosić o warunkowe umorzenie postępowania i zakaz prowadzenia pojazdów na rok
 • jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania i zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

oraz

 • co w przypadku gdy Sąd nie uwzględni wniosku o warunkowe umorzenie postępowania

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego Kodeks Karny w art.178a§1 k.k. przewiduje alternatywnie karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Słowo alternatywnie oznacza, że Sąd może wymierzyć sprawcy przestępstwa tylko jedną z wymienionych w tym przepisie kar.

W sytuacji gdy sprawca jechał samochodem po alkoholu:

 • był już wcześniej skazany za to przestępstwo lub przestępstwo spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości

lub

 • popełnił przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

wówczas Sąd wymierza mu karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 – zgodnie z art. 178a § 4 k.k. (Więcej w artykule: Ponowne kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu)

Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

W świetle art.42§2 k.k. w razie skazania za jazdę po alkoholu Sąd orzeka również obligatoryjnie środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres od 3 lat do lat 15.

Warunkowe umorzenie a zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

Z mojego zawodowego doświadczenia wynika, że za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości Sądy zazwyczaj wymierzają kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres od 2 do 3 lat próby oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Dotyczy to typowych przypadków, tj. przeciętnego stopnia nietrzeźwości, prowadzenia samochodu osobowego i niekaralności za podobne przestępstwo w przeszłości.

W szczególnych przypadkach, np. prowadzenia samochodu dostawczego w porze o dużym natężonym ruchu pojazdów i pieszych lub znacznego stopnia nietrzeźwości powyżej 1,5 promila lub karalności za podobne przestępstwo należy liczyć się z realną możliwością wymierzenia kary od 1 roku do 2 lat bezwzględnego pozbawienia wolności, a więc bez warunkowego zawieszenia jej wykonania oraz zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres od 3 do nawet 15 lat.

Zgodnie z art. 66 § 1 i § 2 k.k. w razie jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego bez orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dotyczy to jednak tylko sprawców nie karanych wcześniej za jakiekolwiek przestępstwo umyślne. Decydując się na warunkowe umorzenie postępowania karnego Sądy zazwyczaj nakładają na sprawców obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego na cel społeczny związany z pomocą dla ofiar wypadków drogowych. Jego wysokość zależy od stopnia nietrzeźwości kierującego samochodem, pory dnia, natężenia ruchu, a więc stopnia niebezpieczeństwa na jakie naraził innych uczestników ruchu oraz od dochodów sprawcy przestępstwa. We wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego należy: 

 • wskazać wszelkie zachodzące w sprawie okoliczności łagodzących

 • uzasadnić, iż oskarżony nie zagraża bezpieczeństwu na drogach i który nigdy już nie popełni ponownie podobnego przestępstwa

 • wskazać jak wielką tragedią dla oskarżonego i jego rodziny byłaby utrata prawa jazdy

Więcej o warunkowym umorzeniu za jazdę po alkoholu znajduje się w artykułach:

Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

oraz

Zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy po alkoholu

Zadzwoń aby umówić się na konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , , , , , , , , | 17 komentarzy

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Z artykułu dowiesz się jak napisać wniosek o skrócenie zakazu oraz czym jest skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową.

Blokada alkoholowa nie jest skróceniem zakazu prowadzenia pojazdów, a zmianą formy wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów. Oznacza to, że jeżeli Sąd wyrazi zgodę na blokadę alkoholową, to zakaz kierowania pojazdami nadal obowiązuje kierowcę, ale dotyczy tylko samochodów, w których nie jest zamontowana blokada alkoholowa.

Kiedy można ubiegać się o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

Kierowca skazany za jazdę po pijanemu, może starać się o blokadę alkoholową po upływie połowy zakazu prowadzenia pojazdów, jaki orzekł wobec niego Sąd.

Od kiedy jest liczony zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów jest liczony od dnia zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy przez funkcjonariuszy Policji. Natomiast, gdy w momencie kontroli drogowej, nie zostanie zatrzymane prawo jazdy, to wówczas Sąd w wyroku nakazuje kierowcy, zwrócenie prawa jazdy do właściwego wydziału komunikacji i zakaz prowadzenia pojazdów biegnie od dnia kiedy kierujący zwróci dokument prawa jazdy do wydziału komunikacji.

Procedura ubiegania się o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową:

1. Złożenie do Sądu wniosku o blokadę alkoholową

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o blokadę alkoholową jest Sąd I instancji, który orzekł zakaz prowadzenia pojazdów. Wniosek o skrócenie zakazu powinien być bardzo dobrze uzasadniony, ponieważ bardzo często Sąd podejmuje decyzję w przedmiocie blokady na posiedzeniu niejawnym. W związku z tym Sąd opiera się w głównej mierze na dokumentach złożonych przez skazanego do akt sprawy wraz z wnioskiem o blokadę alkoholową. Dlatego też aby zwiększyć swoje szanse kierowca powinien popracować nad uzasadnieniem wniosku o skrócenie zakazu. W uzasadnieniu należy wskazać, jak najwięcej okoliczności, wskazujących na zasadność pozytywnego rozpoznania wniosku przez Sądu. Bardzo ważne jest załączenie do wniosku o blokadę alkoholową odpowiednich dokumentów. Dla przykładu jeżeli skazany potrzebuje prawa jazdy do opieki nad chorym członkiem rodziny, to powinien dołączyć do wniosku historię choroby w/w osoby. Oczywiście argumentów uzasadniających wyrażenie przez Sąd zgody na blokadę jest znacznie więcej, gdyż każda sprawa o skrócenie zakazu jest inna i wymaga indywidualnego podejścia

Zadzwoń aby umówić się na konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

2. Podjęcie przez Sąd decyzji w sprawie o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową

Sąd decyzję w przedmiocie skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową podejmuje na posiedzeniu jawnym (wówczas zawiadamia o terminie strony) lub niejawnym (wówczas nie zawiadamia stron o terminie).

3. Egzamin na prawo jazdy i montaż blokady

Jeżeli Sąd wyraził zgodę na blokadę alkoholową, wówczas przesyła odpis postanowienia do wydziału komunikacji.  Gdy Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów powyżej 1 roku, to kierowca musi ponownie zdać egzamin na prawo jazdy.

Jednakże niezależnie od tego na ile Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów, to kierowca, aby mógł ponownie poruszać się samochodem, musi przejść badania lekarskie, badania psychomotoryczne oraz kurs reedukacyjny.

Następnie kierowca otrzyma nowe prawo jazdy, w którym będzie zaznaczone, że może poruszać się jedynie samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową, poprzez wpisanie kodu 69.

Kolejnym krokiem jest zakup blokady (koszt ok. 4.000.00 zł– 5.000,00 zł) bądź wynajęcie blokady alkoholowej (koszt ok. 100 zł miesięcznie). Firmy sprzedające oraz wynajmujące urządzenia, dokonują również jego montażu w samochodzie.

Ostatnim krokiem jest wizyta w stacji kontroli pojazdów, na której zostanie sprawdzona poprawność działania urządzenia. Kierowca otrzyma dokument, potwierdzający, iż blokada działa poprawnie. Urządzenie musi być kalibrowane co 6 miesięcy.


Podsumowując, kierowca, który przejdzie pozytywnie w/w procedurę, może bez żadnych przeszkód poruszać się
samochodem, w którym jest zamontowana blokada alkoholowa.

Zadzwoń aby umówić się na konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Warunkowe umorzenie postępowania za alkohol

Z artykułu dowiesz się czym jest warunkowe umorzenie postępowania za alkohol oraz jak ubiegać się o warunkowe umorzenie za jazdę pod wpływem alkoholu i 1 rok zakazu prowadzenia pojazdów.

Kierowanie pojazdem po alkoholu nie oznacza, że w każdym przypadku kierowcy grozi utrata prawa jazdy na 3 lata. Zatrzymane prawo jazdy może być kierowcy zwrócone, jeżeli Sąd wyda wyrok warunkowo umarzający postępowanie i odstąpi od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego, polega na tym, że Sąd z uwagi na szczególne okoliczności, występujące w sprawie, odstępuje od wydania wyroku skazującego i warunkowo umarza prowadzone postępowanie.

Warunkowe umorzenie postępowania za alkohol:

 • niekaralność – kierowca pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie – wyrok warunkowo umarzający postępowanie nie oznacza skazania – kierowca zachowuje „czystą kartę karną”

 • zwrot prawa jazdy lub utrata prawa jazdy na 1 rok lub 2 lata – tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu lub orzec zakaz maksymalnie na 2 lata – natomiast skazanie oznacza zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata

 • świadczenie pieniężne zazwyczaj jest niższe niż 5.000,00 zł – natomiast wyrok skazujący oznacza obligatoryjne orzeczenie świadczenia pieniężnego w wysokości minimum 5.000,00 zł.

Kto ma szansę na warunkowe umorzenie postępowania za alkohol?

Szansę na warunkowe umorzenie postępowania ma kierowca uprzednio niekarany za przestępstwo popełnione umyślnie, jeżeli jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia, wskazują, iż czyn którego się dopuścił miał incydentalny charakter. Sąd bierze również pod uwagę w sprawie o kierowanie samochodem pod wpływem okoliczności czynu m.in. czas oraz miejsce kierowania pojazdem, powód kontroli, konsekwencje wyroku skazującego.

Jak ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania za kierowanie samochodem po alkoholu?

Kierowca zatrzymany za jazdę po alkoholu, powinien złożyć do Prokuratury (podczas przesłuchania na Policji) lub do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Dlaczego ważne jest złożenie wniosku o warunkowe umorzenie na piśmie?

Otóż, ani Prokurator ani Sąd nie bierze z urzędu pod rozwagę kwestii warunkowego umorzenia postępowania, to podejrzany a później oskarżony musi wykazać inicjatywę i złożyć pisemnie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Często to w dużej mierze od dobrze uzasadnionego pisma, zależy czy Sąd wyda wyrok warunkowo umarzający postępowanie.

Zadzwoń aby umówić się na konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania

W uzasadnieniu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu kierowca musi szczegółowo uzasadnić dlaczego wnosi o warunkowe umorzenie postępowania oraz powinien dołączyć do wniosku dokumenty na potwierdzenie okoliczności opisanych w piśmie, tj.:

 • pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości kierujących,

 • jakie negatywne konsekwencje spowoduje dla oskarżonego wydanie wyroku skazującego, np. utrata pracy,

 • jakie konsekwencje spowoduje zakaz dłuższy niż 1 rok dla oskarżonego i jego rodziny, np. utrata pracy.

Zadzwoń aby umówić się na konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, jazda po pijanemu warunkowe umorzenie | Dodaj komentarz