Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

4.5/5 - (10 votes)

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Kierowca zatrzymany za jazdę samochodem po alkoholu może uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, tylko w przypadku gdy sąd warunkowo umorzy prowadzone przeciwko niemu postępowania karne. Natomiast w przypadku gdy sąd uzna, że brak jest podstaw do warunkowego umorzenia postępowania, wówczas wydaje wyrok skazujący, co oznacza zakaz prowadzenia pojazdów na okres od lat 3 do lat 15.

Czym jest to warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Otóż, najprościej rzecz ujmując, warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu polega na tym, że Sąd uznaje oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, tj. prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 KK, jednakże z uwagi na szczególne okoliczności odstępuje od wydania wyroku skazującego. Innymi słowy, kierowca pomimo wydanego wobec niego wyroku, pozostaje osobą niekarną za przestępstwo popełnione umyślnie. Oznacz to, że o warunkowe umorzenie postępowania karnego może ubiegać się sprawca czynu, który jest osobą dotychczas niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Zatem jeżeli w karcie karnej kierowcy widnieje nadal informacja o uprzednim wyroku skazującym, to dopóki poprzednie skazanie nie ulegnie zatarciu. Więcej na temat zatarcia skazania za jazdę po alkoholu znajdziesz w artykule: Kiedy nastąpi zatarcie skazania za jadę po alkoholu?

W tym miejscu wskazuję, jak wygląda wyrok skazujący za jazdę po alkoholu z art. 178a par 1 KK, zatem wyrok skazujący to wyrok, w którym Sąd orzeka:

 • karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności
 • świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000,00 zł
 • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do lat 15.

Jakie korzyści wynikają z warunkowego umorzenia postępowania za jazdę po alkoholu?

Po pierwsze i jak się wydaje najważniejsze, to tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres krótszy niż 3 lata – bo właśnie tyle wynosi minimalny zakaz prowadzenia pojazdów w przypadku wyroku skazującego, natomiast maksymalny okres w przypadku przestępstwa z art. 178a par 1 kk wynosi 15 lat. Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania za jazdę po alkoholu Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Jeżeli Sąd orzeknie wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku, wówczas nie będzie musiał on ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Po drugie – niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. W przypadku gdy Sąd wydaje wyrok skazujący, oczywistym jest, że skazany do momentu zatarcia wyroku jest osobą karaną za przestępstwo. Informacja o wydanym wyroku jest wpisywana do Krajowego Rejestru Karnego. Natomiast wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym. Oczywiście informacja o wydanym wyroku jest wpisywana również ujawniona w Krajowym Rejestrze Karnym, ale osoba wobec, której Sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne jest w świetle prawa nadal osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie.

Po trzecie – brak jest minimalnej wysokości świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego, gdzie minimalna wysokość świadczenia pieniężnego przy skazaniu za jazdę pod wpływem alkoholu wynosi 5.000,00 zł.

Jak widać warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu jest bardzo korzystnym rozstrzygnięciem, dla kierowcy zatrzymanego za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i warto o to powalczyć.

Kto ma szansę na warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Szansę na warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu ma kierowca, którego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia, wskazują, iż czyn którego się dopuścił miał incydentalny charakter.

Ponadto, aby Sąd mógł warunkowo umorzyć postępowanie karne musi dojść do przekonania, że czyn, który popełnił kierowca charakteryzuje się nieznacznym stopniem społecznej szkodliwości. Na stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu, mają przede wszystkim wpływ następujące okoliczności: czas oraz miejsce kierowania pojazdem pomimo spożytego wcześniej alkoholu, powód kontroli, stężenie alkoholu w organizmie, odcinek drogi jaki pokonał sprawca.

Oczywiście, podstawowym warunkiem, aby kierowca mógł ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, jest uprzednia niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. Czyli kierowca, który ma w karcie karnej wyrok skazujący, dopóki nie ulegnie on zatarciu, nie może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Przy jakim stężeniu kierowca ma szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu?

W sprawie o jazdę po alkoholu Sąd przy wymiarze kary bierze pod uwagę stopień nietrzeźwości kierującego, który ma wpływ na ocenę stopnia społecznej szkodliwości. Większe szanse na warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu mają kierowcy, którzy tylko nieznacznie przekroczyli wynik 0,26 mg/l alkoholu, niż ci kierowcy, u których alkomat wskazał wynik ponad 0,5 mg/l alkoholu. Niemniej jednak zdarzają się sprawy, gdzie z uwagi na szczególne okoliczności występujące w sprawie Sąd wydaje wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nawet przy wyniku przekraczającym 0,5 mg/l alkoholu – tj. ponad 1 promil, np. gdy nietrzeźwy kierowca chciał jedynie przepakować samochód.

Oczywiście każdą sprawę należy przeanalizować indywidualnie. Może zdarzyć się sytuacja, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że kierowca nie ma szans na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu, ale głębsza analiza okoliczności sprawy wskazuje, że zachowuje on szansę na warunkowe umorzenie i warto o to wnioskować.

Zadzwoń aby umówić się na konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kiedy wnosić o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

O warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę pod wpływem alkoholu kierowca powinien wnosić już na etapie postępowania przygotowawczego. Jeżeli Prokurator przychyli się do wniosku o warunkowe umorzenie, wówczas zamiast aktu oskarżenia skieruje do sądu wniosek o warunkowe umorzenie wszczętego postępowania karnego. Natomiast jeżeli Prokurator wysłał już do sądu akt oskarżenia, wówczas kierowca powinien skierować wniosek o warunkowe umorzenie bezpośrednio do sądu.

W takim wypadku sąd:

 • może skierować sprawę na posiedzenie, na którym rozpozna wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego
 • zawiadamia o tym posiedzeniu strony, a więc oskarżonego oraz Prokuratora
 • przesyła Prokuratorowi odpis wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego celem zajęcia stanowiska przed posiedzeniem Sądu

Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego powinno zawierać:

 • przedstawienie okoliczności, w jakich doszło do prowadzenia przez kierowcę samochodu w stanie nietrzeźwości, takie jak np. pora w jakiej kierowca prowadził samochód, jakie panowało natężenie ruchu i inne
 • przedstawienie dokumentów świadczących pozytywnie o kierowcy, takich jak np. zaświadczenia od pracodawcy, zaświadczenia od organizacji społecznych, jeżeli z takimi współpracuje
 • przedstawienie okoliczności, które uzasadniają, że zarówno wyrok skazujący jak i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat będzie tragedią finansową dla oskarżonego i jego rodziny
 • przedstawienie propozycji świadczenia pieniężnego 
warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

To tylko przykładowe okoliczności, które powinny być zawarte we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Każdy przypadek jest inny, w każdym występują inne okoliczności łagodzące, które należy podnieść we wniosku. Warto jest popracować nad uzasadnieniem wniosku o warunkowe umorzenie, gdyż często to od dobrze uzasadnionego wniosku zależy czy sąd uwzględni wniosek czy też nie.

Należy pamiętać, że osobiste stawiennictwo na posiedzeniu sądu podkreśla to, że:

 • kierowca zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji oraz wagi przewinienia
 • okazuje szacunek sądowi

Podsumowując, należy pamiętać o tym, że podstawowym warunkiem uzyskania warunkowego umorzenia postępowania karnego jest niekaralność za jakiekolwiek przestępstwo umyślne. Jeżeli kierowca został skazany za przestępstwo umyślne, wówczas warunkowe umorzenie postępowania karnego jest możliwe dopiero po zatarciu tego skazania i odzyskaniu „czystej karty karnej”. 

Zadzwoń aby umówić się na konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania znajduje się w artykule:

Zachowanie prawa jazdy za kierowanie pojazdem po pijanemu

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, jazda po pijanemu, jazda po pijanemu warunkowe umorzenie, zakaz prowadzenia pojazadów na 1 rok, zakaz prowadzenia pojazdów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

93 odpowiedzi na Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

  • Andrzej pisze:

   Zostałem zatrzymany przez Policję za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu (0,56mg/l) .
   Prokurator zgodził się na warunkowe umorzenie postępowania na okres 2 lat, oraz dodatkowo orzekł zakaz prowadzenia „pojazdów niemechanicznych” przez 1 rok i grzywnę.
   Moje pytanie brzmi:
   Jakie wykroczenia, czy też przestępstwa spowodują „odwieszenie umorzenia”?
   Czy tylko rowerowe, czy też samochodowe lub inne?
   Jeśli samochodowe to jakie?
   Np. czy może to być mandat za przekroczenie prędkości lub kara za złe parkowanie?

   • Andrzej pisze:

    Dziękuję za odpowiedź.
    Prokurator sprecyzował to inaczej: „pojazdów NIEMECHANICZNYCH”.
    Pozostaje wątpliwość jakie pojazdy wchodzą w to określenie?

    • W takim razie sprawa wygląda znacznie lepiej. Pojazdy niemechaniczne to te, które są poruszane siłą ludzkich mięśni lub siłami natury, wiatru itp, czyli rowery, żaglówki. Samochody są pojazdami mechanicznymi, więc nie utraci pan prawa do kierowania samochodem.

   • Andrzej pisze:

    Witam,
    Mam dalsze pytanie odnośnie „warunkowego umorzenia postępowania na okres 2 lat, oraz dodatkowo orzekł zakaz prowadzenia „pojazdów niemechanicznych” przez 1 rok.
    Chodzi o to OD KIEDY się liczą owe kary.
    Wiem już z Pana innej wypowiedzi, że od czasu UPRAWOMOCNIENIA wyroku.
    Ale KIEDY wyrok się UPRAWOMOCNIA?
    Zdarzenie miało miejsce 12 kwietnia, Sąd wydał wyrok 27 maja, ja dostałem pismo 11 czerwca.
    A wiec OD KIEDY mam liczyć owe 2 lata i 1 rok??

 2. Krzysztof pisze:

  Miałem taką sytułacje że zatrzymała mnie policja w wydmuchanym powietzru miałem 0,5 pierwsze badanie 2 miałem 0,54 po 2 tygodniach na komisarjacie policji po wrzystkich zeznaniach że mam 3 dzieci iżone na uczymaniu i zarabiam 1540 zł prokurator dał mi 8 miesięcy na 2 lata w zawieszeniu 1000 zł kary 1 rok zabrał prawo jazdy teraz mam czekać na ożeczenie sądu czy sąd do tego sie przychyli czy raczej może mi dać wyszą kare moje pytanie jest takie czy jest to możliwe

  • Zakładam, że stopień nietrzeźwości 0,50-0,54 podał Pan w mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W takiej sytuacji uważam, że Sąd uwzględni wniosek Prokuratora i skaże Pana na uzgodnioną z Prokuratorem karę, tj. 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 2 lata próby, 1000 zł. kary grzywny i 1 rok zakazu prowadzenia pojazdów.

 3. Lukasz pisze:

  Dzień dobry,
  Jechałem rowerem pod wpływem alkoholu (0,28-0,30 mg/l) w późnych godzinach nocnych, na starówce, przy zerowym natężeniu ruchu (jedynym okazał się być radiowóz), również pieszego. Nie posiadam uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.
  Policjant prowadząca śledztwo zasugerowała, jeszcze przed przesłuchaniem, poinformowanie policjanta prowadzącego i za jego pośrednictwem wysłanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania do prokuratory rejonowej. Co powinienem zawrzeć w uzasadnieniu? Czy już na tym etapie powinno być ono szczegółowe w stopniu, który opisał Pan powyżej? Czy powinienem przywoływać okoliczności łagodzące (ewentualnie niska szkodliwość)?.

  Jakie mogą być dalsze konsekwencje, zakładając, ze prokurator prowadzący przychyli się do wniosku? I co powinienem robić, w przypadku gdyby taki wniosek nie został przez niego przyjęty?

  • Policjant słusznie Panu poradził, by złożyć do Prokuratury wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. To najkorzystniejsze rozstrzygnięcie, jakie może Pan uzyskać. Gwarantuje ono Panu zachowanie statusu osoby nie karanej za przestępstwo. Powinien Pan w nim zaproponować warunki: okres próby, wysokość świadczenia pieniężnego. Prawdopodobnie Prokurator będzie chciał, by we wniosku zamieścić zakaz prowadzenia rowerów na 1 rok. Jeśli Prokurator nie przychyli się do wniosku, wówczas należy wnosić o warunkowe umorzenie postępowania karnego do Sądu, po wpłynięciu do Sądu Pana sprawy z aktem oskarżenia.

 4. Patryk pisze:

  Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy mogłbym napisać wniosek o umorzenie wyroku. Wyrok, który zapadł 1.09.2010 roku niesie za sobą 2 lata zakazu prowadzenia pojazdów kategorii: A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE, T na okres 24 miesięcy oraz grzywnę w wysokości 600 zł. W zawiadomieniu o wykonaniu środka karnego zanotowano ” Po odbyciu orzeczonego środka karnego, którego początek liczy się od dnia: 2010-09-01, a koniec upływa z dniem 2012-09-01 włącznie może Pan/Pani ubiegać się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi”

  Zależy mi na umorzeniu tego wyroku aczkolwiek zostało 4 miesiące kary. Prawo jazdy kategorii: B zdałem niedawno czyli 5 kwietnia. NIE byłem wcześniej karany za nic poważnego, przez całe, krótkie życie (20 lat obecnie) przyczyniłem się do jazdy po alkoholu rowerem. Z badania alkomatem na komendzie wyszło pierwsze badanie 0,25 mg/l alkoholu z tendencją spadkową. Drugie zaś badanie właśnie wykazało wynik: 0,24 mg/l.

  Czy jest szansa jakaś na to, że Sąd umorzy mi wyrok? Jak powinien wyglądać ten wniosek?
  Podobno zniesiono ten „przepis” na karanie rowerzystów po alkoholu.

  Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

 5. Marcin pisze:

  Podałem sie dobrowolnie każe 1000zł grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów na 6 miesiecy ale nie było żadnego tel. do prokuratora wszystko z policjantem (dodam, ze troszkę g###i) czy to juz wszystko? czy mogę się jeszcze spodziewa rozprawy?

 6. Magda pisze:

  Witam W styczniu br podczas rutynowej kontroli mój mąż miał w wydychanym powietrzu 0,49 policja zatrzymała mu prawo jazdy (posiada kat.b i c+e) Napisaliśmy dzięki pana artykułom Wniosek o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów. W między czasie zawitał do nas kurator żeby napisac opinie. Wczoraj dostaliśmy „zawiadomienie o posiedzeniu w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego” mam pytanie co może orzec Sąd na tym posiedzeniu, czy jest szansa na zwrot prawa jazdy o które się ubiega.

 7. Łukasz 18 lat pisze:

  Witam
  pisalem do Pana wczesniej w sprawie o porad o jezdzie pod wplywem alkoholu rowerem opisalem tam cala sytuacje a teraz chcialem sie poradzic jak napisac to pismo o warunkowe umorzenie postępowania karnego, jakis wzór do tego, co tam moge zamiescic, poniewaz nie mam zielonego pojecia jak to napisac. z góry dziękuje

 8. Michał pisze:

  Witam.

  Kilka dni temu zostałem zatrzymany razem z przyjacielem na rowerach pod wpłymwem alkoholu (pierwsze badanie: 0,47mg , drugie po 15min : 0,34). Przesiedzieliśmy na dołku 24h, po czym zabrano nas na komisariat.
  Jeden policjant obsługiwał mnie, drugi mojego przyjaciela.
  Policjant zapytał mnie, czy dobrowolnie poddaje się karze, powiedziałem, że tak, po czym po konsultacji z prokuratorem orzekł roczny zakaz prowadzenia roweru, oraz 300zł grzywny i 100zł na fundusz pomocy ofiarom wypadku.

  Po konsultacji z przyjacielem, oazało się , że „jego” policjant dodzwonił się do zastępcy prokuratora, który zaproponował odstąpienie od wymierzenia kary, bądź umorzenie postępowania (nie wiem dokładnie która z wersji) w każdym razie prawdopodobnie nie bedzie miał żadnych konsekwencji.

  Po tej rozmowie (miała ona miejsce chwile po wyjściu z komisariatu) pojechałem szybko dołączyć do wcześniej spisanych dokumentów spisany szybko (bez tych wszystkich uzasadnień) wniosek o umorzenie postępowania, lecz został on tylko dołączony do ww. dokumentów.

  Czy w tym przypadku jest szansa na to, że zostanę potraktowany jak mój kolega, tym bardziej, że nasza sytuacja była niemal identyczna? Czy jest coś co mógłbym zrobić aby zwiększyć swoje szanse?

  Bardzo dziękuję za poświęcony czas
  Pozdrawiam, Michał

  • W opisanej przez Pana sytuacji może Pan złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego z 1 rokiem zakazu prowadzenia pojazdów ograniczonym do rowerów. Tylko takie rozstrzygnięciu gwarantuje Panu zachowanie statusu osoby nie karanej za przestępstwo – tzw. czystą kartę karną.

 9. Michał pisze:

  Dziękuję bardzo za odpowiedź.

  Czy w takim razie mogę sporządzić kolejny wniosek po to aby dołączyć go do reszty dokumentów, które już zostały wysłane?

  Jeśli tak, to gdzie trzeba go złożyć i kiedy?

  Dziękuję i pozdrawiam.

 10. Michał pisze:

  Dziękuję bardzo jeszcze raz!

 11. Przemek pisze:

  Witam:) Jeśli w ramach sprawy o warunkowe umorzenie za jazde pod wpływem alkoholu dostałem wyrok:
  1. na podst art 66,1 i art 67,1 Umorzenie postępowania karnego na okres próby wynoszący 1rok
  2. na podst art 67, 3 w zw. z art 39 pkt 3 orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu rowerów na okres 1 roku.
  3. i karę pięniężna.

  Czy w takiej sytuacji mam bezwzględny zakaz jazdy na rowerze, czy jest on warunkowo umorzony na okres 1 roku i mogę w tym czasie jeździć spokojnie po ulicach. Pozdrawiam:)

  • Zgodnie z przytoczonym przez Pana wyrokiem, nie może Pan jeździć na rowerze przez okres 1 roku od uprawomocnienia się wyroku pod rygorem odpowiedzialności karnej za przestępstwo złamania zakazu sądowego z art.244 kk.

 12. Kamil pisze:

  Witam

  Mam pytanie odnośnie tego kiedy należy złożyć wniosek do sądu o umorzenie postępowania? Za pierwszym pomiarem miałem 0,10mg, a w drugim 0,08. Dzisiaj składałem wyjaśnienia na komendzie. Policjant kazał czekać ok. dwa tygodnie na list z sądu czy zostanie mi zabranie prawko i wtedy napisać pismo. Ale czy to nie będzie za póżno?

  Z góry dziękuje
  Pozdrawiam

  • W Pana sytuacji należy zaczekać na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy, a następnie w ciągu 7 dni od jego otrzymania złożyć zażalenie na to postanowienie. Należy dzwonić do Sądu by monitorować sytuacji, by znać dokładnie date, z jaką Sąd wydał postanowienie o zatrzymaniu Panu prawo jazdy.

 13. Maria pisze:

  Witam,
  mam kilka pytań odnośnie warunkowego umorzenia postępowania. Najpierw chciałabym jednak pokrótce przedstawić sytuację. Mój chłopak jechał rowerem pod wpływem alkoholu (badanie wykazało mu 0,65 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu). Został zatrzymany przez policję na ścieżce rowerowej ok. godziny 21, przy bardzo małym, a nawet znikomym natężeniu ruchu. Następnego dnia stawił się na komisariat. Policjant zadzwonił do prokuratora, który zaproponował mu dobrowolne poddanie się każe w wymiarze 2 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Mój chłopak nie zgodził się jednak na zaproponowany wymiar kary (chciał wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania, jednak nie wiedział, że można już o to zabiegać na etapie postępowania przygotowawczego).
  -Czy ma teraz możliwość kontaktu z prokuratorem i ponownego uzgodnienia kary?
  – Istnieje możliwość złożenia wniosku do prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania karnego?
  -Czy musi czekać na wezwanie sądu? Jeśli tak, to kiedy i gdzie powinien złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania?
  -Jak długo będzie trwał proces „zatarcia” przestępstwa” (kiedy znów odzyska czystą „kartę karną” jeśli zgodziłby się na zaproponowany wymiar kary? I czy ma możliwość zmienić zdanie i przyjąć zaproponowaną karę?
  – Czy istnieje możliwość zmiany wymiaru kary na grzywnę? Jeśli tak to ile trwa zatarcie przestępstwa w tym przypadku?
  Dodam, że bardzo ważne dla niego jest zachowanie „czystej karty karnej” . Jest na ostatnim roku studiów i wkrótce będzie poszukiwał pracy, a tam często wymagają zaświadczenia o niekaralności. Wpis do rejestru skazanych spowodowałby utratę szansy na znalezienie pracy.

 14. Michał pisze:

  Witam mam 25 lat kilka dni temu zatrzymała mi policja prawo jazdy za jazdę pod wpływem w wydychanym miałem 0,50 czyli to już nie wykroczenie,a przestępstwo.

  Nigdy nie byłem karany za żadne przestępstwo.Nigdy nie miałem wcześniej takich problemów.Mam własną działalność gospodarczą i potrzebuje samochodu do pracy.Jestem kawalerem.Czy jest szansa że nie stracę prawo jazdy?
  Byłem u adwokata i powiedział że jedyne na co mogę liczyć to mieć nadzieję że nie stracę prawo jazdy na dłużej jak 12miesięcy.

  Co Pan na to?Dziękuje i czekam na odpowiedz

 15. Stanisław pisze:

  Witam,

  Mam pytanie odnośnie złożenia wniosku o warunkowe umorzenie kary, a może o warunkowe odstąpienie od zakazu prowadzenia samochodu.
  01/05/2012 naprawiałem u szefa ciężarówkę, którą jeżdźę. Nie planowałem żadnego kierowania samochodem więc podczas naprawy wypiłem ze 4 piwa. Po skończonej naprawie szef nakazał mi przestawic ciężarówkę z garażu/warsztatu na teren jego posesji, a ja niemądrze go posłuchałem. Niestety podczas wjazdu na posesję, zainteresowałem patrol policyjny (zakaz ruchu ciężarówek), który z daleka zobaczył jak samochód wjeżdża na posesję, no i okazało się, że miałem 0,39 a w drugiej próbie 0,38 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. Nie pomogły wyjaśnienia, że droga od garażu do posesji szefa (max 20m) znajduje się na samym końcu drogi „osiedlowej” (3 inne domy przy tej drodze, lecz na jej początku), która następnie zmienia się w leśną ścieżkę, że tam nie ma ruchu, ani drogowego, ani pieszego (co zresztą delikatnie sugerował drugiemu jeden z policjantów). Wiem, zachowałem się jak pajac lecz utrata prawa jazdy oznacza dla mnie pozbawienie środków do życia. Przez 30 lat pracy jako kierowca zawodowy nigdy wcześniej nie byłem karany, czy to za jazdę po alkoholu, czy z innych przyczyn. Aktualnie żona jest na bezrobotnym od 8 miesięcy, dodatkowo jest chora (rak wczesnego stadium). Zawieszenie prawa jazdu będzie skutkowac także i moją utratą pracy, a od młodości nic innego nie robiłem oprócz kierowania wszelkiego rodzaju pojazdami: PKS, MZK, TIR itd.
  Czy widzi Pan dla mnie jeszcze szansę? Czy możliwe jest zawieszenie mi wszystkich innych kategorii oprócz samochodów ciężarowych, mogą byc nawet bez przyczepy? Moja wina jest bezsprzeczna lecz wysokośc kary mnie przeraża. Policjant dzisiaj na rozmowie po telefonicznym ustaleniu z prokuratorem zaproponował mi 1 rok pozbawienia wszystkich kategorii oraz 4 m-ce pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz 500zł grzywny. Kary nie przyjąłem i nie wiem czy dobrze postąpiłem. Proszę o podpowiedź, czy rozwiązanie opisane w Pana artykule jest dla mnie jeszcze możliwe.
  Z góry dziękuję za wszelką pomoc.

  • W opisanej przez Pana sytuacji, jedyne warunkowe umorzenie postępowania karnego umożliwia Panu zachowanie prawa jazdy. Tylko bowiem w razie warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów. W tym celu musi Pan podkreślić, że przejechał Pan samochodem zaledwie 20 metrowego odcinka na mało uczęszczanej uliczce w celu wykazania, że nie stworzył Pan zagrożenia dla bezpieczeństwa w komunikacji.

   • Stanisław pisze:

    Dziękuję Panu za bardzo szybką odpowiedź. Dał mi Pan trochę wiary w możliwośc pozytywnego zakończenia konsekwencji z mojej nieodpowiedzialności.
    Dziękuję Panu za prowadzenie tej strony, ponieważ nawet nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak warunkowe umorzenie postępowania karnego.
    Szkoda, że Pana kancelaria nie znajduje się w moim mieście.
    Mam jeszcze dodatkowe pytanie. Na Policji spisano moje zeznania lecz nie chcieli dołączyc do nich zdjęc miejsca zdarzenia, zaświadczeń, opinii. Dlatego też nie wiem kiedy i komu należy przedłożyc wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Nie jestem człowiekiem majętnym, raczej ledwo wiążę koniec z końcem więc mam dylemat, czy próbowac napisac go samemu, czy jednak zdac się na pomoc adwokata, tylko skąd miec pewnośc, że się do tego przyłoży tak jak ja?

    Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.

    • Policjanci mieli obowiązek przyjąć od Pana dokumenty, zaświadczenia, zdjęcia, gdyż mają one znaczenie dla pana odpowiedzialności karnej. Nic się jednak nie stało, powinien Pan dołączyć te dokumenty do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Wniosek ten powinien Pan złożyć do Sądu, w ciągu kilku dni po wpłynięciu do Sądu aktu oskarżenia.

     • Stanisław pisze:

      Witam Panie Mariuszu.
      Dziękuję bardzo za czas poświęcony na odpowiedzi na moje posty. Dał mi Pan nadzieję w powodzenie mojej sprawy i nadzieja ta okazała się nie byc bezzazadną. Zdecydowałem, że sam będę się reprezentował, a wszelkie pisma napiszę samodzielnie i właśnie dzisiaj odbyła się moja druga rozprawa i postępowanie wobec mnie zostało warunkowo umorzone na okres próby dwóch lat, dodatkowo zasądzono mi koszty rozprawy oraz 500 zł na pomoc ofiarom wypadków. DZIĘKUJĘ, DZIĘKUJĘ, DZIĘKUJĘ. Bez Pana strony internetowej nawet bym nie wiedział o takiej możliwości. Życzę powodzenia i JESZCZE RAZ DZIĘKUJĘ.

     • Stanisław pisze:

      Witam Panie Mariuszu,
      Miałbym do Pana jeszcze jedno pytanie. Z Komendy Policji przyszło mi skierowanie na badania lekarskie i psychologiczne, które nie są tanie i w mojej sytuacji materialnej są pokaźnym wydatkiem. Czy na podstawie wyroku o warunkowym umorzeniu postępowania karnego można próbowac się od nich odwołac? Dodam, że moje ostatnie badania wykonywałem w 2010 roku i są ważne do roku 2015.

 16. Tomek pisze:

  Witam serdecznie

  3 maja zostalismy zatrzymani w ilosci 3 sztuk przez straz miejska jadac na rowerach po pijanemu a nastepnie przekazani policji. Sprawa wyglada o tyle ciekawie ze tylko jednego z nas zatrzymali i to jeszcze w taki sposob ze musial ratowac sie upadkiem przed udezeniem w ich auto. My solidarnie PODESZLISMY do straznikow i twierdzac ze tak nie mozna bo moglo sie to dla niego skonczyc tragicznie uslyszelismy ze rowniez zostajemy zatrzymani za jazde pod wplywem bo maja nas zarejestrowanych wczesniej na monitoringu( oczywiscie tam gdzie nas zatrzymali monitoringu niema). Na policji poddalismy sie razem z kolega badaniu alkomatem ktory wykazal 2 promile,trzeci kolega ten ktory ratowal sie upadkiem nie poddal sie i odwiezli go na krew i izbe gdzie podobno nadmuchal 0.58 tylko niewiem czy promila czy mg. Pytanie jest nastepujace czy zabiora nam prawa jazdy i czy jest szansa bo na chwile obecna niedostalismy zadnych wezwan na komende na warunkowe umozenie postepowanie? Pozdrawiam

 17. Tomek pisze:

  Jeszcze jedna sprawa w trakcie zatrzymania pytali nas o dokumenty z kumplem i powiedzielismy ze nie mamy bo faktycznie w kieszeniach nie mialem ale dane wszystko podalem prawidlowe. Na komendzie zapytali jeszcze raz i mowie bo przypomnialo mi sie ze mam plecak to moze w nim sprawdze i faktycznie byly po czym zaczeli nas straszyc mandatami itp

 18. Tomek pisze:

  Dziekuje za odpowiedz
  A czy moge ustnie wniesc na ew.przesluchaniu przez policjanta wniosek o warunkowe umozenie postepowania czy trzeba to zlozyc pisemnie?

  Jak argumantowac fakt tych nieszczesnych 2 promili aby jakos sie z tego wykaraskać?

  Czy jezeli bo wiem ze policjanci (prewencja) ktorzy zabrali nas na komisariat przy wyjsciu mowili ze zemna najlepiej i bezproblemowo mozna bylo sie dogadac oraz wspolpracowalem z nimi moga jakos wspomniec o tym fakcie przy przesluchaniu przez innego policjanta i bedzie mozna zakonczyc sprawe na komendzie mandatem?

 19. Paweł pisze:

  Kłaniam się panu nisko. W 2010r, kiedy mialem 16lat wjechałem autem kolegi w drzewo, jechalem w niego z pasazerem który był tylko tydzien w szpitalu- mial zlamane dwa obojczyki. Ja cudem wyszedlem z zyciem. Miałem pęknietą czaszkę i złamany kręg ale juz jest wszystko dobrze z moim zdrowiem. Teraz mam 18 lat, pisalem mature i chcialbym rozpoczac studia zaocznie i pracowac jako doręczyciel towaru w firmie handlowo-usługowej po to by płacić za studia. Sąd zakazał mi prowadzenia pojazdów mechanicznych do 21 roku życia ale chciałbym już mieć prawo jazdy po to by zarobić na swoje studia. Koledze moi rodzice odkupili samochów. Jak poiwinno wyglądać moje podanie do sądu żeby zostało pozytywnie rozpatrzone i żebym już mógł zrobić prawo jazdy na kategorię B. Wypadek miałem ok 15h podczas gdy skończyłem pracować na swojej działce na wsi, byłem trzeźwy. Prosiłbym pana o wzór podania.

 20. Tomasz pisze:

  Witam,
  W dniu 24.04.2012 zostałem zatrzymany za jazdę pod wpływem. Badanie w radiowozie wykazało 0,4 mg/dm3 natomiast badania na Komendzie 0,31 i drugie 0,29. Pod wpływem stresu podpisałem dobrowolne poddanie się karze , zaproponowany telefonicznie przez prokuratora tzn . wyrok 6 miesięcy w zawieszeniu na dwa lata , zakaz prowadzenia pojazdów mech. na rok , grzywna 500 zł , 500 zł na cel społeczny. W chwili obecnej przedstawiono do Sądu akt oskarżenia. Wina jest bezsporna , aczkolwiek umieszczenie mnie na dwa lata od uprawomocnienia się wyroku , w rejestrze skazanych będzie stanowić przeszkodę rozwoju w pracy. Byłem wcześniej karany za podanie nieprawdziwych informacji we wniosku kredytowym , wyrok w zawieszeniu kończy mi się we wrześniu bieżącego roku. Czy w moim przypadku jest szansa na uwzględnienie przez Sąd warunkowego umorzenia postępowania?
  Dodam ,iż sprawuję w dwóch firmach funkcje dyrektora i brak niekaralności uniemożliwia mi awans , który mam możliwość uzyskać niebawem ( po zatarciu wcześniejszego wyroku). Dodam jeszcze ,iż świadomy występku jaki uczyniłem mógłbym przeznaczyć środki pieniężne w kwocie wyższej niż zaproponował Prokurator na cele Fundacyjne ( czy to może pomóc ?).

 21. Aneta Donart-Mrówczyńska pisze:

  Witam serdecznie, w styczniu spowodowałam wypadek samochodowy. Wpadłam w poslizg na śliskiej nawierzchni i uderzyłam praktycznie czołowo w nadjeżdzające auto, doodam tylko, że nie przekroczyłam prędkości i hamowałam tylko dlatego, że auto ostro ścianło łuk. Wg mnie i świadka kobieta nie miala pasów)ona twierdzi jednak inaczej) okazało się, ze ma niezdolnośc powyżej 7 dni, przynałam się częściowo do winy oczywiscie do tego ze gwałtownie zahamowałam wpadając w poślizg i chcę napisac do sądu jak najszybciej o umorzenie postępowania, nie wiem co napisac i jak to ując, nigdy wczesniej nie bylam karana, oczywiscie jechałam trzeżwa, i mam umowe wraz z mezem o prace jedynie do czzerwca nie wiem co robić to dla mnie sytuacja tragiczna:(ponadto jestem nauczycielem i wyrok w zawieszeniu to dla mnie katastrofa. Jak napisać ten wniosek błagam o pomoc

  • W pierwszej kolejności warto porozumieć się z pokrzywdzoną i postarać się z nią uzgodnić jakieś zadośćuczynienie w zamian za jej poparcie przed Sądem dla Pani wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Jak najbardziej ma Pani szansę na warunkowe umorzenie postępowania karnego bez zakazu prowadzenia pojazdów, oczywiście jeśli była Pani trzeźwa w czasie wypadku, jest Pani nie karana za przestępstwo i nie ma Pani wielu mandatów za poważne wykroczenia drogowe.

   We wniosku należy wskazać okoliczności łagodzące dotyczące Pani zawinienia w zakresie spowodowania wypadku drogowego, okoliczności związane z Pani dotychczasowym, zasługującym na aprobatę sposobem życia oraz argumenty, dla których nie może być Pani karana za przestępstwo.

 22. Wojciech pisze:

  Witam, w środę zostałem zatrzymany pod wpływem alkoholu podczas jazdy rowerem. Pierwszy pomiar alkomatu wyszedł 0,49mg/l kolejne na komendzie o,51 i 0,48. Spisano dane itp. podpisałem i następnie wręczono mi wezwanie na komendę. Mam tam iść w poniedziałek 04.05.06 r. Proszę napisać co mi grozi oraz jak mam się tłumaczyć i czy mogę iść wcześniej na komendę. Czy jest szansa, żebym nie był w KRK związane jest to z moim przyszłym zawodem. W tym roku kończę studia magisterskie na kierunku leśnictwo. Na jesieni chciałem składać podanie o pracę w Lasach Państwowych. Jednak jednym z kryterium przyjęcia jest zaświadczenie o niekaralności. Tak więc jestem w okropnej sytuacji. Cała moja edukacja będzie nic nie warta. Proszę o pomoc. Dodam, że wcześniej nie byłem karany. Bardzo proszę o jak najszybszą odpowiedź.

 23. Rafał pisze:

  Dzień dobry.
  Dzisiaj rano tj. 2 czerwca ok godziny 3 zostałem zatrzymany przez policję na terenie zabudowanym. Wynik pomiaru alkomatem wykazał 0, 83 promila (nie wiem ile to jest mg). Po zaprowadzeniu mnie na komendę miejską zbadano mnie alkomatem 2 razy w przeciągu 15 minut i puszczono z powrotem do domu. Przed wypuszczeniem powiedziano mi, że dostanę wezwanie na komendę w celu wyjaśnienia tego wszystkiego i że mam czekać na wezwanie. Moje pytanie brzmi następująco:
  Co mam zrobić podczas tego wezwania na komendzie? Co mam powiedzieć, dodam iż nigdy wcześniej nie byłem karany za jakiekolwiek przestępstwo, nigdy nie zostałem ukarany za żadne wykroczenie drogowe, nie mam żadnych punktów karnych. Policjant powiedział mi, że nie będę musiał zdawać prawa jazdy od nowa tylko zostanie mi ono zabrane na rok, a wysokość grzywny ustali sąd. Czy mogę w takiej sytuacji liczyć na warunkowe umorzenie postępowania?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 24. Michał pisze:

  Witam.
  Jakiś czas temu radziłem się Pana w pewnej sprawie:
  _________________________________________________
  „Michał pisze:
  24 kwietnia 2012 o 13:43
  Witam.

  Kilka dni temu zostałem zatrzymany razem z przyjacielem na rowerach pod wpłymwem alkoholu (pierwsze badanie: 0,47mg , drugie po 15min : 0,34). Przesiedzieliśmy na dołku 24h, po czym zabrano nas na komisariat.
  Jeden policjant obsługiwał mnie, drugi mojego przyjaciela.
  Policjant zapytał mnie, czy dobrowolnie poddaje się karze, powiedziałem, że tak, po czym po konsultacji z prokuratorem orzekł roczny zakaz prowadzenia roweru, oraz 300zł grzywny i 100zł na fundusz pomocy ofiarom wypadku.

  Po konsultacji z przyjacielem, oazało się , że „jego” policjant dodzwonił się do zastępcy prokuratora, który zaproponował odstąpienie od wymierzenia kary, bądź umorzenie postępowania (nie wiem dokładnie która z wersji) w każdym razie prawdopodobnie nie bedzie miał żadnych konsekwencji.

  Po tej rozmowie (miała ona miejsce chwile po wyjściu z komisariatu) pojechałem szybko dołączyć do wcześniej spisanych dokumentów spisany szybko (bez tych wszystkich uzasadnień) wniosek o umorzenie postępowania, lecz został on tylko dołączony do ww. dokumentów.

  Czy w tym przypadku jest szansa na to, że zostanę potraktowany jak mój kolega, tym bardziej, że nasza sytuacja była niemal identyczna? Czy jest coś co mógłbym zrobić aby zwiększyć swoje szanse?

  Bardzo dziękuję za poświęcony czas
  Pozdrawiam, Michał

  Mariusz Stelmaszczyk pisze:
  24 kwietnia 2012 o 14:30
  W opisanej przez Pana sytuacji ma Pan szansę na warunkowe umorzenie postępowania karnego z 1 rokiem zakazu prowadzenia pojazdów ograniczonym do rowerów. Tylko takie rozstrzygnięciu gwarantuje Panu zachowanie statusu osoby nie karanej za przestępstwo – tzw. czystą kartę karną. By to osiągnąć nie wystarczy jednak złożenie byle jakiego wniosku. Trzeba sporządzić i złożyć dobrze uzasadniony, przekonywujący wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Tylko wówczas przekona Pan Sąd do korzystnego dla Pana rozstrzygnięcia, gdyż stopień nietrzeźwości, w jakiej prowadził Pan rower był znaczny.

  Michał pisze:
  24 kwietnia 2012 o 18:53
  Dziękuję bardzo za odpowiedź.

  Czy w takim razie mogę sporządzić kolejny wniosek po to aby dołączyć go do reszty dokumentów, które już zostały wysłane?

  Jeśli tak, to gdzie trzeba go złożyć i kiedy?

  Dziękuję i pozdrawiam.

  Mariusz Stelmaszczyk pisze:
  25 kwietnia 2012 o 10:04
  Należy złożyć kolejny wniosek z uzasadnieniem i dołączonymi dokumentami. Najlepiej złożyć go do Sądu, po wpłynięciu aktu oskarzenia”
  ____________________________________________________

  Dostałem zawiadomienie z prokuratury, lecz jest tam zaznaczone, że w dniu 07.05.2012 został przesłany akt oskarżenia, ale bez wniosku o warunkowe umorzenie, który załączyłem na komisariacie.

  Dziś , tj 11.06.2012 dostałem wyrok, oraz kopię aktu oskarżenia skazujący mnie na grzywną, oraz rok zakazu prowadzenia rowerów, natomiast mój kolega dostał zawiadomienie o tym, że w jego sprawie odbędzie się posiedzenie w sprawie umorzenia.

  Czy na tym etapie mogę jeszcze coś zrobić? Czy nie jest już za późno?
  Na odwrocie aktu oskarżenia dołączone jest „pouczenie do wyroku nakazowego „K” i „Ks”
  mówiące, że oskarżonemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu do sądu w terminie 7 dni.
  Czy mogę w dalszym ciągu walczyć o umorzenie postępowania?

  Dziękuję, Michał

 25. Michał pisze:

  Wtam po raz kolejny.
  Dziś odbyła się moja sprawa. 0,43mg/l

  Wpierw dostałem wyrok nakazowy, grzywna, zakaz prowadzenia roweru na rok, 5 lat status karanego.
  Po tygodniu złożyłem sprzeciw od tego wyroku, po czym dostałem zawiadomienie o terminie rozprawy, stawiennictwo obowiązkowe.
  Cztery dni przed rozprawą dostarczyłem do sądu wniosek o warunkowe umorzenie, po czym dziś sędzina wydała wyrok warunkowo umarzający, zero kosztów do poniesienia, jedynie rok zakazu prowadzenia roweru.

  LUDZIE, WALCZCIE O UMORZENIE, BO WARTO !!!

 26. Konrad pisze:

  Witam Pana bardzo serdecznie. Chciałbym aby Pan wyjaśnił mi pewną sprawę: 10.09.2011 r, zostało mi zatrzymane prawo jazdy. Podczas pierwszego badania miałem w wydychanym powietrzu 0,31 mg/l, w drugim 0,32 zaś w trzecim 0,28. Sąd wymierzył mi karę zakaz prowadzenia pojazdów na rok (wraz z 10.09.2012 kara minęła), 6 miesięcy ograniczenia wolności (miałem przez ten okres odrabiać godziny w czynie społecznym) oraz zwolnił mnie z obowiązku uiszczenia opłaty na rzecz Skarbu Państwa (brak grzywny). Chciałbym się dowiedzieć jak długo będę figurował w KRK, gdyż chciałbym iść do wojska i czy mogę coś zrobić żeby to przyspieszyć.
  Dziękuję i pozdrawiam

  • Będzie Pan figurował jako osoba karana za przestępstwo aż do upływu 5 lat od zakończenia orzeczonej kary 6 miesięcy ograniczenia wolności. Np. wyrok się uprawomocnił 01 stycznia 2012r., Karę 6 miesięcy ograniczenia wolności zakończył Pan 01.08.2012r. Zatarcie skazania nastąpi z dniem 01.08.2017r. Może Pan złożyć wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania po upływie 3 lat od zakończenia kary ograniczenia wolności.

   • Konrad pisze:

    Nawet jak nie otrzymałem grzywny to muszę czekać aż 5 lat?! Kara ograniczenia wolności polegała na odrabianiu godzin społecznych (otrzymałem 150 godzin) tzn. że nie mogłem wyjechać z kraju przed odbyciem tych godzin. I naprawdę nie da się nic zrobić?

 27. Rafał pisze:

  Witam serdecznie,

  2011-07-07 sąd orzekł warunkowe umorzenie na rok.
  Orzeczenie uprawomocniło się 20011-07-15.
  Byłem ostatnio w KRK, ponieważ potrzebne mi zaświadczenie o niekaralności
  do pracy w banku i ku mojemu zdziwieniu okazuje się, że w KRK widnieję.
  Pani w okienku powiedziała, że z urzędu dostaje się jeszcze pół roku i zapis jest.
  Nie wiem co teraz mam zrobić ponieważ zawsze dostawałem zaświadczenie z KRK z
  pieczątką „nie widnieje”, a teraz otrzymałem pieczątkę „odpowiedź w załączniku” w którym
  jest informacja z kartoteki karnej.
  Jestem pewien, że przez to w kadrach nie zgodzą się na moją pracę. Minął rok i pytanie czy mogę jakoś to załatwić, ewentualnie jakieś inne zaświadczenie o niekaralności, interpretację?

  • Z Pana karty karnej zniknie zapis o warunkowym umorzeniu postępowania karnego z dniem 15.01.2013r., a więc po upływie 1 roku (okres próby) i 6 miesięcy licząc od uprawomocnienia się wyroku. Proszę jednak pamiętać, że w świetle prawa jest Pan osoba nie karaną za przestępstwo, gdyż wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym. Takie stanowisko znajdzie Pan w każdym komentarzu do Kodeksu Karnego, przy omawianiu art.66 kk Z Krajowego Rejestru Karnego nie otrzyma Pan ani interpretacji ani innego zaświadczenia.

 28. Tomasz pisze:

  Witam.
  Czy mam szansę na warunkowe umorzenie i pozostawienie prawa jazdy?
  Spowodowałem kolizję ok 2 w nocy, byłem sam w aucie, nikt nie został poszkodowany. Wpadłęm w poslizg na letnich oponach. 1 badanie wykazało 1,2 promila, drugie 1,0 promila. Auto jest mi niezbędne do pracy (kat. A+B), Płacę wysokie alimenty, nigdy nie byłem karany, byłem ławnikiem w sądzie karnym.
  Pozdrawiam

 29. Łukasz pisze:

  Witam,
  Mam pytanie. Jestem oskarżony o to, iż w dniu 19 czerwca 2012 r. nieumyślnie naruszyłem zasady bezpieczeństwa w ruchu przez to, że jadąc ulica x od ulicy y w kierunku skrzyżowania z ulica Z podczas wykonywania manewru skrętu w prawo w ulice Z dojeżdżając do wyznaczonego przejścia dla pieszych nie zachowałem szczególnej ostrożności oraz nienależycie obserwowałem drogę przed pojazdem, w wyniku czego potrąciłem rowerzystkę, która pomimo braku przejazdu dla rowerzystów przejeżdżała po przejściu dla pieszych. Tym samym postawiono mi zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowe to jest o czyn z art. 177 § 1 kk.
  Wydano wyrok nakazowy w którym orzeczono mi karę w postaci 2 tyś złotych plus około 350 złotych kosztów. Czy w takim przypadku warto wnosic sprzeciw? Czy może warto wnieść wniosek o warunkowe umorzenie postępowania? Dodam, iż rowerzystka ta niestety przejechała już jeden pas ruchu i do potrącenia doszło dopiero na drugim pasie. Nie ma świadków zdarzenia. Rowerzystka zeznała, iż nie zatrzymyała sie przed przejściem tylko od razu wjechała. Powiedziała, iż wydaje się jej, że gdy wjeżdzała na przejście to widziała schodzące z przejścia osoby. Ja zeznałem, że będąc około metr przed przejściem widziałem czerwone światło dla pieszych, że przed przejściem stały osoby, które na to przejście nie weszły gdyż było czerwone światło. Do potrącenia doszło na skraju, a nawet około metra za przejściem (auto stało częściowo na przejściu, a częsciowo już za). Rowerzystka doznała pęknięcia kości (zwolnienie lekarskie 3 tygodnie). Teraz występuje jako oskarżyciel posiłkowy z wynajętym obrońcom. Z tego co sie zapoznałem z aktami to wniosek o to złożyła jeszcze przed wydaniem wyroku nakazowego. Rowerzystka została ukarana mandatem 50 zł za przejazd przez przejście. W moim domu był kurator, który oczywiście wydał pozytywna opinię. Występowanie rowerzystki jako oskrażyciela posiłkowego jest dla mnie o tyle dziwne, że tuż po zdarzeniu nie chciała, abym poczatkowo dzwonił na policje bo mówi, że ona też jst winna, bo przejeżdżała i że w pierwszej kolejności zadzwoni do meża co zrobić, a teraz taka odmiana. Ja zeznałem w pierwszej chwili, że nie apmiętam czy wjeżdzałem na skrzyżowanie przy zielonej strzałce czy przy zielonym świetle. Prosze o pomoc i uprzejmie dziękuje za nią.

  • Witam, w Pana sytuacji może Pan złożyć sprzeciw od wyroku nakazowego, a później wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Na Pana korzyść działają okoliczności spowodowania wypadku, w szczególności spore przyczynienie się pokrzywdzonej, które wjechała rowerem na przejście dla pieszych.

 30. Karol pisze:

  Witam! Mam warunkowo umorzone postępowanie karne na okres 1 roku. Obecnie staram się o pracę do której muszę napisać oświadczenie o niekaralności. Proszę mi powiedzieć, to „warunkowo umorzone postępowanie karne” nie jest równoznaczne „karze” i czy mogę takie oświadczenie o niekaralności napisać bez obawy o podanie fałszywych oświadczeń?
  Pozdrawiam!

 31. Paulina pisze:

  Witam, mam pytanie, mój mąż został złapany przez policję gdy jechał po 3 piwkach na rowerze, pierwsze dmuchnięcie w alkomat wykazało 0,67 mg/l a drugie 0,68 mg/l. Dzisiaj był na policji i przyznał się ale nie poddał się karze. Czy po skierowaniu sprawy do Sądu może wnosić o warunkowe umorzenie postępowania?? dodam, że kartę karną ma czystą.

 32. Tomasz pisze:

  Dzien dobry. Mam pytanie dotyczące warunkowego zwrócenia prawa jazdy. Otóż otrzymałem wyrok za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu. Wyrok jest nastepujacy : 2 lata zakazu prowadzenia pojazdów, 3600 zł grzywny (juz zaplacone). Miałem 2,5 promila we krwi. Prokurator zazadał roku pozbawienia prawa jazdy i grzywnę – sedzina nie zgodziła sie na dlugość orzeczenia o zakazie i przedłuzyła na dwa lata.
  Moje pytanie brzmi : Czy sa jakies szanse, wynikające z Panskiego doswiadczenia, aby po np. roku pozbawienia prawa, uzyskac warunkowe zezwolenie na prowadzenie pojazdów? Z góry dziekuje za odpowiedź i pozdrawiam.

 33. Łukasz pisze:

  Witam. Prosze o porade a mianowicie 3 dni temu prowadziłem samochod osobowy w terenie zabudowanym o godz.18 i zostałem zatrzymany w wydychanym powietrzu miałem 0,48 mg\l . dodam ze obecnie jestem osoba bezrobotna z prawem do zasiłku. na utrzymaniu mam zone i 2 dzieci ciężko z zasiłku zyc. 2 dni temu znalazłem prace na etacie kierowcy kat.B Pech chciał ze zabrano mi prawojazdy. Czy jesli pracodawca mnie zatrudni to mam jakas szanse na warunkowe umorzenie postepowania karnego???? w grudniu 2007r. zostałem skazany za pobicie i otrzymałem wyrok 10 miesiecy w zawieszeniu na 2 lata. Czy juz mogę pisać podanie do sądu o wymazanie mnie z KRK ? a co za tym idzie otrzymam zaświadczenie o niekaralności. Jakie mam szanse na warunkowe umorzenie postepowania? czy lepie powinienem sie zkoncentrować na przekonaniu sądu o pozbawieniu mnie prawojazdy na okres 3,4 miesięcy.

  • Poprzedni wyrok powinien już ulec zatarciu z urzędu, a więc Pana wniosek nie jest potrzebny. Nie może Pan wnosić o 3-4 miesięcy zakazu, bo za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów w latach, co najmniej 1 rok. Mówiąc krótko 1 rok zakazu to minimum.

 34. Tomasz pisze:

  Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź na moje zapytanie powyżej.

 35. Janek pisze:

  Witam,
  tydzień temu prowadziłem samochód osobowy po drodze lokalnej ok. godz. 9.00. Policja zatrzymała mnie do rutynowej kontroli. Badanie alkomatem wykazało 0,30 mg/l. Na posterunku następne i 0,27 mg/l, po czym zażądałem badania krwi i wynik 0,26 mg/l. Jedno spotkanie z policjantem już miałem ale nic nie zostalo ustalone bo nie bylo jeszcze wyniku krwi. Dziś zadzwonil policjant podał wynik krwi i powiedział, że będzie to traktowane jako przestępstwo. Powiedział, żebym stawił sie na komendzie w poniedziałek i zabrał ze sobą 500 zł (w ramach zajęcia mienia) powiedział, że wszystko wytłumaczy.
  Moje pytania w związku z w/w:

  – jak zachować sie na policji tj. zgodzić sie na ich propozycję kary (pewnie bedzie to zakaz prowadzenia pojazdów na rok czasu i jakaś grzywna) czy odrzucić i wystąpić z wnioskiem o warunkowe umorzenie postepowania?
  -czy mam szanse na warunkowe umorzenie postępowania i zachowanie prawa jazdy?
  -jaką karę mogę zaproponować aby przekonać sąd do umorzenia postępowania?
  -czy mogę w przypadku takich działań sobie zaszkodzić jeżeli odrzucę propozycję policji i wystąpię z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania?

  PS. Jestem nauczycielem i nigdy wcześniej nie byłem karany za przestępstwo umyślne. Nadmienię również, że zależy mi na zachowaniu prawa jazdy, ewentualnie jak najkrótszym okresie zakazu prowadzenia, ponieważ jestem również w okresie maturalnym pracownikiem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wiąże się to z dojazdami samochodem do miasta wojewódzkiego, gdzie te matury są sprawdzane.
  Proszę o odpowiedź i pozdrawiam

  • Witam, nie przyjmując kary zaproponowanej przez Prokuratora nie może Pan sobie zaszkodzić, gdyż przyjęcie propozycji Prokuratora nie jest Pana obowiązkiem.

   W Pana przypadku może Pan złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. We wniosku należy opisać w jakich okolicznościach został Pan zatrzymany, czy była to rutynowa kontrola trzeźwości, na jakiej drodze Pan został zatrzymany, o jakiej porze, czy ma Pan jakieś mandaty za wykroczenia drogowe.

 36. Kierowca pisze:

  Witam.
  może zacznę od tego, że jestem załamany maksymalnie. mam 26 lat, nigdy wcześniej żadnych problemów z prawem, czysta karta. jestem zawodowym kierowcom, jeżdżę dużym autem po Polsce. Mam kategorię B C CE. W piątek wróciłem z trasy, mało jadłem, wcześniej od poniedziałku też cały czas jazda oczywiście z ustawowymi pauzami. W nieszczęsny piątek wróciłem do domu wieczorem. Zjadłem kolację włączyłem film i wypiłem dosłownie z ręką na sercu półtora piwa i nic poza tym! Wracając z pracy nie miałem miejsca pod swoim blokiem na zaparkowanie auta osobowego i stanąłem kawałek dalej może jakieś 500 metrów ale tak że go nie widziałem. Koło godziny 3 nad ranem wyszedłem do okna na papierosa i zauważyłem, że jest wolne miejsce pod moim blokiem. Zupełnie czując się normalnie poszedłem przeparkować auto co by je mieć „na oku” gdyż na moim osiedlu doszło w ostatnim czasie do kradzieży samochodów..
  Pech chciał że akurat jak ja parkowałem podjechała policja. Dmuchanie. 0.66 mg/l , zabrali mnie na komisariat tam również przy pierwszym dmuchaniu 0.53 następnie 0.6. We wtorek mam jakąś rozmowę czy coś w ten deseń. Jestem załamany co dalej.. Nie jestem po ślubie ale mam dziecko na utrzymaniu. Dziewczyna nie pracuje. Moje prawo jazdy to mój chleb. Wcześniej byłem bez pracy 8 miesięcy w tym czasie porobiłem te wszystkie kategorie i uprawnienia i od miesiąca pracuję. Czy jest jakaś szansa aby przychylnym okiem rozpatrzyć moją sytuację, jakich użyć argumentów itp czy jestem z góry na straconej pozycji. Mogę liczyć na samą grzywnę bądż w najgorszym wypadku zawieszenie samej kategorii B? proszę o odpowiedż gdyż całe święta zamiast odpoczywać jestem kłębkiem nerwów.. a chciałem tylko przestawić auto, nigdy w życiu bym nie pojechał po alkoholu sam jestem tego przeciwnikiem.. 🙁

 37. Tomasz pisze:

  Witam, ponownie proszę o odpowiedź :

  Mam pytanie dotyczące warunkowego zwrócenia prawa jazdy. Otóż otrzymałem wyrok za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu. Wyrok jest nastepujacy : 2 lata zakazu prowadzenia pojazdów, 3600 zł grzywny (juz zaplacone). Miałem 2,5 promila we krwi. Prokurator zazadał roku pozbawienia prawa jazdy i grzywnę – sedzina nie zgodziła sie na dlugość orzeczenia o zakazie i przedłuzyła na dwa lata.
  Moje pytanie brzmi : Czy sa jakies szanse, wynikające z Panskiego doswiadczenia, aby po np. roku pozbawienia prawa, uzyskac warunkowe zezwolenie na prowadzenie pojazdów? Z góry dziekuje za odpowiedź i pozdrawiam.

 38. Ada pisze:

  Dzień dobry,
  mam pytanie odnoście takiej sytuacji:
  Mojego chłopaka zatrzymała policja i miał przy pierwszym badaniu 0,12 mg a przy drugim 0,11 mg odebranie prawa jazdy jest jednoznaczne z utratą pracy. Dzwonił na policję i kazano mu czekać, bo prokurator ma dużo spraw i dostanie wiadomość listownie. Co w takiej sytuacji jest najlepiej zrobić…czy podważyć wynik badania alkomatem powołując się na błąd pomiarowy, czy pisać o warunkowe umorzenie postępowania karnego, czy po prostu liczyć na łaskawość Sądu prosząc o wyższe świadczenie. ?
  Bardzo proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam serdecznie

  • Witam, w sprawach o wykroczenie jazdy samochodem w stanie po użyciu alkoholu oskarżycielem publicznym jest Policja, natomiast Prokuratura nie zajmuje się prowadzeniem tego typu spraw. Jeżeli Policja wysłała już do Sądu wniosek o ukaranie Pani chłopaka za popełnione wykroczenie i sprawie jest już nadana sygnatura, to Pani chłopak może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego w trybie art. 73 k.p.w. Wynik 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu jest za wysoki, aby powoływać się na błąd pomiarowy alkomatu, który wynosi zazwyczaj 0,01 mg/l lub 0,02 mg/l. Nawet gdyby alkomat w przypadku Pani chłopaka miał błąd pomiarowy 0,02 mg/l, to i tak przy jego uwzględnieniu wynik wyniósłby 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. dokładnie taki wynik od którego rozpoczyna się odpowiedzialność karna za popełnienie wykroczenia jazdy samochodem po alkoholu.
   We wniosku należy przywołać następujące okoliczności, tj. że przed zatrzymaniem nie popełnił żadnego wykroczenia, gdyż była to rutynowa kontrola trzeźwości, pora o której został zatrzymany, czy były to godziny szczytu, czy też pora nocna, gdzie natężenie ruchu pojazdów jest znacznie mniejsze i inne.

 39. Piotr pisze:

  Witam
  Kilka dni temu o godz. 21 zaparkowałem auto na parkingu pod samą klatką w miejscu zamieszkania zastawiając inne pojazdy. W ten dzień byłem bardzo przygnębiony w związku z sytuacją dotyczącą mojego rozwodu, wiec udałem się do domu , aby przemyśleć kilka spraw. Siedząc w domu wypiłem dwa piwa i w momencie kiedy się już wyciszyłem , przypomniałem sobie , że zastawiłem inne pojazdy wiec o godz 23 40 udałem się do auta i postanowiłem odjechać kilka metrów do tyłu i odblokować auta stojące z przodu . Odjeżdżając do tyłu około kilku metrów zorientowałem się , że miejsce na którym chciałem zaparkować jest już zajęte wiec podjechałem do przodu o 5 metrów umożliwiając już wyjazd aut zaparkowanych z przodu.
  W momencie jak zgasiłem silnik i zacząłem wysiadać z auta nadjechał radiowóz i panowie poprosili mnie o dokumenty, w tym czasie sam osobiście przyznałem się , iż wypiłem 2 piwa i chciałem tylko i wyłącznie odblokować auta z przodu.
  Badanie alkomatem wykazało 0,28mg natomiast kolejne badania już na komendzie wykazały 0,26. i 0,22.
  Po kilku dniach stawiłem się na komendzie tj w środę 12.06.2013 … gdzie złożyłem stosowne zeznania, przyznałem się do winy lecz nie zgodziłem się na dobrowolne poddanie karze.

  Pan przyjmujący zeznania w momencie jak zapytałem go , gdzie mogę złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego oznajmił mi , iż nie muszę składać takiego wniosku ponieważ prokurator w momencie jak skieruję sprawę do sądu to właśnie na tej sprawie dokonam osobiście złożenia zeznań i tam poinformuję sąd , iż ubiegam się o warunkowe odroczenie postępowania karnego.
  Moje pytanie brzmi:
  1. Czy muszę jednak złożyć wniosek na etapie postępowania przygotowawczego i jeśli tak to do kogo mam go złożyć… jak mogę skontaktować się z prokuratorem , aby oznajmić go , iż chcę ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego ? .
  2.Czy jeśli spełniam warunki do złożenia tego wniosku to czy mam szansę na pozytywne rozpatrzenie ….

  Dziekuję za odpowiedz w mojej sprawie

  • Marcin pisze:

   Witam,
   prosiłbym o poradę w moim przypadku. Otóż, jadąć samochodem do pracy 1,5 miesiąca temu w poniedziałek o godz.5.30 rano, po niedzielnej zakrapianej imprezie, zatrzymała mnie do kontroli policja „Akcja trzeźwy poranek”. Badanie alkomatem wykazało 0,26mg/l. Skutkiem tego było zatrzymanie przez policję prawa jazdy.

   W efekcie późniejszym, prokurator zaproponował mi karę, na którą się nie zgodziłem.
   Sprawa trafiła do sądu.

   W dniu dzisiejszym dostałem od sądu wyrok nakazowy. Sąd wymierzył mi karę 6 miesięcy ograniczenia wolności zawieszając warunkowo na okres dwóch lat, karę pieniężną oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres jednego roku.

   Mam zamiar odwołać się od tego wyroku. Czy mógłbym jeszcze prosić sąd o warunkowe umorzenie postępowania karnego? Czy mam szansę na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, gdyż nie powodowałem wówczas żadnego
   zagrożenia w ruchu drogowym? W ostatnich latach dostałem jeden mandat za przekroczenie prędkości o 22km/h.
   Czy mogę prowadzić samochód do następnej rozprawy? Czy w razie przypadkowej kontroli dostałbym jedynie mandat za prowadzenie bez prawa jazdy?

   Z góry dziękuję za odpowiedź

   • Witam, jeżeli chce Pan starać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, to powinien Pan złożyć sprzeciw w ciągu 7 dni od otrzymania wyroku. W razie skutecznego złożenia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc. Wówczas powinien Pan złożyć do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. W złożonym Sądu wniosku powinien Pan opisać wszystkie okoliczności w jakich prowadził Pan samochód tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, czy była to rutynowa kontrola trzeźwości i inne.
    Z uwagi na to, że popełnił Pan przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178apar1k.k., najkrótszy okres zgodnie z Kodeksem karnym na jaki Sąd orzeka zakaz wynosi 1 rok. Musi Pan w złożonym wniosku wyjaśnić dlaczego prawo jazdy jest Panu niezbędne. Każda okoliczność, którą opisuje Pan w złożonym do Sądu wniosku powinna być potwierdzona załączonym dokumentem.

 40. Łukasz pisze:

  Szanowny Panie Mecenasie,
  Wczoraj o godzinie 22:00 na ścieżce rowerowej zostałem zatrzymany na prowadzeniu roweru w stanie nietrzeźwości, alkomat wykazał 0,63mg/l. i 0,67mg/l. Czy mam szansę na warunkowe umorzenie postępowania? Na jak długi okres zakazu prowadzenia pojazdów niemechanicznych mogę liczyć?

  • Może Pan złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. We wniosku należy wykazać, że wpis o karalności w Pana karcie karnej wywoła u Pana bardzo dotkliwe konsekwencji, np. utratę pracy, brak możliwości realizacji planów zawodowych.

 41. Michał pisze:

  Witam Panie Mecenasie,

  Niedawno zostałem skazany za jazdę pod wpływem alkoholu. Spowodowałem kolizję, w której nikt nie ucierpiał. Miałem 0,67 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu z tendencją spadkową. Zostałem skazany na karę 1 roku zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i 1800 zł kary. W przyszłości chciałbym starać się do pracy w Policji. Moje pytanie brzmi: Po jakim czasie mogę wnioskować o zatarcie skazania za jazdę pod wpływem alkoholu? I czy przy składaniu wniosku do sądu o zatarciu skazania, muszę także złożyć oddzielnie wniosek do Komendanta Powiatowego Policji żeby nie figurować w KSIP (Krajowy System Informacji Policji).

  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam serdecznie

  • Witam, zgodnie z art. 107par4 k.k. zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od dnia wykonania kary (czyli zapłacenia całej grzywny). Na wniosek skazanego Sąd może zarządzić zatarcie skazania po upływie 3 lat.

 42. Michał pisze:

  Mam pytanie odnośnie warunkowego umorzenia. Czy jeśli orzeczono wobec mnie rok warunkowego umorzenia postępowania, to moja karta karna będzie czysta i nie będzie na niej wzmianki o warunkowym umorzeniu?

  • Zachowa pan status osoby nie karanej za przestępstwo. Będzie Pan zgodnie z prawdą złożyć na piśmie oświadczenie, że jest Pan nie karany. W Pana karcie karnej pojawi się natomiast wpis o warunkowym umorzeniu postępowania karnego, będzie tam widniał przez okres próby (1 lub 2 lat w zależności od treści wyroku) i kolejnych 6 miesięcy – licząc od uprawomocnienia się wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne.

 43. Jarek pisze:

  Witam Państwa serdecznie..
  27.09.13 w godz.przedpołudniowych zatrzymano mnie do rutynowej kontroli”trzeźwy poranek’
  Wynik 0,31 i na komendzie 0,29 mg/l.Jechałem samochodem osobowym.
  Czytałem Wasze forum i na komendzie 1.10.2013 nie poddałem się dobrowolnie karze.
  Moja sytuacja wygląda tak:
  -nie zdawałem sobie sprawy,iż jeszcze mogę być pod wpływem alkoholu, byłem naczczo choć wypoczęty choć przeziębiony (poprzedniego dnia wypiłem parę piw,spałem ok 9h)
  -mam kategorie B,C,C+E i praca kierowcy samochodów pow.3,5t to moje jedyne utrzymanie
  -mam na utrzymaniu niepełnosprawnego syna (14lat, Zespół Aspengera)
  -kredyt hipoteczny
  -nie mam żadnych punktów karnych jak też nie popełniłem przestępstwa umyślnego
  -jestem gotów wnieść wpłacić określoną przez Sąd kwotę pienieżną na cele wyznaczone przez Sąd
  -oczywiście był to czyn incydentalny (20 lat prawo jazdy,wiele kontroli)
  -oczywiście zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji, braku wówczas wyobraźni oraz żałuję za to czego sie dopuściłem,choć jak powtórzę nie zdawałem sobie sprawy że mogę jeszcze być pod wpływem…

  Czy w powyższej sytuacji mam szansę na warunkowe umożenie postępowania karnego?
  Bardzo dziękuję za ewentualną odpowiedź/poradę, gdyż jestem przez to kłębkiem nerwów,co już jest karą,jeśli spać po nocach się nie da….

  Serdecznie pozdrawiam!to forum to jedyna szansa dla ludzi,którzy potknęli sie w życiu,ale rozumieją to.i chcą walczyć jeśli jest taka możliwość.

 44. Marcin pisze:

  dzisiaj rano kontrola w ramach akcji „trzeźwy poranek” wykazała zawartość 0,11 i 0,10 mg; policjant zatrzymał moje prawo jazdy i polecił czekać na kontakt telefoniczny
  utrata prawa jazdy będzie dla mnie praktycznie równoznaczna z utratą pracy (jestem dziennikarzem na kontrakcie – tzn. świadczę usługi prowadząc działalność gospodarczą)
  nie byłem karany, wraz z żoną spłacamy kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup domu, samochód jest mi niezbędny do pracy, poza tym odwożę dzieci do szkoły (moja żona nie ma prawa jazdy)
  czy wniosek o umorzenie postępowania składać już podczas spotkania z policjantem na komendzie? czy muszę napisać go wcześniej, czy wystarczy wniosek ustny? czy powoływać się na błąd pomiarowy alkomatu?
  jak postąpić, jeżeli policjant nie przychyli się do mojego wniosku?
  będę wdzięczny za odpowiedź/poradę

  • Witam, jeżeli Pana najwyższy wynik wyniósł 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to na błąd pomiarowy alkomatu, mógłby się Pan powołać, jeżeli alkomat, którym został Pan przebadany ma niepewność 0,02 mg/l. (Informację o niepewności znajdzie Pan na odwrocie świadectwa wzorcowania). Niestety są to rzadkie przypadki i najczęściej przy takim wyniku niepewność alkomatu wynosi 0,01 mg/l. Jeżeli tak będzie w Pana sprawie, to nie będzie Pan mógł powołać się na niepewność pomiaru. Wówczas może Pan złożyć do Sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 39 par 1 k.w. We wniosku powinien Pan opisać okoliczności w jakich prowadził Pan samochód tj. pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, droga na jakiej został Pan zatrzymany, czy była to rutynowa kontrola trzeźwości. Ponadto powinien Pan opisać dlaczego prawo jazdy jest Panu niezbędne i nawet najkrótszy zakaz 6 miesięcy będzie miał dla Pana negatywne konsekwencje. W tym celu powinien Pan napisać na czym polega Pana praca i jak ważne w Pana pracy jest posiadanie prawa jazdy. Dodatkowo powinien Pan podkreślić, że to Pan wozi dzieci do szkody, gdyż Pana żona nie ma prawa jazdy.

 45. Adam pisze:

  zacząłem się martwic czy starczy mi odwagi i nie przyhamuje stres na sprawie która odbedzie sie jutro

  sprawa za prowadzenia sam. osobowego pod wpływem innych substancji (amfetamina)

  • Adam pisze:

   jestem zawodowym kierowca posiadam kat. A B C C+E KWALIFIKACJE ADR + napełnianie zbiorników TDT materiałami kat II np. paliwa,gazy jak wiemy jest to sporo pieniędzy. Chce złożyć wniosek o umorzenie postępowania spełniam warunki nie karany, małe natężenie ruchu, późna pora, czy mogę mieć pewność ze Sąd umorzy ta niemiła dla mnie sprawę np. tylko kara finansowa ?

 46. Adam pisze:

  Motoryzacja to moja pasja i nie wyobrażam sobie ze nie będę mógł jeździć wiem ze albo będę łamał zakaż albo stanę pod sklepem i tylko liczył te które przejada. Mam 25l. jestem świadom ze zrobiłem źle zawiodłem rodziców i całe moje otoczenie.

  • W Pana sprawie najważniejsze znaczenie ma opinia biegłego z zakresu toksykologii, W tej opinii biegły wskazał stężenie amfetaminy w Pana organizmie i porównał do stężenia alkoholu. Bez treści tej opinii trudno ocenić, jak realne są Pana szanse na odstąpienie przez Sąd od zakazu prowadzenia pojazdów. Ważny jest również znajdujący się w aktach sprawy wywiad lekarza poprzedzający pobranie próbki Pana krwi do analizy. W tym wywiadzie lekarz opisał Pana zachowanie – mowa, chód, test palec nos i tym podobne. Proszę koniecznie zapoznać się z tymi dokumentami po jutrzejszej rozprawie.

   • Adam pisze:

    lekarz pytał się czy jestem świadom miejsca i czasu odpowiedz brzmiała tak a te testy to policjanci przeprowadzali i nie miałem z tym problemu. Jeżeli każda ilość jest zakazana to ma to większe znaczenie ? zdarzenie miało miejsce 25 października to trudny czas był dla mnie zwolniłem się z poprzedniej pracy myłem już na wstępnej rozmowie w innej firmie ale wstydziłem się pójść na kolejne z pokwitowaniem za prawko. w czasie kontroli jechałem jeszcze z 3 osobami czy to tez będzie przeciwko mnie?

    • Tomasz pisze:

     Witam. Mam nastepującą sytuację. W maju konczy mi się 2 letni zakaz prowadzenia pojazdu. Pod koniec ub. roku zostałem zatrzymany podczas jazdy i ukarany wyrokiem w zawieszeniu na 3 lata (byłem trzeźwy) oraz grzywną.
     Powiedziano mi, na Policji, że mimo wyroku, mogę w maju iść na kurs prawa jazdy – ponieważ 2 letni okres zatrzymania prawa jazdy sie kończy.
     Proszę o podpowiedź, czy jest tak w rzeczywistości?
     Z góry dziekuję i pozdrawiam.

     • Na Policji usłyszał Pan trafną informacje. Z Pana opisu wynika, że po koniec ubiegłego roku został Pan zatrzymany na popełnieniu przestępstwa złamania zakazu sądowego prowadzenia pojazdów mechanicznych i został pan skazany właśnie za to przestępstwo. Sąd nie orzekła wobec Pana za to przestępstwo zakazu prowadzenia pojazdów, gdyż nie miał takiej możliwości, tzn. za przestępstwo złamania zakazu sądowego Kodeks Karny nie przewiduje możliwości orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów. W konsekwencji ma Pan na koncie tylko jeden zakaz prowadzenia pojazdów, który upływa Panu w maju. Po upływie tego terminu może Pan iść na kurs prawa jazdy.

 47. Tomasz pisze:

  Dziekuję bardzo za poradę i pozdrawiam serdecznie.

 48. Łukasz pisze:

  Witam bardzo proszę o pomoc.
  Otrzymałem wyrok do którego dołączono takie pouczenie :

  Niniejszy wyrok nie jest prawomocny , w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku przysługuję prawo składania wniosku o uzasadnienie wyroku na piśmie a w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem wywodzenia apelacji do Sądu Okręgowego za pośrednictwem tut.Sądu
  ?
  Jak ja mam to rozumieć?

  • Witam, pouczenie to oznacza, że od daty ogłoszenia wyroku w sprawie może Pan złożyć w ciągu 7 dni wniosek o sporządzenie i doręczenie Panu uzasadnienia wyroku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie, wówczas Sędzia sporządza uzasadnienie, które jest do Pana wysyłane i od daty odebrania uzasadnienia ma Pan 14 dni na złożenie apelacji od wyroku. Innymi słowy to od daty ogłoszenia wyroku a nie od daty doręczenia Panu odpisu wyroku biegnie Panu 7 dniowy termin na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku.

 49. Łukasz pisze:

  dziękuję za odpowiedź.
  czyli jeżeli się spóźniłem to już nic więcej nie mogę? 🙁
  Mam dość…

 50. iwona pisze:

  Witam,

  zostałam zatrzymana za prowadzenie samochodu po spożyciu, dobrowolnie zgodziłam się na karę – 10 m-cy zakazu prowadzenia. Chcę się jednak od tego odwołać – zanim wsiadłam do samochodu zbadałam się alkomatem, który pokazał 0,8. W jaki sposób powinnam się odwołać, czy jest jakiś wzór dokumentu? czy są związane jakieś konsekwencje finansowe, tj. opłaty sądowe, itp, itd?

  z góry dziękuję za odpowiedź

  • Witam, z Pani opisu wnioskuje, że wyraziła Pani zgodę na dobrowolne poddanie się karze podczas przesłuchania na Policji, a Sąd nie zakończył jeszcze sprawy, tj. nie wydał wobec Pani wyroku skazującego. W takim wypadku może Pani cofnąć zgodę na dobrowolne podanie się karze w prosty sposób. Wystarczy, że wyśle Pani lub złoży na biurze podawczym Sądu pismo zatytułowane ” Cofnięcie zgody na skazanie na kare uzgodniona w postępowaniu przygotowawczym w trybie art.335 k.p.k.” W treści pisma wystarczy, że oświadczy Pani, że cofa zgodę na skazanie na karę uzgodnioną z Prokuratorem. Takie pismo nie podlega opłacie.

   • iwona pisze:

    Witam,
    dziękuję za odpowiedź, proszę powiedzieć co będzie dalej. Po złożeniu cofnięcia zgody na dobrowolne ukaranie, czy zostanę wezwana do sądu? czy będzie rozprawa sądowa? jak powinnam dalej się zachować. Chcę zaznaczyć, iż zbadałam się alkomatem, więc byłam pewna, że mogę prowadzić samochód.

    z góry dziękuję za pomoc,
    Iwona

 51. Ewa pisze:

  Witam, mąż został zatrzymany na drodze polnej gminnej i zatrzymany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 0,24 a po 15 minutach 0,26 w wydychanym powietrzu. dzień wcześniej wieczorem wypił 3 piwa. Rano ponieważ zjadł lekkie śniadanie i o 9.00 wsiadł w samochód. Był pewien że jest trzeźwy i nie miał świadomości, że może alkohol się utrzymuje w jego organiźmie. Jest niedużej postury. Co mu teraz grozi. jeżeli zatrzymają mu prawo jazdy będzie musiał zamknąć działalność a moje środki nie wystarczą na zapłacenie kredytu za mieszkanie, prywatny samochód, leasingu i pozostałych opłat wynikających z zamknięcia działalności. Proszę o poradę co zrobić by otrzymać jak najmniejszy wymiar kary i czy można wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania z możliwością pozostawienia prawa jazdy. Jesteśmy zrozpaczeni, nigdy się taka sytuacja nie zdarzyła, mąż jest nie karany.

  • Bartosz Nadwodny pisze:

   Witam,

   najwyższy wynik 0,26 mg/l spowodował, iż Pani mąż popełnił przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości. W tej sytuacji Pani mąż jak najbardziej może postarać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo należy wspomnieć o tym, iż każdy alkomat stosowany przez organy ścigania obarczony jest błędem pomiarowym. Oznacza to, że każdy wynik wskazany przez alkomat nie jest w pełni miarodajnym wynikiem. Przeważnie niepewność pomiarowa alkomatu wynosi 0,01 mg/l, czyli w organizmie Pani męża mogło być 0,27 mg/l lub 0,25 mg/l. Odpowiedzialność karna za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości zaczyna się od 0,26 mg/l. Jednakże jak biegły toksykolog potwierdzi, że niepewność pomiarowa wynosi 0,01 mg/l i związku z tym Pani mąż miał najwyższy wynik 0,25 mg/l wówczas powinien on wnosić o zmianę kwalifikacji prawnej czynu z przestępstwa na wykroczenie jazdy w stanie po użyciu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *