Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Z artykułu: Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu? dowiesz się:

 • Kiedy mamy do czynienia ze stanem nietrzeźwości?
 • Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o jazdę po alkoholu?
 • Do jakiego stopnia nietrzeźwości masz szansę na warunkowe umorzenie postępowania karnego i zakaz prowadzenia pojazdów krótszy niż 3 lata?

Od kiedy zaczyna się odpowiedzialność karna za przestępstwo jazdy po alkoholu?

Stan nietrzeźwości przy przestępstwie prowadzenia samochodu zachodzi wówczas, gdy stężenie alkoholu przekracza 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc wynosi co najmniej 0,26 mg/l alkoholu.

Kodeks Karny nie wskazuje, do jakiego stopnia nietrzeźwości kierujący samochodem może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego i zachowanie prawa jazdy. Wymaga natomiast by:

 • społeczna szkodliwość czynu polegającego na prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości nie była znaczna

 oraz

 • stopień zawinienia kierującego samochodem w stanie nietrzeźwości nie był znaczny 

Kodeks Karny nie określa również, do jakiego stopnia nietrzeźwości Sąd, decydując o warunkowym umorzeniu postępowania karnego, może odstąpić od orzeczenia wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów. Skoro ustawa nie wprowadza górnej granicy stopnia nietrzeźwości, do której jest możliwe warunkowe umorzenie postępowania karnego i pozostawienie oskarżonemu prawa jazdy, to decyzja w tym zakresie zależy tylko i wyłącznie od swobodnej oceny Sądu.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o jazdę samochodem po alkoholu?

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu polega na tym, że Sąd uznaje oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, tj. prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 KK, jednakże z uwagi na szczególne okoliczności odstępuje od wydania wyroku skazującego, czyli kierowca pomimo wydanego wyroku pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo.

Co ważne w przypadku orzeczenia przez Sąd warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę po alkoholu Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów lub może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok lub na 2 lata. Natomiast w przypadku wyroku skazującego zakaz prowadzenia pojazdów wynosi od 3 lat do lat 15.

Do jakiego stopnia nietrzeźwości masz szansę na warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Z mojej praktyki zawodowej w sprawach o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości wynika, że:

 • w razie prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości do 0,50 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu oskarżony ma dużą szansę na warunkowe umorzenie postępowania karnego i zachowanie prawa jazdy
 • w razie prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości powyżej 0,50 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu oskarżony ma wciąż szansę na warunkowe umorzenie postępowania karnego, jednak przekonanie Sądu by nie orzekł wówczas wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów jest znacznie trudniejsze.

Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Oprócz stopnia nietrzeźwości, warunkowe umorzenie postępowania karnego i zachowanie prawa jazdy zależy w dużym stopniu od innych okoliczności w jakich prowadziłeś samochód w stanie nietrzeźwości. Oto one:

 • rodzaj  samochodu jaki prowadziłeś w stanie nietrzeźwości: osobowy czy dostawczy, jeżeli dostawczy to o jakiej masie
 • na jakiej drodze prowadziłeś samochód po pijanemu: ekspresowej lub wojewódzkiej o dużym natężeniu ruchu czy też na podrzędnej drodze lokalnej o niewielkim ruchu pojazdów i pieszych
 • miejsce prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości: w centrum dużego miasta, jak np. Warszawy, gdzie oprócz dużego natężenia rachu pojazdów zagrażałeś bezpieczeństwu pieszych czy tez poza obszarem zabudowanym
 • pora prowadzenia samochodu: w godzinach szczytu czy też  o godz. 2.00 w nocy, gdy na ulicach jest pusto
 • w jakich okolicznościach doszło do zatrzymania Cię przez Policję: w trakcie rutynowej kontroli drogowej, czy w wyniku kolizji, czy uciekałeś przed Policją
 • czy byłeś karany mandatami za wykroczenia drogowe, ile tych wykroczeń było, a co ważniejsze za co, czy za brak pasów czy też za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/ha
 • jak ważne jest dla Ciebie zachowanie prawa jazdy, czy używasz samochodu sporadycznie, np.by odwiedzić rodzinę lub wyjechać na wakacje czy też prawo jazdy jest Ci niezbędne do wykonywania pracy

To tylko niektóre z okoliczności, poza stanem nietrzeźwości, jakie Sąd bierze pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku oskarżonego o warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz przy podejmowaniu decyzji: zabrać czy zostawić mu prawo jazdy

Jeżeli Sąd oceni, że:

 • zagrożenie jakie stworzyłeś prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości nie było duże
 • utrata prawa jazdy będzie tragedią finansową dla Ciebie i Twojej rodziny 
 • prowadzenie przez Ciebie samochodu w stanie nietrzeźwości było incydentem, który nigdy się już nie powtórzy

wówczas może warunkowo umorzyć prowadzone przeciwko tobie postępowanie karne odstępując od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. 

Jak widzisz stopień nietrzeźwości ma bardzo ważne, ale nie jedyne znaczenie przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego i zachowaniu prawa jazdy za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Dlatego warunkowe umorzenie postępowania karnego bez zakazu prowadzenia pojazdów jest możliwe zarówno gdy alkomat wykazał 0,27 mg/l, jak i 0,45 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Przy stopniu nietrzeźwości przekraczającym 0,35 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu decydujące znaczenie mają pozostałe, oprócz stopnia nietrzeźwości okoliczności, w jakich prowadziłeś samochód oraz okoliczności dotyczące Twojej osoby.

Więcej na temat braku zakazu przy przestępstwie jazdy po alkoholu znajduje się w artykułach:

Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

oraz

Zachowanie prawa jazdy za przestępstwo jazdy po alkoholu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, jazda po pijanemu warunkowe umorzenie | 95 komentarzy

Wniosek o warunkowe umorzenie za alkohol

Z artykułu: Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za alkohol dowiesz się:

 • czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o jazdę po alkoholu?
 • jakie korzyści daje warunkowe umorzenie postępowania karnego?
 • jak odzyskać prawo jazdy pomimo prowadzenia samochodu po alkoholu?
 • jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za alkohol?

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania za alkohol?

Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu jest środkiem probacyjnym, polegającym na poddaniu sprawcy przestępstwa próbie. Co prawda, Sąd w wyroku stwierdza, iż kierowca popełnił zarzucony mu czyn jazdy po alkoholu, jednakże z uwagi na szczególne okoliczności występujące w sprawie odstępuje od wydania wyroku skazującego. Wówczas osoba, wobec której Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne pozostaje w świetle prawa osobą niekaraną, a zatem zachowuje czystą kartę karną.

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne na okres próby wynoszący od 1 roku do 3 lat.

Warunkowe umorzenie postępowania za alkohol a zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

W sprawie o kierowanie pojazdem po alkoholu wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne jest rozstrzygnięciem bardzo korzystnym, gdyż w przypadku warunkowego umorzenia Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia samochodów bądź może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego, gdzie minimalny zakaz prowadzenia pojazdów wynosi 3 lata.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości od zawsze rodziło wiele pytań.

Dowodem na powyższe może być pytanie jednego z czytelników bloga, które brzmi następująco:

Witam, mam sprawę o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Od prokuratora dowiedziałem się, że w najlepszym wypadku dostanę 3 – letni zakaz prowadzenia pojazdów. Szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie takiej sytuacji gdyż korzystałem z samochodu codziennie w dojazdach do pracy, zawożeniu dzieci do szkoły itp. W związku z tym pytanie, czy mogę zrobić cokolwiek, aby ten zakaz był krótszy, np. do roku? Nie wiem czy to ma znaczenie, że badanie alkomatem wykazało u mnie 0,29 mg/l, to był najwyższy wynik, poza tym tak naprawdę przejechałem samochodem odcinek niespełna 1 km o czym mówiłem z resztą policjantom, którzy mnie zatrzymali. Całe zdarzenie miało miejsce ok. 4.00 nad ranem. Bardzo proszę o poradę, co mogę w tej sprawie zrobić, czy grozi mi utrata prawa jazdy? 

W opisanej sytuacji jedynym rozwiązaniem, stwarzającym możliwość orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów w krótszym, niż w 3 – letnim wymiarze, jest złożenie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za alkohol wraz z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów lub orzeczeniem np.  zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku.

Powyższe rozstrzygnięcie ma dwie zalety:

 • po pierwsze nasz czytelnik pozostanie osobą niekaraną za przestępstwo, gdyż wyrok warunkowo umarzający postępowanie, nie jest wyrokiem skazującym,
 • po drugie gdyby Sąd orzekł zakaz prowadzenia samochodów na okres 1 roku, to wówczas nasz czytelnik nie będzie musiał zdawać ponownie egzaminu na prawo jazdy.

Więcej o tym, co grozi kierowcy za przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu, na ile Sąd zabiera prawo jazdy za kierowanie autem po alkoholu i o możliwości odstąpienia przez Sąd od zakazu prowadzenia pojazdów dowiesz się z artykułu „Zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy po alkoholu”

Korzyści z warunkowego umorzenie postępowania za alkohol

Należy w tym miejscu zauważyć, iż choć przepisy nowelizujące Kodeks karny wprowadziły istotne zmiany w zakresie przepisów mających zastosowanie w przypadku przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (m.in. zmieniając minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku skazania za przestępstwo z art. 178 a § 1 k.k. z 1 roku do 3 lat), to jednak w obowiązującym porządku prawnym w dalszym ciągu istnieje możliwość zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego. (Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu)

Ponadto – co jest szczególnie istotne w zakresie omawianej problematyki – w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego przeciwko sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych maksymalnie do 2 lat.

Z powyższego wynika, iż w praktyce, w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, mogą wystąpić trzy sytuacje:

 1. Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 2. Sąd może orzec roczny zakaz prowadzenia pojazdów;
 3. Sąd może orzec 2 – letni zakaz prowadzenia pojazdów.

Warto w tym miejscu podkreślić, iż nie ma możliwości orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w wymiarze np. 1 roku i 6 miesięcy, gdyż zgodnie z art. 43 § 1 k.k. tego rodzaju środek karny orzeka się wyłącznie w latach.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za alkohol

Analizując problematykę warunkowego umorzenia postępowania oraz orzekanego w związku z tym zakazu prowadzenia pojazdów, w kontekście sytuacji przedstawionej przez czytelnika, stwierdzić należy, iż w tym konkretnym wypadku zasadnym byłoby złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania wraz z orzeczeniem rocznego zakazu prowadzenia pojazdów.

Moja praktyka zawodowa wskazuje bowiem, iż przy stężeniu alkoholu na poziomie 0,29 mg/l oraz przy uwzględnieniu innych okoliczności zdarzenia (m.in. pory o jakiej sprawca podróżował, przejechanego odcina drogi) takie rozstrzygnięcie w zakresie środka karnego jest najbardziej realne. Oczywiście w każdej sprawie zachodzą inne okoliczności i to do uznania Sądu pozostaje ustalenie czy w konkretnej sprawie zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia czy też takowe nie występują. Dlatego też każdą sprawę warto skonsultować z adwokatem, który oceni szansę kierowcy na warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Każdy przypadek jest inny, w każdym występują inne okoliczności łagodzące, które należy podnieść we wniosku. Warto jest popracować nad uzasadnieniem wniosku o warunkowe umorzenie, gdyż często to od dobrze uzasadnionego wniosku zależy czy Sąd uwzględni wniosek czy też nie.

Nie można przy tym zapominać, że aby Sąd mógł zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego muszą być spełnione pewne – wskazane wprost w ustawie karnej – przesłanki, a dokładnie w art. 66 § 1 k.k.

Sąd w sprawie o jazdę po alkoholu przy rozważaniu warunkowego umorzenia postępowania za jazdę po alkoholu bierze pod uwagę następujące okoliczności:

 • uprzednią niekaralność sprawcy za przestępstwo popełnione umyślnie (tzn. sprawca może być skazany za przestępstwo popełnione nieumyślnie, np. za spowodowanie wypadku w komunikacji z art. 177 k.k.);
 • nieznaczny stopień winy i społecznej szkodliwości popełnionego przez sprawcę przestępstwa (w przypadku przestępstwa z art. 178 a § 1 k.k. o stopniu społecznej szkodliwości czynu przesądzać będą głównie:

  wysokość stężenia alkoholu w wydychanym powietrzuim bliżej dolnej granicy stężenia od którego zaczyna się odpowiedzialność karna za przestępstwo tj. 0,26 mg/l tym stopień społecznej szkodliwości będzie mniejszy;

  miejsce popełnienia przestępstwa – czy była to autostrada, droga ekspresowa o dużym natężeniu ruchu, czy podrzędna droga lokalna o niewielkim natężeniu ruchu pojazdów i pieszych;

  pora popełnienia przestępstwaczy sprawca kierował samochodem w tzw. „godzinach szczytu” czy np. nad ranem np. o godz. 04.00 gdy natężenie ruchu pojazdów i pieszych jest znikome;

  okoliczności zatrzymania sprawcy do kontroli drogowej – czy powodem zatrzymania kierowcy było naruszenie przepisów ruchu drogowego, np. niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, czy była to wyłącznie rutynowa kontrola kierowców;

 • nie budzące wątpliwości okoliczności popełnienia przestępstwa (sprawca przyznaje się do czynu i nie kwestionuje faktu jego popełnienia);
 • właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego dotychczasowy sposób życia (np. prowadzenie ustabilizowanego stylu życia, posiadanie rodziny, pracy, dobra opinia w najbliższym środowisku)

Zauważyć należy, że kompleksowa ocena powołanych powyżej przesłanek musi uzasadniać przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego, sprawca przestępstwa będzie przestrzegać porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Warto w tym miejscu zauważyć, iż dodatkowym argumentem przemawiającym za zasadnością warunkowego umorzenia postępowania karnego wraz z orzeczeniem rocznego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, może być ogromną dolegliwość, jaka wynikałaby dla sprawcy w przypadku orzeczenia tego środka karnego w wyższym wymiarze- np. konieczność posiadania prawa jazdy w związku z wykonywaną pracą, czy z uwagi na udzielaną osobie bliskiej pomoc).

Na koniec należy wskazać, iż o warunkowe umorzenie postępowania karnego można wnosić w zasadzie na każdym etapie postępowania, jednakże niewątpliwie im szybciej przedstawisz Sądowi swoje stanowisko wraz z odpowiednią argumentacją, tym większe szanse na to, że Sąd przychyli się do Twojego wniosku.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, jazda po pijanemu warunkowe umorzenie | Otagowano , , , | 5 komentarzy

Do kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów?

Z tego artykułu: Do kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów? dowiesz się:

 • Od kiedy liczymy zakaz prowadzenia pojazdów?
 • Kiedy przypada koniec zakazu prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów od kiedy się liczy?

To od jakiej daty liczymy zakaz prowadzenia pojazdów, zależy od tego czy kierowca w momencie jazdy po alkoholu miał przy sobie dokument prawa jazdy i został on zatrzymany przez funkcjonariusza Policji, czy też kierowca nie posiadał prawa jazdy, a więc:

Orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych biegnie od momentu:

 • odebrania kierowcy dokumentu prawa jazdy przez funkcjonariusza policji

Jeżeli w momencie prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu posiadałeś przy sobie dokument prawa jazdy i został on zatrzymany przez Policję, o Sąd orzekając zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych zaliczy Ci na jego poczet okres zatrzymania prawa jazdy. W konsekwencji orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych biegnie od daty zatrzymania prawa jazdy przez funkcjonariusza Policji.

Dla przykładu:

Jeżeli Sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres np. 3 lat, to w wyroku skazującym zaliczy na jego poczet okres od daty jego zatrzymania przez Policję np. od 01.10.2018r. do dnia wydania wyroku. Wówczas zakaz prowadzenia pojazdów trwa przez 3 lata liczone od daty zatrzymania prawa jazdy, a więc od 01.10.2018 r. do 01.10.2021r. Jeżeli Sąd nie zaliczył Ci w wyroku skazującym okresu zatrzymania prawa jazdy przez Policję wówczas powinieneś złożyć wniosek o uzupełnienie w tym zakresie wyroku.

 • uprawomocnienia się wyroku za jazdę po alkoholu

Jeżeli w momencie prowadzenia samochodu nie posiadałeś prawa jazdy – (np. zostało zatrzymane do innej sprawy, straciłeś prawo jazdy za wykroczenia drogowe), wówczas zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony w wyroku Sądu biegnie od daty uprawomocnienia się wyroku. W tym okresie nie możesz uczestniczyć w części praktycznej kursu prawa polegającego na prowadzeniu samochodu pod okiem instruktora. W tym okresie nie możesz również zdawać egzaminu na prawo jazdy. Nie zostanie Ci również wydany dokument prawa jazdy.

Jeżeli Sąd orzekł wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 3 lat i wyrok ten uprawomocnił się 05.08.2019r., to zakaz trwa do 05.08.2022r. Do tego dnia nie wolno Ci prowadzić samochodu i innego pojazdu silnikowego. Jeżeli złamiesz orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów, wówczas popełniasz nowe przestępstwo z art.244 k.k. zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Czym grozi złamanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?” Możesz natomiast po upływie połowy orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów (w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów po upływie 10 lat) złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową. Więcej na temat skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową znajdziesz w artykule: Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową.

 • zwrotu dokumentu prawa jazdy do wydziału komunikacji

Jeśli w dniu kontroli przez funkcjonariuszy Policji nie miałeś przy sobie prawa jazdy, bo np. zostawiłeś je w domu, wówczas Sąd w wyroku, orzekając zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych zobowiąże cię do zwrotu dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji. W takim przypadku zakaz prowadzenia pojazdów należy liczyć od dnia, w którym po prawomocnym wyroku zwrócisz do Wydziału Komunikacji dokument prawa jazdy.

W takiej sytuacji zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje kierowcę już od uprawomocnienia się wyroku, natomiast zakaz nie rozpocznie biegu do czasu zwrócenia przez kierowcę dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji.

Koniec zakazu prowadzenia pojazdów

Aby obliczyć koniec zakazu prowadzenia pojazdów wystarczy znać datę, od kiedy się liczy zakaz prowadzenia pojazdów i czas, na jaki Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Dla przykładu, jeśli Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy 1 października 2018 r. (to jest data, od której należy liczyć zakaz prowadzenia pojazdów), a Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, to koniec zakazu prowadzenia pojazdów przypada na dzień 1 października 2021 r.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , | 128 komentarzy

Kiedy nastąpi zatarcie skazania za jazdę po alkoholu?

Z artykułu: Kiedy nastąpi zatarcie skazania za jazdę po alkoholu dowiesz się:

 • kiedy nastąpi zatarcie skazania za przestępstwo jazdy po alkoholu
 • czy informacja o warunkowym umorzeniu postępowania karnego za jazdę po alkoholu jest wpisywana do Krajowego Rejestru Karnego (dalej KRK)?
 • Czy wyrok za wykroczenie jest wpisywany do KRK?

Zatarcie skazania za jazdę po alkoholu, a dokładnie za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym z art. 178a par 1 kk

Jeżeli za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. zostanie orzeczona:

 1. kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania wówczas – zatarcie skazania nastąpi z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, który liczony jest od dnia uprawomocnienia się wyroku. Sąd może orzec okres próby na okres 1 roku, 2 lub 3 lat.
 2. kara ograniczenia wolności – informacja o wyroku zostanie usunięta rejestru karnego po 3 latach od wykonania tej kary. 
 3. kara grzywny – zatarcie skazania następuje po upływie 1 rok od wykonania kary, tj. od zapłacenia orzeczonej kary grzywny. Jeżeli skazany wystąpił do Sądu z wnioskiem o rozłożenie kary grzywny na raty i Sąd przychylił się do rozłożenia kary grzywny na raty, wówczas okres 1 roku liczony jest od zapłacenia ostatniej raty. 

Zatarcie skazania kary a zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

Zatarcie skazania nie może nastąpić dopóki orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nie zostanie wykonany, tj. nie upłynie okres, na który Sąd orzekł zakaz. Za przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a par 1 kk, Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od lat 3 do lat 15. Natomiast w przypadku popełnienia przez kierowcę przestępstwa ponownej jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 4 kk, Sąd co do zasady orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a wówczas skazanie nie ulegnie zatarciu. Więcej o karze za „recydywę” jazdy po alkoholu znajdziesz w artykule: Ponowna jazda samochodem po alkoholu

W związku z powyższym, pomimo iż upłynie już termin zatarcia kary, informacja o wydanym wyroku nadal będzie widnieć w KRK ze względu na trwający zakaz prowadzenia pojazdów. 

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu a wpis do Krajowego Rejestru Karnego

Za jazdę samochodem po alkoholu Sąd nie musi wydawać wyroku skazującego wobec nietrzeźwego kierowcy i orzekać zakazu prowadzenia pojazdów na okres od lat 3 do lat 15. Sąd może wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne, który nie oznacza skazania. Kierowca, wobec którego Sąd wydał taki wyrok nadal pozostaje w świetle prawa osobą niekaraną. Ponadto Sąd może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów lub jeżeli uzna, że w sprawie brak jest przesłanek do zwrotu kierowcy zatrzymanego prawa jazdy, wówczas może orzec zakaz prowadzenia samochodów na okres 1 roku lub 2 lat.

Informacja o wyroku warunkowo umarzającym postępowania karne jest wpisywana do KRK, ale co ważne warunkowe umorzenie postępowania nie jest to skazaniem. Osoba wobec, której Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne nadal w świetle prawa pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Informacja z KRK zostanie wykreślona z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, który liczony jest od dnia uprawomocnienia się wyroku. Sąd może orzec okres próby na okres 1 roku, 2 lub 3 lat.

Kierowców zainteresowanych warunkowym umorzeniem postępowania karnego za jazdę po alkoholu zapaszmy do lektury artykułów :

Wykroczenie jazdy po alkoholu a wpis w Krajowym Rejestrze Karnym

Jazda samochodem po alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu do 0,25mg/l alkoholu stanowi wykroczenie z art. 87 par 1 kw, za które kierowcy grozi kara aresztu lub kara grzywny do 5.000 zł. Ponadto Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sąd może na podstawie art. 39 par 1 kw odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Więcej na temat wykroczenia jazdy po alkoholu oraz odstąpienia od zakazu prowadzenia pojazdów znajdziesz w artykułach:

Informacja o wydanym wyroku za wykroczenie jazdy po alkoholu nie jest wpisywana do Krajowego Rejestru Karnego, chyba że Sąd orzekł wobec kierowcy karę aresztu, za to wykroczenie. Oczywiście najczęściej orzekaną karą za wykroczenie jazdy po alkoholu jest kara grzywny, stąd informacja o wyroku nie jest wpisywana do KRK.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , | 53 komentarze

Zalety blokady alkoholowej

Z tego artykułu Zalety blokady alkoholowej dowiesz się:

 • jakie są zalety blokady alkoholowej?
 • dlaczego warto ubiegać się o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?
 • jak wygląda procedura skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową?

Blokada alkoholowa jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla kierowców, którzy mają orzeczony prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za wykroczenie jazdy samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 par 1 kw lub za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a kk.

Kierowca, może wnosić o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów po upływie:

 • połowy orzeczonego zakazu
 • 10 lat – gdy Sąd orzekł wobec kierowcy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Jeżeli chcesz się dowiedzieć od kiedy liczony jest zakaz prowadzenia pojazdów zapraszamy do lektury artykułu: Do kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów?

Główne zalety blokady alkoholowej to:

Po pierwsze, kierowca, który uzyskał zgodę Sądu, na kierowanie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową, może bez przeszkód poruszać się samochodem, bez narażania się na zarzut popełnienia przestępstwa złamana prawomocnego zakazu sądowego z art. 244 kk. Więcej na temat przestępstwa z art. 244 kk, znajdziesz w artykule Kara za złamanie zakazu sądowego.

Stanowczo odradzamy kierowanie samochodem pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów bez wcześniejszego ubiegania się o skrócenie zakazu przez zgodę Sądu na blokadę alkoholową, ponieważ jak wynika z naszej praktyki zawodowej Sądy podchodzą niezwykle surowo do kierowców, którzy nie respektują orzeczonego wobec nich zakazu sądowego. Ponadto kierowca, który będzie miał w swojej karcie karnej nowy wyrok za popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego, nie ma praktycznie szans na wyrażenie przez Sąd zgody na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową.

Po drugie, kierowca, który uzyska zezwolenie Sądu na zmianę formy wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów, będzie mógł podjąć pracę, do której wykonywania wymagane jest posiadanie prawa jazdy. Ponadto, co zapewne będzie ważne dla wielu kierowców, blokada alkoholowa – jest niewielkim urządzeniem, który jest niewidoczny z zewnątrz pojazdu, tylko i wyłącznie pasażer kierowcy, zobaczy, że kierowca, aby uruchomić pojazd, musi skorzystać z tego urządzenia.

Po trzecie, możliwość wcześniejszego zdania egzaminu na prawo jazdy. W przypadku skrócenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową, kierowca przed montażem blokady alkoholowej w samochodzie musi zdać egzamin na prawo jazdy teoretyczny oraz praktyczny (jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów przekroczył 1 rok). Zaletą wcześniejszego zdania egzaminu na prawo jazdy jest to, że po upływie okresu trwania zakazu, kierowca nie będzie musiał ponownie podchodzić do egzaminu na prawo jazdy. Otrzyma z wydziału komunikacji nowy dokument praw jazdy, w którym nie będzie już wpisany kod 69, który informował, że kierowca może poruszać się tylko samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową.

Postępowanie sądowe w sprawie o blokadę alkoholową

Przedstawiliśmy główne zalety blokady alkoholowej, teraz skupimy się na postępowaniu sądowym w sprawie o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową.

Po pierwsze, szybkość postępowania sądowego. Sądy zazwyczaj rozpoznają wniosek o blokadę alkoholową w przeciągu 2-3 miesięcy, od wpłynięcia do Sądu, wniosku skazanego.

Po drugie, wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jest zwolniony od opłat sądowych, ale w naszej praktyce zawodowej zdarzyła się sytuacja, iż Sąd wezwał skazanego do uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 45 zł – analogicznie jak w przypadku warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary – są to jednak sporadyczne sytuacje.

Po trzecie, duża dostępność na rynku firm zajmujących się sprzedażą oraz montażem blokad alkoholowych. Ponadto, firmy te poza sprzedażą urządzeń, oferują również możliwość wynajęcia blokady alkoholowej. Miesięczny koszt wynajmu blokady alkoholowej wynosi od ok. 100 zł do ok. 150 zł – w zależności od okresu, na jaki wynajmowane jest urządzenie.

Reasumując blokada alkoholowa jest bardzo korzystną instytucją dla kierowców, wobec których Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, ponieważ umożliwia im po upływie połowy orzeczonego zakazu, prowadzenie pojazdu mechanicznego pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu.

Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

W tym miejscu każdy kierowca zapyta: od czego zacząć, aby uzyskać blokadę alkoholową? Otóż odpowiedź jest jedna, należy zacząć od sporządzenia dobrze uzasadnionego wniosku o blokadę alkoholową i złożenia go do Sądu. Sądem właściwym jest Sąd, który wydał wobec kierowcy wyrok za jazdę po alkoholu w I instancji. Miejsce zamieszkania kierowcy nie będzie miało w tym przypadku znaczenia, dla ustalenia właściwości Sądu.

Argument, że wniosek o skrócenie zakazu powinien być bardzo dobrze uzasadniony wynika z tego, że:

 • decyzja Sądu, w przedmiocie blokady alkoholowej jest fakultatywna, to znaczy, że Sąd może ale nie musi wyrażać zgody na blokadę alkoholową.
 • jak wynika z naszej praktyki zawodowej bardzo często Sądy podejmują decyzję w przedmiocie blokady alkoholowej na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron. A zatem w takim przypadku Sąd podejmując decyzję w przedmiocie zmiany sposobu wykonywania środka karnego podejmuje na podstawie akt sprawy – a więc na podstawie wniosku kierowcy skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową oraz na podstawie dokumentów dołączonych przez kierowcę, do złożonego przez niego wniosku.

Jak widać, to obowiązkiem kierowcy jest przekonanie Sądu, że prowadzenie przez niego pojazdu mechanicznego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, a czyn który popełnił był jednorazowym błędem, który przyszłości się nie powtórzy. To właśnie uzasadnienie wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową powinno zawierać opisanie właściwości i warunków osobistych kierowcy, jego aktualnej sytuacji, przebiegu okresu próby, jak również uzasadnienie dlaczego kierowca, zwrócił się do Sądu z takim wnioskiem.  Więcej na temat uzasadnienia wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę znajdziesz w artykule: Uzasadnienie wniosku o blokadę alkoholową.

Oczywiście kierowca może samodzielnie sporządzić wniosek o blokadę alkoholową. Przepisy prawa nie wymagają, aby taki wniosek był sporządzony i podpisany przez adwokata. Niemniej jednak nasza praktyka zawodowa pokazuje, że każdą sprawę warto skonsultować z adwokatem, który specjalizuje się w sprawach o odzyskanie zatrzymanego prawa jazdy, ponieważ z uwagi na posiadane doświadczenie będzie mógł pomóc kierowcy w zgromadzeniu argumentacji, przemawiającej za udzieleniem przez Sąd zgody na blokadę alkoholową.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach karnych o wcześniejsze odzyskanie przez kierowcę prawa jazdy. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy wnioski o skrócenie zakazu, jak również reprezentujemy kierowców w toczącym się postępowaniu wykonawczym o udzielenie zgody na blokadę alkoholową.

Procedura skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową

Opisaliśmy już od czego kierowca powinien zacząć, jeżeli chce ubiegać się o blokadę alkoholową, teraz skupimy się na opisaniu krok po kroku jak wygląda procedura sądowa oraz administracyjna, po złożeniu przez kierowcę wniosku o blokadę alkoholową do Sądu.

Po wypłynięciu wniosku do Sądu i zarejestrowaniu sprawy, Sąd wyznacza termin posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku skazanego. Przed wyznaczeniem terminu posiedzenia Sąd zwraca się do Krajowego Rejestru Karnego po aktualną kartę karną skazanego oraz zleca kuratorowi przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Powyższe dowody mają na celu zebranie dodatkowych informacji o osobie skazanego.

Sąd podejmuje decyzję w przedmiocie blokady alkoholowej na posiedzeniu:

 • niejawnym (o terminie posiedzenia Sąd zawiadamia skazanego)

lub

 • jawnym (o terminie posiedzenia Sąd zawiadamia skazanego).

Następnie jeżeli Sąd uwzględni wniosek o blokadę alkoholową, a Prokurator nie złoży zażalenia na powyższe postanowienie, wówczas Sąd przesyła odpis prawomocnego postanowienia do wydziału komunikacji. Jeżeli jednak Sąd nie uwzględni wniosku skazanego, wówczas na takie postanowienie przysługuje zażalenie. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od:

 • ogłoszenia postanowienia (jeżeli skazany był obecny na ogłoszeniu)

lub

 • doręczenia odpisu orzeczenia (jeżeli skazany nie był obecny na ogłoszeniu).

Procedura odzyskania prawa jazdy przed wydziałem komunikacji – zalety blokady alkoholowej

Kierowca, który uzyskał zgodę na blokadę alkoholową, powinien zgłosić się do wydziału komunikacji, w którym jest jego prawo jazdy po odbiór:

 • dokumentu prawa jazdy, w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie przekroczył 1 roku

lub

 • skierowanie na kontrolny egzamin na prawo jazdy w przypadku orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż 1 rok. W sytuacji kiedy Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż 1 rok, kierowca po odebraniu z wydziału komunikacji skierowania na kontrolny egzamin na prawo jazdy, powinien zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w celu zapisania się na kontrolny egzamin na prawo, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Jeżeli kierowca zda egzamin na prawo jazdy, wówczas wydział komunikacji wydaje mu nowy dokument prawa jazdy, na którym w rubryce nr 12 znajduje się adnotacja, że kierowca może poruszać się wyłączenie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową (tj. kod 69).

Następnie kierowca musi zamontować w swoim samochodzie blokadę alkoholową. Na rynku funkcjonuje wiele firm, które zajmują się sprzedażą, wynajmowaniem blokad alkoholowych oraz kalibrowaniem blokad alkoholowych (blokadę alkoholową należy kalibrować co 12 miesięcy). Kolejnym krokiem jest sprawdzenie prawidłowości działania blokady alkoholowej na stacji diagnostycznej, która wydaje dokument potwierdzający badanie (dokument ten kierowca powinien wozić ze sobą na wypadek kontroli drogowej).

Reasumując, jak widać zalety blokady alkoholowej są oczywiste i warto ubiegać się o skrócenie zakazu, ponieważ jak to zostało wskazane kierowca po spełnieniu w/w przesłanek będzie mógł poruszać się samochodem bez narażania się na popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Ile czasu kierowca musi jeździć z blokadą?

Z artykułu Ile czasu kierowca musi jeździć z blokadą alkoholową? dowiesz się:

 • czym jest skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową i dlaczego warto o nią się ubiegać?
 • kiedy możesz wnosić o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową
 • ile czasu kierowca musi jeździć z blokadą alkoholową?
 • co się dzieje po upływie orzeczonego zakazu gdy jeździłeś z blokadą alkoholową?

Czym jest blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa jest to urządzeniem, które jest montowane w samochodzie, które uniemożliwienia uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową polega na tym, że kierowca będzie mógł przez pozostały okres trwania zakazu prowadzenia pojazdów poruszać się pojazdami, które wyposażone są w blokadę alkoholową.

Blokada alkoholowa nie jest skróceniem zakazu prowadzenia pojazdów, a zmianą sposobu wykonywania tego środka karnego. Zakaz prowadzenia pojazdów nadal obowiązuje kierowcę, jednakże dotyczy tylko pojazdów, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową. Powyższe oznacza, że gdy Sąd wyrazi zgodę na blokadę alkoholową, kierowca będzie mógł bez przeszkód poruszać się samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową.

Więcej na temat procedury ubiegania się o blokadę alkoholową znajdziesz w artykułach:

Kiedy kierowca może wnosić o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

Kierowca, może wnosić o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów po upływie:

 • połowy orzeczonego zakazu
 • 10 lat – gdy Sąd orzekł wobec kierowcy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Jeżeli chcesz się dowiedzieć od kiedy liczony jest zakaz prowadzenia pojazdów zapraszamy do lektury artykułu: Do kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów?

Ile czasu kierowca musi jeździć z blokadą alkoholową?

To ile czasu kierowca będzie musiał jeździć z blokadą alkoholową, zależy od tego na ile Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów i kiedy kierowca wnosi o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową. Powyższe zagadnienie najlepiej będzie wyjaśnić na przykładzie:

Sąd orzekł wobec Jana Kowalskiego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Jan Kowalski w dniu kontroli przez Policję tj w dniu 2 stycznia 2018 roku posiadał przy sobie dokument prawa jazdy, który został mu zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji. Sąd wydał wobec Jana Kowalskiego wyrok skazujący w dniu 6 czerwca 2018 r, w którym na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów w wymiarze 3 lat, zaliczył Janowi Kowalskiemu okres od 2 stycznia 2018 roku. A zatem 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów jest liczony od dnia 2 stycznia 2017 roku do dnia 2 stycznia 2020 roku. Jan Kowalski po upływie połowy orzeczonego zakazu tj. 3 lipca 2019 roku, złożył do Sądu, który wydał wyrok wobec niego, wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez blokadę alkoholową. Sąd postanowieniem z dnia 26 lipca 2019 roku, wyraził zgodę na blokadę alkoholową. Następnie po uprawomocnianiu się postanowienia, Sąd wysłał to postanowienie do wydziału komunikacji, który skierował Jana Kowalskiego na egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy. Jan Kowalski w dniu 19 sierpnia 2019 roku, zdał egzamin na prawo jazdy. Następnie zamontował blokadę alkoholową w swoim samochodzie oraz dokonał jej kalibracji na stacji diagnostycznej. Wydział komunikacji w dniu 2 września 2019 roku wydał Janowi Kowalskiemu nowy dokument prawa jazdy, na odwrocie, którego umieszczony jest kod 69, który oznacza, że kierowca może poruszać się jedynie samochodem, który ma blokadę alkoholową.

Ile czasu kierowca musi jeździć z blokadą?

W związku z powyższym od dnia 2 września 2019 roku, Jan Kowalski może poruszać się samochodem, w którym zamontowana jest blokada alkoholową, bez narażania się na popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego, o którym przestępstwie piszemy w artykule: Kara za złamanie zakazu sądowego. Czyli ile czasu Jan Kowalski musi jeździć z blokadą alkoholową? Otóż, przez pozostały okres zakazu, a więc 1 rok i 4 miesiące, tj do dnia 2 stycznia 2019 roku, bo wówczas upływa 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczony wobec Jana Kowalskiego.

Co się dzieje po upływie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów?

Wielu kierowców zastanawia się, czy po upływie zakazu prowadzenia pojazdów, w tym po upływie czasu kiedy kierowca jeździł samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową, będzie musiał ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy. Otóż nie, po upływie orzeczonego zakazu, kierowca nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy. Kierowca po upływie orzeczonego zakazu otrzyma nowy dokument prawa jazdy, w którym nie będzie już wzmianki o tym, że może poruszać się tylko samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Czy można zachować prawo jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu?

W niniejszym artykule: Czy można zachować prawo jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu? dowiesz się:

 • czy masz szansę zachować prawo jazdy pomimo tego, że alkomat wskazał wynik badania trzeźwości 0,10 mg/l alkoholu
 • jakie działania powinieneś podjąć, aby ubiegać się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy
 • jaki organ wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy i jak zaskarżyć to postanowienie

Wykroczenie jazdy po alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l czy można zachować prawo jazdy?

Kierowanie samochodem przy stężeniu 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu stanowi wykroczenie z art.87 § 1 k.w., za które Sądy orzekają zakaz prowadzenia pojazdów na okres od co najmniej 6 miesięcy do 3 lat. Natomiast górna granica wykroczenia jazdy pod wpływem alkoholu wynosi 0,25 mg/l alkoholu. Powyższe oznacza, że jeżeli najwyższy wynik badania kierującego wyniesie minimum 0,26 mg/l alkohol,. wówczas kierowcy zostanie przedstawiony zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 lub par 4 kk. Więcej na tema przestępstwa jazdy po alkoholu znajdziesz w artykułach: Konsekwencje za jazdę po alkoholu oraz Kara za ponowne kierowanie samochodem po alkoholu.

Jeżeli w trakcie jazdy samochodem zostaniesz zatrzymany przez Policję do kontroli trzeźwości, a alkomat wskaże wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,20 promila alkoholu we krwi, wówczas Policjant:

 • zatrzyma Twoje prawo jazdy,
 • przedstawi Ci zarzut popełnienia wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu,
 • przesłucha Cię w charakterze podejrzanego,

a następnie skieruje przeciwko Tobie do Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie karą grzywny oraz orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Jak odzyskać prawo jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu?

Przy wyniku alkomatu 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu zachowujesz szansę na zachowanie prawa jazdy. W tym celu możesz:

 • podważyć wynik badania alkomatem powołując się na niepewność pomiarową alkomatu, którym zostałeś przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Zazwyczaj wynosi on 0,01 lub 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego uwzględnienie przez Policję lub Sąd, przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu powinno doprowadzić do umorzenia prowadzonego przeciwko Tobie postępowania przez Policję lub uniewinnienia cię od zarzutu popełnienia wykroczenia przez Sąd. W konsekwencji odzyskasz zatrzymane prawo jazdy. Więcej na ten temat napisałem w artykule Na czym polega błąd pomiarowy alkomatu przy badaniu trzeźwości kierujących samochodem

lub

Niepewność pomiaru alkomatu przy wyniku 0,10 mg alkoholu – czy można zachować prawo jazdy

Niepewność pomiaru analizatora wydechu wskazuje, z jaką dokładnością alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu badanego. Policja zazwyczaj używa dwóch rodzajów alkomatów:

 • alkomatu stacjonarnego Alkomat A 2.0

oraz

 • alkomatu podręcznego Alco-Sensor IV

Alkomaty te mierzą stężenie alkoholu z pewną określoną przez producenta oraz oznaczonym w jego świadectwie niepewnością pomiaru.

Świadectwo wzorcowania w sprawie o jazdę po alkoholu

Świadectwo wzorcowania znajduje się w aktach każdej sprawy o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu. Informacja o niepewności pomiaru alkomatu znajduje się na odwrocie świadectwa wzorcowania.

Dla przykładu:

Niepewność pomiaru alkomatu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu wynosząca 0,01 mg/l oznacza, że stężenie alkoholu w organizmie kierowcy mogło wynosić:

 • 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

lub

 • 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.  

Każdy z w/w wyników jest możliwy i uzasadniony, a nie sposób jest rozwiać tej wątpliwości w zakresie stężenia alkoholu w organizmie kierującego innymi środkami dowodowymi, jeżeli nie pobrano od kierowcy próby krwi do analizy.
 

Wpływ niepewności pomiaru alkomatu na możliwość zachowania prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu

W prawie wykroczeń, podobnie jak w prawie karnym obowiązuje zasada poczytywania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść obwinionego. W związku z powyższym Sąd powinien przyjąć, iż stężenie alkoholu w organizmie kierującego wynosiło najniższą możliwą wartość, a więc 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyjęcie przez Sąd powyższego toku rozumowania powinno skutkować ustaleniem, iż kierujący nie popełnił wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Powyższe powinno prowadzić, do do ustalenia przez Sąd, że kierowca nie popełnił zarzucanego mu wykroczenia, a tym samym umorzyć postępowanie w sprawie o wykroczenie kierowania pojazdem po alkoholu, albo uniewinnić kierowcę od zarzucanego mu czynu. Powyższe będzie oznaczało, że Są dnie orzeknie zakazu prowadzenia pojazdów, co będzie oznaczało, że kierowca zachowa prawo jazdy.

Jeszcze więcej o zatrzymaniu prawa jazdy za prowadzenia samochodu po alkoholu w ilości 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu przeczytasz w artykułach:

 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, niepewność pomiaru alkomatu, zakaz prowadzenia pojazdów | 112 komentarzy

Definicja pojazdu mechanicznego w sprawie o jazdę po alkoholu

Definicja pojazdu mechanicznego w sprawie o przestępstwo oraz wykroczenie kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

Z tego artykułu: Definicja pojazdu mechanicznego dowiesz się jak rozumieć definicję pojazdu mechanicznego w świetle przepisów prawa karnego.

Wyjaśnienie jak należy rozumieć pojazd mechaniczny w świetle prawa karnego będzie miało kluczowe znaczenie przy ustaleniu przez organy ścigania czy kierowca poruszał się pojazdem mechanicznym po alkoholu czy może jednak był to pojazd niemechaniczny, a zatem:

 • czy popełnił przestępstwo lub wykroczenie kierowania pojazdem mechanicznym po alkoholu, za które Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 • czy jednak popełnił wykroczenie kierowania pojazdem niemechanicznym po alkoholu, za które Sąd nie orzeka zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych – czyli w tym przypadku kierowcy nie grozi utrata prawa jazdy.

Oczywiście kwestia definicji pojazdu mechanicznego nie budzi wątpliwości gdy kierowca poruszał się samochodem osobowym czy też ciężarowym – bo są to pojazdy mechaniczne. Natomiast wątpliwości interpretacyjne jak rozumieć pojazd mechaniczny pojawiają się np. przy definicji motoroweru, czy jest to pojazd mechaniczny czy może pojazd niemechaniczny?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Definicja pojazdu mechanicznego

Pojazdem mechanicznym jest każdy pojazd wprawiany w ruch poprzez umieszczony na nim silnik, a więc taki, który z racji swojej konstrukcji jest poruszany siłą mechaniczną pochodzącą z silnika. Jest to definicja pojazdu mechanicznego obowiązująca w każdej strefie ruchu: lądowego, wodnego czy powietrznego.

Definicja pojazdu mechanicznego na przykładach:

Tytułem przykładowego wyliczenia pojazdami mechanicznymi są samochody, maszyny rolnicze, wózki widłowe, motocykle, skutery (niezależnie od pojemności skokowej silnika), tramwaje, trolejbusy, lokomotywy kolejowe, samoloty, helikoptery, statki wodne, motorówki.

Dla rozwiania jakichkolwiek wątpliwości za pojazdy mechaniczne są przyjmowane również:

 • pojazdy poruszane przez silnik w trakcie poruszania się siłą bezwładności czy rozpędu, np. po wyłączeniu silnika, podczas zjeżdżania z wyłączonym silnikiem ze wzniesienia jak i samochód holowany przez inny pojazd
 • motorowery, a więc rowery zaopatrzone konstrukcyjnie w silnik pomocniczy, jeśli jego pojemność skokowa przekracza 50 cm3
 • skutery niezależnie od pojemności zamontowanego silnika nawet, jeśli w dowodzie rejestracyjnym użyto nazwy „motorower”
 • wózki widłowe gdyż są wprawiane w ruch przez silnik, tyle, że elektryczny

Pojazdami niemechanicznymi są:

 • rowery;
 • rowery zaopatrzone w silnik pomocniczy, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3.

Przestępstwo a wykroczenie jazdy po alkoholu

Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości (a więc przy stężeniu przekraczającym 0,5 promila alkoholu we krwi lub 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu)  jest przestępstwem z art.178a k.k. tylko wówczas, gdy kierowca prowadzi w tym stanie pojazd mechaniczny.  

Podobnie kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu (przy stężeniu alkoholu od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi lub od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) jest wykroczeniem z art.87 par. 1 k.w. tylko wtedy, gdy kierujący prowadzi w tym stanie  pojazd mechaniczny.

Natomiast prowadzenie pojazdu niemechanicznego, np. roweru pod wpływem alkoholu, niezależnie od stężenia alkoholu, nie jest przestępstwem – jest tylko wykroczeniem opisanym w art.87 par. 1a i par.2 k.w.

Ile wynosi zakaz za jazdę po alkoholu?

Rozróżnienie pojazdu mechanicznego od pojazdu niemechanicznego jest kluczowe dla kierującego pojazdem, gdyż:

 1. za prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu Sąd wymierza kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres:
 • od 6 miesięcy do 3 lat – w przypadku wykroczenia z art.87 par. 1 k.w. Więcej na temat zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie kierowania pojazdem mechanicznym po alkoholu znajdziesz w artykule: Wykroczenie jazdy samochodem po alkoholu. Ponadto co ważne pomimo popełnienia przez kierowcę wykroczenia jazdy samochodem po alkoholu może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 39 par 1 kw, jeżeli uzna, że w sprawie wystąpił szczególny przypadek i orzeczenie wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów byłby zbyt dolegliwe. Więcej na temat braku zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazy po alkoholu, znajdziesz w artykule: Jak ubiegać się o zwrot prawa jazdy za utraconego za alkohol?
 • albo od 3 lat do lat 15 – w przypadku popełnienia przez kierowcę przestępstwa z art.178a par. 1 k.k. Więcej na temat przestępstwa jazdy samochodem po alkoholu znajdziesz w artykule: Kara za jazdę po alkoholu Natomiast kierowcy, który był już karany za jazdę po alkoholu i w okresie próby ponownie kierował pojazdem mechanicznym, zostanie mu przedstawiony zarzut ponownej jazdy po alkoholu z art. 178a par. 4 kk, za co grozi dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Ponowna jazda samochodem po alkoholu. W przypadku popełnienia przez kierowcę przestępstwa jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 kk, Sąd zastosować wobec sprawcy niekaranego wcześniej za przestępstwo warunkowe umorzenie postępowania karnego i może odstąpić od orzeczenia wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach bądź może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku lub 2 lat. Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania za jazdę po alkoholu znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

natomiast

 • za prowadzenie pojazdu niemechanicznego pod wpływem alkoholu Sąd nie może wymierzyć kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Może jedynie orzec wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych. Więcej na ten temat w artykule: Co grozi za jazdę pojazdem niemechanicznym po alkoholu?

 Podsumowując:

Prowadzenie pojazdu niemechanicznego pod wpływem alkoholu, niezależnie od jego stężenia nie jest przestępstwem.

Za prowadzenie pojazdu niemechanicznego pod wpływem alkoholu sąd nie może wymierzyć kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jeżeli prowadziłeś pojazd mechaniczny, zgodnie z podaną wyżej definicją, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym wówczas popełniłeś przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.

Jeżeli prowadziłeś pojazd mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, wówczas popełniłeś wykroczenie z art.87 § 1 k.w.

Jeśli kierowałeś pojazdem niemechanicznym pod wpływem alkoholu, to niezależnie od jego stężenia nie popełniłeś przestępstwa, lecz wykroczenie, za które Sąd nie może Ci wymierzyć zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 32 komentarze

0.26 mg alkoholu jaka kara?

W tym artykule zajmiemy się zagadnieniem dotyczącym przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, gdzie najwyższy wynik badania alkomatem wyniósł 0.26 mg alkoholu i jaka za to grozi kara? Ponadto w artykule odpowiadamy na pytania:

 • Czy kierowca przy wyniku badania trzeźwości 0.26 mg/l ma szansę na odzyskanie prawa jazdy?
 • Czy kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata?
 • Czy ma szansę na uniknięcie ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy?

Jaka kara za kierowanie pojazdem po alkoholu przy wyniku 0.26 mg alkoholu?

Na początku konieczne jest wyjaśnienie kiedy kierowca popełnia przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a kk a kiedy wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 kw.

Zgodnie z Kodeksem karnym stan nietrzeźwości rozpoczyna się od wyniku 0.26 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przy stężeniu alkoholu na poziomie od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu mamy do czynienia ze stanem po użyciu alkoholu. Z powyższego wynika, że „wynikiem granicznym” jest 0.26 mg alkoholu – co ma decydujące znaczenie na to jaka kara grozi kierowcy za popełniony czyn.

Przestępstwo a wykroczenie jazdy po alkoholu

Rozróżnienie to jest bardzo istotne, gdyż sprawca, który prowadził pojazd mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu (tj. od 0,10 mg/l alkoholu do 0,25 mg/l alkoholu) poniesie odpowiedzialność karną za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Za wykroczenie jazdy po alkoholu kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Sąd w szczególnym przypadku może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 39 par 1 kw. Zgodnie, z którym:

„W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.”

Artykuł 39 par 1 kw jest podstawą prawną do ubiegania się o odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd, aby mógł odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów musi dojść do przekonania, że czyn popełniony przez kierowcę miał incydentalny charakter, a obwiniony jako kierowca nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, biorąc pod uwagę jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia. Więcej na temat odstąpienia od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu znajdziesz w artykule: Czy można zachować prawo jazdy za jazdę po alkoholu?

0.26 mg alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania – jaka kara

W przypadku prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości przy najwyższym wyniku 0.26 mg alkoholu kierującemu zostanie przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., a tym samym grozi mu znacznie surowsza kara niż w przypadku popełnienia wykroczenia jazdy po alkoholu z art. 87 par 1 kw.

Natomiast jeżeli kierowca był już uprzednio karany za jazdę po alkoholu zostanie mu przedstawiony zarzut ponownego kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k.

W przypadku przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi od lat 3 do 15 lat.

Natomiast w razie ponownej jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości kierowcy grozi dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

0.26 mg alkoholu jaka kara

0.26 mg alkoholu jaka kara

Kierowca, który nie był uprzednio karany za jazdę po alkoholu, może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, a tym samym może wnosić o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów bądź orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku lub 2 lat – co jest rozstrzygnięciem o wiele korzystniejszym niż wyrok skazujący, gdzie minimalny zakaz prowadzenia pojazdów wynosi 3 lata. Nasza praktyka zawodowa pokazuje, że każdą sprawę warto przeanalizować pod kątem warunkowego umorzenia postępowania karnego, gdyż spotkaliśmy się ze sprawami, gdzie Sąd zastosował warunkowe umorzenie postępowania karnego nawet przy wyniku ok. 1,5 promila. Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz przesłanek jakimi kieruje się Sąd przy zastosowaniu omawianej instytucji znajduje się w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Przestępstwo czy wykroczenie przy wyniku badania trzeźwości kierującego 0.26 mg alkoholu jaka kara?

W praktyce, przy wyniku 0.26 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, który jest wynikiem „granicznym” między wykroczeniem a przestępstwem kluczową kwestią jest tzw. niepewność pomiaru alkomatu, a tym samym w konsekwencji: jaka kara grozi kierowcy za ten czyn i najważniejsze czy kierowca popełnił przestępstwo czy może jednak wykroczenie jazdy po alkoholu?

Należy wskazać, iż każde urządzenie używane przez Policję do badania stanu trzeźwości kierujących, obarczone jest pewnym błędem, który wpływa na wynik tego badania.

Wartość niepewności pomiarowej alkomatu wskazana jest we świadectwie wzorcowania danego urządzenia, które znajduje się w aktach każdej sprawy o przestępstwo oraz wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

W przypadku większości alkomatów używanych przez Policję niepewność pomiaru wynosi zazwyczaj +/- 0,01 mg/l (np. Alco-Sensor IV)

Uwzględnienie przez Sąd niepewności pomiaru pozwala na ustalenie rzeczywistego stopnia nietrzeźwości badanego, który może być wyższy bądź niższy (o 0,01 mg/l) niż wynik, jaki wskazuje alkomat.

Wynik 0.26 mg alkoholu a niepewność pomiaru 0.01 mg – jaka kara?

Przykładowo, jeśli alkomat Alco-Sensor IV wskazał u kierującego samochodem wynik badania trzeźwości 0.26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu to rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego mogło wynosić :

 • 0.25 mg/l;
 • 0.26 mg/l;
 • 0.27 mg/l

Zauważyć należy, że każda ze wskazanych alternatyw jest w równym stopniu możliwa i w sytuacji gdy od badanego nie pobrano krwi do analizy – nie ma możliwości, aby ze 100 % pewnością określić, który ze wskazanych wyników alkoholu w wydychanym powietrzu w rzeczywistości wystąpił u badanego.

W związku z obowiązującą w prawie karnym zasadą, iż niedające się usunąć wątpliwości Sąd poczytuje na korzyść oskarżonego, Sąd ma obowiązek przyjąć najkorzystniejszą wersję dla oskarżonego. Innymi słowy, przy ustalaniu stopnia nietrzeźwości oskarżonego Sąd powinien uwzględnić niepew0.26 mg alkoholu jaka kara ność pomiarową alkomatu poprzez ustalenie, iż najwyższy wynik badania oskarżonego wyniósł 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu – eliminując tym samym z opisu czynu wynik 0.26 mg alkoholu, co będzie miało wpływ na kwalifikację czynu oraz na to jaka kara grozi kierowcy.

0.26 mg alkoholu jaka kara

Takie ustalenie pociąga za sobą istotne konsekwencje prawne – mając bowiem na uwadze fakt, iż odpowiedzialność karna za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości rozpoczyna się od stężenia 0.26 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, przyjęcie, iż przy uwzględnieniu niepewności pomiarowej urządzenia rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego wyniosło nie 0.26 mg alkoholu lecz 0.25 mg alkoholu skutkować powinno zmianą kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu z przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. Jeżeli Sąd rozpoznający sprawę o kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu przy wyniku 0.26 mg alkoholu, podzieli argumentację o niepewności pomiaru alkomatu i zmieni kwalifikację czynu zarzucanego kierowcy, wówczas grozi mu kara grzywny do 5.000, 00 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, niepewność pomiaru alkomatu, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano | 1 komentarz

Kara za złamanie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów

Kara za złamanie zakazu sądowego

Kara za złamanie zakazu sądowego – Co grozi za jazdę pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów? W pierwszej kolejności odpowiemy na pytanie: kiedy kierowca popełnia przestępstwo złamania prawomocnego zakazu sądowego?

Przestępstwo jazdy samochodem pomimo prawomocnego zakazu sądowego zostało uregulowane w art. 244 kk. Zgodnie z art. 244 kk sprawca popełnia przestępstwo złamania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wówczas gdy wobec niego został wydany wyrok, w którym Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów i ten wyrok jest już prawomocny.

Kiedy wyrok staje się prawomocny?

Wyrok, w którym Sąd orzeka wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych staje się prawomocny, wówczas gdy, kierowca nie złoży apelacji od takiego wyroku. Natomiast w sytuacji gdy kierowca zaskarży wyrok Sądu I instancji, wyrok staje się prawomocny, z dniem rozpoznania apelacji przez Sąd II instancji, tj. Sąd Okręgowy.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Od kiedy liczy się zakaz orzeczony za złamanie prawomocnego zakazu sądowego?

Zakaz za złamanie prawomocnego zakazu sądowego co do zasady jest liczony od dnia uprawomocnienia się wyroku. Ale może zdarzyć się sytuacja, że zakaz jest liczony od dnia zwrotu prawa jazdy do wydziału komunikacji. Powyższe zilustrujemy na następujących przykładach:

1. Zakaz liczony od dnia uprawomocnienia się wyroku za złamanie zakazu sądowego:

Jan Kowalski w dniu 12 stycznia 2018 roku prowadził samochód w stanie nietrzeźwości przy wyniku 1.0 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. ok 2 promili. Policjant zatrzymał kierowcy prawo jazdy, w dniu kontroli. Sąd w dniu 11 maja 2018 roku orzekł wobec Jana Kowalskiego za jazdę po alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Jan Kowalski nie składał apelacji od tego wyroku. Następnie Jan Kowalski w dniu 20 grudnia 2018 roku, wsiadł do samochodu pomimo prawomocnego zakazu i został zatrzymany do kontroli przez Policję. Podczas kontroli policjant sprawdził Jana Kowalskiego w KSIP-ie (Krajowym Systemie Informacyjnym Policji) i okazało się, że Jan Kowalski ma orzeczony prawomocny zakaz sądowy, a zatem został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 244 kk. Sąd wyrokiem z dnia 14 marca 2019 roku uznał Jana Kowalskiego za winnego popełnionego czynu i orzekł wobec niego kolejny zakaz prowadzenia pojazdów na okres 2 lat. Jan Kowalki nie zgodził się z wyrokiem i złożył od niego apelację do Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 20 czerwca 2019 roku utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji. A zatem w naszym przykładzie 2 – letni zakaz za złamanie prawomocnego zakazu sądowego jest liczony od dnia 20 czerwca 2019 roku, tj. od dnia wydania wyroku przez Sąd II instancji.

2. Zakaz liczony od dnia zwrotu prawa jazdy do wydziału komunikacji:

Jan Kowalski w dniu 12 stycznia 2018 roku prowadził samochód w stanie nietrzeźwości przy wyniku 0.3 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. ok 0,6 promila. Policjant zatrzymał kierowcy prawo jazdy, w dniu kontroli. Sąd w dniu 11 maja 2018 roku orzekł wobec Jana Kowalskiego za jazdę po alkoholu warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku. Sąd w wyroku zaliczył Janowi Kowalskiemu okres od dnia 12 stycznia 2018 roku, tj. od dnia, od którego był pozbawiony dokumentu prawa jazdy. Jan Kowalski nie składał apelacji od tego wyroku. Następnie Jan Kowalski w dniu 20 grudnia 2018 roku, wsiadł do samochodu pomimo prawomocnego zakazu i został zatrzymany do kontroli przez Policję. Podczas kontroli policjant sprawdził Jana Kowalskiego w KSIP-ie (Krajowym Systemie Informacyjnym Policji) i okazało się, że Jan Kowalski ma orzeczony prawomocny zakaz sądowy, a zatem został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 244 kk. W dniu 13 stycznia 2019 roku Jan Kowalki z uwagi na upływ 1 roku zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu odebrał z wydziału Komunikacji prawo jazdy. Sąd wyrokiem z dnia 14 marca 2019 roku uznał Jana Kowalskiego za winnego popełnionego czynu i orzekł wobec niego kolejny zakaz prowadzenia pojazdów na okres 2 lat. Ponadto Sąd zobowiązał Jana Kowalskiego do zwrotu prawa jazdy do wydziału komunikacji. Jan Kowalski nie zgodził się z wyrokiem i złożył od niego apelację do Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 20 czerwca 2019 roku utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji. Jan Kowalski z uwagi na wydany wyrok Sądu II instancji w dniu 12 lipca 2019 roku zwrócił prawo jazdy do wydziału komunikacji. A zatem w naszym drugim przykładzie inaczej niż w pierwszym przykładzie 2 – letni zakaz za złamanie prawomocnego zakazu sądowego będzie liczony od dnia 12 lipca 2019 roku kiedy to Jan Kowalski zwrócił dokument prawa jazdy.

Jaka kara grozi za złamanie zakazu sądowego?

Kara za złamanie zakazu sądowego kierowania pojazdami – zależy w dużej mierze od okoliczności danej sprawy. Np. czy kierowca pierwszy raz złamał zakaz sądowy czy też kolejny raz – czym dał wyraz rażącego lekceważenia wyroku sądowego – co na pewno wpłynie na surowszy wymiar kary.

Prowadzenie samochodu pomimo prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów stanowi przestępstwo opisane w art.244 k.k., zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ponadto kierowcy grozi kolejny zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do lat 15.

Sąd może na podstawie art. 37a kk, odstąpić od wymierzenia kary pozbawienia wolności i może wymierzyć kierowcy karę grzywny – jeżeli uzna, że jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary. Co więcej, Sąd dodatkowo wymierza zakaz prowadzenia pojazdów. Minimalny zakaz wynosi 1 rok – natomiast maksymalny zakaz wynosi 15 lat.

Warunkowe umorzenie postępowania a złamanie zakazu sądowego

Za złamanie prawomocnego zakazu sądowego prowadzenia pojazdów, warunkowe umorzenie postępowania karnego, jest możliwe wówczas gdy:

 • kierowca popełnił wykroczenie jazdy po alkoholu – wydanie wyroku za wykroczenie nie oznacza, że kierowca jest osobą karaną,
 • wobec kierowcy za jazdę po alkoholu Sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie – warunkowe umorzenie nie oznacza skazania za przestępstwo
 • co prawda wobec kierowcy Sąd wydał wyrok skazujący, czyli orzekł karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolnosci oraz zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata, ale z chwilą wydawania przez Sąd wyroku za złamanie zakazu, uprzednie skazanie uległo zatarciu.

Więcej na temat instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, znajduje się w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Opierając się na doświadczeniu zawodowym odradzam złamanie orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych czy rowerów. Sędziowie podchodzą do tego przestępstwa niezwykle poważnie traktując je za wyraz rażącego lekceważenia porządku prawnego oraz brak szacunku dla Sądu. W konsekwencji należy liczyć się nawet z możliwością skazania na karę kilku miesięcy pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Kara za złamanie zakazu sądowego

Szczególnie w przypadku tego przestępstwa wielkie znaczenie ma dotychczasowy sposób życia oskarżonego, jego karta karna, posiadanie stałej pracy, utrzymywanie rodziny, a także zachowanie podczas rozprawy przed Sądem, wyrażenie skruchy, pokazanie że złamanie sądowego zakazu było przypadkowy incydent, który już nigdy się nie powtórzy.

Podsumowując, popełnienie przez kierowcę przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego nie musi automatycznie oznaczać kary bezwzględnego pozbawienia wolności. To rolą oskarżonego oraz jego obrońcy jest wskazanie argumentów, przemawiających na korzyść kierowcy, a które uzasadniają, że orzeczenie kary więzienia będzie karą zbyt surową, w stosunku do popełnionego przez oskarżonego czynu.

Więcej na temat kary jaka grozi za popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów znajdziesz w artykule: Kara za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów, złamanie zakazu prowadzenia pojazdów | Otagowano , , , | 134 komentarze