Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

Nietrzeźwemu kierowcy, który został zatrzymany za jazdę samochodem po alkoholu grozi utrata prawa jazdy na okres od lat 3 do lat 15. To w przypadku gdy Sąd wydaje wyrok skazujący wobec kierowcy. Dla wielu kierowców nawet najkrótszy zakaz 3 lat, może okazać się tragiczny w skutkach np. może oznaczać zwolnienie z pracy. Stąd każdy kierowca zatrzymany za kierowanie pojazdem po alkoholu zadaje sobie pytanie czy jest możliwy zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok?

Otóż tak. Sąd może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok. W jakim przypadku będzie to możliwe? Tylko w przypadku wydania przez Sąd wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne Sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. Natomiast Sąd może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat. W szczególnym przypadku może również odstąpić od orzeczenia zakazu.

Jak ubiegać się o zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok?

Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, Sąd może nie orzekać zakazu na okres 3 lat. Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów lub orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku bądź 2 lat. Natomiast w przypadku wyroku skazującego zakaz prowadzenia pojazdów wynosi od lat 3 do lat 15.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, polega na tym, że Sąd stwierdza, że kierowca popełnił zarzucany mu czyn tj. kierował samochodem po pijanemu, ale z uwagi na szczególne okoliczności, Sąd nie wydaje wyroku skazującego, ale wydaje wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. W przypadku wydania przez Sąd wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne Sąd wyznacza okres prób, który wynosi od 1 roku do 3 lat, orzeka świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz:

 • orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok luba na 2 lata

lub

 • w szczególnie uzasadnionym przypadku odstępuje od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów

Kto może ubiegać się o warunkowe umorzenie za jazdę po pijanemu i zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

O warunkowe umorzenie postępowania karnego za kierowanie samochodem po alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok może ubiegać się jedynie kierowca niekarany za przestępstwo popełnione umyślnie. Ponadto, w sprawie o jazdę po pijanemu muszą wystąpić szczególne okoliczności, które wskazują, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu nie jest znaczny. Dla przykładu kierowca jedynie przeparkował samochód, a zatem jechał samochodem jedynie kilkadziesiąt sekund. Oczywiście każdą sprawę należy przeanalizować indywidualnie. Może zdarzyć się sytuacja, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że kierowca nie ma szans na warunkowe umorzenie za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu i zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok, ale głębsza analiza wskazuje, że zachowuje on szansę na warunkowe umorzenie i warto o to wnioskować.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jak korzyści daje warunkowe umorzenie postępowania karnego i zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok?

 • zakaz prowadzenia pojazdów jest krótszy niż 3 lata – czyli wynosi 1 rok lub 2 lata, a w szczególnych przypadkach Sąd może w ogóle nie orzekać zakazu
 • kierowca pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo, inaczej niż przy wyroku skazującym – warunkowe umorzenie za alkohol, będzie miało szczególne znaczenie dla osób, od których wymagana jest niekaralność za przestępstwo np. nauczyciel.
 • wyrok skazujący za jazdę po pijanemu, oznacza automatycznie świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5 tys. zł, natomiast przy warunkowym umorzeniu Sąd może orzec świadczenie pieniężne w znacznie niższej wysokości.
 • jeżeli Sąd orzeknie wobec nietrzeźwego kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok, wówczas kierowca nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Jak ubiegać się o warunkowe umorzenie za jazdę pod wpływem alkoholu?

W sprawie o jazdę samochodem po alkoholu Prokurator ani Sąd z urzędu nie rozważają kwestii warunkowego umorzenia postępowania, to kierowca powinien wykazać się inicjatywą i złożyć do Prokuratury lub do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po pijanemu. To kiedy i gdzie wniosek o warunkowe umorzenie powinien zostać złożony zależy na jakim etapie jest sprawa. Jeżeli sprawa o kierowanie pojazdem po alkoholu jest na etapie postępowania przygotowawczego, czyli akta sprawy są w Prokuraturze, wówczas taki wniosek powinien zostać złożony do Prokuratury. Natomiast gdy akta sprawy są już na etapie postępowania sądowego, wówczas wniosek taki powinien zostać złożony bezpośrednio do Sądu.

Jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania?

Napisanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, nie jest łatwym zadaniem, ponieważ to często w dużej mierze od dobrze uzasadnionego wniosku  o warunkowe umorzenie postępowania za kierowanie samochodem po alkoholu, zależy czy Sąd warunkowo umorzy postępowanie czy też nie.

We wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za kierowanie samochodem po alkoholu, należy wskazać, na jakich warunkach kierowca wnosi o warunkowe umorzenie postępowania (okres próby do 3 lat, świadczenie pieniężne, zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok bądź na 2 lata lub brak zakazu prowadzenia pojazdów).

Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Natomiast w uzasadnieniu wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu należy szczegółowo opisać argumenty dotyczące  popełnionego czynu (np. pora oraz miejsce kierowania samochodem po pijanemu) oraz dotyczące właściwości oraz warunków osobistych kierowcy (np. do jakich celów wykorzystuje samochód, jakie konsekwencje spowoduje dla kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata). To tylko przykładowe argumenty, które należy opisać we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, przykładów jest o wiele więcej, ponieważ każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, kierowca może oczywiście sporządzić samodzielnie, może również zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, adwokata czy radcy prawnego, mającego doświadczenie w sprawach o kierowanie pojazdem po alkoholu, który po analizie sprawy może zwrócić uwagę na nowe argumenty, przemawiające na korzyść kierowcy, których on samodzielnie nie wziąłby pod uwagę, pisząc wniosek o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu, a które mają istotne znaczenie w sprawie o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Czy można zachować prawo jazdy za jazdę alkoholu?

Czy można zachować prawo jazdy za alkohol? To pytanie zadaje sobie każdy kierowca zatrzymany za jazdę po alkoholu, zarówno ten co popełnił wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu oraz ten co popełnił przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości.

Wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu

Kierowca popełnia wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 par 1 KW, gdy stężenie w jego organizmie wynosi co najmniej 0,10 mg/l alkoholu (0,2 promila). Natomiast górna granica stężenia alkoholu, gdzie kierowcy zostanie przedstawiony zarzut popełnienia wykroczenia wynosi 0,25 mg/l alkoholu (0,5 promila).

Co grozi za wykroczenie jazdy po alkoholu?

Za wykroczenie jazdy po alkoholu kierowcy grozi kara grzywny do 5.000,00 zł oraz utrata prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Czy można zachować prawo jazdy za wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu?

W dzisiejszych czasach, dla wielu kierowców zatrzymanych przez Policję na prowadzeniu samochodu w stanie po użyciu alkoholu, ważniejsze od kary grzywny jest uniknięcie zakazu prowadzenia pojazdów, np. z uwagi na wykonywany zawód, od którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy. Natomiast zakaz prowadzenia pojazdów nawet na najkrótszy okres 6 miesięcy spowoduje, że kierowca zostanie zwolniony z pracy.

W związku z powyższym jeżeli popełniłeś wykroczenie polegające na prowadzeniu samochodu w stanie po użyciu alkoholu – tj. gdy stężenie alkoholu w twoim organizmie wynosiło w granicach od 0,10 mg/l alkoholu do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu we krwi, wówczas Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do lat 3. Jednakże Sąd może w szczególnie uzasadnionym przypadku zastosować art. 39 par 1 KW zgodnie z którym:

„W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.”

Artykuł 39 par 1 k.w. jest podstawą prawną dla Sądu do odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd, aby mógł odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów musi dojść do przekonania, że czyn popełniony przez kierowcę miał incydentalny charakter, a obwiniony jako kierowca nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, biorąc pod uwagę jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia.

Czy można zachować prawo jazdyCzy Sąd z urzędu rozważa odstąpienie od zakazu?

Sąd z urzędu nie rozważa kwestii odstąpienia od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, to na obwinionym i jego obrońcy ciąży obowiązek wykazania przed Sądem, że w sprawie pojawiły się szczególne okoliczności i kierowca zasługuje na odstąpienie od zakazu. W tym celu najlepiej jest złożyć do Sądu dobrze uzasadniony i poparty dowodami w postaci dokumentów – wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów – oczywiście w przypadku gdy kierowca przyznaje się do zarzucanego mu czynu.

Jeśli  Sąd oceni, że pomimo prowadzenia samochodu po użyciu alkoholu zasługujesz na łagodne potraktowanie i nie zagrażasz bezpieczeństwu innych kierujących oraz pieszych, wówczas może wymierzyć Ci za popełnione wykroczenie karę aresztu w zawieszeniu albo grzywnę, a jednocześnie odstąpić od orzeczenia wobec Ciebie zakazu prowadzenia pojazdów, dzięki czemu możesz zachować prawo jazdy. Ma to szczególne znaczenie dla tych kierowców, którzy zarabiają na życie i utrzymanie swoich rodzin kierując samochodami ciężarowymi. Dla nich orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres kilku – kilkunastu miesięcy oznacza utratę pracy i poważne kłopoty finansowe. W związku z powyższym osoba obwiniona o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu na podstawie art. 39 § 1 k.w.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości – czy można zachować prawo jazdy

Przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 KK, kierowca popełnia, gdy stężenie alkoholu w jego organizmie przekroczyło 0,25 mg/l alkoholu, to znaczy wynosi co najmniej 0,26 mg/l alkoholu (ponad 0,5 promila). W takim przypadku zostanie przedstawiony mu zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 KK. Oczywiście to tylko w przypadku, gdy kierowca jest osobą dotychczas niekaraną za jazdę po alkoholu. W przeciwnym razie, gdy w swojej karcie karnej ma już prawomocny wyrok za jazdę w stanie nietrzeźwości, zostanie mu przedstawiony zarzut ponownej jazdy samochodem po alkoholu za art. 178a par 4 KK.

Niemniej jednak na potrzeby niniejszego artykułu zajmiemy się przypadkiem, gdy kierowca pierwszy raz popełnia przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 KK, ponieważ tylko w tym przypadku można zachować prawo jazdy pomimo kierowania samochodem po alkoholu.

Co grozi za przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a par 1 KK?

Za popełnienie przestępstwa jazdy samochodem w stanienie nietrzeźwości z art. 178a par 1 KK, kierowcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 lat do lat 15.

Czy można zachować prawo jazdy za przestępstwo z art. 178a par 1 1 KK?

W przypadku wykroczenia jazdy po alkoholu podstawą do odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów jest art. 39 par 1 KK – o czym była mowa wyżej. W przypadku przestępstwa kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości Sąd również może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów. Aby Sąd mógł odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów musi zastosować wobec kierowcy warunkowe umorzenie postępowania karnego i odstąpić od orzeczenia zakazu – tylko w takim przypadku kierowca może zachować prawo jazdy.

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu- czy można zachować prawo jazdy

Zgodnie z art. 66 § 1 i § 2 k.k. w razie jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego bez orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dotyczy to jednak tylko sprawców nie karanych wcześniej za jakiekolwiek przestępstwo umyślne. Decydując się na warunkowe umorzenie postępowania karnego Sądy zazwyczaj nakładają na sprawców obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego na cel społeczny związany z pomocą dla ofiar wypadków drogowych. Jego wysokość zależy od stopnia nietrzeźwości kierującego samochodem, pory dnia, natężenia ruchu, a więc stopnia niebezpieczeństwa na jakie naraził innych uczestników ruchu oraz od dochodów sprawcy przestępstwa.

Więcej na ten temat w artykule:

czy można zachować prawo jazdy za jazdę po alkoholu

Podsumowując, odpowiadając na pytanie: czy można zachować prawo jazdy za alkohol, należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Zarówno w przypadku popełnienia przez kierowcę, wykroczenia jazdy po alkoholu, jak i w przypadku popełnienia przestępstwa jazdy samochodem można zachować prawo jazdy, tj. kierowca może ubiegać się o odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 483 komentarze

Utrata prawa jazdy za alkohol – jak odzyskać?

Utrata prawa jazdy za alkohol – a dokładniej za kierowanie pojazdem pomimo spożytego wcześniej alkoholu. Czy mam szansę na odzyskanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu? To pytanie zadaje sobie każdy kierowca, zatrzymany za jazdę po alkoholu. Odpowiadając, jak najprościej, czy każdemu kierowcy grozi utrata prawa jazdy za kierowanie po alkoholu? Otóż nie, Sąd może w szczególnym przypadku, odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów, co oznacza, że wówczas kierowca odzyska prawo jazdy.

Czy zakaz prowadzenia za alkohol jest obligatoryjnykomu grozi utrata prawa jazdy?

Jeżeli popełniłeś przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, wówczas Sąd może odstąpić od orzeczenia wobec Ciebie zakazu prowadzenia pojazdów tylko w razie warunkowego umorzenia postępowania karnego. Powyższe oznacza, że Sąd nie orzekanie wobec Ciebie zakazu prowadzenia pojazdów, a zatem Sąd orzeknie zwrot dokumentu prawa jazdy.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest jednym ze sposobów zakończenia postępowania. Innymi słowy, zamiast wyroku skazującego, Sąd wydaje wyrok, w którym umarza postępowanie karne wobec sprawcy, ale pod pewnymi warunkami. Czyli warunkowe umorzenie nie jest definitywnym umorzeniem postępowania, a więc wyrok warunkowo umarzający postępowanie jest wpisywany do Krajowego Rejestru Karnego, ale co ważne nie jest skazaniem za przestępstwo. Będzie, to miało szczególne znaczenie dla osób, od których wymagane jest zaświadczenie o niekaralności.

Dla przykładu, nauczycielem może być tylko osoba niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie. Wydanie wyroku skazującego wobec nauczyciela będzie równoznaczne z utratą pracy. Natomiast wyrok skazujący nie jest skazaniem, a zatem nie dyskwalifikuje takiej osoby jako nauczyciela.

Warunkowe umorzenie postępowania a utrata prawa jazdy za alkohol

Kierowcy zatrzymanemu za jazdę po alkoholu grozi utrata prawa jazdy na okres od 3 do lat 15 – to w przypadku wyroku skazującego, a takim jest wyrok, w którym Sąd wymierza sprawcy karę grzywny, ograniczenia wolności czy też pozbawienia wolności. Natomiast w przypadku warunkowego umorzenia postępowania za jazdę w stanie nietrzeźwości Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Korzyści dla kierowcy warunkowego umorzenia postępowania za alkohol:

 • zakaz prowadzenia pojazdów jest krótszy niż 3 latazakaz kierowania samochodami wynosi 1 rok lub 2 lata, a w szczególnych przypadkach Sąd może w ogóle nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów. Kierowcy wówczas nie grozi utrata prawa jazdy za alkohol, gdyż Sąd orzeknie o jego zwrocie oskarżonemu
 • kierowca pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo, inaczej niż przy wyroku skazującym – warunkowe umorzenie za alkohol, będzie miało szczególne znaczenie dla osób, od których wymagana jest niekaralność za przestępstwo np. nauczyciel.
 • wyrok skazujący za jazdę po pijanemu, oznacza automatycznie świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5 tys. zł, natomiast przy warunkowym umorzeniu Sąd może orzec świadczenie pieniężne w znacznie niższej wysokości.
 • jeżeli Sąd orzeknie wobec nietrzeźwego kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok, wówczas kierowca nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

W każdym innym wypadku, tj.  w wyroku skazującym Sąd zgodnie z art.42§2 k.k. musi orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres od 3 do lat 15

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kto ma szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu?

W pierwszej kolejności należy ocenić, czy spełniasz warunki uzasadniające warunkowe umorzenie postępowania karnego, opisane w art.66§1 k.k:

 • niekaralność za jakiekolwiek przestępstwo umyślne
 • nieznaczny stopień społecznej szkodliwości oraz nieznaczny stopień zawinienia popełnionego przestępstwa
 • zasługujący na aprobatę Sądu sposób życia jaki wiodłeś przed i po popełnieniu przestępstwa
Utrata prawa jazdy za alkohol

Wielu kierowców zatrzymanych za jazdę po alkoholu, zastanawia, się czy jest jakaś górna granica stężenia alkoholu w organizmie wykluczająca warunkowe umorzenie postępowania? Otóż nie, w tym zakresie ustawodawca pozostawił Sądowi pełną swobodę, przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu, do którego zalicza się stężenie alkoholu w organizmie. Prowadząc sprawy o jadzę po alkoholu, spotkaliśmy się ze sprawami, że nawet przy wyniku ok. 2 promili alkoholu Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne. Z powyższego płynie wniosek, że każdą sprawę należy indywidualnie ocenić pod kątem przesłanek warunkowego umorzenia postępowania, bo może okazać się, że w sprawie występują szczególne okoliczności, przemawiające za takim rozstrzygnięciem.

Piszę o tym szerzej w artykule „Kiedy możesz liczyć na warunkowe umorzenie postępowania karnego gdy prowadziłeś samochód w stanie nietrzeźwości ?”

Warunkowe umorzenie postępowania a utrata prawa jazdy za alkohol

Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że  Sądy nie orzekają o warunkowym umorzeniu postępowania karnego z urzędu, a więc bez inicjatywy oskarżonego. W związku z powyższym, to do Ciebie jako oskarżonego należy zatem:

 • złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego
 • jego przekonywujące uzasadnienie

 a także

 • dołączenie do wniosku dokumentów  na poparcie przedstawionych w nim okoliczności.

Dla przykładu: jeżeli jesteś osobą nie karaną za wykroczenia drogowe lub karaną za jedno lub dwa błahe wykroczenia drogowe wówczas powinieneś wnioskować o uzyskanie przez Sąd informacji z Policji na potwierdzenie tej okoliczności.

Przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości a utrata prawa jazdy za alkohol

Kierowca, aby zwiększyć swoje szanse na orzeczenie przez Sąd warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów za alkohol, musi popracować nad wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Wniosek powinien być złożony na piśmie. Ponadto do wniosku powinny być dołączone odpowiednie załączniki. Nie jest to łatwe zadanie. Często zdarza się, że to od dobrze uzasadnionego wniosku zależy czy Sąd da szansę kierowcy i odstąpi od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Dlatego też warto przemyśleć, czy nie powierzyć sporządzenie takiego wniosku profesjonaliście, adwokatowi czy radcy prawnemu.

Więcej o odstąpieniu przez Sąd od zakazu znajdziesz w artykule: Zachowanie prawa jazdy za prowadzenie samochodu po alkoholu

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 137 komentarzy

Zakaz prowadzenia pojazdów na rok

Za jazdę po alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok jest możliwy tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego. Co więcej, tylko w przypadku warunkowego Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czy masz szansę na warunkowe umorzenie i zakaz prowadzenia pojazdów na rok
 • kiedy wnosić o warunkowe umorzenie postępowania i zakaz prowadzenia pojazdów na rok
 • jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania i zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

oraz

 • co w przypadku gdy Sąd nie uwzględni wniosku o warunkowe umorzenie postępowania

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego Kodeks Karny w art.178a§1 k.k. przewiduje alternatywnie karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Słowo alternatywnie oznacza, że Sąd może wymierzyć sprawcy przestępstwa tylko jedną z wymienionych w tym przepisie kar.

W sytuacji gdy sprawca jechał samochodem po alkoholu:

 • był już wcześniej skazany za to przestępstwo lub przestępstwo spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości

lub

 • popełnił przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

wówczas Sąd wymierza mu karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 – zgodnie z art. 178a § 4 k.k. (Więcej w artykule: Ponowne kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu)

Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

W świetle art.42§2 k.k. w razie skazania za jazdę po alkoholu Sąd orzeka również obligatoryjnie środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres od 3 lat do lat 15.

Warunkowe umorzenie a zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

Z mojego zawodowego doświadczenia wynika, że za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości Sądy zazwyczaj wymierzają kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres od 2 do 3 lat próby oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Dotyczy to typowych przypadków, tj. przeciętnego stopnia nietrzeźwości, prowadzenia samochodu osobowego i niekaralności za podobne przestępstwo w przeszłości.

W szczególnych przypadkach, np. prowadzenia samochodu dostawczego w porze o dużym natężonym ruchu pojazdów i pieszych lub znacznego stopnia nietrzeźwości powyżej 1,5 promila lub karalności za podobne przestępstwo należy liczyć się z realną możliwością wymierzenia kary od 1 roku do 2 lat bezwzględnego pozbawienia wolności, a więc bez warunkowego zawieszenia jej wykonania oraz zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres od 3 do nawet 15 lat.

Zgodnie z art. 66 § 1 i § 2 k.k. w razie jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego bez orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dotyczy to jednak tylko sprawców nie karanych wcześniej za jakiekolwiek przestępstwo umyślne. Decydując się na warunkowe umorzenie postępowania karnego Sądy zazwyczaj nakładają na sprawców obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego na cel społeczny związany z pomocą dla ofiar wypadków drogowych. Jego wysokość zależy od stopnia nietrzeźwości kierującego samochodem, pory dnia, natężenia ruchu, a więc stopnia niebezpieczeństwa na jakie naraził innych uczestników ruchu oraz od dochodów sprawcy przestępstwa. We wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego należy: 

 • wskazać wszelkie zachodzące w sprawie okoliczności łagodzących

 • uzasadnić, iż oskarżony nie zagraża bezpieczeństwu na drogach i który nigdy już nie popełni ponownie podobnego przestępstwa

 • wskazać jak wielką tragedią dla oskarżonego i jego rodziny byłaby utrata prawa jazdy

Więcej o warunkowym umorzeniu za jazdę po alkoholu znajduje się w artykułach:

Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

oraz

Zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy po alkoholu

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , , , , , , , , | 17 komentarzy

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Z artykułu dowiesz się jak napisać wniosek o skrócenie zakazu oraz czym jest skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową.

Blokada alkoholowa nie jest skróceniem zakazu prowadzenia pojazdów, a zmianą formy wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów. Oznacza to, że jeżeli Sąd wyrazi zgodę na blokadę alkoholową, to zakaz kierowania pojazdami nadal obowiązuje kierowcę, ale dotyczy tylko samochodów, w których nie jest zamontowana blokada alkoholowa.

Kiedy można ubiegać się o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

Kierowca skazany za jazdę po pijanemu, może starać się o blokadę alkoholową po upływie połowy zakazu prowadzenia pojazdów, jaki orzekł wobec niego Sąd.

Od kiedy jest liczony zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów jest liczony od dnia zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy przez funkcjonariuszy Policji. Natomiast, gdy w momencie kontroli drogowej, nie zostanie zatrzymane prawo jazdy, to wówczas Sąd w wyroku nakazuje kierowcy, zwrócenie prawa jazdy do właściwego wydziału komunikacji i zakaz prowadzenia pojazdów biegnie od dnia kiedy kierujący zwróci dokument prawa jazdy do wydziału komunikacji.

Procedura ubiegania się o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową:

1. Złożenie do Sądu wniosku o blokadę alkoholową

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o blokadę alkoholową jest Sąd I instancji, który orzekł zakaz prowadzenia pojazdów. Wniosek o skrócenie zakazu powinien być bardzo dobrze uzasadniony, ponieważ bardzo często Sąd podejmuje decyzję w przedmiocie blokady na posiedzeniu niejawnym. W związku z tym Sąd opiera się w głównej mierze na dokumentach złożonych przez skazanego do akt sprawy wraz z wnioskiem o blokadę alkoholową. Dlatego też aby zwiększyć swoje szanse kierowca powinien popracować nad uzasadnieniem wniosku o skrócenie zakazu. W uzasadnieniu należy wskazać, jak najwięcej okoliczności, wskazujących na zasadność pozytywnego rozpoznania wniosku przez Sądu. Bardzo ważne jest załączenie do wniosku o blokadę alkoholową odpowiednich dokumentów. Dla przykładu jeżeli skazany potrzebuje prawa jazdy do opieki nad chorym członkiem rodziny, to powinien dołączyć do wniosku historię choroby w/w osoby. Oczywiście argumentów uzasadniających wyrażenie przez Sąd zgody na blokadę jest znacznie więcej, gdyż każda sprawa o skrócenie zakazu jest inna i wymaga indywidualnego podejścia

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

2. Podjęcie przez Sąd decyzji w sprawie o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową

Sąd decyzję w przedmiocie skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową podejmuje na posiedzeniu jawnym (wówczas zawiadamia o terminie strony) lub niejawnym (wówczas nie zawiadamia stron o terminie).

3. Egzamin na prawo jazdy i montaż blokady

Jeżeli Sąd wyraził zgodę na blokadę alkoholową, wówczas przesyła odpis postanowienia do wydziału komunikacji.  Gdy Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów powyżej 1 roku, to kierowca musi ponownie zdać egzamin na prawo jazdy.

Jednakże niezależnie od tego na ile Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów, to kierowca, aby mógł ponownie poruszać się samochodem, musi przejść badania lekarskie, badania psychomotoryczne oraz kurs reedukacyjny.

Następnie kierowca otrzyma nowe prawo jazdy, w którym będzie zaznaczone, że może poruszać się jedynie samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową, poprzez wpisanie kodu 69.

Kolejnym krokiem jest zakup blokady (koszt ok. 4.000.00 zł– 5.000,00 zł) bądź wynajęcie blokady alkoholowej (koszt ok. 100 zł miesięcznie). Firmy sprzedające oraz wynajmujące urządzenia, dokonują również jego montażu w samochodzie.

Ostatnim krokiem jest wizyta w stacji kontroli pojazdów, na której zostanie sprawdzona poprawność działania urządzenia. Kierowca otrzyma dokument, potwierdzający, iż blokada działa poprawnie. Urządzenie musi być kalibrowane co 6 miesięcy.


Podsumowując, kierowca, który przejdzie pozytywnie w/w procedurę, może bez żadnych przeszkód poruszać się
samochodem, w którym jest zamontowana blokada alkoholowa.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Warunkowe umorzenie postępowania za alkohol

Z artykułu dowiesz się czym jest warunkowe umorzenie postępowania za alkohol oraz jak ubiegać się o warunkowe umorzenie za jazdę pod wpływem alkoholu i 1 rok zakazu prowadzenia pojazdów.

Kierowanie pojazdem po alkoholu nie oznacza, że w każdym przypadku kierowcy grozi utrata prawa jazdy na 3 lata. Zatrzymane prawo jazdy może być kierowcy zwrócone, jeżeli Sąd wyda wyrok warunkowo umarzający postępowanie i odstąpi od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego, polega na tym, że Sąd z uwagi na szczególne okoliczności, występujące w sprawie, odstępuje od wydania wyroku skazującego i warunkowo umarza prowadzone postępowanie.

Warunkowe umorzenie postępowania za alkohol:

 • niekaralność – kierowca pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie – wyrok warunkowo umarzający postępowanie nie oznacza skazania – kierowca zachowuje „czystą kartę karną”

 • zwrot prawa jazdy lub utrata prawa jazdy na 1 rok lub 2 lata – tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu lub orzec zakaz maksymalnie na 2 lata – natomiast skazanie oznacza zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata

 • świadczenie pieniężne zazwyczaj jest niższe niż 5.000,00 zł – natomiast wyrok skazujący oznacza obligatoryjne orzeczenie świadczenia pieniężnego w wysokości minimum 5.000,00 zł.

Kto ma szansę na warunkowe umorzenie postępowania za alkohol?

Szansę na warunkowe umorzenie postępowania ma kierowca uprzednio niekarany za przestępstwo popełnione umyślnie, jeżeli jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia, wskazują, iż czyn którego się dopuścił miał incydentalny charakter. Sąd bierze również pod uwagę w sprawie o kierowanie samochodem pod wpływem okoliczności czynu m.in. czas oraz miejsce kierowania pojazdem, powód kontroli, konsekwencje wyroku skazującego.

Jak ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania za kierowanie samochodem po alkoholu?

Kierowca zatrzymany za jazdę po alkoholu, powinien złożyć do Prokuratury (podczas przesłuchania na Policji) lub do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Dlaczego ważne jest złożenie wniosku o warunkowe umorzenie na piśmie?

Otóż, ani Prokurator ani Sąd nie bierze z urzędu pod rozwagę kwestii warunkowego umorzenia postępowania, to podejrzany a później oskarżony musi wykazać inicjatywę i złożyć pisemnie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Często to w dużej mierze od dobrze uzasadnionego pisma, zależy czy Sąd wyda wyrok warunkowo umarzający postępowanie.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania

W uzasadnieniu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu kierowca musi szczegółowo uzasadnić dlaczego wnosi o warunkowe umorzenie postępowania oraz powinien dołączyć do wniosku dokumenty na potwierdzenie okoliczności opisanych w piśmie, tj.:

 • pora oraz miejsce prowadzenia samochodu, jakie wówczas panowało natężenie ruchu pojazdów oraz pieszych, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości kierujących,

 • jakie negatywne konsekwencje spowoduje dla oskarżonego wydanie wyroku skazującego, np. utrata pracy,

 • jakie konsekwencje spowoduje zakaz dłuższy niż 1 rok dla oskarżonego i jego rodziny, np. utrata pracy.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, jazda po pijanemu warunkowe umorzenie | Dodaj komentarz

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol – zakaz prowadzenia pojazdów

Z artykułu dowiesz się kiedy kierowcy grozi zatrzymanie prawa jazdy za alkohol oraz ile wynosi zakaz prowadzenia pojazdów

Za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, kierowcy grozi zatrzymanie prawa jazdy za alkohol oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Fakt, że policjant zatrzyma kierowcy prawo jazdy nie oznacza, że Sąd obligatoryjnie orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd podejmując decyzje czy orzekanie zakaz prowadzenia pojazdów bierze pod uwagę wynik badania trzeźwości oraz okoliczności sprawy. Dlatego też każdą sprawę o jazdę po alkoholu – zatrzymanie prawa jazdy za alkohol, warto jest przeanalizować pod kątem możliwości ubiegania się o odstąpienie od zatrzymania prawa jazdy za alkohol.

Zatrzymanie prawa jazdy za alkoholwykroczenie z art. 87 § 1 K.W.

 • WYKROCZENIE JAZDY PO ALKOHOLU Z ART. 87 § 1 K.W. kierowca popełnia, gdy stężenie alkoholu w jego organizmie wynosi od 0,10 mg/l do 0,25 mg/l

Kara za wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu:

 • kierowcy grozi kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów:

 • Sąd w szczególnie uzasadnionych przypadkach może na podstawie art. 39 § 1 k.w. ODSTĄPIĆ OD ZAKAZU prowadzenia samochodów. Jak ubiegać się o odstąpienie od zatrzymania prawa jazdy? Należy złożyć do Sądu, dobrze umotywowany wniosek o dobrowolne poddanie się na karę grzywny z odstąpieniem od zakazu.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację!  697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

 • PRZESTĘPSTWO JAZDY PO ALKOHOLU Z ART. 178A § 1 K.K. kierowca popełnia, gdy stężenie alkoholu w jego organizmie wynosi co najmniej 0,26 mg/l

Kara za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu:

 • kierowcy grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od lat 3 do lat 15.

Warunkowe umorzenie za jazdę samochodem po alkoholu:

 • Sąd w sprawie o przestępstwo jazdy po alkoholu, może warunkowo umorzyć postępowanie karne. Jakie korzyści daje warunkowe umorzenie?

 1. Sąd może odstąpić od zakazu lub może orzec zakaz na okres 1 roku (wówczas kierowca nie musi ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy) albo na okres 2 lat (wówczas kierowca będzie musiał ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy,
 2. kierowca zachowa czystą kartę karną tj. w świetle prawa będzie osobą niekaraną za przestępstwo,
 3. świadczenie pieniężne może być orzeczone w wysokości znacznie niższej niż 5.000 zł.

Jak ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu?

Kierowca powinien złożyć do Prokuratury lub Sądu dobrze uzasadniony wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, w którym uzasadni, że zatrzymanie mu prawa jazdy za alkohol, nie jest konieczne. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za alkohol można pobrać klikając ikonkę WNIOSEK 

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , , | 3 komentarze

Co grozi za jazdę po alkoholu w 2019?

Jazda samochodem pod wpływem alkoholu rodzi poważne konsekwencje prawne dla kierowcy, gdyż Sad orzeka wobec kierowcy zakaz za jazdę po alkoholu. W zależności od wyniku badania trzeźwości kierującego alkomatem lub wyniku badania krwi na zawartość alkoholu, jazda po pijanemu stanowi wykroczenie lub przestępstwo.

Wynikiem granicznym rozróżniającym wykroczenie od przestępstwa jazdy po alkoholu jest wynik 0,25 mg/l alkoholu (odpowiednio 0,5 promila alkoholu we krwi).

I tak, kierowca popełnia wykroczenie wykroczenie kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w., wówczas gdy wynik badania trzeźwości wyniesie od 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (0,2 promila) do 0,25 mg/ alkoholu. Natomiast przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 lub 4 k.k. rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (powyżej 0,5 promila).

Zakaz za jazdę po alkoholu – 2019 – jaka kara?

Za przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 k.k grozi:

 • kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2

 • utrata prawa jazdy na okres od 3 do 15 lat

 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5.000 zł do 60.000 zł

Zakaz za jazdę po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania

W przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., sprawca, który jest osobą niekaraną dotychczas za przestępstwo może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Sąd przy warunkowym umorzenia postępowania karnego może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub może orzec zakaz za jazdę po alkoholu na okres 1 roku bądź 2 lat. Więcej na temat warunkowe umorzenia postępowania znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Za ponowne kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k. grozi:

 • kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat

 • dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 10.000 zł do 60.000 zł

Za wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 § 1 k.w. grozi:

 • kara aresztu (do 30 dni) lub kara grzywny (do 5.000 zł)

 • zakaz za jazdę po alkoholu od 6 miesięcy do 3 lat.

Uwaga!

W przypadku wykroczenia jazdy po alkoholu Sąd może na podstawie art. 39 § 1 k.w. odstąpić od orzeczenia zakazu za jazdę po alkoholu. Więcej na temat odstąpienia od zakazu znajdziesz w artykule: Kiedy Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu?

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , | Dodaj komentarz

2 promile alkoholu – co grozi?

Co grozi za 2 promile alkoholu?

Kierowanie samochodem po alkoholu przy wyniku – 2 promile jest przestępstwem, za które grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do 15 lat. Przy ponownej jeździe po pijanemu, kierowcy grozi dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Kara za przestępstwo kierowania samochodem po alkoholu zależy od tego czy kierowca pierwszy raz wsiadł za kierownicę samochodu po alkoholu. Natomiast kierowcy, który w okresie próby popełnił ponownie to samo przestępstwo, grozi znaczenie surowsza kara. Ponieważ Sąd powinien co do zasady orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

W pierwszym przypadku kierowcy zostanie przedstawiony zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., natomiast w drugim przypadku kierującemu zostanie przedstawiony zarzut ponownej jazdy samochodem w okresie próby w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k.

Kara za jazdę po alkoholu

Za popełnienie po raz pierwszy przestępstwo jazdy po alkoholu przy wyniku 2 promile tj. ok. 1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu z art. 178a § 1 k.k. kierowcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 do 15 lat oraz świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym w wysokości co najmniej 5.000 zł. Wynik 2 promili alkoholu w organizmie nie jest niskim wynikiem, zatem kierowcy może grozić zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 4 czy nawet 5 lat. Oczywiście przy wyniku 2 promile alkoholu w organizmie, kierowca zachowuje szansę na orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na najkrótszy okres 3 lat.Wszystkie te uwagi dotyczą wydania wyroku skazującego przy wyniku badania alkomatem 2 promile.

2 promile a warunkowe umorzenie postępowania

Wynik 2 promile alkoholu w organizmie kierowcy, nie jest niskim wynikiem. Nie oznacza jednak, że kierowca nie może wnosić o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Jeżeli spełni przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania, to może walczyć o takie rozstrzygnięcie.

Kiedy kierowca przy wyniku 2 promile ma szansę na warunkowe umorzenie?

Warunkiem koniecznym przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego jest uprzednia niekaralność sprawcy tzw. czysta karta karna. W naszej praktyce zawodowej zdarzyły się sprawy gdzie przy wyniku ok. 2 promili Sąd zastosował instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego, ale były to szczególne sytuacje (np. przeparkowanie samochodu o kilkanaście metrów w porze nocnej czy też na parkingu podziemnym). Szczegółowe omówienie instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego okoliczności jakie muszą wystąpić w sprawie o kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu znajduje się w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu.

Natomiast w przypadku ponownego kierowania samochodem w okresie próby pod wpływem alkoholu z art. 178a § 4 k.k. tzw. „recydywa” kierowcy grozi kara pozbawienia wolności 0d 3 miesięcy do 5 lat. Ponadto kierującemu grozi dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 10.000 zł.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

Co grozi za jazdę po alkoholu 1 promil

Co grozi kierowcy za 1 promil alkoholu – zależy od tego czy kierowca pierwszy raz jechał po alkoholu czy też ponownie popełnił to przestępstwo.

Kierowanie samochodem po alkoholu przy wyniku 1 promil we krwi (odpowiednio w przypadku badania stanu trzeźwości alkomatem ok. 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) stanowi przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 lub § 4 k.k. Kwalifikacja prawna popełnionego przestępstwa z paragrafu 1 lub 4 zależy od tego czy kierowca jechał samochodem po raz pierwszy czy też dopuścił się recydywy.

Na potrzeby niniejszego artykułu przyjmiemy, iż kierowca po raz pierwszy kierował pojazdem po alkoholu przy wyniku 1 promila.

Co grozi za 1 promil alkoholu?

Kierowcy, który po raz pierwszy jechał samochodem po alkoholu i wynik badania trzeźwości alkomatem wyniósł 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio 1 promil), grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Oczywiście kierowcy, który pierwszy raz popełnił to przestępstwo raczej nie grozi kara bezwzględnego pozbawienia wolności. Jeżeli Sąd będzie chciał orzec karę pozbawienia wolności, to należy się spodziewać, iż będzie to kara z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Ponadto kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat oraz świadczenie pieniężne w minimalnej wysokości 5.000 zł. Przy wyniku 1 promil we krwi, należy się spodziewać, że Sąd przy wyroku skazującym orzeknie minimalny zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. Oczywiście każda sprawa jest inna i nie jest wykluczone, że przy takim wyniku Sąd może orzec dłuższy zakaz np. na okres 4 lat.

Powyższe odnosi się do sytuacji, gdy Sąd wydaje wyrok skazujący wobec nietrzeźwego kierowcy. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja kierowcy, wobec którego Sąd zastosuje warunkowe umorzenie postępowania karnego. Kierowca, który kierował po raz pierwszy pojazdem po alkoholu przy wyniku 1 promil (0,5 mg/l alkoholu), zachowuje szansę na takie rozstrzygnięcie. Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, iż Sąd stwierdza, że kierowca popełnił przestępstwo, jednakże z uwagi na szczególne okoliczności łagodzące występujące w sprawie, odstępuje od wydania wyroku skazującego. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa pomimo wydania wyroku, zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo. Powyższe będzie miało kluczowe znaczenie dla osób, od których wykonywana praca wymaga posiadania statusu osoby niekaranej za przestępstwo.

Ponadto kolejną kluczowa kwestią w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego jest możliwość orzeczenia przez Sąd zakazu krótszego niż 3 lata. W przypadku zastosowania tej instytucji Sąd:

 • może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,

lub

 • może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku lub 2 lat.

Jak zostało wskazane wcześniej przy wyniku badania trzeźwości rzędu 1 promil, kierowca zachowuje szansę na warunkowe umorzenie postępowania karnego. Jednakże każda sprawa jest inna i występują inne okoliczności wpływające na stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu i to od oceny Sąd zależy czy przy wyniku – 1 promil, zastosuje warunkowe umorzenie postępowania, czy też wyda wyrok skazujący. Szczegółowe omówienie instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz okoliczności jakie muszą wystąpić w sprawie o kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu znajduje się w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , , | Dodaj komentarz