Archiwum autora: Agnieszka_Rzeszut

Kiedy kierowca zostanie skazany za przestępstwo ponownego prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 178a § 4 k.k.?

Kierowca zatrzymany przez Policję na prowadzeniu auta pod wpływem alkoholu zostanie skazany za przestępstwo ponownego kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 4 k.k. gdy: 1. prowadził samochód w stanie nietrzeźwości, a więc stężenie alkoholu u kierowcy przekroczyło 0,25 … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , | 1 komentarz

Czy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r.?

Najnowsza nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych ustaw z dnia 20 marca 2015r., która wchodzi w życie z dniem 18 maja 2015r. dodaje do Kodeksu karnego wykonawczego art. 182a, zgodnie z którym Sąd ma możliwość po upływie co najmniej połowy okresu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 34 komentarze

Jakie warunki musi spełnić skazany aby Sąd mógł skrócić zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w trybie art. 182a k.k.w.?

W artykule Czy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r.? zostało opisane kiedy Sąd może wydać postanowienie o dalszym wykonywaniu środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w postaci zakazu prowadzenia … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 6 komentarzy

Możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego przed nowelizacją wchodzącą w życie w dniu 18 maja 2015r.

Ustawodawca nowelizacją Kodeksu karnego oraz niektórych ustaw z dnia 20 marca 2015r., która zacznie obowiązywać z dniem 18 maja 2015r. dodał do Kodeksu karnego wykonawczego art. 182a, zgodnie z którym „Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 51 komentarzy

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za wykroczenie prowadzenia pojazdu bez uprawnień z art. 94 § 1 k.w.

Z dniem 18 maja 2015r. zostanie dodany do art. 94 Kodeksu wykroczeń czyli wykroczenia prowadzenia pojazdu bez uprawnienia § 3, zgodnie z którym Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.  Powyższe oznacza, że decyzja Sądu w przedmiocie ewentualnego orzeczenia zakazu prowadzenia … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 5 komentarzy

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k.

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 18 maja 2015r. dodaje do Kodeksu karnego nowe przestępstwo opisane w art. 180a, którym jest prowadzenie pojazdu mechanicznego … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 28 komentarzy

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. w świetle nowelizacji wchodzącej w życie z dniem 18 maja 2015r.

Kierowcy zatrzymani za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. pod rządami znowelizowanych przepisów będą mogli złożyć do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Szerzej na temat omawianej instytucji znajduje się w artykułach: Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 58 komentarzy

Okres zatrzymania prawa jazdy za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a k.k. w świetle najnowszej nowelizacji Kodeksu karnego

Najnowsza nowelizacja Kodeksu karnego, wchodząca w życie z dniem 18 maja 2015r., wprowadziła zmiany zaostrzające przepisy dotyczące m.in. przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z art. 178a k.k.  Przed nowelizacją minimalny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości nie jest już przestępstwem

W dniu 9 listopada 2013 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 12 pkt. 3 tej ustawy, w dniu 9 listopada … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 15 komentarzy

Wykroczenie prowadzenia samochodu bez dokumentu prawa jazdy

Prowadzenie samochodu bez dokumentu prawa jazdy stanowi wykroczenie z art. 95 k.w.   Zgodnie z tym przepisem „Kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 105 komentarzy