Archiwum autora: Agnieszka_Rzeszut

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol

Za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, kierowcy grozi utrata prawa jazdy. To ile będzie trwał zakaz prowadzenia pojazdów, zależy od tego czy kierowca popełnił przestępstwo czy też wykroczenie. Sąd może w szczególnie uzasadnionych przypadkach odstąpić od orzeczenia zakazu: WYKROCZENIE JAZDY … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , | 1 komentarz

Kiedy kierowca zostanie skazany za przestępstwo ponownego prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art. 178a § 4 k.k.?

Kierowca zatrzymany przez Policję na prowadzeniu auta pod wpływem alkoholu zostanie skazany za przestępstwo ponownego kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 4 k.k. gdy: 1. prowadził samochód w stanie nietrzeźwości, a więc stężenie alkoholu u kierowcy przekroczyło 0,25 … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , | 1 komentarz

Czy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r.?

Najnowsza nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych ustaw z dnia 20 marca 2015r., która wchodzi w życie z dniem 18 maja 2015r. dodaje do Kodeksu karnego wykonawczego art. 182a, zgodnie z którym Sąd ma możliwość po upływie co najmniej połowy okresu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 34 komentarze

Jakie warunki musi spełnić skazany aby Sąd mógł skrócić zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w trybie art. 182a k.k.w.?

W artykule Czy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r.? zostało opisane kiedy Sąd może wydać postanowienie o dalszym wykonywaniu środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w postaci zakazu prowadzenia … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 6 komentarzy

Możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego przed nowelizacją wchodzącą w życie w dniu 18 maja 2015r.

Ustawodawca nowelizacją Kodeksu karnego oraz niektórych ustaw z dnia 20 marca 2015r., która zacznie obowiązywać z dniem 18 maja 2015r. dodał do Kodeksu karnego wykonawczego art. 182a, zgodnie z którym „Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 51 komentarzy

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za wykroczenie prowadzenia pojazdu bez uprawnień z art. 94 § 1 k.w.

Z dniem 18 maja 2015r. zostanie dodany do art. 94 Kodeksu wykroczeń czyli wykroczenia prowadzenia pojazdu bez uprawnienia § 3, zgodnie z którym Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.  Powyższe oznacza, że decyzja Sądu w przedmiocie ewentualnego orzeczenia zakazu prowadzenia … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 5 komentarzy

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k.

Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 18 maja 2015r. dodaje do Kodeksu karnego nowe przestępstwo opisane w art. 180a, którym jest prowadzenie pojazdu mechanicznego … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 28 komentarzy

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. w świetle nowelizacji wchodzącej w życie z dniem 18 maja 2015r.

Kierowcy zatrzymani za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. pod rządami znowelizowanych przepisów będą mogli złożyć do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Szerzej na temat omawianej instytucji znajduje się w artykułach: Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 58 komentarzy

Okres zatrzymania prawa jazdy za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a k.k. w świetle najnowszej nowelizacji Kodeksu karnego

Najnowsza nowelizacja Kodeksu karnego, wchodząca w życie z dniem 18 maja 2015r., wprowadziła zmiany zaostrzające przepisy dotyczące m.in. przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z art. 178a k.k.  Przed nowelizacją minimalny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości nie jest już przestępstwem

W dniu 9 listopada 2013 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 12 pkt. 3 tej ustawy, w dniu 9 listopada … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 15 komentarzy

Wykroczenie prowadzenia samochodu bez dokumentu prawa jazdy

Prowadzenie samochodu bez dokumentu prawa jazdy stanowi wykroczenie z art. 95 k.w.   Zgodnie z tym przepisem „Kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 105 komentarzy