Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

4.7/5 - (3 votes)

Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

Za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu przy stężeniu co najmniej 0,26 mg/la alkoholu w wydychanym powietrzu kierowcy grozi utrata prawa jazdy na okres od lat 3 do lat 15. Taka sytuacja ma miejsce, gdy sprawca popełnił przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 k.k. Natomiast w przypadku ponownej jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości tj. w okresie próby kierowcy grozi dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 178 par 4 k.k.)

W przypadku gdy Sąd wydaje wobec kierowcy wyrok skazujący, wówczas orzeka zakaz prowadzenia pojazdów właśnie na okres od 3 lat do lat 15. Dla wielu kierowców nawet najkrótszy zakaz 3 lat, może okazać się bardzo dolegliwy w skutkach np. może oznaczać zwolnienie z pracy. Stąd pojawia się pytanie czy jest możliwy zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok, pomimo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości?

Otóż tak. Sąd może orzec wobec sprawcy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres na 1 roku. Będzie to możliwe w przypadku wydania przez Sąd wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. Natomiast Sąd może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat. W szczególnym przypadku sąd może również odstąpić od orzeczenia zakazu.

Natomiast w przypadku wyroku skazującego zakaz prowadzenia pojazdów sąd orzeka na okres od lat 3 do lat 15. Aby zwiększyć swoje szanse na korzystne rozstrzygniecie, tj. warunkowe umorzenie postępowania karnego i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku, oskarżony powinien złożyć do prokuratury lub sądu pisemny wniosek, w którym szczegółowo uzasadni swoją sytuację osobistą i rodzinną oraz dlaczego wnosi o warunkowe umorzenie postepowanie karne i orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, polega na tym, że Sąd uznaje, że kierowca popełnił zarzucany mu czyn tj. kierował samochodem po pijanemu, ale z uwagi na szczególne okoliczności, Sąd nie wydaje wyroku skazującego, ale wydaje wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. W przypadku wydania przez Sąd wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne Sąd wyznacza okres próby, który wynosi od 1 roku do 3 lat, orzeka świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz:

 • orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok lub na 2 lata

bądź

 • w szczególnie uzasadnionym przypadku może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów

Kto może ubiegać się o warunkowe umorzenie za jazdę po pijanemu i zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok?

Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

O warunkowe umorzenie postępowania karnego za kierowanie samochodem po alkoholu może ubiegać się jedynie kierowca uprzednio niekarany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ponadto, w sprawie o jazdę po pijanemu muszą wystąpić szczególne okoliczności, które wskazują, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu nie jest znaczny. Dla przykładu kierowca jedynie przeparkował samochód, a zatem jechał samochodem jedynie kilkadziesiąt sekund.

Zgodnie z art. 66 § 1 k.k. „Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina
i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie
budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego
właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają
przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku
prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.”

Oczywiście każdą sprawę należy przeanalizować indywidualnie. Może zdarzyć się sytuacja, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że kierowca nie ma szans na warunkowe umorzenie za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu i zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok, ale analiza sprawy i okoliczności towarzyszących popełnionemu czynowi wskazuje, że zachowuje on szansę na warunkowe umorzenie i warto o to wnioskować.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy al. Jana Pawła II 80 lok. 125 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jakie korzyści daje warunkowe umorzenie postępowania karnego?

 • zakaz prowadzenia pojazdów jest krótszy niż 3 lata – czyli wynosi 1 rok lub 2 lata, a w szczególnych przypadkach Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • kierowca pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo, inaczej niż przy wyroku skazującym – warunkowe umorzenie postępowania karnego za alkohol, będzie miało szczególne znaczenie dla osób, od których wykonywany zawód wymaga posiadania statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie np. nauczyciel czy pracownik instytucji finansowej.
 • wyrok skazujący za jazdę po pijanemu, oznacza automatycznie orzeczenie świadczenia pieniężnego w wysokości co najmniej 5 tys. zł, natomiast przy warunkowym umorzeniu Sąd może orzec świadczenie pieniężne w znacznie niższej wysokości.
 • jeżeli Sąd orzeknie wobec nietrzeźwego kierowcy zakaz na 1 rok, wówczas kierowca nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Jak ubiegać się o warunkowe umorzenie za jazdę pod wpływem alkoholu i zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok?

W sprawie o jazdę samochodem po alkoholu co do zasady prokurator ani sąd z urzędu nie rozważają kwestii warunkowego umorzenia postępowania, to kierowca powinien wykazać się inicjatywą i złożyć do prokuratury lub do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po pijanemu. To kiedy i gdzie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego powinien zostać złożony zależy na jakim etapie jest sprawa. Jeżeli sprawa o kierowanie pojazdem po alkoholu jest na etapie postępowania przygotowawczego, czyli akta sprawy są w prokuraturze, wówczas taki wniosek powinien zostać złożony do prokuratury. Natomiast gdy akta sprawy są już na etapie postępowania sądowego, wówczas wniosek taki powinien zostać złożony bezpośrednio do sądu.

Jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania?

Napisanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, nie jest łatwym zadaniem, ponieważ to często w dużej mierze od dobrze uzasadnionego wniosku  o warunkowe umorzenie postępowania za kierowanie samochodem po alkoholu, zależy czy sąd warunkowo umorzy postępowanie czy też nie.

We wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za kierowanie samochodem po alkoholu, należy wskazać, na jakich warunkach kierowca wnosi o warunkowe umorzenie postępowania karnego (okres próby do 3 lat, świadczenie pieniężne, zakaz prowadzenia samochodów na 1 rok bądź na 2 lata lub odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów).

Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Natomiast w uzasadnieniu wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu należy szczegółowo opisać argumenty dotyczące  popełnionego czynu (np. pora oraz miejsce kierowania samochodem po pijanemu) oraz dotyczące właściwości oraz warunków osobistych kierowcy (np. do jakich celów wykorzystuje samochód, jakie konsekwencje spowoduje dla kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata).

To tylko przykładowe argumenty, które należy opisać we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, przykładów jest oczywiście o wiele więcej, ponieważ każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, kierowca może sporządzić samodzielnie, może również zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, adwokata mającego doświadczenie w sprawach o kierowanie pojazdem po alkoholu, który po analizie sprawy może zwrócić uwagę na nowe argumenty, przemawiające na korzyść kierowcy, których on samodzielnie nie wziąłby pod uwagę, a które mają istotne znaczenie w sprawie o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy al. Jana Pawła II 80 lok. 125 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.