Do kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów?

Z tego artykułu: Do kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów? dowiesz się:

 • Od kiedy liczymy zakaz prowadzenia pojazdów?
 • Kiedy przypada koniec zakazu prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów od kiedy się liczy?

To od jakiej daty liczymy zakaz prowadzenia pojazdów, zależy od tego czy kierowca w momencie jazdy po alkoholu miał przy sobie dokument prawa jazdy i został on zatrzymany przez funkcjonariusza Policji, czy też kierowca nie posiadał prawa jazdy, a więc:

Orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych biegnie od momentu:

 • odebrania kierowcy dokumentu prawa jazdy przez funkcjonariusza policji

Jeżeli w momencie prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu posiadałeś przy sobie dokument prawa jazdy i został on zatrzymany przez Policję, o Sąd orzekając zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych zaliczy Ci na jego poczet okres zatrzymania prawa jazdy. W konsekwencji orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych biegnie od daty zatrzymania prawa jazdy przez funkcjonariusza Policji.

Dla przykładu:

Jeżeli Sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres np. 3 lat, to w wyroku skazującym zaliczy na jego poczet okres od daty jego zatrzymania przez Policję np. od 01.10.2018r. do dnia wydania wyroku. Wówczas zakaz prowadzenia pojazdów trwa przez 3 lata liczone od daty zatrzymania prawa jazdy, a więc od 01.10.2018 r. do 01.10.2021r. Jeżeli Sąd nie zaliczył Ci w wyroku skazującym okresu zatrzymania prawa jazdy przez Policję wówczas powinieneś złożyć wniosek o uzupełnienie w tym zakresie wyroku.

 • uprawomocnienia się wyroku za jazdę po alkoholu

Jeżeli w momencie prowadzenia samochodu nie posiadałeś prawa jazdy – (np. zostało zatrzymane do innej sprawy, straciłeś prawo jazdy za wykroczenia drogowe), wówczas zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony w wyroku Sądu biegnie od daty uprawomocnienia się wyroku. W tym okresie nie możesz uczestniczyć w części praktycznej kursu prawa polegającego na prowadzeniu samochodu pod okiem instruktora. W tym okresie nie możesz również zdawać egzaminu na prawo jazdy. Nie zostanie Ci również wydany dokument prawa jazdy.

Jeżeli Sąd orzekł wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 3 lat i wyrok ten uprawomocnił się 05.08.2019r., to zakaz trwa do 05.08.2022r. Do tego dnia nie wolno Ci prowadzić samochodu i innego pojazdu silnikowego. Jeżeli złamiesz orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów, wówczas popełniasz nowe przestępstwo z art.244 k.k. zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Czym grozi złamanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?” Możesz natomiast po upływie połowy orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów (w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów po upływie 10 lat) złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową. Więcej na temat skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową znajdziesz w artykule: Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową.

 • zwrotu dokumentu prawa jazdy do wydziału komunikacji

Jeśli w dniu kontroli przez funkcjonariuszy Policji nie miałeś przy sobie prawa jazdy, bo np. zostawiłeś je w domu, wówczas Sąd w wyroku, orzekając zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych zobowiąże cię do zwrotu dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji. W takim przypadku zakaz prowadzenia pojazdów należy liczyć od dnia, w którym po prawomocnym wyroku zwrócisz do Wydziału Komunikacji dokument prawa jazdy.

W takiej sytuacji zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje kierowcę już od uprawomocnienia się wyroku, natomiast zakaz nie rozpocznie biegu do czasu zwrócenia przez kierowcę dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji.

Koniec zakazu prowadzenia pojazdów

Aby obliczyć koniec zakazu prowadzenia pojazdów wystarczy znać datę, od kiedy się liczy zakaz prowadzenia pojazdów i czas, na jaki Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Dla przykładu, jeśli Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy 1 października 2018 r. (to jest data, od której należy liczyć zakaz prowadzenia pojazdów), a Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, to koniec zakazu prowadzenia pojazdów przypada na dzień 1 października 2021 r.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , | 126 komentarzy

Kiedy nastąpi zatarcie skazania za jazdę po alkoholu?

Z artykułu: Kiedy nastąpi zatarcie skazania za jazdę po alkoholu dowiesz się:

 • kiedy nastąpi zatarcie skazania za przestępstwo jazdy po alkoholu
 • czy informacja o warunkowym umorzeniu postępowania karnego za jazdę po alkoholu jest wpisywana do Krajowego Rejestru Karnego (dalej KRK)?
 • Czy wyrok za wykroczenie jest wpisywany do KRK?

Zatarcie skazania za jazdę po alkoholu, a dokładnie za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym z art. 178a par 1 kk

Jeżeli za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. zostanie orzeczona:

 1. kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania wówczas – zatarcie skazania nastąpi z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, który liczony jest od dnia uprawomocnienia się wyroku. Sąd może orzec okres próby na okres 1 roku, 2 lub 3 lat.
 2. kara ograniczenia wolności – informacja o wyroku zostanie usunięta rejestru karnego po 3 latach od wykonania tej kary. 
 3. kara grzywny – zatarcie skazania następuje po upływie 1 rok od wykonania kary, tj. od zapłacenia orzeczonej kary grzywny. Jeżeli skazany wystąpił do Sądu z wnioskiem o rozłożenie kary grzywny na raty i Sąd przychylił się do rozłożenia kary grzywny na raty, wówczas okres 1 roku liczony jest od zapłacenia ostatniej raty. 

Zatarcie skazania kary a zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

Zatarcie skazania nie może nastąpić dopóki orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nie zostanie wykonany, tj. nie upłynie okres, na który Sąd orzekł zakaz. Za przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a par 1 kk, Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od lat 3 do lat 15. Natomiast w przypadku popełnienia przez kierowcę przestępstwa ponownej jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 4 kk, Sąd co do zasady orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a wówczas skazanie nie ulegnie zatarciu. Więcej o karze za „recydywę” jazdy po alkoholu znajdziesz w artykule: Ponowna jazda samochodem po alkoholu

W związku z powyższym, pomimo iż upłynie już termin zatarcia kary, informacja o wydanym wyroku nadal będzie widnieć w KRK ze względu na trwający zakaz prowadzenia pojazdów. 

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu a wpis do Krajowego Rejestru Karnego

Za jazdę samochodem po alkoholu Sąd nie musi wydawać wyroku skazującego wobec nietrzeźwego kierowcy i orzekać zakazu prowadzenia pojazdów na okres od lat 3 do lat 15. Sąd może wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne, który nie oznacza skazania. Kierowca, wobec którego Sąd wydał taki wyrok nadal pozostaje w świetle prawa osobą niekaraną. Ponadto Sąd może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów lub jeżeli uzna, że w sprawie brak jest przesłanek do zwrotu kierowcy zatrzymanego prawa jazdy, wówczas może orzec zakaz prowadzenia samochodów na okres 1 roku lub 2 lat.

Informacja o wyroku warunkowo umarzającym postępowania karne jest wpisywana do KRK, ale co ważne warunkowe umorzenie postępowania nie jest to skazaniem. Osoba wobec, której Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne nadal w świetle prawa pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Informacja z KRK zostanie wykreślona z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, który liczony jest od dnia uprawomocnienia się wyroku. Sąd może orzec okres próby na okres 1 roku, 2 lub 3 lat.

Kierowców zainteresowanych warunkowym umorzeniem postępowania karnego za jazdę po alkoholu zapaszmy do lektury artykułów :

Wykroczenie jazdy po alkoholu a wpis w Krajowym Rejestrze Karnym

Jazda samochodem po alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu do 0,25mg/l alkoholu stanowi wykroczenie z art. 87 par 1 kw, za które kierowcy grozi kara aresztu lub kara grzywny do 5.000 zł. Ponadto Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sąd może na podstawie art. 39 par 1 kw odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Więcej na temat wykroczenia jazdy po alkoholu oraz odstąpienia od zakazu prowadzenia pojazdów znajdziesz w artykułach:

Informacja o wydanym wyroku za wykroczenie jazdy po alkoholu nie jest wpisywana do Krajowego Rejestru Karnego, chyba że Sąd orzekł wobec kierowcy karę aresztu, za to wykroczenie. Oczywiście najczęściej orzekaną karą za wykroczenie jazdy po alkoholu jest kara grzywny, stąd informacja o wyroku nie jest wpisywana do KRK.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , | 53 komentarze

Zalety blokady alkoholowej

Z tego artykułu Zalety blokady alkoholowej dowiesz się:

 • jakie są zalety blokady alkoholowej?
 • dlaczego warto ubiegać się o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?
 • jak wygląda procedura skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową?

Blokada alkoholowa jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla kierowców, którzy mają orzeczony prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za wykroczenie jazdy samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 par 1 kw lub za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a kk.

Kierowca, może wnosić o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów po upływie:

 • połowy orzeczonego zakazu
 • 10 lat – gdy Sąd orzekł wobec kierowcy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Jeżeli chcesz się dowiedzieć od kiedy liczony jest zakaz prowadzenia pojazdów zapraszamy do lektury artykułu: Do kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów?

Główne zalety blokady alkoholowej to:

Po pierwsze, kierowca, który uzyskał zgodę Sądu, na kierowanie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową, może bez przeszkód poruszać się samochodem, bez narażania się na zarzut popełnienia przestępstwa złamana prawomocnego zakazu sądowego z art. 244 kk. Więcej na temat przestępstwa z art. 244 kk, znajdziesz w artykule Kara za złamanie zakazu sądowego.

Stanowczo odradzamy kierowanie samochodem pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów bez wcześniejszego ubiegania się o skrócenie zakazu przez zgodę Sądu na blokadę alkoholową, ponieważ jak wynika z naszej praktyki zawodowej Sądy podchodzą niezwykle surowo do kierowców, którzy nie respektują orzeczonego wobec nich zakazu sądowego. Ponadto kierowca, który będzie miał w swojej karcie karnej nowy wyrok za popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego, nie ma praktycznie szans na wyrażenie przez Sąd zgody na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową.

Po drugie, kierowca, który uzyska zezwolenie Sądu na zmianę formy wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów, będzie mógł podjąć pracę, do której wykonywania wymagane jest posiadanie prawa jazdy. Ponadto, co zapewne będzie ważne dla wielu kierowców, blokada alkoholowa – jest niewielkim urządzeniem, który jest niewidoczny z zewnątrz pojazdu, tylko i wyłącznie pasażer kierowcy, zobaczy, że kierowca, aby uruchomić pojazd, musi skorzystać z tego urządzenia.

Po trzecie, możliwość wcześniejszego zdania egzaminu na prawo jazdy. W przypadku skrócenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową, kierowca przed montażem blokady alkoholowej w samochodzie musi zdać egzamin na prawo jazdy teoretyczny oraz praktyczny (jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów przekroczył 1 rok). Zaletą wcześniejszego zdania egzaminu na prawo jazdy jest to, że po upływie okresu trwania zakazu, kierowca nie będzie musiał ponownie podchodzić do egzaminu na prawo jazdy. Otrzyma z wydziału komunikacji nowy dokument praw jazdy, w którym nie będzie już wpisany kod 69, który informował, że kierowca może poruszać się tylko samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową.

Postępowanie sądowe w sprawie o blokadę alkoholową

Przedstawiliśmy główne zalety blokady alkoholowej, teraz skupimy się na postępowaniu sądowym w sprawie o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową.

Po pierwsze, szybkość postępowania sądowego. Sądy zazwyczaj rozpoznają wniosek o blokadę alkoholową w przeciągu 2-3 miesięcy, od wpłynięcia do Sądu, wniosku skazanego.

Po drugie, wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jest zwolniony od opłat sądowych, ale w naszej praktyce zawodowej zdarzyła się sytuacja, iż Sąd wezwał skazanego do uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 45 zł – analogicznie jak w przypadku warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary – są to jednak sporadyczne sytuacje.

Po trzecie, duża dostępność na rynku firm zajmujących się sprzedażą oraz montażem blokad alkoholowych. Ponadto, firmy te poza sprzedażą urządzeń, oferują również możliwość wynajęcia blokady alkoholowej. Miesięczny koszt wynajmu blokady alkoholowej wynosi od ok. 100 zł do ok. 150 zł – w zależności od okresu, na jaki wynajmowane jest urządzenie.

Reasumując blokada alkoholowa jest bardzo korzystną instytucją dla kierowców, wobec których Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, ponieważ umożliwia im po upływie połowy orzeczonego zakazu, prowadzenie pojazdu mechanicznego pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu.

Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

W tym miejscu każdy kierowca zapyta: od czego zacząć, aby uzyskać blokadę alkoholową? Otóż odpowiedź jest jedna, należy zacząć od sporządzenia dobrze uzasadnionego wniosku o blokadę alkoholową i złożenia go do Sądu. Sądem właściwym jest Sąd, który wydał wobec kierowcy wyrok za jazdę po alkoholu w I instancji. Miejsce zamieszkania kierowcy nie będzie miało w tym przypadku znaczenia, dla ustalenia właściwości Sądu.

Argument, że wniosek o skrócenie zakazu powinien być bardzo dobrze uzasadniony wynika z tego, że:

 • decyzja Sądu, w przedmiocie blokady alkoholowej jest fakultatywna, to znaczy, że Sąd może ale nie musi wyrażać zgody na blokadę alkoholową.
 • jak wynika z naszej praktyki zawodowej bardzo często Sądy podejmują decyzję w przedmiocie blokady alkoholowej na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron. A zatem w takim przypadku Sąd podejmując decyzję w przedmiocie zmiany sposobu wykonywania środka karnego podejmuje na podstawie akt sprawy – a więc na podstawie wniosku kierowcy skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową oraz na podstawie dokumentów dołączonych przez kierowcę, do złożonego przez niego wniosku.

Jak widać, to obowiązkiem kierowcy jest przekonanie Sądu, że prowadzenie przez niego pojazdu mechanicznego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, a czyn który popełnił był jednorazowym błędem, który przyszłości się nie powtórzy. To właśnie uzasadnienie wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową powinno zawierać opisanie właściwości i warunków osobistych kierowcy, jego aktualnej sytuacji, przebiegu okresu próby, jak również uzasadnienie dlaczego kierowca, zwrócił się do Sądu z takim wnioskiem.  Więcej na temat uzasadnienia wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę znajdziesz w artykule: Uzasadnienie wniosku o blokadę alkoholową.

Oczywiście kierowca może samodzielnie sporządzić wniosek o blokadę alkoholową. Przepisy prawa nie wymagają, aby taki wniosek był sporządzony i podpisany przez adwokata. Niemniej jednak nasza praktyka zawodowa pokazuje, że każdą sprawę warto skonsultować z adwokatem, który specjalizuje się w sprawach o odzyskanie zatrzymanego prawa jazdy, ponieważ z uwagi na posiadane doświadczenie będzie mógł pomóc kierowcy w zgromadzeniu argumentacji, przemawiającej za udzieleniem przez Sąd zgody na blokadę alkoholową.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach karnych o wcześniejsze odzyskanie przez kierowcę prawa jazdy. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy wnioski o skrócenie zakazu, jak również reprezentujemy kierowców w toczącym się postępowaniu wykonawczym o udzielenie zgody na blokadę alkoholową.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Procedura skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową

Opisaliśmy już od czego kierowca powinien zacząć, jeżeli chce ubiegać się o blokadę alkoholową, teraz skupimy się na opisaniu krok po kroku jak wygląda procedura sądowa oraz administracyjna, po złożeniu przez kierowcę wniosku o blokadę alkoholową do Sądu.

Po wypłynięciu wniosku do Sądu i zarejestrowaniu sprawy, Sąd wyznacza termin posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku skazanego. Przed wyznaczeniem terminu posiedzenia Sąd zwraca się do Krajowego Rejestru Karnego po aktualną kartę karną skazanego oraz zleca kuratorowi przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Powyższe dowody mają na celu zebranie dodatkowych informacji o osobie skazanego.

Sąd podejmuje decyzję w przedmiocie blokady alkoholowej na posiedzeniu:

 • niejawnym (o terminie posiedzenia Sąd zawiadamia skazanego)

lub

 • jawnym (o terminie posiedzenia Sąd zawiadamia skazanego).

Następnie jeżeli Sąd uwzględni wniosek o blokadę alkoholową, a Prokurator nie złoży zażalenia na powyższe postanowienie, wówczas Sąd przesyła odpis prawomocnego postanowienia do wydziału komunikacji. Jeżeli jednak Sąd nie uwzględni wniosku skazanego, wówczas na takie postanowienie przysługuje zażalenie. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od:

 • ogłoszenia postanowienia (jeżeli skazany był obecny na ogłoszeniu)

lub

 • doręczenia odpisu orzeczenia (jeżeli skazany nie był obecny na ogłoszeniu).

Procedura odzyskania prawa jazdy przed wydziałem komunikacji – zalety blokady alkoholowej

Kierowca, który uzyskał zgodę na blokadę alkoholową, powinien zgłosić się do wydziału komunikacji, w którym jest jego prawo jazdy po odbiór:

 • dokumentu prawa jazdy, w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie przekroczył 1 roku

lub

 • skierowanie na kontrolny egzamin na prawo jazdy w przypadku orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż 1 rok. W sytuacji kiedy Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż 1 rok, kierowca po odebraniu z wydziału komunikacji skierowania na kontrolny egzamin na prawo jazdy, powinien zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w celu zapisania się na kontrolny egzamin na prawo, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Jeżeli kierowca zda egzamin na prawo jazdy, wówczas wydział komunikacji wydaje mu nowy dokument prawa jazdy, na którym w rubryce nr 12 znajduje się adnotacja, że kierowca może poruszać się wyłączenie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową (tj. kod 69).

Następnie kierowca musi zamontować w swoim samochodzie blokadę alkoholową. Na rynku funkcjonuje wiele firm, które zajmują się sprzedażą, wynajmowaniem blokad alkoholowych oraz kalibrowaniem blokad alkoholowych (blokadę alkoholową należy kalibrować co 12 miesięcy). Kolejnym krokiem jest sprawdzenie prawidłowości działania blokady alkoholowej na stacji diagnostycznej, która wydaje dokument potwierdzający badanie (dokument ten kierowca powinien wozić ze sobą na wypadek kontroli drogowej).

Reasumując, jak widać zalety blokady alkoholowej są oczywiste i warto ubiegać się o skrócenie zakazu, ponieważ jak to zostało wskazane kierowca po spełnieniu w/w przesłanek będzie mógł poruszać się samochodem bez narażania się na popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Ile czasu kierowca musi jeździć z blokadą?

Z artykułu Ile czasu kierowca musi jeździć z blokadą alkoholową? dowiesz się:

 • czym jest skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową i dlaczego warto o nią się ubiegać?
 • kiedy możesz wnosić o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową
 • ile czasu kierowca musi jeździć z blokadą alkoholową?
 • co się dzieje po upływie orzeczonego zakazu gdy jeździłeś z blokadą alkoholową?

Czym jest blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa jest to urządzeniem, które jest montowane w samochodzie, które uniemożliwienia uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową polega na tym, że kierowca będzie mógł przez pozostały okres trwania zakazu prowadzenia pojazdów poruszać się pojazdami, które wyposażone są w blokadę alkoholową.

Blokada alkoholowa nie jest skróceniem zakazu prowadzenia pojazdów, a zmianą sposobu wykonywania tego środka karnego. Zakaz prowadzenia pojazdów nadal obowiązuje kierowcę, jednakże dotyczy tylko pojazdów, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową. Powyższe oznacza, że gdy Sąd wyrazi zgodę na blokadę alkoholową, kierowca będzie mógł bez przeszkód poruszać się samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową.

Więcej na temat procedury ubiegania się o blokadę alkoholową znajdziesz w artykułach:

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kiedy kierowca może wnosić o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

Kierowca, może wnosić o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów po upływie:

 • połowy orzeczonego zakazu
 • 10 lat – gdy Sąd orzekł wobec kierowcy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Jeżeli chcesz się dowiedzieć od kiedy liczony jest zakaz prowadzenia pojazdów zapraszamy do lektury artykułu: Do kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów?

Ile czasu kierowca musi jeździć z blokadą alkoholową?

To ile czasu kierowca będzie musiał jeździć z blokadą alkoholową, zależy od tego na ile Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów i kiedy kierowca wnosi o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową. Powyższe zagadnienie najlepiej będzie wyjaśnić na przykładzie:

Sąd orzekł wobec Jana Kowalskiego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Jan Kowalski w dniu kontroli przez Policję tj w dniu 2 stycznia 2018 roku posiadał przy sobie dokument prawa jazdy, który został mu zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji. Sąd wydał wobec Jana Kowalskiego wyrok skazujący w dniu 6 czerwca 2018 r, w którym na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów w wymiarze 3 lat, zaliczył Janowi Kowalskiemu okres od 2 stycznia 2018 roku. A zatem 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów jest liczony od dnia 2 stycznia 2017 roku do dnia 2 stycznia 2020 roku. Jan Kowalski po upływie połowy orzeczonego zakazu tj. 3 lipca 2019 roku, złożył do Sądu, który wydał wyrok wobec niego, wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez blokadę alkoholową. Sąd postanowieniem z dnia 26 lipca 2019 roku, wyraził zgodę na blokadę alkoholową. Następnie po uprawomocnianiu się postanowienia, Sąd wysłał to postanowienie do wydziału komunikacji, który skierował Jana Kowalskiego na egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy. Jan Kowalski w dniu 19 sierpnia 2019 roku, zdał egzamin na prawo jazdy. Następnie zamontował blokadę alkoholową w swoim samochodzie oraz dokonał jej kalibracji na stacji diagnostycznej. Wydział komunikacji w dniu 2 września 2019 roku wydał Janowi Kowalskiemu nowy dokument prawa jazdy, na odwrocie, którego umieszczony jest kod 69, który oznacza, że kierowca może poruszać się jedynie samochodem, który ma blokadę alkoholową.

Ile czasu kierowca musi jeździć z blokadą?

W związku z powyższym od dnia 2 września 2019 roku, Jan Kowalski może poruszać się samochodem, w którym zamontowana jest blokada alkoholową, bez narażania się na popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego, o którym przestępstwie piszemy w artykule: Kara za złamanie zakazu sądowego. Czyli ile czasu Jan Kowalski musi jeździć z blokadą alkoholową? Otóż, przez pozostały okres zakazu, a więc 1 rok i 4 miesiące, tj do dnia 2 stycznia 2019 roku, bo wówczas upływa 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczony wobec Jana Kowalskiego.

Co się dzieje po upływie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów?

Wielu kierowców zastanawia się, czy po upływie zakazu prowadzenia pojazdów, w tym po upływie czasu kiedy kierowca jeździł samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową, będzie musiał ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy. Otóż nie, po upływie orzeczonego zakazu, kierowca nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy. Kierowca po upływie orzeczonego zakazu otrzyma nowy dokument prawa jazdy, w którym nie będzie już wzmianki o tym, że może poruszać się tylko samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Czy można zachować prawo jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu?

W niniejszym artykule: Czy można zachować prawo jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu? dowiesz się:

 • czy masz szansę zachować prawo jazdy pomimo tego, że alkomat wskazał wynik badania trzeźwości 0,10 mg/l alkoholu
 • jakie działania powinieneś podjąć, aby ubiegać się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy
 • jaki organ wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy i jak zaskarżyć to postanowienie

Wykroczenie jazdy po alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l czy można zachować prawo jazdy?

Kierowanie samochodem przy stężeniu 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu stanowi wykroczenie z art.87 § 1 k.w., za które Sądy orzekają zakaz prowadzenia pojazdów na okres od co najmniej 6 miesięcy do 3 lat. Natomiast górna granica wykroczenia jazdy pod wpływem alkoholu wynosi 0,25 mg/l alkoholu. Powyższe oznacza, że jeżeli najwyższy wynik badania kierującego wyniesie minimum 0,26 mg/l alkohol,. wówczas kierowcy zostanie przedstawiony zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 lub par 4 kk. Więcej na tema przestępstwa jazdy po alkoholu znajdziesz w artykułach: Konsekwencje za jazdę po alkoholu oraz Kara za ponowne kierowanie samochodem po alkoholu.

Jeżeli w trakcie jazdy samochodem zostaniesz zatrzymany przez Policję do kontroli trzeźwości, a alkomat wskaże wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,20 promila alkoholu we krwi, wówczas Policjant:

 • zatrzyma Twoje prawo jazdy,
 • przedstawi Ci zarzut popełnienia wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu,
 • przesłucha Cię w charakterze podejrzanego,

a następnie skieruje przeciwko Tobie do Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie karą grzywny oraz orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Jak odzyskać prawo jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu?

Przy wyniku alkomatu 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu zachowujesz szansę na zachowanie prawa jazdy. W tym celu możesz:

 • podważyć wynik badania alkomatem powołując się na niepewność pomiarową alkomatu, którym zostałeś przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Zazwyczaj wynosi on 0,01 lub 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego uwzględnienie przez Policję lub Sąd, przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu powinno doprowadzić do umorzenia prowadzonego przeciwko Tobie postępowania przez Policję lub uniewinnienia cię od zarzutu popełnienia wykroczenia przez Sąd. W konsekwencji odzyskasz zatrzymane prawo jazdy. Więcej na ten temat napisałem w artykule Na czym polega błąd pomiarowy alkomatu przy badaniu trzeźwości kierujących samochodem

lub

 • nie kwestionować wyniku badania alkomatem, lecz złożyć do Sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego na karę grzywny z jednoczesnym odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Jeśli Sąd uwzględni Twój wniosek, wówczas zostaniesz skazany za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu na karę grzywny, ale zachowasz prawo jazdy. Więcej na ten temat napisałem w artykule Jak zachować prawo jazdy pomimo prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu?

Niepewność pomiaru alkomatu przy wyniku 0,10 mg alkoholu – czy można zachować prawo jazdy

Niepewność pomiaru analizatora wydechu wskazuje, z jaką dokładnością alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu badanego. Policja zazwyczaj używa dwóch rodzajów alkomatów:

 • alkomatu stacjonarnego Alkomat A 2.0

oraz

 • alkomatu podręcznego Alco-Sensor IV

Alkomaty te mierzą stężenie alkoholu z pewną określoną przez producenta oraz oznaczonym w jego świadectwie niepewnością pomiaru.

Świadectwo wzorcowania w sprawie o jazdę po alkoholu

Świadectwo wzorcowania znajduje się w aktach każdej sprawy o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu. Informacja o niepewności pomiaru alkomatu znajduje się na odwrocie świadectwa wzorcowania.

Dla przykładu:

Niepewność pomiaru alkomatu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu wynosząca 0,01 mg/l oznacza, że stężenie alkoholu w organizmie kierowcy mogło wynosić:

 • 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

lub

 • 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.  

Każdy z w/w wyników jest możliwy i uzasadniony, a nie sposób jest rozwiać tej wątpliwości w zakresie stężenia alkoholu w organizmie kierującego innymi środkami dowodowymi, jeżeli nie pobrano od kierowcy próby krwi do analizy.
 

Wpływ niepewności pomiaru alkomatu na możliwość zachowania prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu

W prawie wykroczeń, podobnie jak w prawie karnym obowiązuje zasada poczytywania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść obwinionego. W związku z powyższym Sąd powinien przyjąć, iż stężenie alkoholu w organizmie kierującego wynosiło najniższą możliwą wartość, a więc 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyjęcie przez Sąd powyższego toku rozumowania powinno skutkować ustaleniem, iż kierujący nie popełnił wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Powyższe powinno prowadzić, do do ustalenia przez Sąd, że kierowca nie popełnił zarzucanego mu wykroczenia, a tym samym umorzyć postępowanie w sprawie o wykroczenie kierowania pojazdem po alkoholu, albo uniewinnić kierowcę od zarzucanego mu czynu. Powyższe będzie oznaczało, że Są dnie orzeknie zakazu prowadzenia pojazdów, co będzie oznaczało, że kierowca zachowa prawo jazdy.

Jeszcze więcej o zatrzymaniu prawa jazdy za prowadzenia samochodu po alkoholu w ilości 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu przeczytasz w artykułach:

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, niepewność pomiaru alkomatu, zakaz prowadzenia pojazdów | 112 komentarzy

Definicja pojazdu mechanicznego w sprawie o jazdę po alkoholu

Definicja pojazdu mechanicznego w sprawie o przestępstwo oraz wykroczenie kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

Z tego artykułu: Definicja pojazdu mechanicznego dowiesz się jak rozumieć definicję pojazdu mechanicznego w świetle przepisów prawa karnego.

Wyjaśnienie jak należy rozumieć pojazd mechaniczny w świetle prawa karnego będzie miało kluczowe znaczenie przy ustaleniu przez organy ścigania czy kierowca poruszał się pojazdem mechanicznym po alkoholu czy może jednak był to pojazd niemechaniczny, a zatem:

 • czy popełnił przestępstwo lub wykroczenie kierowania pojazdem mechanicznym po alkoholu, za które Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 • czy jednak popełnił wykroczenie kierowania pojazdem niemechanicznym po alkoholu, za które Sąd nie orzeka zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych – czyli w tym przypadku kierowcy nie grozi utrata prawa jazdy.

Oczywiście kwestia definicji pojazdu mechanicznego nie budzi wątpliwości gdy kierowca poruszał się samochodem osobowym czy też ciężarowym – bo są to pojazdy mechaniczne. Natomiast wątpliwości interpretacyjne jak rozumieć pojazd mechaniczny pojawiają się np. przy definicji motoroweru, czy jest to pojazd mechaniczny czy może pojazd niemechaniczny?

Definicja pojazdu mechanicznego

Pojazdem mechanicznym jest każdy pojazd wprawiany w ruch poprzez umieszczony na nim silnik, a więc taki, który z racji swojej konstrukcji jest poruszany siłą mechaniczną pochodzącą z silnika. Jest to definicja pojazdu mechanicznego obowiązująca w każdej strefie ruchu: lądowego, wodnego czy powietrznego.

Definicja pojazdu mechanicznego na przykładach:

Tytułem przykładowego wyliczenia pojazdami mechanicznymi są samochody, maszyny rolnicze, wózki widłowe, motocykle, skutery (niezależnie od pojemności skokowej silnika), tramwaje, trolejbusy, lokomotywy kolejowe, samoloty, helikoptery, statki wodne, motorówki.

Dla rozwiania jakichkolwiek wątpliwości za pojazdy mechaniczne są przyjmowane również:

 • pojazdy poruszane przez silnik w trakcie poruszania się siłą bezwładności czy rozpędu, np. po wyłączeniu silnika, podczas zjeżdżania z wyłączonym silnikiem ze wzniesienia jak i samochód holowany przez inny pojazd
 • motorowery, a więc rowery zaopatrzone konstrukcyjnie w silnik pomocniczy, jeśli jego pojemność skokowa przekracza 50 cm3
 • skutery niezależnie od pojemności zamontowanego silnika nawet, jeśli w dowodzie rejestracyjnym użyto nazwy „motorower”
 • wózki widłowe gdyż są wprawiane w ruch przez silnik, tyle, że elektryczny

Pojazdami niemechanicznymi są:

 • rowery;
 • rowery zaopatrzone w silnik pomocniczy, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3.

Przestępstwo a wykroczenie jazdy po alkoholu

Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości (a więc przy stężeniu przekraczającym 0,5 promila alkoholu we krwi lub 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu)  jest przestępstwem z art.178a k.k. tylko wówczas, gdy kierowca prowadzi w tym stanie pojazd mechaniczny.  

Podobnie kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu (przy stężeniu alkoholu od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi lub od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) jest wykroczeniem z art.87 par. 1 k.w. tylko wtedy, gdy kierujący prowadzi w tym stanie  pojazd mechaniczny.

Natomiast prowadzenie pojazdu niemechanicznego, np. roweru pod wpływem alkoholu, niezależnie od stężenia alkoholu, nie jest przestępstwem – jest tylko wykroczeniem opisanym w art.87 par. 1a i par.2 k.w.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ile wynosi zakaz za jazdę po alkoholu?

Rozróżnienie pojazdu mechanicznego od pojazdu niemechanicznego jest kluczowe dla kierującego pojazdem, gdyż:

 1. za prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu Sąd wymierza kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres:
 • od 6 miesięcy do 3 lat – w przypadku wykroczenia z art.87 par. 1 k.w. Więcej na temat zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie kierowania pojazdem mechanicznym po alkoholu znajdziesz w artykule: Wykroczenie jazdy samochodem po alkoholu. Ponadto co ważne pomimo popełnienia przez kierowcę wykroczenia jazdy samochodem po alkoholu może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 39 par 1 kw, jeżeli uzna, że w sprawie wystąpił szczególny przypadek i orzeczenie wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów byłby zbyt dolegliwe. Więcej na temat braku zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazy po alkoholu, znajdziesz w artykule: Jak ubiegać się o zwrot prawa jazdy za utraconego za alkohol?
 • albo od 3 lat do lat 15 – w przypadku popełnienia przez kierowcę przestępstwa z art.178a par. 1 k.k. Więcej na temat przestępstwa jazdy samochodem po alkoholu znajdziesz w artykule: Kara za jazdę po alkoholu Natomiast kierowcy, który był już karany za jazdę po alkoholu i w okresie próby ponownie kierował pojazdem mechanicznym, zostanie mu przedstawiony zarzut ponownej jazdy po alkoholu z art. 178a par. 4 kk, za co grozi dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Ponowna jazda samochodem po alkoholu. W przypadku popełnienia przez kierowcę przestępstwa jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 kk, Sąd zastosować wobec sprawcy niekaranego wcześniej za przestępstwo warunkowe umorzenie postępowania karnego i może odstąpić od orzeczenia wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach bądź może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku lub 2 lat. Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania za jazdę po alkoholu znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

natomiast

 • za prowadzenie pojazdu niemechanicznego pod wpływem alkoholu Sąd nie może wymierzyć kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Może jedynie orzec wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych. Więcej na ten temat w artykule: Co grozi za jazdę pojazdem niemechanicznym po alkoholu?

 Podsumowując:

Prowadzenie pojazdu niemechanicznego pod wpływem alkoholu, niezależnie od jego stężenia nie jest przestępstwem.

Za prowadzenie pojazdu niemechanicznego pod wpływem alkoholu sąd nie może wymierzyć kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jeżeli prowadziłeś pojazd mechaniczny, zgodnie z podaną wyżej definicją, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym wówczas popełniłeś przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.

Jeżeli prowadziłeś pojazd mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, wówczas popełniłeś wykroczenie z art.87 § 1 k.w.

Jeśli kierowałeś pojazdem niemechanicznym pod wpływem alkoholu, to niezależnie od jego stężenia nie popełniłeś przestępstwa, lecz wykroczenie, za które Sąd nie może Ci wymierzyć zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 32 komentarze

0.26 mg alkoholu jaka kara?

W tym artykule zajmiemy się zagadnieniem dotyczącym przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, gdzie najwyższy wynik badania alkomatem wyniósł 0.26 mg alkoholu i jaka za to grozi kara? Ponadto w artykule odpowiadamy na pytania:

 • Czy kierowca przy wyniku badania trzeźwości 0.26 mg/l ma szansę na odzyskanie prawa jazdy?
 • Czy kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata?
 • Czy ma szansę na uniknięcie ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy?

Jaka kara za kierowanie pojazdem po alkoholu przy wyniku 0.26 mg alkoholu?

Na początku konieczne jest wyjaśnienie kiedy kierowca popełnia przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a kk a kiedy wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 kw.

Zgodnie z Kodeksem karnym stan nietrzeźwości rozpoczyna się od wyniku 0.26 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przy stężeniu alkoholu na poziomie od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu mamy do czynienia ze stanem po użyciu alkoholu. Z powyższego wynika, że „wynikiem granicznym” jest 0.26 mg alkoholu – co ma decydujące znaczenie na to jaka kara grozi kierowcy za popełniony czyn.

Przestępstwo a wykroczenie jazdy po alkoholu

Rozróżnienie to jest bardzo istotne, gdyż sprawca, który prowadził pojazd mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu (tj. od 0,10 mg/l alkoholu do 0,25 mg/l alkoholu) poniesie odpowiedzialność karną za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Za wykroczenie jazdy po alkoholu kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Sąd w szczególnym przypadku może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 39 par 1 kw. Zgodnie, z którym:

„W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.”

Artykuł 39 par 1 kw jest podstawą prawną do ubiegania się o odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd, aby mógł odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów musi dojść do przekonania, że czyn popełniony przez kierowcę miał incydentalny charakter, a obwiniony jako kierowca nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, biorąc pod uwagę jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia. Więcej na temat odstąpienia od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu znajdziesz w artykule: Czy można zachować prawo jazdy za jazdę po alkoholu?

0.26 mg alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania – jaka kara

W przypadku prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości przy najwyższym wyniku 0.26 mg alkoholu kierującemu zostanie przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., a tym samym grozi mu znacznie surowsza kara niż w przypadku popełnienia wykroczenia jazdy po alkoholu z art. 87 par 1 kw.

Natomiast jeżeli kierowca był już uprzednio karany za jazdę po alkoholu zostanie mu przedstawiony zarzut ponownego kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k.

W przypadku przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi od lat 3 do 15 lat.

Natomiast w razie ponownej jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości kierowcy grozi dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

0.26 mg alkoholu jaka kara

0.26 mg alkoholu jaka kara

Kierowca, który nie był uprzednio karany za jazdę po alkoholu, może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, a tym samym może wnosić o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów bądź orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku lub 2 lat – co jest rozstrzygnięciem o wiele korzystniejszym niż wyrok skazujący, gdzie minimalny zakaz prowadzenia pojazdów wynosi 3 lata. Nasza praktyka zawodowa pokazuje, że każdą sprawę warto przeanalizować pod kątem warunkowego umorzenia postępowania karnego, gdyż spotkaliśmy się ze sprawami, gdzie Sąd zastosował warunkowe umorzenie postępowania karnego nawet przy wyniku ok. 1,5 promila. Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz przesłanek jakimi kieruje się Sąd przy zastosowaniu omawianej instytucji znajduje się w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Przestępstwo czy wykroczenie przy wyniku badania trzeźwości kierującego 0.26 mg alkoholu jaka kara?

W praktyce, przy wyniku 0.26 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, który jest wynikiem „granicznym” między wykroczeniem a przestępstwem kluczową kwestią jest tzw. niepewność pomiaru alkomatu, a tym samym w konsekwencji: jaka kara grozi kierowcy za ten czyn i najważniejsze czy kierowca popełnił przestępstwo czy może jednak wykroczenie jazdy po alkoholu?

Należy wskazać, iż każde urządzenie używane przez Policję do badania stanu trzeźwości kierujących, obarczone jest pewnym błędem, który wpływa na wynik tego badania.

Wartość niepewności pomiarowej alkomatu wskazana jest we świadectwie wzorcowania danego urządzenia, które znajduje się w aktach każdej sprawy o przestępstwo oraz wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

W przypadku większości alkomatów używanych przez Policję niepewność pomiaru wynosi zazwyczaj +/- 0,01 mg/l (np. Alco-Sensor IV)

Uwzględnienie przez Sąd niepewności pomiaru pozwala na ustalenie rzeczywistego stopnia nietrzeźwości badanego, który może być wyższy bądź niższy (o 0,01 mg/l) niż wynik, jaki wskazuje alkomat.

Wynik 0.26 mg alkoholu a niepewność pomiaru 0.01 mg – jaka kara?

Przykładowo, jeśli alkomat Alco-Sensor IV wskazał u kierującego samochodem wynik badania trzeźwości 0.26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu to rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego mogło wynosić :

 • 0.25 mg/l;
 • 0.26 mg/l;
 • 0.27 mg/l

Zauważyć należy, że każda ze wskazanych alternatyw jest w równym stopniu możliwa i w sytuacji gdy od badanego nie pobrano krwi do analizy – nie ma możliwości, aby ze 100 % pewnością określić, który ze wskazanych wyników alkoholu w wydychanym powietrzu w rzeczywistości wystąpił u badanego.

W związku z obowiązującą w prawie karnym zasadą, iż niedające się usunąć wątpliwości Sąd poczytuje na korzyść oskarżonego, Sąd ma obowiązek przyjąć najkorzystniejszą wersję dla oskarżonego. Innymi słowy, przy ustalaniu stopnia nietrzeźwości oskarżonego Sąd powinien uwzględnić niepew0.26 mg alkoholu jaka kara ność pomiarową alkomatu poprzez ustalenie, iż najwyższy wynik badania oskarżonego wyniósł 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu – eliminując tym samym z opisu czynu wynik 0.26 mg alkoholu, co będzie miało wpływ na kwalifikację czynu oraz na to jaka kara grozi kierowcy.

0.26 mg alkoholu jaka kara

Takie ustalenie pociąga za sobą istotne konsekwencje prawne – mając bowiem na uwadze fakt, iż odpowiedzialność karna za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości rozpoczyna się od stężenia 0.26 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, przyjęcie, iż przy uwzględnieniu niepewności pomiarowej urządzenia rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego wyniosło nie 0.26 mg alkoholu lecz 0.25 mg alkoholu skutkować powinno zmianą kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu z przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. Jeżeli Sąd rozpoznający sprawę o kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu przy wyniku 0.26 mg alkoholu, podzieli argumentację o niepewności pomiaru alkomatu i zmieni kwalifikację czynu zarzucanego kierowcy, wówczas grozi mu kara grzywny do 5.000, 00 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, niepewność pomiaru alkomatu, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano | 1 komentarz

Kara za złamanie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów

Kara za złamanie zakazu sądowego

Kara za złamanie zakazu sądowego – Co grozi za jazdę pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów? W pierwszej odpowiemy na pytanie: kiedy kierowca popełnia przestępstwo złamania prawomocnego zakazu sądowego?

Przestępstwo jazdy samochodem pomimo prawomocnego zakazu sądowego zostało uregulowane w art. 244 kk. Zgodnie z art. 244 kk sprawca popełnia przestępstwo złamania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wówczas gdy wobec niego został wydany wyrok, w którym Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów i ten wyrok jest już prawomocny.

Kiedy wyrok staje się prawomocny?

Wyrok, w którym Sąd orzeka wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych staje się prawomocny, wówczas gdy, kierowca nie złoży apelacji od takiego wyroku. Natomiast w sytuacji gdy kierowca zaskarży wyrok Sądu I instancji, wyrok staje się prawomocny, z dniem rozpoznania apelacji przez Sąd II instancji, tj. Sąd Okręgowy.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Od kiedy liczy się zakaz orzeczony za złamanie prawomocnego zakazu sądowego?

Zakaz za złamanie prawomocnego zakazu sądowego co do zasady jest liczony od dnia uprawomocnienia się wyroku. Ale może zdarzyć się sytuacja, że zakaz jest liczony od dnia zwrotu prawa jazdy do wydziału komunikacji. Powyższe zilustrujemy na następujących przykładach:

1. Zakaz liczony od dnia uprawomocnienia się wyroku za złamanie zakazu sądowego:

Jan Kowalski w dniu 12 stycznia 2018 roku prowadził samochód w stanie nietrzeźwości przy wyniku 1.0 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. ok 2 promili. Policjant zatrzymał kierowcy prawo jazdy, w dniu kontroli. Sąd w dniu 11 maja 2018 roku orzekł wobec Jana Kowalskiego za jazdę po alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Jan Kowalski nie składał apelacji od tego wyroku. Następnie Jan Kowalski w dniu 20 grudnia 2018 roku, wsiadł do samochodu pomimo prawomocnego zakazu i został zatrzymany do kontroli przez Policję. Podczas kontroli policjant sprawdził Jana Kowalskiego w KSIP-ie (Krajowym Systemie Informacyjnym Policji) i okazało się, że Jan Kowalski ma orzeczony prawomocny zakaz sądowy, a zatem został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 244 kk. Sąd wyrokiem z dnia 14 marca 2019 roku uznał Jana Kowalskiego za winnego popełnionego czynu i orzekł wobec niego kolejny zakaz prowadzenia pojazdów na okres 2 lat. Jan Kowalki nie zgodził się z wyrokiem i złożył od niego apelację do Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 20 czerwca 2019 roku utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji. A zatem w naszym przykładzie 2 – letni zakaz za złamanie prawomocnego zakazu sądowego jest liczony od dnia 20 czerwca 2019 roku, tj. od dnia wydania wyroku przez Sąd II instancji.

2. Zakaz liczony od dnia zwrotu prawa jazdy do wydziału komunikacji:

Jan Kowalski w dniu 12 stycznia 2018 roku prowadził samochód w stanie nietrzeźwości przy wyniku 0.3 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. ok 0,6 promila. Policjant zatrzymał kierowcy prawo jazdy, w dniu kontroli. Sąd w dniu 11 maja 2018 roku orzekł wobec Jana Kowalskiego za jazdę po alkoholu warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku. Sąd w wyroku zaliczył Janowi Kowalskiemu okres od dnia 12 stycznia 2018 roku, tj. od dnia, od którego był pozbawiony dokumentu prawa jazdy. Jan Kowalski nie składał apelacji od tego wyroku. Następnie Jan Kowalski w dniu 20 grudnia 2018 roku, wsiadł do samochodu pomimo prawomocnego zakazu i został zatrzymany do kontroli przez Policję. Podczas kontroli policjant sprawdził Jana Kowalskiego w KSIP-ie (Krajowym Systemie Informacyjnym Policji) i okazało się, że Jan Kowalski ma orzeczony prawomocny zakaz sądowy, a zatem został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 244 kk. W dniu 13 stycznia 2019 roku Jan Kowalki z uwagi na upływ 1 roku zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu odebrał z wydziału Komunikacji prawo jazdy. Sąd wyrokiem z dnia 14 marca 2019 roku uznał Jana Kowalskiego za winnego popełnionego czynu i orzekł wobec niego kolejny zakaz prowadzenia pojazdów na okres 2 lat. Ponadto Sąd zobowiązał Jana Kowalskiego do zwrotu prawa jazdy do wydziału komunikacji. Jan Kowalski nie zgodził się z wyrokiem i złożył od niego apelację do Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 20 czerwca 2019 roku utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji. Jan Kowalski z uwagi na wydany wyrok Sądu II instancji w dniu 12 lipca 2019 roku zwrócił prawo jazdy do wydziału komunikacji. A zatem w naszym drugim przykładzie inaczej niż w pierwszym przykładzie 2 – letni zakaz za złamanie prawomocnego zakazu sądowego będzie liczony od dnia 12 lipca 2019 roku kiedy to Jan Kowalski zwrócił dokument prawa jazdy.

Jaka kara grozi za złamanie zakazu sądowego?

Kara za złamanie zakazu sądowego kierowania pojazdami – zależy w dużej mierze od okoliczności danej sprawy. Np. czy kierowca pierwszy raz złamał zakaz sądowy czy też kolejny raz – czym dał wyraz rażącego lekceważenia wyroku sądowego – co na pewno wpłynie na surowszy wymiar kary.

Prowadzenie samochodu pomimo prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów stanowi przestępstwo opisane w art.244 k.k., zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ponadto kierowcy grozi kolejny zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do lat 15.

Sąd może na podstawie art. 37a kk, odstąpić od wymierzenia kary pozbawienia wolności i może wymierzyć kierowcy karę grzywny – jeżeli uzna, że jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary. Co więcej, Sąd dodatkowo wymierza zakaz prowadzenia pojazdów. Minimalny zakaz wynosi 1 rok – natomiast maksymalny zakaz wynosi 15 lat.

Warunkowe umorzenie postępowania a złamanie zakazu sądowego

Za złamanie prawomocnego zakazu sądowego prowadzenia pojazdów, warunkowe umorzenie postępowania karnego, jest możliwe wówczas gdy:

 • kierowca popełnił wykroczenie jazdy po alkoholu – wydanie wyroku za wykroczenie nie oznacza, że kierowca jest osobą karaną,
 • wobec kierowcy za jazdę po alkoholu Sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie – warunkowe umorzenie nie oznacza skazania za przestępstwo
 • co prawda wobec kierowcy Sąd wydał wyrok skazujący, czyli orzekł karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolnosci oraz zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata, ale z chwilą wydawania przez Sąd wyroku za złamanie zakazu, uprzednie skazanie uległo zatarciu.

Więcej na temat instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, znajduje się w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Opierając się na doświadczeniu zawodowym odradzam złamanie orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych czy rowerów. Sędziowie podchodzą do tego przestępstwa niezwykle poważnie traktując je za wyraz rażącego lekceważenia porządku prawnego oraz brak szacunku dla Sądu. W konsekwencji należy liczyć się nawet z możliwością skazania na karę kilku miesięcy pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Kara za złamanie zakazu sądowego

Szczególnie w przypadku tego przestępstwa wielkie znaczenie ma dotychczasowy sposób życia oskarżonego, jego karta karna, posiadanie stałej pracy, utrzymywanie rodziny, a także zachowanie podczas rozprawy przed Sądem, wyrażenie skruchy, pokazanie że złamanie sądowego zakazu było przypadkowy incydent, który już nigdy się nie powtórzy.

Podsumowując, popełnienie przez kierowcę przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego nie musi automatycznie oznaczać kary bezwzględnego pozbawienia wolności. To rolą oskarżonego oraz jego obrońcy jest wskazanie argumentów, przemawiających na korzyść kierowcy, a które uzasadniają, że orzeczenie kary więzienia będzie karą zbyt surową, w stosunku do popełnionego przez oskarżonego czynu.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Więcej na temat kary jaka grozi za popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów znajdziesz w artykule: Kara za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów, złamanie zakazu prowadzenia pojazdów | Otagowano , , , | 134 komentarze

Skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

Czym jest skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową, nie jest de facto skróceniem zakazu, a zmianą formy wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów. Innymi słowy, Sąd po upływie połowy orzeczonego zakazu może orzec o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych w blokadę alkoholową tj. zakaz nadal obowiązuje, ale dotyczy tylko pojazdów, w których nie jest zamontowana blokada.

Jak długo trzeba jeździć z blokadą alkoholową?

To ile kierowca będzie musiał poruszać się pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową, zależy od tego na ile orzeczony był zakaz prowadzenia pojazdów. Dla lepszego wyjaśnienia powyższej kwestii, posłużymy się następującym przykładem:

Sąd orzekł wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 4 lata, następnie kierowca po upływie połowy zakazu tj. po 2 latach złożył wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową. Sąd po 2 miesiącach od wpływu wniosku do Sądu, wyraził zgodę na blokadę alkoholową. Następnie kierowca po miesiącu od wydania przez Sąd postanowienia o blokadzie alkoholowej zdał egzamin na prawo jazdy i zamontował blokadę, a zatem kierowca po 2 latach i 3 miesiącach ma możliwość poruszania się samochodem. Czyli będzie jeździł samochodem z blokadą alkoholową przez pozostały okres trwania zakazu, a więc w naszym przykładzie przez okres 1 roku i 9 miesięcy. Co po tym czasie? Po upływie 4 lat trwania zakazu, kierowca nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy i otrzyma nowe prawo jazdy, a tym samym będzie mógł poruszać się również samochodami, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową.

Kto może ubiegać się o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

O blokadę alkoholową może ubiegać się każdy kierowca, wobec którego Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę samochodem po alkoholu. Czyli zarówno o skrócenie zakazu przez blokadę może ubiegać się kierowca, który popełnił wykroczenie jazdy po alkoholu, jak również kierowca, który popełnił przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości.

Kto nie może ubiegać się o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

Skoro o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową może ubiegać się kierowca, który jechał samochodem po alkoholu i Sąd orzekł wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów, to o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową nie może ubiegać się kierowca, wobec którego Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów za:

 • przestępstwo złamania prawomocnego zakazu sądowego z art. 244 kk
 • przestępstwo jazdy samochodem pomimo cofniętych uprawnień z art. 180a kk
 • przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 kk
 • przestępstwo niezatrzymania się do kontroli drogowej z art. 178b kk
 • wykroczenie spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym art. 86 par 1 kw
 • wykroczenie jazdy bez uprawnień z art. 94 par 1 kw.

Kiedy można złożyć wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

Kierowca może złożyć do Sądu wniosek o blokadę alkoholową, wówczas gdy:

 • zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez co najmniej połowę orzeczonego wymiaru;
 • zakaz prowadzenia pojazdów jest prawomocny, tj. postępowanie wobec kierowcy zakończyło się wydaniem wyroku, który jest prawomocny, czyli dopóki postępowanie karne nie zostało prawomocnie zakończone, kierowca nie może złożyć wniosku o blokadę alkoholową;
 • postawa, właściwości i warunki osobiste kierowcy, jego zachowanie w okresie próby uzasadniają przekonanie, że prowadzenie samochodu przez kierowcę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Procedura skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową:

Kierowca, aby mógł po upływie połowy zakazu prowadzenia pojazdów, ubiegać się o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową, musi przejść następującą procedurę:

1. Złożenie do Sądu wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o blokadę alkoholową jest Sąd I instancji, który orzekł zakaz prowadzenia pojazdów. Wniosek o blokadę alkoholową powinien być bardzo dobrze uzasadniony. Bardzo często Sąd podejmuje decyzję w przedmiocie blokady na posiedzeniu niejawnym, tj. bez udziału stron. Dlatego też Sąd opiera się w głównej mierze na dokumentach złożonych przez skazanego do akt sprawy wraz z wnioskiem o blokadę alkoholową.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

2. Podjęcie przez Sąd decyzji w sprawie o wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

Sąd decyzję w przedmiocie skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową podejmuje na posiedzeniu jawnym lub niejawnym. Jeżeli Sąd wyrazi zgodę na blokadę alkoholową, to przesyła odpis prawomocnego postanowienia do wydziału komunikacji. Ponieważ Sąd może podjąć decyzję w przedmiocie skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową na posiedzeniu bez udziału stron, bardzo ważne jest sporządzenie dobrze uzasadnionego wniosku o skrócenie zakazu. Dlatego też ważne jest przedstawienie Sądowi, dlaczego blokada alkoholowa jest potrzebna kierowcy. Innymi słowy, dlaczego potrzebuje ponownie jeździć samochodem.

3. Egzamin na prawo jazdy i montaż blokady alkoholowej

Jeżeli Sąd wyraził zgodę na blokadę alkoholową, wówczas przesyła odpis postanowienia do wydziału komunikacji. Następnie procedura zależy od tego czy orzeczony zakaz przekroczył 1 rok.

 • Gdy Sąd orzekł wobec nietrzeźwego kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok lub poniżej 1 roku, to kierowca przed montażem blokady alkoholowej nie musi ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.
 • Gdy Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów powyżej 1 roku, to kierowca przed montażem blokady alkoholowej musi ponownie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy.

Kierowca wobec, którego  Sąd wyraził zgodę na skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową, aby mógł ponownie poruszać się samochodem, musi przejść badania lekarskie, badania psychomotoryczne oraz kurs reedukacyjny.

Następnie otrzyma nowe prawo jazdy, w którym będzie zaznaczone, że może poruszać się jedynie samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową. Na odwrocie prawa jazdy będzie wpisany kod 69.

Kolejnym krokiem jest zakup blokady alkoholowej (koszt ok. 4.000.00 zł– 5.000,00 zł) bądź jej wynajęcie (koszt ok. 100 zł miesięcznie). Firmy sprzedające oraz wynajmujące blokady alkoholowe, dokonują również jego montażu w samochodzie.

Ostatnim krokiem jest wizyta w stacji kontroli pojazdów, na której zostanie sprawdzone czy blokada alkoholowa działa poprawnie. Kierowca otrzyma potwierdzenie poprawności działania blokady alkoholowej. Urządzenie musi być kalibrowane co 6 miesięcy – tj. sprawdzane na stacji diagnostycznej.

Podsumowując, kierowca, który przejdzie pozytywnie w/w procedurę, może bez żadnych przeszkód poruszać się samochodem, w którym jest zamontowana blokada alkoholowa.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

W pierwszej kolejności koniecznym jest wytłumaczenie czym jest to warunkowe umorzenie postępowania karnego? I jakie znaczenie ma dla kierowcy ubieganie się o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Otóż, najprościej rzecz ujmując, warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu polega na tym, że Sąd uznaje oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, tj. prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 KK, jednakże z uwagi na szczególne okoliczności odstępuje od wydania wyroku skazującego. Czy jest natomiast wyrok skazujący?

Wyrok skazujący za jazdę po alkoholu z art. 178a par 1 KK, to wyrok, w którym Sąd orzeka:

 • karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności
 • świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000,00 zł
 • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do lat 15.

Jakie korzyści wynikają z warunkowego umorzenia postępowania za jazdę po alkoholu?

Po pierwsze i jak się wydaje najważniejsze, to zakaz prowadzenia pojazdów krótszy niż 3 lata – bo tyle jak zostało wyżej wskazane wynosi minimalny zakaz w przypadku wyroku skazującego, natomiast w przypadku warunkowego umorzenia postępowania za jazdę po alkoholu Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat. Jeżeli Sąd orzeknie wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku, wówczas nie będzie musiał on ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Po drugie – niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. W przypadku gdy Sąd wydaje wyrok skazujący, oczywistym jest, że skazany do momentu zatarcia wyroku jest osobą karaną za przestępstwo. Informacja o wydanym wyroku jest wpisywana do Krajowego Rejestru Karnego. Natomiast wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym. Co prawda informacja o wydanym wyroku jest wpisywana również do Krajowego Rejestru Karnego, ale osoba wobec, której Sąd wydał wyrok skazujący jest w świetle prawa osobą niekaraną.

Po trzecie – brak jest minimalnej wysokości świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego minimalna świadczenie przy skazaniu za jazdę pod wpływem alkoholu wynosi 5.000,00 zł.

Jak widać warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu jest bardzo korzystnym rozstrzygnięciem, dla kierowcy zatrzymanego za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i warto o to powalczyć.

Kto ma szansę na warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Szansę na warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu ma kierowca, którego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia, wskazują, iż czyn którego się dopuścił miał incydentalny charakter. Ponadto, aby Sąd mógł warunków umorzyć postępowanie musi dojść do przekonania, że czyn, który popełnił kierowca charakteryzuje się nieznacznym stopniem społecznej szkodliwości. Na stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu, mają przede wszystkim wpływ okoliczności takie jak: czas oraz miejsce kierowania pojazdem pomimo spożytego wcześniej alkoholu, powód kontroli, stężenie alkoholu w organizmie.

Oczywiście, podstawowym warunkiem wynikającym z Kodeksu Karnego, aby kierowca mógł wnosić o warunkowe umorzenie postępowania karnego, jest uprzednia niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. Czyli kierowca, który ma w Karcie Karnej wyrok skazujący, dopóki nie ulegnie on zatarciu z mocy prawa, nie może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Przy jakim stężeniu kierowca ma szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu?

W sprawie o jazdę po alkoholu Sąd przy wymiarze kary bierze pod uwagę stopień nietrzeźwości kierującego, który ma wpływ na ocenę stopnia społecznej szkodliwości. Większe szanse na warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu mają kierowcy, którzy tylko nieznacznie przekroczyli wynik 0,26 mg/l alkoholu, niż ci kierowcy, u których alkomat wskazał wynik ponad 0,5 mg/l alkoholu. Jednakże zdarzają się sprawy, gdzie z uwagi na szczególne okoliczności występujące w sprawie Sąd wydaje wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nawet przy wyniku przekraczającym 0,5 mg/l alkoholu – ponad 1 promil, np. gdy nietrzeźwy kierowca chciał jedynie przepakować samochód.

Oczywiście każdą sprawę należy przeanalizować indywidualnie. Może zdarzyć się sytuacja, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że kierowca nie ma szans na warunkowe umorzenie za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, ale głębsza analiza wskazuje, że zachowuje on szansę na warunkowe umorzenie i warto o to wnioskować.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kiedy wnosić o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

O warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę pod wpływem alkoholu kierowca powinien zabiegać już w postępowaniu przygotowawczym. Jeżeli Prokurator przychyli się do wniosku o warunkowe umorzenie, wówczas zamiast aktu oskarżenia skieruje do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie wszczętego postępowania karnego. Natomiast jeżeli Prokurator wysłał już do Sądu akt oskarżenia, wówczas kierowca powinien skierować wniosek o warunkowe umorzenie bezpośrednio do Sądu.

W takim wypadku Sąd:

 • kieruje sprawę na posiedzenia, na którym rozpozna wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego
 • zawiadamia o tym posiedzeniu strony, a więc oskarżonego oraz Prokuratora
 • przesyła Prokuratorowi odpis wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego celem zajęcia stanowiska przed posiedzeniem Sądu

Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego powinno zawierać:

 • przedstawienie okoliczności, w jakich doszło do prowadzenia przez kierowcę samochodu w stanie nietrzeźwości, takie jak np. pora nocna w jakiej kierowca prowadził samochód, niskie natężenie ruchu, niewielki stopień nietrzeźwości i inne
 • przedstawienie dokumentów świadczących pozytywnie o kierowcy, takich jak np. zaświadczenia od pracodawcy, zaświadczenia od organizacji społecznych, w których działa, wywiadu kuratora sądowego, informacji o braku wykroczeń drogowych i innych
 • przedstawienie okoliczności, które uzasadniają, że zarówno wyrok skazujący jak i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych będzie tragedią finansową dla oskarżonego i jego rodziny
 • przedstawienie propozycji świadczenia pieniężnego 
warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

To tylko przykładowe okoliczności, które powinny być zawarte we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Każdy przypadek jest inny, w każdym występują inne okoliczności łagodzące, które należy podnieść we wniosku. Warto jest popracować nad uzasadnieniem wniosku o warunkowe umorzenie, gdyż często to od dobrze uzasadnionego wniosku zależy czy Sąd uwzględni wniosek czy też nie.

Należy pamiętać, że osobiste stawiennictwo na posiedzeniu Sądu podkreśla to, że:

 • kierowca zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji oraz wagi przewinienia
 • okazuje szacunek Sądowi

Podsumowując, należy pamiętać o tym, że podstawowym warunkiem uzyskania warunkowego umorzenia postępowania karnego jest niekaralność za jakiekolwiek przestępstwo umyślne. Jeżeli kierowca został skazany za przestępstwo umyślne, wówczas warunkowe umorzenie postępowania karnego jest możliwe dopiero po zatarciu tego skazania i odzyskaniu „czystej karty karnej”. 

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania znajduje się w artykułach:

Jak uzyskać warunkowe umorzenie postępowania za jazdę w stanie nietrzeźwości?

oraz

Zachowanie prawa jazdy za kierowanie pojazdem po pijanemu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, jazda po pijanemu warunkowe umorzenie, zakaz prowadzenia pojazadów na 1 rok, zakaz prowadzenia pojazdów | 93 komentarze