Archiwum autora: Mariusz Stelmaszczyk

Czy można cofnąć zgodę na skazanie w trybie art. 335 k.p.k. w sprawie o przestępstwo prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

W poprzednich artykułach wyjaśniliśmy na czym polega instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości oraz jakie okoliczności muszą wystąpić w sprawie, aby Sąd mógł zastosować tę instytucję. Natomiast w niniejszym nagraniu Adwokat … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Czy w przypadku popełnienia wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu można ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

W niniejszym nagraniu Adwokat Małgorzata Fil wyjaśnia czy osoby wobec, których Policja skierowała do Sądu wniosek o ukaranie za popełnienie wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. mogą złożyć wniosek o warunkowe … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jakie okoliczności wpływają na ocenę stopnia społecznej szkodliwości przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwa z art. 178a § 1 k.k.?

W niniejszym nagraniu Adwokat Małgorzata Fil wyjaśnia jakie okoliczności Sad bierze pod uwagę przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.. Z nagrania dowiecie się, że zgodnie z art. 66 § … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę w przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

W poprzednim nagraniu wyjaśniliśmy kiedy sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Natomiast w niniejszym nagraniu Adwokat Małgorzata Fil wyjaśnia jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Kiedy sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

W poprzednim artykule Adwokat Małgorzata Fil wyjaśniła na czym polega instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. (czyt. Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

W niniejszym nagraniu Adwokat Małgorzata Fil omawia instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.  Z nagrania dowiecie się, iż warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, że Sąd w … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Odpowiedzialność karna za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. oraz wykroczenie prowadzenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

W nagraniu umieszczonym poniżej Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wyjaśnia co grozi kierującemu za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. a co grozi kierującemu za popełnienie wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Kiedy kierujący popełnia przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. a kiedy wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.?

Niniejszy artykuł rozpocznie cykl nagrań dotyczących przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 i § 4 k.k. oraz wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. W filmach, które będą umieszczane na … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jak ustalić rzeczywistą niepewność pomiaru urządzenia Alco-Sensor IV w sprawie karnej o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości?

Jak zostało już wskazane w artykule: Przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości przy wyniku 0,28 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu w przypadku przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, gdzie najwyższy wynik pomiaru stężenia alkoholu jest tzw. wynikiem granicznym – od … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Czy można popełnić przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. na drodze leśnej lub polnej?

W niniejszym artykule opiszemy, czy można popełnić przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. na drodze leśnej lub polnej. Celem wyjaśnienia tematyki artykułu odniesiemy się do jednego z najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Czy w przypadku skazania za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. Sąd obligatoryjnie zarządza wykonanie warunkowo zawieszonej kary za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.?

Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie czy wobec osoby skazanej za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. Sąd obligatoryjnie zarządzi wykonanie kary warunkowo zawieszonej za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. Nie ulega wątpliwości, że osoba, która ponownie wsiada za kierownicę samochodu w … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Co powinien zrobić oskarżony, w sytuacji gdy po przedstawieniu zarzutu z art. 178a § 4 k.k. nastąpi zatarcie skazania z art. 178a § 1 k.k.?

Jak była już mowa w artykule: Czy możliwa jest zmiana kwalifikacji prawnej czynu, w sytuacji gdy po przedstawieniu zarzutu z art. 178a § 4 k.k. nastąpi zatarcie skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.? w praktyce może pojawić się … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy możliwa jest zmiana kwalifikacji prawnej czynu, w sytuacji gdy po przedstawieniu zarzutu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k. nastąpi zatarcie skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.?

Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie czy możliwa jest zmiana kwalifikacji prawnej czynu, w sytuacji gdy po przedstawieniu zarzutu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k. nastąpi zatarcie skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy możliwe jest warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, w przypadku gdy po przedstawieniu zarzutu z art. 178a § 4 k.k. ulegnie zatarciu skazanie za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.

Sprawca działający w warunkach określonych w art. 178a § 4 k.k. naraża się na znacznie poważniejsze konsekwencje prawne, aniżeli osoba niekarana za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Jak bowiem wynika wprost z art. 178a § 4 k.k. za … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarze

Czy ponowne popełnienie przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. zawsze oznacza orzeczenie kary bezwzględnego pozbawienia wolności?

Nietrzeźwy kierowca, który będąc już uprzednio prawomocnie skazana za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości ponownie wsiada nietrzeźway za kierownicę samochodu (art. 178a § 4 k.k.) naraża się na odpowiedzialność karną w postaci kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz