Wniosek o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów

5/5 - (1 vote)

Wniosek o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów – w tym artykule wyjaśniamy jakie okoliczności powinien zawierać, który kierowca powinien złożyć do Sądu, jeżeli jest powalczyć o zwrot prawa jazdy.

Sąd jako organ orzekający karę za jakiekolwiek wykroczenie, wymierza ją według swojego uznania, mając tym samym pewną swobodę w orzekaniu kary i środka karnego. Swoboda ta ograniczona jest jednak granicami, wskazanymi przez ustawę – w tym wypadku Kodeks wykroczeń.

Powyższe wynika z przepisu art. 33 k.w, z godnie z którym:

Art. 33 § 1. Organ orzekający wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę za dane wykroczenie, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego.

§ 2. Wymierzając karę, organ orzekający bierze pod uwagę w szczególności rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej wykroczeniem, stopień winy, pobudki, sposób działania, stosunek do pokrzywdzonego, jak również właściwości, warunki osobiste i majątkowe sprawcy, jego stosunki rodzinne, sposób życia przed popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu wykroczenia.

Wniosek o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów

Należy więc uznać, iż orzekając karę za wykroczenie, w tym także wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w., Sąd bierze pod uwagę:

 • stopień społecznej szkodliwości czynu (ocenia zagrożenie, jakie spowodował sprawca).
 • stopień winy (okoliczności, które doprowadziły sprawcę do prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu bądź innego środka),

 • cele kary w zakresie społecznego oddziaływania (każde zagrożenie bezpieczeństwa w komunikacji spotka się z właściwą reakcją prawną, która ma za zadanie odstraszać innych od jego powodowania),

 • cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do ukaranego (zasada prewencji szczególnej polegająca na wskazaniu ukaranemu nieopłacalności popełniania czynu zabronionego,

 • rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej wykroczeniem (chodzi tu nie tylko o szkodę majątkową np. uszkodzenie pojazdu mechanicznego, ale również niemajątkowe np. uszczerbek na psychice osoby, potrąconej przez kierującego w stanie po użyciu alkoholu lub innego środka.

 • warunki osobiste i majątkowe sprawcy, jego stosunki rodzinne, sposób życia przed popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu wykroczenia (brane jest pod uwagę m.in. warunki materialne, bytowe, socjalne, zdrowotne oraz związane z tym obowiązki, wcześniejsza niekaralność, staranie sprawcy o naprawienie szkody wyrządzonej wykroczeniem itd.).

Oceniając okoliczności, które Sąd bierze pod uwagę przy wymiarze kary za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. należy zwrócić uwagę na przepis art. 33 kodeksu wykroczeń, który wskazuje katalog okoliczności łagodzących i obciążających branych pod uwagę przy wymiarze kary. Zgodnie z art 33 § 3 k.w. do okoliczności łagodzących można zaliczyć:

 • prowadzenie przez sprawcę nienagannego życia przed popełnieniem wykroczenia (posiadanie dobrej opinii, tak w miejscu zamieszkania, jak i środowisku zawodowym) i wyróżnianie się spełnianiem obowiązków, zwłaszcza w zakresie pracy,
 • przyczynienie się lub staranie się sprawcy o przyczynienie się do usunięcia szkodliwych następstw swego czynu (np. naprawienie szkody wyrządzonej osobie, potrąconej przez sprawcę,

Wskazane okoliczności mogą przede wszystkim doprowadzić do wymierzenia kary łagodniejszego rodzaju, nadzwyczajnego złagodzenia kary, czy chociażby odstąpienia od wymierzenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Odnosząc się do wymiaru kary za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. należy zwrócić uwagę również na przepis art. 33 § 4 k.w., który wskazuje na okoliczności obciążające, które mogą powodować orzeczenie wobec sprawcy – kary w górnej granicy zagrożenia. Do takich okoliczności należy przede wszystkim uprzednie ukaranie sprawcy za podobne przestępstwo lub wykroczenie.

Odnosząc się do wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. tj. prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka należy wskazać, iż ustawodawca przewidział za nie karę aresztu lub grzywnę, która nie może być niższa niż 50 złotych.

Wniosek o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów

Odwołując się do przedstawionych wyżej okoliczności należy wskazać, że w przypadku prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, mając na uwadze konkretny przypadek kierującego pojazdem – Sąd z pewnością zwróci uwagę na następujące okoliczności: 

 • jaki był wynik stężenia alkoholu w wydychanym u kierowcy powietrzu tj. czy kierowca  minimalnie przekroczył stężenie alkoholu 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (o,20 promila alkoholu we krwi), od którego zaczyna się odpowiedzialność za wykroczenie jazdy samochodem po alkoholu, czy było to znaczne przekroczenie?
 • na jakiej drodze kierowca znajdujący się pod wpływem alkoholu prowadził pojazd mechaniczny tj. czy była to podrzędna droga o znikomym natężeniu ruchu, czy też ruchliwa droga dwupasmowa lub ekspresowa?
 • jakie były okoliczności zatrzymania kierowcy prowadzącego samochód w stanie po użyciu alkoholu przez Policję, tj. czy przyczyną zatrzymania kierowcy była rutynowa kontrola trzeźwości czy też np. przekroczenie dozwolonej prędkości lub złamanie innego przepisu ruchu drogowego?
 • jaką motywacja towarzyszyła kierowcy, który został zatrzymany przez Policję na prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu, a więc z jakiej przyczyny kierowca wsiadł do samochodu pomimo spożytego wcześniej alkoholu?
 • jaki był dotychczasowy sposób życia sprawcy wykroczenia jako kierowcy, czy jest osoba karaną za podobne przestępstwa lub wykroczenia – przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym?
 • jakie konsekwencje poniesie kierowca zatrzymany na prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu oraz jego rodzina w razie wymierzenia mu zakazu prowadzenia pojazdów?
 • czy po popełnieniu wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu kierowca podjął jakiekolwiek działania zmierzające do chociażby symbolicznego naprawienia popełnionego błędu?

Oczywiście należy zaznaczyć, że można wymieniać jeszcze więcej okoliczności, które zostały wskazane powyżej, takie jak m.in. stopień zawinienia, czy też dotychczasowy tryb życia, natomiast należy wskazać, iż niewątpliwie najważniejsze są te, które odnoszą się do zagrożenia w komunikacji, jakie stworzył kierowca zatrzymany na popełnieniu wykroczenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu  z art. 87 § 1 k.w.

Podsumowując, w sprawie o kierowanie samochodem po alkoholu, Sąd bada wiele okoliczności dotyczących zarówno osoby obwinionego, jak i okoliczności dotyczących samego zdarzenia. Kierowca, aby zwiększyć swoje szanse powinien złożyć do Sądu Wniosek o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów, w którym opisze w/w okoliczności.

Zadzwoń aby umówić się na konsultację: 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź do Wniosek o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów

 1. Moka pisze:

  Świetny artykuł ,jest bardzo pomocny , napisany prostym i zrozumiałym językiem. Wszystkie at wytłumaczone, jestem bardzo wdzięczna, gdyż mojego męża spotkał ten problem. Dziękuję za umożliwienie zrozumienia problemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *