Jak ustalić rzeczywistą niepewność pomiaru urządzenia Alco-Sensor IV w sprawie karnej o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości?

Rate this post

Jak zostało już wskazane w artykule: Przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości przy wyniku 0,28 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu w przypadku przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, gdzie najwyższy wynik pomiaru stężenia alkoholu jest tzw. wynikiem granicznym – od 0,26 do 0,28 mg/l istotne znaczenie ma kwestia tzw. „niepewności pomiarowej alkomatu„.

W takich sprawach, ustalenie i uwzględnienie rzeczywistej niepewności pomiarowej analizatora wydechu może prowadzić do zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu, z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. 

Wskazać w tym miejscu należy, iż niepewność pomiaru wskazuje z jaką dokładnością dane urządzenie mierzy poziom stężenia alkoholu w organizmie badanego. Wartość niepewności pomiarowej alkomatu wskazana jest we świadectwie wzorcowania danego urządzenia. Dla większości alkomatów używanych przez Policję niepewność pomiaru wynosi +/- 0,01 mg/l.

Co istotne, zgodnie z opiniami biegłych z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń analizatorów alkoholu, w warunkach badania danej osoby, w szczególności gdy badanie miało miejsce na zewnątrz niepewność pomiaru urządzeniem elektronicznym może wynosić nawet 0,03 mg/l.

Celem niniejszego artykułu jest omówienie procedury ustalania rzeczywistej niepewności pomiarowej urządzenia Alco-Sensor IV.

Niepewność pomiaru alkomatu jest pojęciem złożonym, gdyż dotyczy całej metody badawczej, w której niepewność wzorcowania przyrządu pomiarowego (widniejąca na świadectwie wzorcowania alkomatu) jest tylko jedną ze składowych niepewności pomiaru.

W przypadku zastosowania do oznaczenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu analizatora Alco-Sensor IV mamy do czynienia następującymi składowymi niepewności:

 1. wzorcowanie przyrządu (wartość ze świadectwa wzorcowania 0,01 mg/l);

 2. warunki środowiskowe (czynniki środowiskowe oznaczone są w instrukcji obsługi urządzenia, maksimum dokładności urządzenia zachodzi przy temperaturze pracy: od 0 º do 40 º, ciśnieniu: od 600 do 1300 hPa, wilgotności : od 0% do 100%), z uwagi na fakt, że przyrząd jest wzorcowany w temperaturze 20 ÷ 22 º C, a pomiary dokonywane są w warunkach drogowych, można oszacować wpływ temperatury na poziomie 0,005 mg/l;

 3. czynniki przeszkadzające (np. dym papierosowy, wielokrtone używanie tego samego ustnika – wpływ czynników przeszkadzających na pomiar szacuje się na poziomie 0,01 mg/l);

 4. pobór reprezentatywnej próbki do badania (oprogramowanie Alco -Sensor IV jest tak skonfigurowane, aby osoby mogące wydmuchać więcej niż 1,5 l powietrza, miały pobraną próbkę powietrza do analizy dopiero wówczas, gdy będą kończyły wydmuchiwanie powietrza. Pary alkoholu mają tendencję do zatrzymywania się w płucach, przed pomiarem płuca powinny być więc przewentylowane o dopiero później powinien być dwukrotnie przeprowadzony pomiar; jako wiążąca powinna być uznana wartość niższa – niepewność związana z próbkobraniem szacuje się na poziomie 0,02 mg/l;

 5. powtarzalność pomiaru (tzw. czynnik ludzki, badania są prowadzone rutynowo przez osoby przeszkolone w związku z tym niepewność powtarzalności pomiaru będzie na poziomie niepewności wzorcowania przyrządu tj. 0,01 mg/l);

 6. kontrola jakości badań (zerowanie, próbki kontrolne itp. ) – przed każdym pomiarem w cyklu automatycznym wykonywane jest zerowanie przyrządu, niepewność ustawienia zera równa jest niepewności wzorcowania przyrządu, tj. 0,01 mg/l;

 7. flora saprofityczna fizjologicznie występująca w organizmie ludzkim – wpływ ten jest wybitnie osobiczny, na poziomie ok. 0,015 mg/l ;

 8. zasilanie – szzególnie gdy urządzenie jest na wyczerpaniu, niepewność w tym wypadku wynosi 0,005 mg/l .

Wartość niepewności związanej z przyrządem równa jest pierwiastkowi z podniesionych do kwadratu sum w/w składowych niepewności, tj. 0,0218 gm/l.,

Niepewność całkowita pomiaru równa jest natomiast pierwiastkowi z podniesionych do kwadratu sum składowych niepewności w postaci:

 • niepewności związanej z próbkobraniem – 0,02 mg/l;

 • niepewności powtarzalności pomiaru – 0,01 mg/l;

 • niepewności ustawienia zera – 0,01 mg/l;

 • niepewnosci związanej z przyrządem – 0,0218 mg/l

tj. 0,0328 mg/l.

W świetle powyższego, stwierdzić zatem jednoznacznie należy, iż niepewność pomiarowa wskazana na świadectwie wzorcowania urządzenia Alco-Sensor IV wynosząca 0,01 mg/l jest znacznie mniejsza od rzeczywistej całkowitej niepewności pomiaru wynoszącej 0,0328 mg/l.

W sprawach o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, gdzie najwyższy wynik pomiaru stężenia alkoholu jest tzw. wynikiem granicznym – od 0,26 do 0,28 mg/l warto zatem zasięgnąć opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń – analizatorów alkoholu w celu ustalenia rzeczywistej całkowitej niepewności pomiaru. Ustalenie i uwzględnienie rzeczywistej niepewności pomiaru może być podstawą do zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu, z przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Jak ustalić rzeczywistą niepewność pomiaru urządzenia Alco-Sensor IV w sprawie karnej o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości?

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Piotr pisze:

  Szanowny Panie, czy zna Pan przypadki, w ktorych sad uznal niepewnosc pomiaru wyzsza, niz ta wskazana przez producenta na pozimie 0,01 mg/l?

  • Panie Piotrze, znam wiele postępowań karnych o wykroczenie lub przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, w których Sąd podzielił stanowisko o błędzie pomiarowym analizatora wydechu wynoszącym do 0,03 mg/l, a w konsekwencji odjął 0,03 mg/l od wyniku badania trzeźwości wskazanego przez alkomat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *