Czy można zachować prawo jazdy za jazdę alkoholu?

Z tego artykułu Czy można zachować prawo jazdy za jazdę samochodem po alkoholu? dowiesz się:

 • kiedy kierowca popełnia wykroczenie a kiedy przestępstwo jazdy po alkoholu,
 • czy pomimo jazdy samochodem po alkoholu masz szansę na zachowanie prawa jazdy,
 • kiedy sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów,
 • czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu?

W pierwszej części artykułu wyjaśnimy kiedy kierowca popełnia wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 par 1 kw i co grozi za jazdę samochodem w stanie po użyciu alkoholu. Natomiast druga części artykułu poświęcona będzie przestępstwu jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a kk i co grozi za jadę samochodem w stanie nietrzeźwości oraz czy kierowca ma szansę na zachowanie prawa jazdy.

Wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu

Sprawca popełnia wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 par 1 k.w., gdy stężenie w jego organizmie wynosi co najmniej 0,10 mg/l alkoholu (0,2 promila). Natomiast górna granica, wykroczenia jazdy po alkoholu wynosi 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (0,5 promila).

Co grozi za wykroczenie jazdy po alkoholu?

Za wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu kierowcy grozi kara grzywny w wysokości co najmniej 2.500 zł do 30.000,00 zł, kara ograniczenia wolności lub kara aresztu oraz utrata prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Czy można zachować prawo jazdy za wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu?

W dzisiejszych czasach, dla wielu kierowców zatrzymanych przez Policję za prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu, ważniejsze od konieczności zapłaty kary grzywny jest zachowanie prawa jazdy, np. z uwagi na wykonywany zawód, od którego wymagane jest posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami, bowiem zakaz prowadzenia pojazdów nawet na najkrótszy okres 6 miesięcy może spowodować, że kierowca zostanie zwolniony z pracy.

Zatem jeżeli popełniłeś wykroczenie polegające na prowadzeniu samochodu w stanie po użyciu alkoholu – tj. gdy stężenie alkoholu w twoim organizmie oscylowało w granicach od 0,10 mg/l alkoholu do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu we krwi, wówczas sąd co do zasady powinien orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do lat 3. Jednakże co istotne sąd może w szczególnie uzasadnionym przypadku zastosować art. 39 par 1 k.w, zgodnie, z którym:

„W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.”

Artykuł 39 par 1 k.w. daje możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sąd, aby mógł odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów musi dojść do przekonania, że czyn popełniony przez kierowcę miał incydentalny charakter, a obwiniony jako kierowca nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji z uwagi na jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia.

Czy sąd z urzędu rozważa odstąpienie od zakazu?

Sąd z urzędu nie rozważa kwestii odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, więc to na obwinionym oraz jego obrońcy ciąży obowiązek wykazania przed sądem, że w sprawie pojawiły się szczególne okoliczności i kierowca zasługuje na odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Aby zwiększyć szansę na odstąpienie przez sąd od orzeczenia zakazu, najlepiej jest złożyć do sądu dobrze uzasadniony i poparty dowodami z dokumentów np. umowa o pracę, akty urodzenia dzieci, umowa kredytu itp. – wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów – oczywiście takie rozwiązanie wchodzi w rachubę w przypadku, gdy kierowca przyznaje się do zarzucanego mu czynu i nie kwestionuje faktu popełnienia wykroczenia jazdy po alkoholu.

czy można zachować prawo jazdy za jazdę po alkoholu

Jeśli  sąd oceni, że pomimo prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu sprawca zasługuje na łagodniejsze potraktowanie oraz, że jako kierowca nie zagraża bezpieczeństwu innych kierujących oraz pieszych, wówczas może wymierzyć kierowcy za popełnione wykroczenie karę grzywny, a jednocześnie odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, dzięki czemu kierowca zachowa prawo jazdy. Ma to szczególne znaczenie np. dla tych kierowców, którzy zarabiają na życie i utrzymanie swoich rodzin, kierując samochodami ciężarowymi. Dla nich orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres kilku – kilkunastu miesięcy oznacza utratę pracy i poważne kłopoty finansowe. W związku z powyższym osoba obwiniona o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu na podstawie art. 39 § 1 k.w.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy al. Jana Pawła II 80 lok. 125 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości – czy można zachować prawo jazdy

Przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 kk, kierowca popełnia, gdy stężenie alkoholu w jego organizmie przekroczyło 0,25 mg/l alkoholu, czyli wynosi co najmniej 0,26 mg/l alkoholu (ponad 0,5 promila). W takim przypadku kierowcy zostanie przedstawiony zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 kk. Oczywiście to tylko w przypadku, gdy kierowca jest osobą dotychczas niekaraną za jazdę po alkoholu. W przeciwnym razie, gdy w swojej karcie karnej ma już prawomocny wyrok za jazdę w stanie nietrzeźwości i uprzednie skazanie nie uległo zatarciu, wówczas zostanie mu przedstawiony zarzut ponownej jazdy samochodem po alkoholu za art. 178a par 4 kk. Więcej na temat kierowania samochodem po alkoholu w okresie próby znajdziesz klikając TUTAJ.

Na potrzeby niniejszego artykułu rozważymy sytuację, kierowcy, który jest osobą niekaraną za przestępstwo i pierwszy raz popełnił przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 KK, ponieważ tylko wówczas może zachować prawo jazdy pomimo kierowania samochodem po alkoholu.

Co grozi za przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a par 1 kk?

Za popełnienie przestępstwa jazdy samochodem w stanienie nietrzeźwości z art. 178a par 1 kk, kierowcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 lat do lat 15.

Czy można zachować prawo jazdy za przestępstwo z art. 178a par 1 1 kk?

W przypadku wykroczenia jazdy po alkoholu podstawą do odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów jest art. 39 par 1 kk – o czym była mowa wyżej. Natomiast w przypadku przestępstwa kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości sąd również może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów. Aby sąd mógł odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów musi zastosować wobec kierowcy instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego, bowiem tylko w przypadku takiego rozstrzygnięcia kierowca może zachować prawo jazdy. Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę w stanie nietrzeźwości

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu- czy można zachować prawo jazdy

Zgodnie z art. 66 § 1 i § 2 k.k. w razie jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego bez orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dotyczy to jednak tylko osób uprzednio niekaranych przestępstwo umyślne. Osoba karna za przestępstwo popełnione nieumyślnie, może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Sąd wydając wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jego wysokość zależy od stopnia nietrzeźwości kierującego samochodem, pory dnia, natężenia ruchu, a więc stopnia niebezpieczeństwa na jakie naraził innych uczestników ruchu oraz od dochodów sprawcy przestępstwa.

Więcej na ten temat w artykule:

Podsumowując, odpowiadając na pytanie: czy można zachować prawo jazdy za alkohol, należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Zarówno w przypadku popełnienia przez kierowcę, wykroczenia jazdy po alkoholu, jak i w przypadku popełnienia przestępstwa jazdy samochodem można zachować prawo jazdy, tj. kierowca może ubiegać się o odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 499 komentarzy

Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

Za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu przy stężeniu co najmniej 0,26 mg/la alkoholu w wydychanym powietrzu kierowcy grozi utrata prawa jazdy na okres od lat 3 do lat 15. Taka sytuacja ma miejsce, gdy sprawca popełnił przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 k.k. Natomiast w przypadku ponownej jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości tj. w okresie próby kierowcy grozi dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 178 par 4 k.k.)

W przypadku gdy Sąd wydaje wobec kierowcy wyrok skazujący, wówczas orzeka zakaz prowadzenia pojazdów właśnie na okres od 3 lat do lat 15. Dla wielu kierowców nawet najkrótszy zakaz 3 lat, może okazać się bardzo dolegliwy w skutkach np. może oznaczać zwolnienie z pracy. Stąd pojawia się pytanie czy jest możliwy zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok, pomimo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości?

Otóż tak. Sąd może orzec wobec sprawcy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres na 1 roku. Będzie to możliwe w przypadku wydania przez Sąd wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. Natomiast Sąd może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat. W szczególnym przypadku sąd może również odstąpić od orzeczenia zakazu.

Natomiast w przypadku wyroku skazującego zakaz prowadzenia pojazdów sąd orzeka na okres od lat 3 do lat 15. Aby zwiększyć swoje szanse na korzystne rozstrzygniecie, tj. warunkowe umorzenie postępowania karnego i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku, oskarżony powinien złożyć do prokuratury lub sądu pisemny wniosek, w którym szczegółowo uzasadni swoją sytuację osobistą i rodzinną oraz dlaczego wnosi o warunkowe umorzenie postepowanie karne i orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, polega na tym, że Sąd uznaje, że kierowca popełnił zarzucany mu czyn tj. kierował samochodem po pijanemu, ale z uwagi na szczególne okoliczności, Sąd nie wydaje wyroku skazującego, ale wydaje wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. W przypadku wydania przez Sąd wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne Sąd wyznacza okres próby, który wynosi od 1 roku do 3 lat, orzeka świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz:

 • orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok lub na 2 lata

bądź

 • w szczególnie uzasadnionym przypadku może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów

Kto może ubiegać się o warunkowe umorzenie za jazdę po pijanemu i zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok?

Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok

O warunkowe umorzenie postępowania karnego za kierowanie samochodem po alkoholu może ubiegać się jedynie kierowca uprzednio niekarany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ponadto, w sprawie o jazdę po pijanemu muszą wystąpić szczególne okoliczności, które wskazują, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu nie jest znaczny. Dla przykładu kierowca jedynie przeparkował samochód, a zatem jechał samochodem jedynie kilkadziesiąt sekund.

Zgodnie z art. 66 § 1 k.k. „Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina
i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie
budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego
właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają
przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku
prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.”

Oczywiście każdą sprawę należy przeanalizować indywidualnie. Może zdarzyć się sytuacja, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że kierowca nie ma szans na warunkowe umorzenie za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu i zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok, ale analiza sprawy i okoliczności towarzyszących popełnionemu czynowi wskazuje, że zachowuje on szansę na warunkowe umorzenie i warto o to wnioskować.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy al. Jana Pawła II 80 lok. 125 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jakie korzyści daje warunkowe umorzenie postępowania karnego?

 • zakaz prowadzenia pojazdów jest krótszy niż 3 lata – czyli wynosi 1 rok lub 2 lata, a w szczególnych przypadkach Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • kierowca pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo, inaczej niż przy wyroku skazującym – warunkowe umorzenie postępowania karnego za alkohol, będzie miało szczególne znaczenie dla osób, od których wykonywany zawód wymaga posiadania statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie np. nauczyciel czy pracownik instytucji finansowej.
 • wyrok skazujący za jazdę po pijanemu, oznacza automatycznie orzeczenie świadczenia pieniężnego w wysokości co najmniej 5 tys. zł, natomiast przy warunkowym umorzeniu Sąd może orzec świadczenie pieniężne w znacznie niższej wysokości.
 • jeżeli Sąd orzeknie wobec nietrzeźwego kierowcy zakaz na 1 rok, wówczas kierowca nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Jak ubiegać się o warunkowe umorzenie za jazdę pod wpływem alkoholu i zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok?

W sprawie o jazdę samochodem po alkoholu co do zasady prokurator ani sąd z urzędu nie rozważają kwestii warunkowego umorzenia postępowania, to kierowca powinien wykazać się inicjatywą i złożyć do prokuratury lub do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po pijanemu. To kiedy i gdzie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego powinien zostać złożony zależy na jakim etapie jest sprawa. Jeżeli sprawa o kierowanie pojazdem po alkoholu jest na etapie postępowania przygotowawczego, czyli akta sprawy są w prokuraturze, wówczas taki wniosek powinien zostać złożony do prokuratury. Natomiast gdy akta sprawy są już na etapie postępowania sądowego, wówczas wniosek taki powinien zostać złożony bezpośrednio do sądu.

Jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania?

Napisanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, nie jest łatwym zadaniem, ponieważ to często w dużej mierze od dobrze uzasadnionego wniosku  o warunkowe umorzenie postępowania za kierowanie samochodem po alkoholu, zależy czy sąd warunkowo umorzy postępowanie czy też nie.

We wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za kierowanie samochodem po alkoholu, należy wskazać, na jakich warunkach kierowca wnosi o warunkowe umorzenie postępowania karnego (okres próby do 3 lat, świadczenie pieniężne, zakaz prowadzenia samochodów na 1 rok bądź na 2 lata lub odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów).

Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Natomiast w uzasadnieniu wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu należy szczegółowo opisać argumenty dotyczące  popełnionego czynu (np. pora oraz miejsce kierowania samochodem po pijanemu) oraz dotyczące właściwości oraz warunków osobistych kierowcy (np. do jakich celów wykorzystuje samochód, jakie konsekwencje spowoduje dla kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata).

To tylko przykładowe argumenty, które należy opisać we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, przykładów jest oczywiście o wiele więcej, ponieważ każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, kierowca może sporządzić samodzielnie, może również zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, adwokata mającego doświadczenie w sprawach o kierowanie pojazdem po alkoholu, który po analizie sprawy może zwrócić uwagę na nowe argumenty, przemawiające na korzyść kierowcy, których on samodzielnie nie wziąłby pod uwagę, a które mają istotne znaczenie w sprawie o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy al. Jana Pawła II 80 lok. 125 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok została wyłączona

Zakaz za jazdę po alkoholu w 2024 roku

Zakaz za jazdę po alkoholu w 2024 roku

Kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo z art. 178 a kk.

Jeżeli kierowca został zatrzymany za jazdę samochodem po alkoholu po raz pierwszy, wówczas popełnia przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.. Za kierowanie samochodem po alkoholu po raz pierwszy kierowcy grozi:

 • kara pozbawienia wolności do lat 3 (do dnia 1 października 2023 roku kierowcy groziła kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2)
 • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat
 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5.000 zł do 60.000 zł

Natomiast jeżeli kierowca wsiadł do samochodu po raz drugi w okresie próby lub w okresie trwania pierwszego zakazu prowadzenia pojazdów , wówczas popełnia przestępstwo jazdy samochodem z art. 178a § 4 k.k.  Za ponowną jazdę samochodem pod wpływem alkoholu grozi:

 • kara pozbawienia wolności od lat 3 do lat 5
 • dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 10.000 zł

Jak widać jazda samochodem pod wpływem alkoholu rodzi poważne konsekwencje prawne dla kierowcy, gdyż Sąd orzeka wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu. 

Na tym nie koniec.

Zgodnie z § 5 art. 178a k.k.  w przypadku gdy stężenie alkoholu w organizmie kierującego wyniosło co najmniej 0,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub co najmniej 1,5 promila we krwi sąd obligatoryjnie orzeka przepadek pojazdu mechanicznego lub jego równowartości, chyba, że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami:

„Sąd orzeka przepadek, o którym mowa w art. 44b, w razie popełnienia
przestępstwa określonego w § 1 lub 4, chyba że zawartość alkoholu w organizmie
sprawcy przestępstwa określonego w § 1 była niższa niż 1,5 promila we krwi lub
0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo nie prowadziła do takiego stężenia.
Sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek,
uzasadniony szczególnymi okolicznościami”

W sytuacji gdy pojazd mechaniczny, którym sprawca kierował pod wpływem alkoholu nie stanowił jego wyłącznej własności albo sprawca po popełnieniu zarzucanego mu czynu sprzedał, darował lub ukrył pojazd, wówczas sąd orzeka przepadek równowartości pojazdu.

Za równowartość pojazdu uznaje się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym kierowca popełnił przestępstwo. W przypadku gdy pojazd niemiałby wykupionej polisy OC, wówczas sąd ocenia wartość pojazdu biorąc pod uwagę średnią wartość rynką dla pojazdów podobnych – bez konieczności powoływania biegłego sądowego.

Zgodnie § 2 art. 44 b:

„Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej
własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub
ukrył podlegający przepadkowi pojazd, orzeka się przepadek równowartości
pojazdu. Za równowartość pojazdu uznaje się wartość pojazdu określoną
w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie
braku polisy – średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego, przy
uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu
i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu, pojazdowi
prowadzonemu przez sprawcę, ustaloną na podstawie dostępnych danych, bez
powoływania w tym celu biegłego.”

Co więcej, gdy kierowca ponownie wsiądzie za kierownicę samochodu pomimo orzeczonego wobec niego prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów, to sąd co co zasady powinien orzec karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Innymi słowy, kierowcy, który ponownie jechał samochodem po alkoholu grozi więzienie.

Więcej na temat kary za ponowne kierowanie samochodem po alkoholu z art. 178a § 4 k.k. znajdziesz w artykule: Jazda samochodem po alkoholu 

Czy w każdym przypadku kierowca ponownie zatrzymany za jazdę po pijanemu pójdzie do zakładu karnego? Otóż nie. Sąd w szczególnie uzasadnionych przypadkach może na podstawie art. 37a k.k. orzec zamiast kary pozbawienia wolności, karę grzywny lub ograniczenia wolności. Sąd również nie musi orzekać dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

To rolą obrońcy oskarżonego jest wykazanie przed sądem, że w sprawie pojawił się szczególny przypadek, a biorąc pod uwagę postawę oskarżonego, jego właściwości i warunki osobiste oraz okoliczności popełnionego czynu, uzasadnione jest przekonanie, że orzeczenie kary więzienia oraz dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów byłoby zbyt dolegliwe.

Zakaz za jazdę po alkoholu w 2024 roku a warunkowe umorzenie postępowania

W przypadku jazdy pojazdem w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k – tj. po raz pierwszy, kierowca, który jest osobą niekaraną dotychczas za przestępstwo może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego

Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego kierowca może uniknąć 3 – letniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. 

Jeżeli sąd orzeka warunkowe umorzenie postępowania karnego może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat. Sąd może również w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

Więcej na temat warunkowe umorzenia postępowania znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Wynikiem granicznym rozróżniającym wykroczenie od przestępstwa jazdy po alkoholu jest wynik 0,25 mg/l alkoholu (odpowiednio 0,5 promila alkoholu we krwi).

I tak, kierowca popełnia wykroczenie kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w., wówczas gdy stężenie alkoholu w organizmie kierującego wynosi od 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (0,2 promila) do 0,25 mg/ alkoholu. Natomiast przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 lub 4 k.k. rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (powyżej 0,5 promila).

Za wykroczenie jazdy po alkoholu kierowcy grozi:

 • kara aresztu (do 30 dni) lub kara grzywny (co najmniej w wysokości 2.500 zł – maksymalna kara grzywny wynosi 30.000 zł) – stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku

 • zakaz za jazdę po alkoholu od 6 miesięcy do 3 lat.

Uwaga!

W przypadku wykroczenia jazdy po alkoholu Sąd może na podstawie art. 39 § 1 k.w. odstąpić od orzeczenia zakazu za jazdę po alkoholu. Więcej na temat odstąpienia od zakazu znajdziesz w artykule: Kiedy Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu?

Zadzwoń aby umówić się na konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , | 4 komentarze

Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu

Z tego artykułu: Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu dowiesz się:

 • co grozi za jazdę samochodem po użyciu alkoholu
 • ile wynosi zakaz prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 par 1 kw.
 • kiedy kierowca popełnia wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 par 1 k.w.
 • czy możliwe jest odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu

Co grozi za wykroczenie jazdy po alkoholu?

Za wykroczenie jazdy samochodem w stanie po użyciu alkoholu z godnie z art. 87 par 1 kw., kierowy grozi kara aresztu albo kara grzywny w wysokości nie niższej niż 2500 zł.

Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie
działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.

Zgodnie z art. 19 kodeksu wykroczeń kara aresztu trwa najkrócej 5 dni, a najdłużej 30 dni.

Natomiast kara grzywny zgodnie z art. 29 k.w. wynosi od 2.500,00 zł do 30.000,00 zł

Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

Sąd w przypadku wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. ma możliwość:

albo

 • orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat

Kiedy kierowca popełnia wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu?

Wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. rozpoczyna się od stężenia 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,20 promila alkoholu we krwi

natomiast

górna granica stężenia alkoholu w organizmie kierowcy, przy którym prowadzenie samochodu jest jeszcze wykroczeniem wynosi 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. 0,50 promila alkoholu we krwi.

Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu

Tak jak zostało wspomniane, Kodeks wykroczeń przewiduje możliwość odstąpienia przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Odstąpienie może mieć miejsce jedynie w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie. Ustawodawca w przywołanym artykule wskazuje jakie przesłanki Sąd musi brać pod uwagę aby prawidłowo ocenić, czy w sprawie występuje „wypadek zasługujący na szczególne uwzględnienie”. W związku z powyższym, Sąd rozpoznając wniosek o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów Sąd bierze pod uwagę:

 1. charakter czynu i okoliczności czynu – tj. miejsce i godzina popełnienia czynu, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola. 

 2. właściwości i warunki osobiste sprawcy – tj. dotychczasowy sposób życia obwinionego, czy jest osobą niekaraną za przestępstwo, jakie konsekwencje spowoduje dla obwinionego i jego rodziny utrata prawa jazdy. 

Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu

Szansę na odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych mają sprawcy wykroczenia z art. 87 § 1 k.w., którzy tylko nieznaczenie przekroczyli wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, od którego zaczyna się odpowiedzialność za opisane wykroczenie. Oczywiście wszystko zależy od okoliczności danej sprawy, które Sąd rozpatruje indywidualnie. 

Jak ubiegać się o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Jeżeli kierowca przyznaje się to popełnienia zarzucanego mu czynu, to powinien złożyć do Sądu rozpatrującego sprawę wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 39 § 1 k.w.

W uzasadnieniu wniosku o dobrowolne poddanie się karze za jazdę po alkoholu należy szczegółowo opisać argumenty dotyczące  popełnionego czynu (np. pora oraz miejsce kierowania samochodem po pijanemu) oraz dotyczące właściwości oraz warunków osobistych kierowcy (np. do jakich celów wykorzystuje samochód, jakie konsekwencje spowoduje dla kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów nawet na najkrótszy okres 6 miesięcy).

To tylko przykładowe argumenty, które należy opisać we wniosku o dobrowolne poddanie się karze, przykładów jest o wiele więcej, ponieważ każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.

Wniosek kierowca może oczywiście sporządzić samodzielnie, może również zwrócić się o pomoc do profesjonalisty – mającego doświadczenie w sprawach o kierowanie pojazdem po alkoholu, który po analizie sprawy może zwrócić uwagę na nowe argumenty, przemawiające na korzyść kierowcy, których on samodzielnie nie wziąłby pod uwagę, pisząc wniosek o dobrowolne poddanie się karze za jazdę po alkoholu, a które mają istotne znaczenie w sprawie o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu.

Ostateczny termin na złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze, to zakończenie przesłuchania obwinionego na rozprawie głównej.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , , , , | 9 komentarzy

Kara za złamanie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów

Z tego artykułu Kara za złamanie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów mechanicznych dowiesz się:

 • kiedy kierowca popełnia przestępstwo jazdy samochodem pomimo orzeczonego wobec niego prawomocnego zakazu sądowego?
 • co grozi za jazdę samochodem pomimo prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Przestępstwo jazdy samochodem pomimo prawomocnego zakazu sądowego zostało stypizowane w art. 244 kk. Zgodnie z art. 244 kk kierowca popełnia przestępstwo złamania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, gdy wobec niego został wydany wyrok, w którym Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów i ten wyrok jest już prawomocny.

Natomiast czym innym jest wykroczenie jazdy bez uprawnienia z art. 94 par 1 kw. Zgodnie z art. 94 „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.”

Jest to stan prawny obowiązujący od dnia 1 stycznia 2022 roku. Przed nowelizacją za jazdę bez uprawnień kierowcy groził mandat w wysokości 500 zł. Aktualnie jest to kara grzywny w minimalnej wysokości 1500 zł, a ponadto kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do lat 3.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć czy masz szansę na brak zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, zapraszam do lektury artykułu: Kara za brak prawa jazdy 2022

Kiedy wyrok jest się prawomocny?

Wyrok, w którym Sąd orzekł wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych staje się prawomocny, wówczas gdy, nie zostanie złożona apelacja od takiego wyroku. Natomiast w sytuacji gdy zostanie złożona apelacja, wówczas wyrok staje się prawomocny z dniem rozpoznania apelacji przez Sąd II instancji, tj. Sąd Okręgowy.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy al. Jana Pawła II 80 lok. 125 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Od kiedy liczy się zakaz za złamanie prawomocnego zakazu sądowego?

Zakaz za złamanie prawomocnego zakazu sądowego co do zasady jest liczony od dnia uprawomocnienia się wyroku. Ale może zdarzyć się sytuacja, że zakaz jest liczony od dnia zwrotu prawa jazdy do wydziału komunikacji. Powyższe zilustrujemy na następującym przykładzie:

Jan Kowalski w dniu 12 stycznia 2021 roku prowadził samochód w stanie nietrzeźwości przy wyniku 1.0 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. ok 2 promili. Policjant dokonał elektronicznego zatrzymania kierowcy prawa jazdy. Sąd w dniu 11 maja 2021 roku orzekł wobec Jana Kowalskiego przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Jan Kowalski nie składał apelacji od tego wyroku. Następnie Jan Kowalski w dniu 20 lipca 2021 roku, wsiadł do samochodu pomimo prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i został zatrzymany do kontroli przez Policję. Podczas kontroli policjant sprawdził Jana Kowalskiego w KSIP-ie (Krajowym Systemie Informacyjnym Policji) i ustalił, że Jan Kowalski ma orzeczony prawomocny zakaz sądowy. W konsekwencji Jan Kowalski został oskarżony o popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego z art. 244 kk. Sąd wyrokiem z dnia 14 września 2021 roku uznał Jana Kowalskiego za winnego popełnionego zarzucanego mu czynu i orzekł wobec niego kolejny zakaz prowadzenia pojazdów na okres 2 lat. Jan Kowalki nie zgodził się z wyrokiem i złożył od niego apelację do Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 19 listopada 2021 roku utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji. A zatem w naszym przykładzie 2 – letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za złamanie prawomocnego zakazu sądowego jest liczony od dnia 19 listopada 2021 roku, tj. od dnia wydania wyroku przez Sąd II instancji.

Jaka kara grozi za złamanie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Kara za złamanie zakazu sądowego – zależy w dużej mierze od okoliczności danej sprawy. Np. czy kierowca po raz pierwszy złamał zakaz sądowy czy też kolejny raz – czym dał wyraz rażącego lekceważenia wyroku sądowego – co na pewno wpłynie na surowszy wymiar kary.

Kara za złamanie zakazu sądowego

Prowadzenie samochodu pomimo prawomocnego zakazu stanowi przestępstwo opisane w art. 244 k.k., które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ponadto kierowcy grozi kolejny zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do lat 15.

Co istotne skazanie za przestępstwo złamania prawomocnego zakazu sądowego nie oznacza, że sąd obligatoryjnie orzeka karę pozbawienia wolności. Sąd może na podstawie art. 37a kk, odstąpić od wymierzenia kary pozbawienia wolności i może wymierzyć kierowcy karę grzywny lub karę ograniczenia wolności – jeżeli uzna, że będzie to wystarczające do osiągnięcia celów kary.

Więcej o tym jakie konsekwencje grożą kierowcy, który jeździ samochodem pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów znajdziesz w artykule: Kara za jazdę samochodem pomimo zakazu

Warunkowe umorzenie postępowania a złamanie zakazu sądowego

Za złamanie prawomocnego zakazu sądowego prowadzenia pojazdów, warunkowe umorzenie postępowania karnego, jest możliwe tylko gdy:

 • kierowca popełnił wykroczenie jazdy po alkoholu – wydanie wyroku za wykroczenie nie oznacza, że kierowca jest osobą karaną,
 • wobec kierowcy za jazdę po alkoholu Sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie – warunkowe umorzenie nie oznacza skazania za przestępstwo
 • co prawda wobec kierowcy Sąd wydał wyrok skazujący za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości, czyli orzekł karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata, ale z chwilą wydawania przez Sąd wyroku za złamanie prawomocnego zakazu sądowego, uprzednie skazanie uległo zatarciu.

Więcej na temat instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, znajduje się w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Opierając się na doświadczeniu zawodowym odradzam jazdę samochodem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sędziowie podchodzą do tego przestępstwa niezwykle poważnie, traktując je za wyraz rażącego lekceważenia porządku prawnego oraz brak szacunku dla sądu. W konsekwencji należy liczyć się nawet z możliwością skazania na karę kilku miesięcy pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Na zakończenie należy wskazać, iż sąd wydając wyrok za załamanie prawomocnego zakazu sądowego bierze pod uwagę w szczególności dotychczasowy sposób życia oskarżonego, jego kartę karną, posiadanie stałej pracy, utrzymywanie rodziny, a także zachowanie podczas rozprawy przed sądem, wyrażenie skruchy, pokazanie że złamanie sądowego zakazu było przypadkowy incydent, który już nigdy się nie powtórzy.

Podsumowując, popełnienie przez kierowcę przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego nie musi automatycznie oznaczać kary bezwzględnego pozbawienia wolności. To rolą oskarżonego oraz jego obrońcy jest wskazanie argumentów, przemawiających na korzyść kierowcy, a które uzasadniają, że orzeczenie kary więzienia będzie karą zbyt surową, w stosunku do popełnionego przez oskarżonego czynu.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy al. Jana Pawła II 80 lok. 125 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów, złamanie zakazu prowadzenia pojazdów | Otagowano , , , | 145 komentarzy

Kiedy masz szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Z tego artykułu Kiedy masz szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu dowiesz się:

 • kiedy sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości
 • jakie okoliczności sąd bierze pod uwagę przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego
 • czy sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów krótszy niż 3 lata za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości
 • czy sąd może zwrócić kierowcy prawo jazdy pomimo prowadzenia samochodu po alkoholu

Kiedy masz szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Zgodnie z art. 66 § 1 k.k. sąd może warunkowo umorzyć postępowania karne wobec kierowcy, który jest osobą niekarną za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kiedy masz szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Zatem jeżeli zostałeś oskarżony o przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości a jesteś osobą karaną za przestępstwo umyślne, wówczas nie możesz wnosić o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Stanie się to dopiero możliwe po zatarciu uprzedniego skazania i odzyskaniu „czystej karty karnej”. 

Innymi okolicznościami, które mają znaczenie przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego:

 • nieznaczny stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu – w sprawie o jazdę samochodem po alkoholu- zachodzi wówczas, gdy zagrożenie jakie stworzył kierowca dla innych kierowców i pieszych było nieznaczne. Sąd ocenia tutaj między innymi stopień nietrzeźwości, rodzaj samochodu (osobowy czy dostawczy), natężenie ruchu ulicznego i inne
 • nieznaczny stopień zawinienia popełnionego czynu – sąd ocenia tutaj motywy działania sprawcy oraz w jakim stopniu zawiódł oczekiwania Sądu stosownie do jego wieku, wykształcenia i doświadczenia życiowego
 • zasługujący na aprobatę sposób życia i postawa sprawcy czynu – Sąd ocenia kierowcę jako człowieka, jaki prowadzi tryb życia, czy jest wzorowym obywatelem, czy utrzymuje rodzinę, czy ma stałą pracę na podstawie przedłożonych dokumentów

Oprócz wymogu dotychczasowej niekaralności za przestępstwo umyślne pozostałe warunki warunkowego umorzenia postępowania karnego mają charakter niezwykle ocenny. To od oceny sądu zależy, czy Twoja sprawa zasługuje na szczególne uwzględnienie, a tym samym wydanie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne.

W postępowaniu karnym o kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości to kierowca lub jego obrońca powinien włożyć do Prokuratury lub do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po pijanemu. Sąd z urzędu nie rozważa kwestii warunkowego umorzenia postępowania karnego, inicjatywa w tym zakresie należy do oskarżonego i jego obrońcy.

Warunkowe umorzenie postępowania a zakaz prowadzenia pojazdów

Kierowcy, który jechał samochodem w stanie nietrzeźwości po raz pierwszy, a więc popełnił przestępstwo z art. 178a par 1 kk, grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 lat do lat 15. W takich granicach sąd wymierza zakaz prowadzenia pojazdów, gdy wydaje wobec sprawcy wyrok skazujący. Wyrokiem skazującym jest wyrok, w którym sąd wymierza wobec oskarżonego karę grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności.

Natomiast tylko w przypadku zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może:

 • odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów

lub

 • orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku lub 2 lat.

Jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania?

Napisanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, nie jest łatwym zadaniem, ponieważ to często w dużej mierze od dobrze uzasadnionego wniosku  o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, zależy czy sąd warunkowo umorzy postępowanie czy też nie.

Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po pijanemu

W uzasadnieniu wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu należy szczegółowo opisać okoliczności popełnionego czynu (np. pora oraz miejsce kierowania samochodem po pijanemu, jaki odcinek drogi kierowca pokonał samochodem) oraz dotyczące właściwości oraz warunków osobistych kierowcy (np. do jakich celów wykorzystuje samochód, jakie konsekwencje spowoduje dla kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata).

To tylko przykładowe okoliczności, które powinny zostać podniesione we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, przykładów jest o wiele więcej, ponieważ każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, kierowca może oczywiście sporządzić samodzielnie, może również zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, adwokata czy radcy prawnego, mającego doświadczenie w sprawach o kierowanie pojazdem po alkoholu, który po zapoznaniu się ze sprawą może zwrócić uwagę na nowe argumenty, przemawiające na korzyść kierowcy, których samodzielnie nie wziąłby pod uwagę, sporządzając wniosek o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu, a które mają istotne znaczenie w sprawie o kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości.

Więcej na temat Warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule:

Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu na 1 rok

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, jazda po pijanemu warunkowe umorzenie | 180 komentarzy

Utrata prawa jazdy za alkohol – jak odzyskać?

Z tego artykułu Utrata prawa jazdy za alkohol dowiesz się:

 • Czy masz szansę na odzyskanie prawa jazdy za jazdę samochodem po alkoholu?
 • Kiedy sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów?
 • Co należy zrobić aby ubiegać się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy?

Czy zakaz prowadzenia za alkohol jest obligatoryjny?

Jeżeli popełniłeś przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, wówczas grozi Ci utrata prawa jazdy. Sąd może jednak odstąpić od orzeczenia wobec Ciebie zakazu prowadzenia pojazdów tylko w razie warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest jednym ze sposobów zakończenia postępowania karnego. Sąd zamiast wyroku skazującego wydaje wyrok, w którym umarza postępowanie karne wobec sprawcy, ale pod pewnymi warunkami.

Sąd w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne:

 • wymierza okres próby, który wynosi od 1 roku do lat 3;
 • nakłada na sprawcę obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;
 • orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku lub 2 lat
 • może odstąpić od orzeczenia wobec nietrzeźwego kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, np. w sytuacji gdy kierowca chciał jedynie przeparkować samochód, a alkohol w jego organizmie minimalnie przekroczył próg 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie jest wpisywany do Krajowego Rejestru Karnego, ale co ważne nie jest wyrokiem skazującym za przestępstwo. Powyższe będzie miało szczególne znaczenie dla osób, od których wymagane jest zaświadczenie o niekaralności.

Dla przykładu, nauczycielem może być tylko osoba niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie. Wydanie wyroku skazującego wobec nauczyciela będzie równoznaczne z utratą pracy. Natomiast wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest skazaniem, a zatem nie dyskwalifikuje takiej osoby jako nauczyciela.

Warunkowe umorzenie postępowania a utrata prawa jazdy za alkohol

Kierowcy zatrzymanemu za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 kk grozi utrata prawa jazdy na okres od 3 do lat 15 – to w przypadku wyroku skazującego, a takim jest wyrok, w którym sąd orzeka karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Natomiast w przypadku warunkowego umorzenia postępowania za jazdę pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Więcej na ten temat w artykule: Brak zakaz prowadzeniu pojazdów

Korzyści dla kierowcy z warunkowego umorzenia postępowania za kierowanie pojazdem po alkoholu:

 • zakaz prowadzenia pojazdów jest krótszy niż 3 latazakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi 1 rok lub 2 lata. Sąd ponadto może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.
 • kierowca pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo, inaczej niż przy wyroku skazującego – warunkowe umorzenie za jazdę pod wpływem alkoholu, będzie miało szczególne znaczenie dla osób, od których wymagana jest niekaralność za przestępstwo np. nauczyciel,
 • wyrok skazujący za jazdę po pijanemu, oznacza obligatoryjne świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5 tys. zł, natomiast przy warunkowym umorzeniu sąd może orzec świadczenie pieniężne w znacznie niższej wysokości,
 • jeżeli sąd orzeknie wobec nietrzeźwego kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku, wówczas kierowca nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kto ma szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art.66§1 k.k sąd może warunkowo umorzyć postępowania karne, wówczas gdy:

 • sprawca jest osobą niekaraną za jakiekolwiek przestępstwo umyślne
 • oceni, że stopień stopień społecznej szkodliwości oraz stopień zawinienia popełnionego przestępstwa są nieznaczne
 • sprawca przed popełnieniem przestępstwa prowadził zasługujący na aprobatę sposób życia oraz jego zachowanie po popełnieniu zarzucanego mu czyny uzasadnia przekonanie, iż nie popełni ponownie przestępstwa

Przy jakim stężeniu alkoholu w organizmie kierowcy sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne?

Utrata prawa jazdy za alkohol

W naszej praktyce zawodowej spotykamy się bardzo często z pytaniami ze strony osób zatrzymanych za jazdę samochodem po alkoholu, do jakiego stężenia alkoholu w organizmie mogą ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Otóż nie, w tym zakresie ustawodawca pozostawił sądowi pełną swobodę, przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu, do którego zalicza się stężenie alkoholu w organizmie. Prowadząc sprawy o przestępstwo kierowania pojazdem po alkoholu, spotkaliśmy się ze sprawami gdzie nawet przy wyniku ok. 2 promili alkoholu sąd warunkowo umorzył postępowanie karne. Z powyższego płynie wniosek, że każdą sprawę należy indywidualnie ocenić pod kątem przesłanek warunkowego umorzenia postępowania, bo może okazać się, że w sprawie występują szczególne okoliczności, przemawiające za takim rozstrzygnięciem.

Piszę o tym szerzej w artykule „Kiedy możesz liczyć na warunkowe umorzenie postępowania karnego gdy prowadziłeś samochód w stanie nietrzeźwości ?”

Warunkowe umorzenie postępowania a utrata prawa jazdy za alkohol

Z naszego doświadczenia zawodowego wynika, że  Sądy nie orzekają o warunkowym umorzeniu postępowania karnego z urzędu, a więc bez inicjatywy oskarżonego oraz jego adwokata. W związku z powyższym, to do Ciebie jako oskarżonego oraz Twojego obrońcy należy:

 • złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego
 • jego przekonywujące uzasadnienie

 a także

 • dołączenie do wniosku dowodów z dokumentów na poparcie przedstawionych w nim okoliczności.

Przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości a utrata prawa jazdy za alkohol

Kierowca, aby zwiększyć swoje szanse na orzeczenie przez Sąd warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości, musi popracować nad wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Wniosek taki najlepiej jest złożyć na piśmie. Ponadto do wniosku powinny być dołączone odpowiednie dowody z dokumentów. Nie jest to łatwe zadanie. Niemniej jednak warto popracować nad sporządzeniem dobrze uzasadnionego wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karanego, bowiem często zdarzają się sprawy, że to od dobrze uzasadnionego wniosku zależy czy sąd da szansę kierowcy i odstąpi od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Dlatego też warto przemyśleć, czy nie powierzyć sporządzenie takiego wniosku profesjonaliście – adwokatowi, zajmującemu się sprawami o kierowanie pojazdem po alkoholu.

A na zakończenie, jeżeli sąd orzekł wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i wyrok ten jest już prawomocny – czyli nie masz już możliwości odwołania się od niego. To pamiętaj, że nie musisz czekać do jego zakończenia, możesz bowiem ubiegać się o wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy. Możliwość taką daje art. 182 k.k.w, a mianowicie „skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową”. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 147 komentarzy

Do kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów?

Z tego artykułu: Do kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów? dowiesz się:

 • Od jakiej daty należy liczyć początek zakazu prowadzenia pojazdów?
 • Kiedy przypada koniec zakazu prowadzenia pojazdów?

Odpowiedź na w/w pytania będzie przydatna do ustalenia po pierwsze kiedy kierowca może złożyć do sądu wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez blokadę alkoholową, a po drugie pozwoli ustalić kiedy wyrok za jazdę po alkoholu ulegnie zatarciu tj. wpis o wydanym wyroku

Od jakiej daty liczymy zakaz prowadzenia pojazdów?

Orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych biegnie od momentu:

 • odebrania kierowcy dokumentu prawa jazdy przez funkcjonariusza policji

Jeżeli w momencie prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu posiadałeś przy sobie dokument prawa jazdy i został on zatrzymany przez Policję, to Sąd orzekając zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych zaliczy Ci na jego poczet okres zatrzymania prawa jazdy. W konsekwencji orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych biegnie od daty zatrzymania dokumentu prawa jazdy przez funkcjonariusza Policji.

Dla przykładu:

Jeżeli Sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres np. 3 lat, to w wyroku skazującym zaliczy na jego poczet okres od daty jego zatrzymania przez Policję np. od 01.10.2018r. do dnia wydania wyroku. Wówczas zakaz prowadzenia pojazdów trwa przez 3 lata liczone od daty zatrzymania prawa jazdy, a więc od 01.10.2018 r. do 01.10.2021r. Jeżeli Sąd nie zaliczył Ci w wyroku skazującym okresu zatrzymania prawa jazdy przez Policję wówczas powinieneś złożyć wniosek o uzupełnienie w tym zakresie wyroku.

Taka sytuacja miała miejsca przed 5 grudnia 2021 roku, tj. przed wejściem w życie przepisów o elektronicznym zatrzymaniu prawa jazdy. Aktualnie nie ma znaczenia czy kierowca w momencie kontroli posiada przy sobie dokument prawa jazdy czy też nie, bowiem w przypadku uzasadnionego podejrzenia kierowania pojazdem po alkoholu, policjant zatrzyma elektronicznie blankiet prawa jazdy. Zatem co do zasady zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych będzie liczony od dnia kontroli drogowej przez policjantów.

 • uprawomocnienia się wyroku za jazdę po alkoholu

Jeżeli w momencie prowadzenia samochodu nie posiadałeś prawa jazdy – (np. zostało zatrzymane do innej sprawy, straciłeś prawo jazdy za wykroczenia drogowe), wówczas zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony w wyroku sądu biegnie od daty uprawomocnienia się wyroku. W tym okresie nie możesz uczestniczyć w części praktycznej kursu na prawo jazdy, polegającego na prowadzeniu samochodu pod okiem instruktora. W tym okresie nie możesz również zdawać egzaminu na prawo jazdy. Nie zostanie Ci również wydany dokument prawa jazdy.

Do kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów

Jeżeli Sąd orzekł wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 3 lata i wyrok ten uprawomocnił się 05.08.2019r., to zakaz trwa do 05.08.2022r. Do tego dnia nie wolno Ci prowadzić samochodu i innego pojazdu silnikowego. Jeżeli złamiesz orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów, wówczas popełniasz nowe przestępstwo z art.244 k.k. zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Czym grozi złamanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Możesz natomiast po upływie połowy orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów (w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów po upływie 10 lat) złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową. Więcej na temat skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową znajdziesz w artykule: Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową.

Koniec zakazu prowadzenia pojazdów

Aby obliczyć koniec zakazu prowadzenia pojazdów wystarczy znać datę, od kiedy się liczy zakaz prowadzenia pojazdów i czas, na jaki Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Dla przykładu, jeśli Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy 1 października 2018 r. (to jest data, od której należy liczyć zakaz prowadzenia pojazdów), a Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, to koniec zakazu prowadzenia pojazdów przypada na dzień 1 października 2021 r.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy al. Jana Pawła II 80 lok. 125 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , | 165 komentarzy

Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Kierowca zatrzymany za jazdę samochodem po alkoholu może uniknąć zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, tylko w przypadku gdy sąd warunkowo umorzy prowadzone przeciwko niemu postępowania karne. Natomiast w przypadku gdy sąd uzna, że brak jest podstaw do warunkowego umorzenia postępowania, wówczas wydaje wyrok skazujący, co oznacza zakaz prowadzenia pojazdów na okres od lat 3 do lat 15.

Czym jest to warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Otóż, najprościej rzecz ujmując, warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu polega na tym, że Sąd uznaje oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, tj. prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 KK, jednakże z uwagi na szczególne okoliczności odstępuje od wydania wyroku skazującego. Innymi słowy, kierowca pomimo wydanego wobec niego wyroku, pozostaje osobą niekarną za przestępstwo popełnione umyślnie. Oznacz to, że o warunkowe umorzenie postępowania karnego może ubiegać się sprawca czynu, który jest osobą dotychczas niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Zatem jeżeli w karcie karnej kierowcy widnieje nadal informacja o uprzednim wyroku skazującym, to dopóki poprzednie skazanie nie ulegnie zatarciu. Więcej na temat zatarcia skazania za jazdę po alkoholu znajdziesz w artykule: Kiedy nastąpi zatarcie skazania za jadę po alkoholu?

W tym miejscu wskazuję, jak wygląda wyrok skazujący za jazdę po alkoholu z art. 178a par 1 KK, zatem wyrok skazujący to wyrok, w którym Sąd orzeka:

 • karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności
 • świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000,00 zł
 • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do lat 15.

Jakie korzyści wynikają z warunkowego umorzenia postępowania za jazdę po alkoholu?

Po pierwsze i jak się wydaje najważniejsze, to tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres krótszy niż 3 lata – bo właśnie tyle wynosi minimalny zakaz prowadzenia pojazdów w przypadku wyroku skazującego, natomiast maksymalny okres w przypadku przestępstwa z art. 178a par 1 kk wynosi 15 lat. Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania za jazdę po alkoholu Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Jeżeli Sąd orzeknie wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku, wówczas nie będzie musiał on ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Po drugie – niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. W przypadku gdy Sąd wydaje wyrok skazujący, oczywistym jest, że skazany do momentu zatarcia wyroku jest osobą karaną za przestępstwo. Informacja o wydanym wyroku jest wpisywana do Krajowego Rejestru Karnego. Natomiast wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym. Oczywiście informacja o wydanym wyroku jest wpisywana również ujawniona w Krajowym Rejestrze Karnym, ale osoba wobec, której Sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne jest w świetle prawa nadal osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie.

Po trzecie – brak jest minimalnej wysokości świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego, gdzie minimalna wysokość świadczenia pieniężnego przy skazaniu za jazdę pod wpływem alkoholu wynosi 5.000,00 zł.

Jak widać warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu jest bardzo korzystnym rozstrzygnięciem, dla kierowcy zatrzymanego za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i warto o to powalczyć.

Kto ma szansę na warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Szansę na warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu ma kierowca, którego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia, wskazują, iż czyn którego się dopuścił miał incydentalny charakter.

Ponadto, aby Sąd mógł warunkowo umorzyć postępowanie karne musi dojść do przekonania, że czyn, który popełnił kierowca charakteryzuje się nieznacznym stopniem społecznej szkodliwości. Na stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu, mają przede wszystkim wpływ następujące okoliczności: czas oraz miejsce kierowania pojazdem pomimo spożytego wcześniej alkoholu, powód kontroli, stężenie alkoholu w organizmie, odcinek drogi jaki pokonał sprawca.

Oczywiście, podstawowym warunkiem, aby kierowca mógł ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, jest uprzednia niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. Czyli kierowca, który ma w karcie karnej wyrok skazujący, dopóki nie ulegnie on zatarciu, nie może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Przy jakim stężeniu kierowca ma szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu?

W sprawie o jazdę po alkoholu Sąd przy wymiarze kary bierze pod uwagę stopień nietrzeźwości kierującego, który ma wpływ na ocenę stopnia społecznej szkodliwości. Większe szanse na warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu mają kierowcy, którzy tylko nieznacznie przekroczyli wynik 0,26 mg/l alkoholu, niż ci kierowcy, u których alkomat wskazał wynik ponad 0,5 mg/l alkoholu. Niemniej jednak zdarzają się sprawy, gdzie z uwagi na szczególne okoliczności występujące w sprawie Sąd wydaje wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nawet przy wyniku przekraczającym 0,5 mg/l alkoholu – tj. ponad 1 promil, np. gdy nietrzeźwy kierowca chciał jedynie przepakować samochód.

Oczywiście każdą sprawę należy przeanalizować indywidualnie. Może zdarzyć się sytuacja, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że kierowca nie ma szans na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu, ale głębsza analiza okoliczności sprawy wskazuje, że zachowuje on szansę na warunkowe umorzenie i warto o to wnioskować.

Zadzwoń aby umówić się na konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kiedy wnosić o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

O warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę pod wpływem alkoholu kierowca powinien wnosić już na etapie postępowania przygotowawczego. Jeżeli Prokurator przychyli się do wniosku o warunkowe umorzenie, wówczas zamiast aktu oskarżenia skieruje do sądu wniosek o warunkowe umorzenie wszczętego postępowania karnego. Natomiast jeżeli Prokurator wysłał już do sądu akt oskarżenia, wówczas kierowca powinien skierować wniosek o warunkowe umorzenie bezpośrednio do sądu.

W takim wypadku sąd:

 • może skierować sprawę na posiedzenie, na którym rozpozna wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego
 • zawiadamia o tym posiedzeniu strony, a więc oskarżonego oraz Prokuratora
 • przesyła Prokuratorowi odpis wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego celem zajęcia stanowiska przed posiedzeniem Sądu

Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego powinno zawierać:

 • przedstawienie okoliczności, w jakich doszło do prowadzenia przez kierowcę samochodu w stanie nietrzeźwości, takie jak np. pora w jakiej kierowca prowadził samochód, jakie panowało natężenie ruchu i inne
 • przedstawienie dokumentów świadczących pozytywnie o kierowcy, takich jak np. zaświadczenia od pracodawcy, zaświadczenia od organizacji społecznych, jeżeli z takimi współpracuje
 • przedstawienie okoliczności, które uzasadniają, że zarówno wyrok skazujący jak i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat będzie tragedią finansową dla oskarżonego i jego rodziny
 • przedstawienie propozycji świadczenia pieniężnego 
warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

To tylko przykładowe okoliczności, które powinny być zawarte we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Każdy przypadek jest inny, w każdym występują inne okoliczności łagodzące, które należy podnieść we wniosku. Warto jest popracować nad uzasadnieniem wniosku o warunkowe umorzenie, gdyż często to od dobrze uzasadnionego wniosku zależy czy sąd uwzględni wniosek czy też nie.

Należy pamiętać, że osobiste stawiennictwo na posiedzeniu sądu podkreśla to, że:

 • kierowca zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji oraz wagi przewinienia
 • okazuje szacunek sądowi

Podsumowując, należy pamiętać o tym, że podstawowym warunkiem uzyskania warunkowego umorzenia postępowania karnego jest niekaralność za jakiekolwiek przestępstwo umyślne. Jeżeli kierowca został skazany za przestępstwo umyślne, wówczas warunkowe umorzenie postępowania karnego jest możliwe dopiero po zatarciu tego skazania i odzyskaniu „czystej karty karnej”. 

Zadzwoń aby umówić się na konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania znajduje się w artykule:

Zachowanie prawa jazdy za kierowanie pojazdem po pijanemu

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, jazda po pijanemu warunkowe umorzenie, zakaz prowadzenia pojazadów na 1 rok, zakaz prowadzenia pojazdów | 93 komentarze

Czy można zachować prawo jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu?

W niniejszym artykule: Czy można zachować prawo jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu? dowiesz się:

 • czy masz szansę zachować prawo jazdy pomimo tego, że alkomat wskazał najwyższy wynik badania trzeźwości 0,10 mg/l alkoholu
 • jakie działania powinieneś podjąć, aby ubiegać się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy
 • kto wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy i jak zaskarżyć to postanowienie

Wykroczenie jazdy po alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l czy można zachować prawo jazdy?

Czy można zachować prawo jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu

Kierowanie samochodem przy stężeniu 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu stanowi wykroczenie z art.87 § 1 k.w., za które Sądy orzekają zakaz prowadzenia pojazdów na okres od co najmniej 6 miesięcy do 3 lat. Natomiast górna granica wykroczenia jazdy pod wpływem alkoholu wynosi 0,25 mg/l alkoholu, co oznacza, że jeżeli najwyższy wynik badania kierującego wyniesie minimum 0,26 mg/l alkohol, wówczas kierowcy zostanie przedstawiony zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 lub par 4 kk. Więcej na temat przestępstwa jazdy po alkoholu znajdziesz w artykule Kara za ponowne kierowanie samochodem po alkoholu.

Jeżeli w trakcie jazdy samochodem zostaniesz zatrzymany przez Policję do kontroli trzeźwości, a alkomat wskaże wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,20 promila alkoholu we krwi, wówczas Policjant:

 • zatrzyma Twoje prawo jazdy,
 • przedstawi Ci zarzut popełnienia wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu,
 • przesłucha Cię w charakterze podejrzanego,

a następnie skieruje przeciwko Tobie do Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie karą grzywny oraz orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Jak odzyskać prawo jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu?

Przy wyniku alkomatu 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu zachowujesz szansę na zachowanie prawa jazdy. W tym celu możesz:

 • podważyć wynik badania alkomatem powołując się na niepewność pomiarową alkomatu, którym zostałeś przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Zazwyczaj wynosi on 0,01 lub 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego uwzględnienie przez Policję lub Sąd, przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu powinno doprowadzić do umorzenia prowadzonego przeciwko Tobie postępowania przez Policję lub uniewinnienia cię od zarzutu popełnienia wykroczenia przez Sąd. W konsekwencji odzyskasz zatrzymane prawo jazdy. Więcej na ten temat napisałem w artykule Na czym polega błąd pomiarowy alkomatu przy badaniu trzeźwości kierujących samochodem

lub

Niepewność pomiaru alkomatu przy wyniku 0,10 mg alkoholu – czy można zachować prawo jazdy

Niepewność pomiaru analizatora wydechu wskazuje, z jaką dokładnością alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu badanego. Policja zazwyczaj używa dwóch rodzajów alkomatów:

 • alkomatu stacjonarnego Alkomat A 2.0

oraz

 • alkomatu podręcznego Alco-Sensor IV

Alkomaty te mierzą stężenie alkoholu z pewną określoną przez producenta oraz oznaczonym w jego świadectwie niepewnością pomiaru.

Świadectwo wzorcowania w sprawie o jazdę po alkoholu

Świadectwo wzorcowania znajduje się w aktach każdej sprawy o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu. Informacja o niepewności pomiaru alkomatu znajduje się na odwrocie świadectwa wzorcowania.

Dla przykładu:

Niepewność pomiaru alkomatu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu wynosząca 0,01 mg/l oznacza, że stężenie alkoholu w organizmie kierowcy mogło wynosić:

 • 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

lub

 • 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.  

Każdy z w/w wyników jest możliwy i uzasadniony, a nie sposób jest rozwiać tej wątpliwości w zakresie stężenia alkoholu w organizmie kierującego innymi środkami dowodowymi, jeżeli nie pobrano od kierowcy próby krwi do analizy.
 

Wpływ niepewności pomiaru alkomatu na możliwość zachowania prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu

W prawie wykroczeń, podobnie jak w prawie karnym obowiązuje zasada poczytywania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść obwinionego. W związku z powyższym Sąd powinien przyjąć, iż stężenie alkoholu w organizmie kierującego wynosiło najniższą możliwą wartość, a więc 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyjęcie przez Sąd powyższego toku rozumowania powinno skutkować ustaleniem, iż kierujący nie popełnił wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. Powinno to prowadzić, do do ustalenia przez Sąd, że kierowca nie popełnił zarzucanego mu wykroczenia, a tym samym umorzyć postępowanie w sprawie o wykroczenie kierowania pojazdem po alkoholu, albo uniewinnić kierowcę od zarzucanego mu czynu.

Jeszcze więcej o zatrzymaniu prawa jazdy za prowadzenia samochodu po alkoholu w ilości 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu przeczytasz w artykułach:

 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, niepewność pomiaru alkomatu, zakaz prowadzenia pojazdów | 114 komentarzy