Zakaz za jazdę po alkoholu w 2021 roku

Zakaz za jazdę po alkoholu w 2021 roku

Kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo z art. 178 a kk.

Jeżeli kierowca został zatrzymany za jazdę samochodem po alkoholu po raz pierwszy, to grozi mu:

 • kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2
 • utrata prawa jazdy na okres od 3 do 15 lat
 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5.000 zł do 60.000 zł

Natomiast jeżeli kierowca wsiadł do samochodu po raz drugi, wówczas popełnia przestępstwo jazdy samochodem z art. 178a § 4 k.k.  Za ponowną jazdę samochodem pod wpływem alkoholu grozi:

 • kara pozbawienia wolności od lat 3 do lat 5
 • dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 10.000 zł

Jak widać jazda samochodem pod wpływem alkoholu rodzi poważne konsekwencje prawne dla kierowcy, gdyż Sąd orzeka wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu. 

Co więcej, gdy kierowca ponownie wsiądzie za kierownicę samochodu pomimo orzeczonego wobec niego prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów, to sąd co co zasady powinien orzec karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Innymi słowy, kierowcy, który ponownie jechał samochodem po alkoholu grozi więzienie.

Czy w każdym przypadku kierowca ponownie zatrzymany za jazdę po pijanemu pójdzie do zakładu karnego? Otóż nie. Sąd w szczególnie uzasadnionych przypadkach może na podstawie art. 37a k.k. orzec zamiast kary pozbawienia wolności, karę grzywny lub ograniczenia wolności. Sąd również nie musi orzekać dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

To rolą obrońcy oskarżonego jest wykazanie przed sądem, że w sprawie pojawił się szczególny przypadek, a biorąc pod uwagę postawę oskarżonego, jego właściwości i warunki osobiste oraz okoliczności popełnionego czynu, uzasadnione jest przekonanie, że orzeczenie kary więzienia oraz dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów byłoby zbyt dolegliwe.

Zakaz za jazdę po alkoholu w 2021 roku a warunkowe umorzenie postępowania

W przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., sprawca, który jest osobą niekaraną dotychczas za przestępstwo może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego

Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, a może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat. Sąd może również w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

Więcej na temat warunkowe umorzenia postępowania znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Wynikiem granicznym rozróżniającym wykroczenie od przestępstwa jazdy po alkoholu jest wynik 0,25 mg/l alkoholu (odpowiednio 0,5 promila alkoholu we krwi).

I tak, kierowca popełnia wykroczenie wykroczenie kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w., wówczas gdy wynik badania trzeźwości wyniesie od 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (0,2 promila) do 0,25 mg/ alkoholu. Natomiast przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 lub 4 k.k. rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (powyżej 0,5 promila).

Za wykroczenie jazdy po alkoholu kierowcy grozi:

 • kara aresztu (do 30 dni) lub kara grzywny (do 5.000 zł)

 • zakaz za jazdę po alkoholu od 6 miesięcy do 3 lat.

Uwaga!

W przypadku wykroczenia jazdy po alkoholu Sąd może na podstawie art. 39 § 1 k.w. odstąpić od orzeczenia zakazu za jazdę po alkoholu. Więcej na temat odstąpienia od zakazu znajdziesz w artykule: Kiedy Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu?

Zadzwoń aby umówić się na konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , | Dodaj komentarz

Do kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów?

Z tego artykułu: Do kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów? dowiesz się:

 • Od jakiej daty należy liczyć początek zakazu prowadzenia pojazdów?
 • Kiedy przypada koniec zakazu prowadzenia pojazdów?

Od jakiej daty liczymy zakaz prowadzenia pojazdów?

Orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych biegnie od momentu:

 • odebrania kierowcy dokumentu prawa jazdy przez funkcjonariusza policji

Jeżeli w momencie prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu posiadałeś przy sobie dokument prawa jazdy i został on zatrzymany przez Policję, to Sąd orzekając zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych zaliczy Ci na jego poczet okres zatrzymania prawa jazdy. W konsekwencji orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych biegnie od daty zatrzymania dokumentu prawa jazdy przez funkcjonariusza Policji.

Dla przykładu:

Jeżeli Sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres np. 3 lat, to w wyroku skazującym zaliczy na jego poczet okres od daty jego zatrzymania przez Policję np. od 01.10.2018r. do dnia wydania wyroku. Wówczas zakaz prowadzenia pojazdów trwa przez 3 lata liczone od daty zatrzymania prawa jazdy, a więc od 01.10.2018 r. do 01.10.2021r. Jeżeli Sąd nie zaliczył Ci w wyroku skazującym okresu zatrzymania prawa jazdy przez Policję wówczas powinieneś złożyć wniosek o uzupełnienie w tym zakresie wyroku.

 • uprawomocnienia się wyroku za jazdę po alkoholu

Jeżeli w momencie prowadzenia samochodu nie posiadałeś prawa jazdy – (np. zostało zatrzymane do innej sprawy, straciłeś prawo jazdy za wykroczenia drogowe), wówczas zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony w wyroku Sądu biegnie od daty uprawomocnienia się wyroku. W tym okresie nie możesz uczestniczyć w części praktycznej kursu prawa polegającego na prowadzeniu samochodu pod okiem instruktora. W tym okresie nie możesz również zdawać egzaminu na prawo jazdy. Nie zostanie Ci również wydany dokument prawa jazdy.

Do kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów

Jeżeli Sąd orzekł wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 3 lat i wyrok ten uprawomocnił się 05.08.2019r., to zakaz trwa do 05.08.2022r. Do tego dnia nie wolno Ci prowadzić samochodu i innego pojazdu silnikowego. Jeżeli złamiesz orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów, wówczas popełniasz nowe przestępstwo z art.244 k.k. zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Czym grozi złamanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?”

Możesz natomiast po upływie połowy orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów (w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów po upływie 10 lat) złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową. Więcej na temat skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową znajdziesz w artykule: Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową.

 • zwrotu dokumentu prawa jazdy do wydziału komunikacji

Jeśli w dniu kontroli przez funkcjonariuszy Policji nie miałeś przy sobie prawa jazdy, bo np. zostawiłeś je w domu, wówczas Sąd w wyroku, orzekając zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych zobowiąże Cię do zwrotu dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji. W takim przypadku zakaz prowadzenia pojazdów należy liczyć od dnia, w którym po prawomocnym wyroku zwrócisz do Wydziału Komunikacji dokument prawa jazdy.

W takiej sytuacji zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje kierowcę już od uprawomocnienia się wyroku, natomiast, co istotne zakaz nie rozpocznie biegu dopóki kierowca nie zwróci dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji.

Koniec zakazu prowadzenia pojazdów

Aby obliczyć koniec zakazu prowadzenia pojazdów wystarczy znać datę, od kiedy się liczy zakaz prowadzenia pojazdów i czas, na jaki Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Dla przykładu, jeśli Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy 1 października 2018 r. (to jest data, od której należy liczyć zakaz prowadzenia pojazdów), a Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, to koniec zakazu prowadzenia pojazdów przypada na dzień 1 października 2021 r.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , | 150 komentarzy

Czy można zachować prawo jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu?

W niniejszym artykule: Czy można zachować prawo jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu? dowiesz się:

 • czy masz szansę zachować prawo jazdy pomimo tego, że alkomat wskazał najwyższy wynik badania trzeźwości 0,10 mg/l alkoholu
 • jakie działania powinieneś podjąć, aby ubiegać się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy
 • kto wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy i jak zaskarżyć to postanowienie

Wykroczenie jazdy po alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l czy można zachować prawo jazdy?

Czy można zachować prawo jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu

Kierowanie samochodem przy stężeniu 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu stanowi wykroczenie z art.87 § 1 k.w., za które Sądy orzekają zakaz prowadzenia pojazdów na okres od co najmniej 6 miesięcy do 3 lat. Natomiast górna granica wykroczenia jazdy pod wpływem alkoholu wynosi 0,25 mg/l alkoholu, co oznacza, że jeżeli najwyższy wynik badania kierującego wyniesie minimum 0,26 mg/l alkohol, wówczas kierowcy zostanie przedstawiony zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 lub par 4 kk. Więcej na temat przestępstwa jazdy po alkoholu znajdziesz w artykule Kara za ponowne kierowanie samochodem po alkoholu.

Jeżeli w trakcie jazdy samochodem zostaniesz zatrzymany przez Policję do kontroli trzeźwości, a alkomat wskaże wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,20 promila alkoholu we krwi, wówczas Policjant:

 • zatrzyma Twoje prawo jazdy,
 • przedstawi Ci zarzut popełnienia wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu,
 • przesłucha Cię w charakterze podejrzanego,

a następnie skieruje przeciwko Tobie do Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie karą grzywny oraz orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Jak odzyskać prawo jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu?

Przy wyniku alkomatu 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu zachowujesz szansę na zachowanie prawa jazdy. W tym celu możesz:

 • podważyć wynik badania alkomatem powołując się na niepewność pomiarową alkomatu, którym zostałeś przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Zazwyczaj wynosi on 0,01 lub 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego uwzględnienie przez Policję lub Sąd, przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu powinno doprowadzić do umorzenia prowadzonego przeciwko Tobie postępowania przez Policję lub uniewinnienia cię od zarzutu popełnienia wykroczenia przez Sąd. W konsekwencji odzyskasz zatrzymane prawo jazdy. Więcej na ten temat napisałem w artykule Na czym polega błąd pomiarowy alkomatu przy badaniu trzeźwości kierujących samochodem

lub

Niepewność pomiaru alkomatu przy wyniku 0,10 mg alkoholu – czy można zachować prawo jazdy

Niepewność pomiaru analizatora wydechu wskazuje, z jaką dokładnością alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu badanego. Policja zazwyczaj używa dwóch rodzajów alkomatów:

 • alkomatu stacjonarnego Alkomat A 2.0

oraz

 • alkomatu podręcznego Alco-Sensor IV

Alkomaty te mierzą stężenie alkoholu z pewną określoną przez producenta oraz oznaczonym w jego świadectwie niepewnością pomiaru.

Świadectwo wzorcowania w sprawie o jazdę po alkoholu

Świadectwo wzorcowania znajduje się w aktach każdej sprawy o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu. Informacja o niepewności pomiaru alkomatu znajduje się na odwrocie świadectwa wzorcowania.

Dla przykładu:

Niepewność pomiaru alkomatu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu wynosząca 0,01 mg/l oznacza, że stężenie alkoholu w organizmie kierowcy mogło wynosić:

 • 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

lub

 • 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.  

Każdy z w/w wyników jest możliwy i uzasadniony, a nie sposób jest rozwiać tej wątpliwości w zakresie stężenia alkoholu w organizmie kierującego innymi środkami dowodowymi, jeżeli nie pobrano od kierowcy próby krwi do analizy.
 

Wpływ niepewności pomiaru alkomatu na możliwość zachowania prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu

W prawie wykroczeń, podobnie jak w prawie karnym obowiązuje zasada poczytywania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść obwinionego. W związku z powyższym Sąd powinien przyjąć, iż stężenie alkoholu w organizmie kierującego wynosiło najniższą możliwą wartość, a więc 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyjęcie przez Sąd powyższego toku rozumowania powinno skutkować ustaleniem, iż kierujący nie popełnił wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. Powinno to prowadzić, do do ustalenia przez Sąd, że kierowca nie popełnił zarzucanego mu wykroczenia, a tym samym umorzyć postępowanie w sprawie o wykroczenie kierowania pojazdem po alkoholu, albo uniewinnić kierowcę od zarzucanego mu czynu.

Jeszcze więcej o zatrzymaniu prawa jazdy za prowadzenia samochodu po alkoholu w ilości 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu przeczytasz w artykułach:

 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, niepewność pomiaru alkomatu, zakaz prowadzenia pojazdów | 112 komentarzy

Wykroczenie jazdy samochodem bez prawa jazdy

Z tego artykułu: Wykroczenie jazdy samochodem bez prawa jazdy dowiesz się co grozi kierowcy za:

 • jazdę pojazdem mechanicznym bez dokumentu prawa jazdy,
 • jazdę samochodem bez uprawnień,
 • jazdę samochodem pomimo prawomocnego zakazu sądowego.

Wykroczenie jazdy samochodem bez prawa jazdy

Prowadzenie samochodu bez dokumentu prawa jazdy stanowi wykroczenie z art. 95 k.w.  

Zgodnie z tym przepisem „Kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 zł. albo karze nagany.”

Jeżeli zatem  zostaniesz zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji  do kontroli drogowej i nie posiadasz przy sobie dokumentu prawa jazdy, to popełniasz  wykroczenie z art. 95 k.w. Za popełnienie tego wykroczenia stosowany przez Policję taryfikator przewiduje mandat w wysokości 50 zł.

Czym innym jest jazda samochodem bez dokumentu prawa jazdy, a czym innym jest prowadzenie samochodu bez wymaganych do tego uprawnień.

Wykroczenie jazdy samochodem bez prawa jazdy

Zatrzymanie dokumentu prawa jazdy przez Policję, np. w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu nie oznacza utraty uprawnienia do prowadzenia samochodu w rozumieniu art.94 k.w., a stanowi wykroczenie jazdy bez prawa jazdy z art. 95 k.w. Jednakże w naszej praktyce zawodowej spotkaliśmy się z sytuacjami, gdzie wykroczenie jazdy bez dokumentu prawa jazdy w związku z jego zatrzymaniem za popełnione przestępstwo (oczywiście do wydania przez Sąd wyroku za popełnione przestępstwo), zostało zakwalifikowane przez organy ścigania, a później przez Sąd, jako wykroczenie jazdy bez uprawnień z art. 94 k.w. Taka kwalifikacja prawna oznacza, że sprawcy wykroczenia grozi kara grzywny oraz co ważne zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

Wkroczenie jazdy samochodem bez uprawnień

Jazda samochodem bez uprawnień do kierowania pojazdami jest wykroczeniem uregulowanym w art. 94 k.w. Kierowca popełnia to wykroczenie, m.in. gdy jedzie samochodem a nigdy nie zdawał egzaminu na prawo jazdy.

Prowadzenie samochodu bez wymaganego dokumentu prawa jazdy, np. w okresie od odebrania dokumentu przez Policję do uprawomocnienia się wyroku orzekającego zakaz prowadzenia pojazdów nie stanowi przestępstwa. W naszej interpretacji nie jest to również wykroczenie prowadzenia samochodu bez uprawnień z art. 94 k.w. (500 zł mandatu według taryfikatora), jest to natomiast wykroczenie prowadzenia samochodu bez dokumentu prawa jazdy z art. 95 k.w. (50 zł mandatu według taryfikatora). Chociaż jak to opisałam wcześniej, spotkaliśmy się, że wykroczenie jazdy bez dokumentu prawa jazdy (z uwagi na jego zatrzymanie) zostało zakwalifikowane przez Sąd jako wykroczenie jazdy bez uprawnień z art. 94 k.w.

Natomiast kierowca, który prowadzi samochód pomimo prawomocnego wyroku Sądu orzekającego wobec niego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych popełnia przestępstwo z art. 244 k.k. polegające na niezastosowaniu się do prawomocnego zakazu sądowego zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto kierowcy za to przestępstwo grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 1 roku do lat 15. Więcej na tematy kary za złamanie prawomocnego zakazu sądowego, znajdziesz w artykule: Kara za przestępstwo złamania prawomocnego zakazu

Z dniem 18 maja 2015r. został dodany do art. 94 Kodeksu wykroczeń czyli wykroczenia prowadzenia pojazdu bez uprawnień § 3, zgodnie z którym Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

Oznacza to, że w przypadku jazdy samochodem bez uprawnień do kierowania pojazdami, Sąd może, ale nie musi orzec wobec sprawcy takiego wykroczenia zakaz prowadzenia pojazdów. O zasadności orzeczenia zakazu Sąd decyduje na podstawie całokształtu okoliczności sprawy, mając na względzie m.in. właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz okoliczności związane z popełnieniem przez niego wykroczenia.

Należy podkreślić, że nowa ustawa rozróżnia dwa przypadki jazdy bez uprawnień:

1. wykroczenie prowadzenia pojazdu bez uprawnienia z art. 94 k.w., które dotyczy osób, prowadzących pojazd mechaniczny, które nigdy nie uzyskały uprawnień do jego prowadzenia. Za to wykroczenie sprawcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

2. przestępstwo z art. 180a kk. które popełnia osoba, prowadząca pojazd mechaniczny, pomimo cofnięcia tych uprawnień przez organ administracji. Za to przestępstwo kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do lat 15.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule:

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień z art. 180a k.k.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu | 109 komentarzy

Kara za złamanie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów

Z tego artykułu Kara za złamanie zakazu sądowego dowiesz się:

 • kiedy kierowca popełnia przestępstwo jazdy pomimo prawomocnego zakazu sądowego?
 • co grozi za jazdę pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów?

Przestępstwo jazdy samochodem pomimo prawomocnego zakazu sądowego zostało stypizowane w art. 244 kk. Zgodnie z art. 244 kk kierowca popełnia przestępstwo złamania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wówczas gdy wobec niego został wydany wyrok, w którym Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów i ten wyrok jest już prawomocny.

Kiedy wyrok staje się prawomocny?

Wyrok, w którym Sąd orzekł wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych staje się prawomocny, wówczas gdy, nie zostanie złożona apelacja od takiego wyroku. Natomiast w sytuacji gdy zostanie złożona apelacja, wówczas wyrok staje się prawomocny z dniem rozpoznania apelacji przez Sąd II instancji, tj. Sąd Okręgowy.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Od kiedy liczy się zakaz za złamanie prawomocnego zakazu sądowego?

Zakaz za złamanie prawomocnego zakazu sądowego co do zasady jest liczony od dnia uprawomocnienia się wyroku. Ale może zdarzyć się sytuacja, że zakaz jest liczony od dnia zwrotu prawa jazdy do wydziału komunikacji. Powyższe zilustrujemy na następujących przykładach:

1. Zakaz liczony od dnia uprawomocnienia się wyroku za złamanie zakazu sądowego:

Jan Kowalski w dniu 12 stycznia 2018 roku prowadził samochód w stanie nietrzeźwości przy wyniku 1.0 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. ok 2 promili. Policjant zatrzymał kierowcy prawo jazdy, w dniu kontroli. Sąd w dniu 11 maja 2018 roku orzekł wobec Jana Kowalskiego za jazdę po alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Jan Kowalski nie składał apelacji od tego wyroku. Następnie Jan Kowalski w dniu 20 grudnia 2018 roku, wsiadł do samochodu pomimo prawomocnego zakazu i został zatrzymany do kontroli przez Policję. Podczas kontroli policjant sprawdził Jana Kowalskiego w KSIP-ie (Krajowym Systemie Informacyjnym Policji) i okazało się, że Jan Kowalski ma orzeczony prawomocny zakaz sądowy, a zatem został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 244 kk. Sąd wyrokiem z dnia 14 marca 2019 roku uznał Jana Kowalskiego za winnego popełnionego czynu i orzekł wobec niego kolejny zakaz prowadzenia pojazdów na okres 2 lat. Jan Kowalki nie zgodził się z wyrokiem i złożył od niego apelację do Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 20 czerwca 2019 roku utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji. A zatem w naszym przykładzie 2 – letni zakaz za złamanie prawomocnego zakazu sądowego jest liczony od dnia 20 czerwca 2019 roku, tj. od dnia wydania wyroku przez Sąd II instancji.

2. Zakaz liczony od dnia zwrotu prawa jazdy do wydziału komunikacji:

Kara za złamanie zakazu sądowego

Jan Kowalski w dniu 12 stycznia 2018 roku prowadził samochód w stanie nietrzeźwości przy wyniku 0.3 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. ok 0,6 promila. Policjant zatrzymał kierowcy prawo jazdy, w dniu kontroli. Sąd w dniu 11 maja 2018 roku orzekł wobec Jana Kowalskiego za jazdę po alkoholu warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku. Sąd w wyroku zaliczył Janowi Kowalskiemu okres od dnia 12 stycznia 2018 roku, tj. od dnia, od którego był pozbawiony dokumentu prawa jazdy. Jan Kowalski nie składał apelacji od tego wyroku. Następnie Jan Kowalski w dniu 20 grudnia 2018 roku, wsiadł do samochodu pomimo prawomocnego zakazu i został zatrzymany do kontroli przez Policję. Podczas kontroli policjant sprawdził Jana Kowalskiego w KSIP-ie (Krajowym Systemie Informacyjnym Policji) i okazało się, że Jan Kowalski ma orzeczony prawomocny zakaz sądowy, a zatem został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 244 kk. W dniu 13 stycznia 2019 roku Jan Kowalki z uwagi na upływ 1 roku zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu odebrał z wydziału Komunikacji prawo jazdy. Sąd wyrokiem z dnia 14 marca 2019 roku uznał Jana Kowalskiego za winnego popełnionego czynu i orzekł wobec niego kolejny zakaz prowadzenia pojazdów na okres 2 lat. Ponadto Sąd zobowiązał Jana Kowalskiego do zwrotu prawa jazdy do wydziału komunikacji. Jan Kowalski nie zgodził się z wyrokiem i złożył od niego apelację do Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 20 czerwca 2019 roku utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji. Jan Kowalski z uwagi na wydany wyrok Sądu II instancji w dniu 12 lipca 2019 roku zwrócił prawo jazdy do wydziału komunikacji. A zatem w naszym drugim przykładzie inaczej niż w pierwszym przykładzie 2 – letni zakaz za złamanie prawomocnego zakazu sądowego będzie liczony od dnia 12 lipca 2019 roku kiedy to Jan Kowalski zwrócił dokument prawa jazdy.

Jaka kara grozi za złamanie zakazu sądowego?

Kara za złamanie zakazu sądowego – zależy w dużej mierze od okoliczności danej sprawy. Np. czy kierowca po raz pierwszy złamał zakaz sądowy czy też kolejny raz – czym dał wyraz rażącego lekceważenia wyroku sądowego – co na pewno wpłynie na surowszy wymiar kary.

Prowadzenie samochodu pomimo prawomocnego zakazu stanowi przestępstwo opisane w art.244 k.k., zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ponadto kierowcy grozi kolejny zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do lat 15.

Sąd może na podstawie art. 37a kk, odstąpić od wymierzenia kary pozbawienia wolności i może wymierzyć kierowcy karę grzywny lub kare ograniczenia wolności- jeżeli uzna, że jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary. Co więcej, Sąd dodatkowo wymierza zakaz prowadzenia pojazdów. Minimalny zakaz wynosi 1 rok – natomiast maksymalny zakaz wynosi 15 lat.

Warunkowe umorzenie postępowania a złamanie zakazu sądowego

Za złamanie prawomocnego zakazu sądowego prowadzenia pojazdów, warunkowe umorzenie postępowania karnego, jest możliwe wówczas gdy:

 • kierowca popełnił wykroczenie jazdy po alkoholu – wydanie wyroku za wykroczenie nie oznacza, że kierowca jest osobą karaną,
 • wobec kierowcy za jazdę po alkoholu Sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie – warunkowe umorzenie nie oznacza skazania za przestępstwo
 • co prawda wobec kierowcy Sąd wydał wyrok skazujący, czyli orzekł karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata, ale z chwilą wydawania przez Sąd wyroku za złamanie zakazu, uprzednie skazanie uległo zatarciu.

Więcej na temat instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, znajduje się w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Opierając się na doświadczeniu zawodowym odradzam złamanie orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych czy rowerów. Sędziowie podchodzą do tego przestępstwa niezwykle poważnie traktując je za wyraz rażącego lekceważenia porządku prawnego oraz brak szacunku dla Sądu. W konsekwencji należy liczyć się nawet z możliwością skazania na karę kilku miesięcy pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Szczególnie w przypadku tego przestępstwa duże znaczenie ma dotychczasowy sposób życia oskarżonego, jego karta karna, posiadanie stałej pracy, utrzymywanie rodziny, a także zachowanie podczas rozprawy przed Sądem, wyrażenie skruchy, pokazanie że złamanie sądowego zakazu było przypadkowy incydent, który już nigdy się nie powtórzy.

Podsumowując, popełnienie przez kierowcę przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego nie musi automatycznie oznaczać kary bezwzględnego pozbawienia wolności. To rolą oskarżonego oraz jego obrońcy jest wskazanie argumentów, przemawiających na korzyść kierowcy, a które uzasadniają, że orzeczenie kary więzienia będzie karą zbyt surową, w stosunku do popełnionego przez oskarżonego czynu.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów, złamanie zakazu prowadzenia pojazdów | Otagowano , , , | 142 komentarze

Utrata prawa jazdy za alkohol – jak odzyskać?

Z tego artykułu Utrata prawa jazdy za alkohol – a dokładniej za jazdę samochodem pomimo spożytego wcześniej alkoholu dowiesz się:

 • Czy masz szansę na odzyskanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu?
 • Kiedy Sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów?
 • Jak ubiegać się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy?

Czy zakaz prowadzenia za alkohol jest obligatoryjny?

Jeżeli popełniłeś przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, wówczas grozi Ci utrata prawa jazdy, jednak sąd może odstąpić od orzeczenia wobec Ciebie zakazu prowadzenia pojazdów tylko w razie warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest jednym ze sposobów zakończenia postępowania karnego. Sąd zamiast wyroku skazującego wydaje wyrok, w którym umarza postępowanie karne wobec sprawcy, ale pod pewnymi warunkami.

Sąd w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne:

 • wymierza okres próby, który wynosi od 1 roku do lat 3;
 • nakłada na sprawcę obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;
 • orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku lub 2 lat – w szczególnie uzasadnionym przypadku sąd może odstąpić od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie jest wpisywany do Krajowego Rejestru Karnego, ale co ważne nie jest skazaniem za przestępstwo. Będzie, to miało szczególne znaczenie dla osób, od których wymagane jest zaświadczenie o niekaralności.

Dla przykładu, nauczycielem może być tylko osoba niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie. Wydanie wyroku skazującego wobec nauczyciela będzie równoznaczne z utratą pracy. Natomiast wyrok skazujący nie jest skazaniem, a zatem nie dyskwalifikuje takiej osoby jako nauczyciela.

Warunkowe umorzenie postępowania a utrata prawa jazdy za alkohol

Kierowcy zatrzymanemu za jazdę po alkoholu grozi utrata prawa jazdy na okres od 3 do lat 15 – to w przypadku wyroku skazującego, a takim jest wyrok, w którym sąd wymierza sprawcy karę grzywny, ograniczenia wolności czy też pozbawienia wolności. Natomiast w przypadku warunkowego umorzenia postępowania za jazdę w stanie nietrzeźwości sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Korzyści dla kierowcy z warunkowego umorzenia postępowania za alkohol:

 • zakaz prowadzenia pojazdów jest krótszy niż 3 latazakaz kierowania samochodami wynosi 1 rok lub 2 lata, a w szczególnych przypadkach Sąd może w ogóle nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów. Kierowcy wówczas nie grozi utrata prawa jazdy za alkohol, ponieważ sąd orzeknie o jego zwrocie oskarżonemu,
 • kierowca pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo, inaczej niż przy wyroku skazującym – warunkowe umorzenie za alkohol, będzie miało szczególne znaczenie dla osób, od których wymagana jest niekaralność za przestępstwo np. nauczyciel,
 • wyrok skazujący za jazdę po pijanemu, oznacza obligatoryjne świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5 tys. zł, natomiast przy warunkowym umorzeniu sąd może orzec świadczenie pieniężne w znacznie niższej wysokości,
 • jeżeli sąd orzeknie wobec nietrzeźwego kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok, wówczas kierowca nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

W każdym innym wypadku, tj.  w wyroku skazującym sąd zgodnie z art.42§2 k.k. musi orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres od 3 do lat 15

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kto ma szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art.66§1 k.k sąd może warunkowo umorzyć postępowania karne, wówczas gdy:

 • sprawca jest osobą niekaraną za jakiekolwiek przestępstwo umyślne
 • oceni, że stopień stopień społecznej szkodliwości oraz stopień zawinienia popełnionego przestępstwa są nieznaczne
 • sprawca przed popełnieniem przestępstwa prowadził zasługujący na aprobatę sposób życia oraz zachowanie sprawcy po popełnieniu przestępstwa uzasadnia, że nie popełni ponownie przestępstwa

Przy jakim stężeniu alkoholu w organizmie kierowcy sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne?

Utrata prawa jazdy za alkohol

Wielu kierowców zatrzymanych za jazdę po alkoholu, zastanawia, się czy jest jakaś górna granica stężenia alkoholu w organizmie wykluczająca warunkowe umorzenie postępowania? Otóż nie, w tym zakresie ustawodawca pozostawił sądowi pełną swobodę, przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu, do którego zalicza się stężenie alkoholu w organizmie. W naszej praktyce zawodowej, spotkaliśmy się ze sprawami, że nawet przy wyniku ok. 2 promili alkoholu sąd warunkowo umorzył postępowanie karne. Z powyższego płynie wniosek, że każdą sprawę należy indywidualnie ocenić pod kątem przesłanek warunkowego umorzenia postępowania, bo może okazać się, że w sprawie występują szczególne okoliczności, przemawiające za takim rozstrzygnięciem.

Piszę o tym szerzej w artykule „Kiedy możesz liczyć na warunkowe umorzenie postępowania karnego gdy prowadziłeś samochód w stanie nietrzeźwości ?”

Warunkowe umorzenie postępowania a utrata prawa jazdy za alkohol

Z naszego doświadczenia zawodowego wynika, że  Sądy nie orzekają o warunkowym umorzeniu postępowania karnego z urzędu, a więc bez inicjatywy oskarżonego. W związku z powyższym, to do Ciebie jako oskarżonego należy zatem:

 • złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego
 • jego przekonywujące uzasadnienie

 a także

 • dołączenie do wniosku dokumentów  na poparcie przedstawionych w nim okoliczności.

Przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości a utrata prawa jazdy za alkohol

Kierowca, aby zwiększyć swoje szanse na orzeczenie przez Sąd warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów za alkohol, musi popracować nad wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Wniosek powinien być złożony na piśmie. Ponadto do wniosku powinny być dołączone odpowiednie załączniki. Nie jest to łatwe zadanie. Często zdarza się, że to od dobrze uzasadnionego wniosku zależy czy Sąd da szansę kierowcy i odstąpi od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Dlatego też warto przemyśleć, czy nie powierzyć sporządzenie takiego wniosku profesjonaliście, adwokatowi czy radcy prawnemu.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 137 komentarzy

Kiedy masz szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Z artykułu Kiedy masz szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu dowiesz się:

 • kiedy Sąd może orzec warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości
 • jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości popełnionego czynu.
 • czy sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów krótszy niż 3 lata
 • czy sąd może zwrócić kierowcy prawo jazdy pomimo prowadzenia pojazdu po alkoholu

Kiedy masz szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Zgodnie z art.66§1 k.k. podstawową przesłanką warunkowego umorzenia postępowania karnego jest niekaralność sprawcy przestępstwa za jakiekolwiek przestępstwo umyślne.

Kiedy masz szansę na warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Zatem jeżeli zostałeś oskarżony o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości a  w przeszłości zostałeś skazany za przestępstwo umyślne, wówczas nie możesz liczyć na warunkowe umorzenie postępowania karnego. Stanie się to dopiero możliwe po zatarciu tego skazania i odzyskaniu „czystej karty karnej”. 

Innymi okolicznościami, od których zależy warunkowe umorzenie postępowania karnego w świetle art.66 § 1 k.k. są:

 • nieznaczny stopień społecznej szkodliwości czynu polegającego na prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości. Zachodzi on wówczas, gdy zagrożenie jakie stworzyłeś stanem nietrzeźwości dla innych kierowców i pieszych było nieznaczne. Sąd ocenia tutaj między innymi stopień nietrzeźwości, rodzaj samochodu (osobowy czy dostawczy), natężenie ruchu ulicznego i inne
 • nieznaczny stopień zawinienia czynu polegającego na prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości. Sąd ocenia tutaj motywy Twojego działania oraz w jakim stopniu zawiodłeś oczekiwania Sądu stosownie do Twojego wieku, wykształcenia i doświadczenia życiowego
 • zasługujący na aprobatę sposób życia i postawa sprawcy czynu polegającego na prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości. Sąd ocenia Ciebie jako człowieka, jaki prowadzisz tryb życia, czy jesteś wzorowym obywatelem, czy utrzymujesz rodzinę, czy masz stałą pracę na podstawie przedłożonych przez Ciebie dokumentów

Oprócz wymogu dotychczasowej niekaralności za przestępstwo umyślne pozostałe warunki warunkowego umorzenia postępowania karnego mają charakter niezwykle ocenny. To od oceny sądu zależy, czy Twoja sprawa zasługuje na szczególne uwzględnienie, a tym samym wydanie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne.

W sprawie o jazdę samochodem po alkoholu to kierowca lub jego obrońca powinien włożyć do Prokuratury lub do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po pijanemu. Sąd z urzędu nie rozważa kwestii warunkowego umorzenia postępowania karnego, inicjatywa w tym zakresie należy do oskarżonego i jego obrońcy.

Warunkowe umorzenie postępowania a zakaz prowadzenia pojazdów

Kierowcy, który jechał samochodem w stanie nietrzeźwości po raz pierwszy, a więc popełnił przestępstwo z art. 178a par 1 kk, grozi zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 lat do lat 15. W takich granicach sąd wymierza zakaz prowadzenia pojazdów, gdy wydaje wobec sprawcy wyrok skazujący. Wyrokiem skazującym jest wyrok, w którym sąd wymierza wobec oskarżonego karę grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności.

Natomiast tylko w przypadku zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może:

 • odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów

lub

 • orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku lub 2 lat.

Jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania?

Napisanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, nie jest łatwym zadaniem, ponieważ to często w dużej mierze od dobrze uzasadnionego wniosku  o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, zależy czy Sąd warunkowo umorzy postępowanie czy też nie.

Uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po pijanemu

W uzasadnieniu wniosku o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu należy szczegółowo opisać argumenty dotyczące  popełnionego czynu (np. pora oraz miejsce kierowania samochodem po pijanemu) oraz dotyczące właściwości oraz warunków osobistych kierowcy (np. do jakich celów wykorzystuje samochód, jakie konsekwencje spowoduje dla kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata).

To tylko przykładowe argumenty, które należy opisać we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, przykładów jest o wiele więcej, ponieważ każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu, kierowca może oczywiście sporządzić samodzielnie, może również zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, adwokata czy radcy prawnego, mającego doświadczenie w sprawach o kierowanie pojazdem po alkoholu, który po analizie sprawy może zwrócić uwagę na nowe argumenty, przemawiające na korzyść kierowcy, których on samodzielnie nie wziąłby pod uwagę, pisząc wniosek o warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu, a które mają istotne znaczenie w sprawie o kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu.

Więcej na temat Warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule:

Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu na 1 rok

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, jazda po pijanemu warunkowe umorzenie | 162 komentarze

Czy można zachować prawo jazdy za jazdę alkoholu?

Z tego artykułu Czy można zachować prawo jazdy za jazdę samochodem po alkoholu? dowiesz się:

 • kiedy kierowca popełnia wykroczenie a kiedy przestępstwo jazdy po alkoholu,
 • czy pomimo jazdy samochodem po alkoholu masz szansę na zachowanie prawa jazdy,
 • kiedy sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów,
 • czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu?

W pierwszej kolejności wyjaśnimy kiedy kierowca popełnia wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 par 1 kw, co grozi kierowcy za ten czyn i w jakim przypadku ma szansę na odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 39 par 1 kw. Natomiast w drugiej części artykułu wyjaśnimy kiedy kierowca popełnia przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a kk, jakie grożą mu konsekwencje oraz co może zrobić, aby uratować prawo jazdy.

Wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu

Kierowca popełnia wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 par 1 KW, gdy stężenie w jego organizmie wynosi co najmniej 0,10 mg/l alkoholu (0,2 promila). Natomiast górna granica, kiedy kierowcy zostanie przedstawiony zarzut popełnienia wykroczenia wynosi 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (0,5 promila).

Co grozi za wykroczenie jazdy po alkoholu?

Za wykroczenie jazdy po alkoholu kierowcy grozi kara grzywny do 5.000,00 zł oraz utrata prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Czy można zachować prawo jazdy za wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu?

W dzisiejszych czasach, dla wielu kierowców zatrzymanych przez Policję na prowadzeniu samochodu w stanie po użyciu alkoholu, ważniejsze od kary grzywny jest uniknięcie zakazu prowadzenia pojazdów, np. z uwagi na wykonywany zawód, od którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy. Natomiast zakaz prowadzenia pojazdów nawet na najkrótszy okres 6 miesięcy spowoduje, że kierowca zostanie zwolniony z pracy.

W związku z powyższym jeżeli popełniłeś wykroczenie polegające na prowadzeniu samochodu w stanie po użyciu alkoholu – tj. gdy stężenie alkoholu w twoim organizmie oscylowało w granicach od 0,10 mg/l alkoholu do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu we krwi, wówczas sąd co do zasady powinien orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do lat 3. Jednakże co istotne sąd może w szczególnie uzasadnionym przypadku zastosować art. 39 par 1 kw zgodnie z którym:

„W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.”

Artykuł 39 par 1 k.w. jest podstawą prawną dla sądu do odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd, aby mógł odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów musi dojść do przekonania, że czyn popełniony przez kierowcę miał incydentalny charakter, a obwiniony jako kierowca nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, biorąc pod uwagę jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia.

Czy sąd z urzędu rozważa odstąpienie od zakazu?

Sąd z urzędu nie rozważa kwestii odstąpienia od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, więc to na obwinionym i jego obrońcy ciąży obowiązek wykazania przed sądem, że w sprawie pojawiły się szczególne okoliczności i kierowca zasługuje na odstąpienie od zakazu. Aby zwiększyć szansę na odstąpienie przez sąd od orzeczenia zakazu, najlepiej jest złożyć do sądu dobrze uzasadniony i poparty dowodami w postaci dokumentów – wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów – oczywiście w przypadku gdy kierowca przyznaje się do zarzucanego mu czynu i nie kwestionuje faktu popełnienia wykroczenia jazdy po alkoholu.

czy można zachować prawo jazdy za jazdę po alkoholu

Jeśli  sąd oceni, że pomimo prowadzenia samochodu po użyciu alkoholu zasługujesz na łagodniejsze potraktowanie oraz jako kierowca nie zagrażasz bezpieczeństwu innych kierujących oraz pieszych, wówczas może wymierzyć Ci za popełnione wykroczenie karę grzywny, a jednocześnie odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, dzięki czemu możesz zachować prawo jazdy. Ma to szczególne znaczenie dla tych kierowców, którzy zarabiają na życie i utrzymanie swoich rodzin, kierując samochodami ciężarowymi. Dla nich orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres kilku – kilkunastu miesięcy oznacza utratę pracy i poważne kłopoty finansowe. W związku z powyższym osoba obwiniona o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu na podstawie art. 39 § 1 k.w.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości – czy można zachować prawo jazdy

Przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 kk, kierowca popełnia, gdy stężenie alkoholu w jego organizmie przekroczyło 0,25 mg/l alkoholu,czyli wynosi co najmniej 0,26 mg/l alkoholu (ponad 0,5 promila). W takim przypadku kierowcy zostanie przedstawiony zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 kk. Oczywiście to tylko w przypadku, gdy kierowca jest osobą dotychczas niekaraną za jazdę po alkoholu. W przeciwnym razie, gdy w swojej karcie karnej ma już prawomocny wyrok za jazdę w stanie nietrzeźwości, zostanie mu przedstawiony zarzut ponownej jazdy samochodem po alkoholu za art. 178a par 4 kk. Więcej na temat kierowania samochodem po alkoholu w okresie próby znajdziesz klikając TUTAJ.

Na potrzeby niniejszego artykułu zajmiemy się przypadkiem, gdy kierowca jest osobą niekaraną za przestępstwo i pierwszy raz popełnia przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 KK, ponieważ tylko wówczas może zachować prawo jazdy pomimo kierowania samochodem po alkoholu.

Co grozi za przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a par 1 kk?

Za popełnienie przestępstwa jazdy samochodem w stanienie nietrzeźwości z art. 178a par 1 kk, kierowcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 lat do lat 15.

Czy można zachować prawo jazdy za przestępstwo z art. 178a par 1 1 kk?

W przypadku wykroczenia jazdy po alkoholu podstawą do odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów jest art. 39 par 1 kk – o czym była mowa wyżej. W przypadku przestępstwa kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości sąd również może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów. Aby sąd mógł odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów musi zastosować wobec kierowcy warunkowe umorzenie postępowania karnego i odstąpić od orzeczenia zakazu – tylko w takim przypadku kierowca może zachować prawo jazdy.

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu- czy można zachować prawo jazdy

Zgodnie z art. 66 § 1 i § 2 k.k. w razie jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego bez orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dotyczy to jednak tylko osób niekaranych wcześniej za jakiekolwiek przestępstwo umyślne. Decydując się na warunkowe umorzenie postępowania karnego sądy zazwyczaj nakładają na sprawców obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego na cel społeczny związany z pomocą dla ofiar wypadków drogowych. Jego wysokość zależy od stopnia nietrzeźwości kierującego samochodem, pory dnia, natężenia ruchu, a więc stopnia niebezpieczeństwa na jakie naraził innych uczestników ruchu oraz od dochodów sprawcy przestępstwa.

Więcej na ten temat w artykule:

Podsumowując, odpowiadając na pytanie: czy można zachować prawo jazdy za alkohol, należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Zarówno w przypadku popełnienia przez kierowcę, wykroczenia jazdy po alkoholu, jak i w przypadku popełnienia przestępstwa jazdy samochodem można zachować prawo jazdy, tj. kierowca może ubiegać się o odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Nowy Świat 47 lok. 4 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 489 komentarzy

Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu

W tym artykule: Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu wyjaśnimy:

 • kiedy kierowca popełnia wykroczenie jazdy po alkoholu
 • ile wynosi zakaz prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 pa1 kw.
 • czy możliwe jest ubieganie się o brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu

Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

Sąd w przypadku wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. ma możliwość:

na podstawie art. 39 § 1 k.w. odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

albo

– orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat

Kiedy kierowca popełnia wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu?

Wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. rozpoczyna się od stężenia 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,20 promila alkoholu we krwi

natomiast

górna granica stężenia alkoholu w organizmie kierowcy, przy którym prowadzenie samochodu jest jeszcze wykroczeniem wynosi 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. 0,50 promila alkoholu we krwi.

Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu

Tak jak zostało wspomniane, Kodeks wykroczeń przewiduje możliwość odstąpienia przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Odstąpienie może mieć miejsce jedynie w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie. Ustawodawca w przywołanym artykule wskazuje jakie przesłanki Sąd musi brać pod uwagę aby prawidłowo ocenić, czy w sprawie występuje „wypadek zasługujący na szczególne uwzględnienie”. W związku z powyższym, Sąd rozpoznając wniosek o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów Sąd bierze pod uwagę:

 1. charakter czynu i okoliczności czynu – tj. miejsce i godzina popełnienia czynu, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola. 

 2. właściwości i warunki osobiste sprawcy – tj. dotychczasowy sposób życia obwinionego, czy jest osobą niekaraną za przestępstwo, jakie konsekwencje spowoduje dla obwinionego i jego rodziny utrata prawa jazdy. 

Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu

Szansę na odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych mają sprawcy wykroczenia z art. 87 § 1 k.w., którzy nieznaczenie przekroczyli wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, od którego zaczyna się odpowiedzialność za opisane wykroczenie. Oczywiście wszystko zależy od okoliczności danej sprawy, które Sąd rozpatruje indywidualnie. 

Dlatego jeżeli obwiniony przyznaje się to popełnienia zarzucanego mu czynu, może złożyć do Sądu rozpatrującego sprawę wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 39 § 1 k.w., czyli będzie we wniosku prosił Sąd o brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu.

Ostateczny termin na złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze, to zakończenie przesłuchania obwinionego na rozprawie głównej.

http://jazdapopijanemu.pl/jak-zachowac-prawo-jazdy-pomimo-prowadzenia-samochodu-w-stanie-po-uzyciu-alkoholu/
Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po pijanemu, zakaz prowadzenia pojazdów | Otagowano , , , , , | 7 komentarzy

Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego

Z tego artykułu Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego dowiesz dlaczego warto ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości art. 178a par 1 k.k.

Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest najkorzystniejszym wyrokiem jaki możesz uzyskać za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Przemawiają za tym następujące argumenty:

 • jedynie w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Dzięki temu zachowasz prawo jazdy. W innym przypadku, a więc w razie skazania za to przestępstwo Sąd nie może ale musi orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju
 • tylko w razie warunkowego umorzenia postępowania karnego zachowujesz status osoby niekaranej za przestępstwo, czyli tzw. czystą kartę karną
 • jakakolwiek wzmianka o postępowaniu karnym zakończonym warunkowym umorzeniem ulega wykreśleniu z Krajowego Rejestru Karnego po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby wynoszącego od 1 roku do 3 lat
 • uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania karnego najczęściej następuje na posiedzeniu, a więc bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Unikasz zatem uciążliwości towarzyszącej uczestniczeniu w rozprawie głównej przed Sądem.

Kiedy nietrzeźwy kierowca może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania?

Z mojej praktyki zawodowej wynika, że sądy korzystają z instytucji warunkowego umorzenia postępowania przy stanie nietrzeźwości oskarżonego mieszczącego się w granicach od 0,26 mg/l do 0,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Należy jednak podkreślić, że każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie pod kątem wszystkich przesłanek warunkujących możliwość zastosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania. W związku z niniejszym, niewykluczone jest skorzystanie przez Sąd z w/w instytucji w sytuacji, w którym stężenie alkoholu w organizmie pijanego kierowcy przekracza wskazane powyżej wartości. Dlatego też w każdej sprawi o jazdę po alkoholu, warto ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Więcej na temat korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz braku zakazu przy przestępstwie jazdy po alkoholu znajduje się w artykule: Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu

Natomiast więcej na temat tego jak powinien wyglądać o wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., znajdziesz klikając TUTAJ.

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 3 komentarze