Skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

Czym jest skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową, nie jest de facto skróceniem zakazu, a zmianą formy wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów. Innymi słowy, Sąd po upływie połowy orzeczonego zakazu może orzec o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych w blokadę alkoholową tj. zakaz nadal obowiązuje, ale dotyczy tylko pojazdów, w których nie jest zamontowana blokada.

Jak długo trzeba jeździć z blokadą alkoholową?

To ile kierowca będzie musiał poruszać się pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową, zależy od tego na ile orzeczony był zakaz prowadzenia pojazdów. Dla lepszego wyjaśnienia powyższej kwestii, posłużymy się następującym przykładem:

Sąd orzekł wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 4 lata, następnie kierowca po upływie połowy zakazu tj. po 2 latach złożył wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową. Sąd po 2 miesiącach od wpływu wniosku do Sądu, wyraził zgodę na blokadę alkoholową. Następnie kierowca po miesiącu od wydania przez Sąd postanowienia o blokadzie alkoholowej zdał egzamin na prawo jazdy i zamontował blokadę, a zatem kierowca po 2 latach i 3 miesiącach ma możliwość poruszania się samochodem. Czyli będzie jeździł samochodem z blokadą alkoholową przez pozostały okres trwania zakazu, a więc w naszym przykładzie przez okres 1 roku i 9 miesięcy. Co po tym czasie? Po upływie 4 lat trwania zakazu, kierowca nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy i otrzyma nowe prawo jazdy, a tym samym będzie mógł poruszać się również samochodami, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową.

Kto może ubiegać się o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

O blokadę alkoholową może ubiegać się każdy kierowca, wobec którego Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę samochodem po alkoholu. Czyli zarówno o skrócenie zakazu przez blokadę może ubiegać się kierowca, który popełnił wykroczenie jazdy po alkoholu, jak również kierowca, który popełnił przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości.

Kto nie może ubiegać się o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

Skoro o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową może ubiegać się kierowca, który jechał samochodem po alkoholu i Sąd orzekł wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów, to o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową nie może ubiegać się kierowca, wobec którego Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów za:

 • przestępstwo złamania prawomocnego zakazu sądowego z art. 244 kk
 • przestępstwo jazdy samochodem pomimo cofniętych uprawnień z art. 180a kk
 • przestępstwo spowodowania wypadku drogowego z art. 177 kk
 • przestępstwo niezatrzymania się do kontroli drogowej z art. 178b kk
 • wykroczenie spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym art. 86 par 1 kw
 • wykroczenie jazdy bez uprawnień z art. 94 par 1 kw.

Kiedy można złożyć wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

Kierowca może złożyć do Sądu wniosek o blokadę alkoholową, wówczas gdy:

 • zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez co najmniej połowę orzeczonego wymiaru;
 • zakaz prowadzenia pojazdów jest prawomocny, tj. postępowanie wobec kierowcy zakończyło się wydaniem wyroku, który jest prawomocny, czyli dopóki postępowanie karne nie zostało prawomocnie zakończone, kierowca nie może złożyć wniosku o blokadę alkoholową;
 • postawa, właściwości i warunki osobiste kierowcy, jego zachowanie w okresie próby uzasadniają przekonanie, że prowadzenie samochodu przez kierowcę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Procedura skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową:

Kierowca, aby mógł po upływie połowy zakazu prowadzenia pojazdów, ubiegać się o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową, musi przejść następującą procedurę:

1. Złożenie do Sądu wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o blokadę alkoholową jest Sąd I instancji, który orzekł zakaz prowadzenia pojazdów. Wniosek o blokadę alkoholową powinien być bardzo dobrze uzasadniony. Bardzo często Sąd podejmuje decyzję w przedmiocie blokady na posiedzeniu niejawnym, tj. bez udziału stron. Dlatego też Sąd opiera się w głównej mierze na dokumentach złożonych przez skazanego do akt sprawy wraz z wnioskiem o blokadę alkoholową.

Zadzwoń aby umówić się na konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

2. Podjęcie przez Sąd decyzji w sprawie o wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

Sąd decyzję w przedmiocie skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową podejmuje na posiedzeniu jawnym lub niejawnym. Jeżeli Sąd wyrazi zgodę na blokadę alkoholową, to przesyła odpis prawomocnego postanowienia do wydziału komunikacji. Ponieważ Sąd może podjąć decyzję w przedmiocie skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową na posiedzeniu bez udziału stron, bardzo ważne jest sporządzenie dobrze uzasadnionego wniosku o skrócenie zakazu. Dlatego też ważne jest przedstawienie Sądowi, dlaczego blokada alkoholowa jest potrzebna kierowcy. Innymi słowy, dlaczego potrzebuje ponownie jeździć samochodem.

3. Egzamin na prawo jazdy i montaż blokady alkoholowej

Jeżeli Sąd wyraził zgodę na blokadę alkoholową, wówczas przesyła odpis postanowienia do wydziału komunikacji. Następnie procedura zależy od tego czy orzeczony zakaz przekroczył 1 rok.

 • Gdy Sąd orzekł wobec nietrzeźwego kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok lub poniżej 1 roku, to kierowca przed montażem blokady alkoholowej nie musi ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.
 • Gdy Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów powyżej 1 roku, to kierowca przed montażem blokady alkoholowej musi ponownie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy.

Kierowca wobec, którego  Sąd wyraził zgodę na skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową, aby mógł ponownie poruszać się samochodem, musi przejść badania lekarskie, badania psychomotoryczne oraz kurs reedukacyjny.

Następnie otrzyma nowe prawo jazdy, w którym będzie zaznaczone, że może poruszać się jedynie samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową. Na odwrocie prawa jazdy będzie wpisany kod 69.

Kolejnym krokiem jest zakup blokady alkoholowej (koszt ok. 4.000.00 zł– 5.000,00 zł) bądź jej wynajęcie (koszt ok. 100 zł miesięcznie). Firmy sprzedające oraz wynajmujące blokady alkoholowe, dokonują również jego montażu w samochodzie.

Ostatnim krokiem jest wizyta w stacji kontroli pojazdów, na której zostanie sprawdzone czy blokada alkoholowa działa poprawnie. Kierowca otrzyma potwierdzenie poprawności działania blokady alkoholowej. Urządzenie musi być kalibrowane co 6 miesięcy – tj. sprawdzane na stacji diagnostycznej.

Podsumowując, kierowca, który przejdzie pozytywnie w/w procedurę, może bez żadnych przeszkód poruszać się samochodem, w którym jest zamontowana blokada alkoholowa.

Zadzwoń aby umówić się na konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

5/5 - (6 votes)
Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, jazda po pijanemu, skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *