0.26 mg alkoholu jaka kara?

4.4/5 - (17 votes)

W tym artykule zajmiemy się zagadnieniem dotyczącym przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, gdzie najwyższy wynik badania alkomatem wyniósł 0.26 mg alkoholu i jaka za to grozi kara? Ponadto w artykule odpowiadamy na pytania:

 • Czy kierowca przy wyniku badania trzeźwości 0.26 mg/l ma szansę na odzyskanie prawa jazdy?
 • Czy kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata?
 • Czy ma szansę na uniknięcie ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy?

Jaka kara za kierowanie pojazdem po alkoholu przy wyniku 0.26 mg alkoholu?

Na początku konieczne jest wyjaśnienie kiedy kierowca popełnia przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a kk a kiedy wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 kw.

Zgodnie z Kodeksem karnym stan nietrzeźwości rozpoczyna się od wyniku 0.26 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przy stężeniu alkoholu na poziomie od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu mamy do czynienia ze stanem po użyciu alkoholu. Z powyższego wynika, że „wynikiem granicznym” jest 0.26 mg alkoholu – co ma decydujące znaczenie na to jaka kara grozi kierowcy za popełniony czyn.

Przestępstwo a wykroczenie jazdy po alkoholu

Rozróżnienie to jest bardzo istotne, gdyż sprawca, który prowadził pojazd mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu (tj. od 0,10 mg/l alkoholu do 0,25 mg/l alkoholu) poniesie odpowiedzialność karną za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Za wykroczenie jazdy po alkoholu kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Sąd w szczególnym przypadku może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 39 par 1 kw. Zgodnie, z którym:

„W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.”

Artykuł 39 par 1 kw jest podstawą prawną do ubiegania się o odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd, aby mógł odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów musi dojść do przekonania, że czyn popełniony przez kierowcę miał incydentalny charakter, a obwiniony jako kierowca nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, biorąc pod uwagę jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia. Więcej na temat odstąpienia od zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu znajdziesz w artykule: Czy można zachować prawo jazdy za jazdę po alkoholu?

0.26 mg alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania – jaka kara

W przypadku prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości przy najwyższym wyniku 0.26 mg alkoholu kierującemu zostanie przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., a tym samym grozi mu znacznie surowsza kara niż w przypadku popełnienia wykroczenia jazdy po alkoholu z art. 87 par 1 kw.

Natomiast jeżeli kierowca był już uprzednio karany za jazdę po alkoholu zostanie mu przedstawiony zarzut ponownego kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k.

W przypadku przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi od lat 3 do 15 lat.

Natomiast w razie ponownej jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości kierowcy grozi dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

0.26 mg alkoholu jaka kara

0.26 mg alkoholu jaka kara

Kierowca, który nie był uprzednio karany za jazdę po alkoholu, może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, a tym samym może wnosić o odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów bądź orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku lub 2 lat – co jest rozstrzygnięciem o wiele korzystniejszym niż wyrok skazujący, gdzie minimalny zakaz prowadzenia pojazdów wynosi 3 lata. Nasza praktyka zawodowa pokazuje, że każdą sprawę warto przeanalizować pod kątem warunkowego umorzenia postępowania karnego, gdyż spotkaliśmy się ze sprawami, gdzie Sąd zastosował warunkowe umorzenie postępowania karnego nawet przy wyniku ok. 1,5 promila.

Przestępstwo czy wykroczenie przy wyniku badania trzeźwości kierującego 0.26 mg alkoholu jaka kara?

W praktyce, przy wyniku 0.26 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, który jest wynikiem „granicznym” między wykroczeniem a przestępstwem kluczową kwestią jest tzw. niepewność pomiaru alkomatu, a tym samym w konsekwencji: jaka kara grozi kierowcy za ten czyn i najważniejsze czy kierowca popełnił przestępstwo czy może jednak wykroczenie jazdy po alkoholu?

Należy wskazać, iż każde urządzenie używane przez Policję do badania stanu trzeźwości kierujących, obarczone jest pewnym błędem, który wpływa na wynik tego badania.

Wartość niepewności pomiarowej alkomatu wskazana jest we świadectwie wzorcowania danego urządzenia, które znajduje się w aktach każdej sprawy o przestępstwo oraz wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

W przypadku większości alkomatów używanych przez Policję niepewność pomiaru wynosi zazwyczaj +/- 0,01 mg/l (np. Alco-Sensor IV)

Uwzględnienie przez Sąd niepewności pomiaru pozwala na ustalenie rzeczywistego stopnia nietrzeźwości badanego, który może być wyższy bądź niższy (o 0,01 mg/l) niż wynik, jaki wskazuje alkomat.

Wynik 0.26 mg alkoholu a niepewność pomiaru 0.01 mg – jaka kara?

Przykładowo, jeśli alkomat Alco-Sensor IV wskazał u kierującego samochodem wynik badania trzeźwości 0.26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu to rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego mogło wynosić :

 • 0.25 mg/l;
 • 0.26 mg/l;
 • 0.27 mg/l

Zauważyć należy, że każda ze wskazanych alternatyw jest w równym stopniu możliwa i w sytuacji gdy od badanego nie pobrano krwi do analizy – nie ma możliwości, aby ze 100 % pewnością określić, który ze wskazanych wyników alkoholu w wydychanym powietrzu w rzeczywistości wystąpił u badanego.

W związku z obowiązującą w prawie karnym zasadą, iż niedające się usunąć wątpliwości Sąd poczytuje na korzyść oskarżonego, Sąd ma obowiązek przyjąć najkorzystniejszą wersję dla oskarżonego. Innymi słowy, przy ustalaniu stopnia nietrzeźwości oskarżonego Sąd powinien uwzględnić niepew0.26 mg alkoholu jaka kara ność pomiarową alkomatu poprzez ustalenie, iż najwyższy wynik badania oskarżonego wyniósł 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu – eliminując tym samym z opisu czynu wynik 0.26 mg alkoholu, co będzie miało wpływ na kwalifikację czynu oraz na to jaka kara grozi kierowcy.

0.26 mg alkoholu jaka kara

Takie ustalenie pociąga za sobą istotne konsekwencje prawne – mając bowiem na uwadze fakt, iż odpowiedzialność karna za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości rozpoczyna się od stężenia 0.26 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, przyjęcie, iż przy uwzględnieniu niepewności pomiarowej urządzenia rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego wyniosło nie 0.26 mg alkoholu lecz 0.25 mg alkoholu skutkować powinno zmianą kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu z przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. na wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. Jeżeli Sąd rozpoznający sprawę o kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu przy wyniku 0.26 mg alkoholu, podzieli argumentację o niepewności pomiaru alkomatu i zmieni kwalifikację czynu zarzucanego kierowcy, wówczas grozi mu kara grzywny do 5.000, 00 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, jazda po pijanemu, niepewność pomiaru alkomatu, zakaz prowadzenia pojazdów i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź do 0.26 mg alkoholu jaka kara?

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *