Wydruki z badania trzeźwości alkomatem jako dowód w sprawie o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu

Rate this post

Do badania trzeźwości kierujących pojazdami Policja używa najczęściej dwóch rodzajów alkomatów:

 • Alco-Sensor IV – podręczny analizator wydechu

 • Alkometr A 2.0 – stacjonarny analizator wydechu

To dwa powszechnie używane przez Policję alkomaty służące do badania trzeźwości kierujących pojazdami, których wyniki są dowodem w sprawach karnych o prowadzenie samochodu lub roweru pod wpływem alkoholu.

Obydwa  alkomaty:  Alco-Sensor IV  i Alkometr A 2.0 są wyposażone w drukarkę, która drukuje wyniki przeprowadzonego przy ich użyciu badania trzeźwości. Wydruki te Policjant dołącza do protokołu badania trzeźwości. Dokument ten  znajduje się w aktach sprawy karnej o przestępstwo lub wykroczenie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Protokół badania trzeźwości z dołączonymi do niego wydrukami z alkomatu jest najważniejszym dowodem w sprawie karnej o prowadzenie samochodu lub roweru pod wpływem alkoholu. To od tego dokumentu i dołączonych do niego wydruków  należy zacząć analizę akt sprawy karnej.

Na wydrukach z badania alkomatem znajdują się informacje pozwalające na sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia przez Policję badania trzeźwości kierującego samochodem lub rowerem. Oto one:

 • nazwa, model i numer seryjny alkomatu użytego do badania trzeźwości 

 • data ostatniego wzorcowania alkomatu

 • kontrola czystości testu

 • wielkość (objętość) wydechu i czas wydechu (dotyczy alkomatów podręcznych, takich jak Alco-Sensor IV) oraz  rodzaj (tryb) przeprowadzonego badania (automatyczny lub manualny)

 • data badania trzeźwości alkomatem

 • wynik badania trzeźwości alkomatem

 • dane badanego

Każda z wymienionych wyżej  informacji zamieszczonych na wydruku badania trzeźwości alkomatem ma istotne znaczenie w postępowaniu karnym o prowadzenie samochodu lub roweru pod wpływem alkoholu.

Dla przykładu:

Nazwa, model i numer seryjny alkomatu użytego do badania trzeźwości – pozwala na ustalenie jakim rodzajem (podręcznym czy stacjonarnym) oraz jakim konkretnie urządzeniem oskarżony/obwiniony został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Informacja ta jest niezbędna np. do sprawdzenia, czy świadectwo wzorcowania alkomatu znajdujące się w aktach sprawy karnej dotyczy tego alkomatu, który został użyty do badania trzeźwości kierującego. Na świadectwie wzorcowania jest  wskazany numer seryjny wzorcowanego (kalibrowanego) urządzenia. Każdy alkomat użyty do badania trzeźwości kierującego musi posiadać aktualne świadectwo wzorcowania, by jego wynik stanowił wiarygodny dowód w postępowaniu karnym o prowadzenie samochodu lub roweru pod wpływem alkoholu.

kontrola czystości testu – każde badanie trzeźwości kierującego pojazdem poprzedza automatycznie przeprowadzany przez alkomat test czystości, który powinien wynosić 0,00, by wynik badania alkomatem był wiarygodnym dowodem w sprawie karnej o prowadzenie samochodu lub roweru pod wpływem alkoholu

wielkość (objętość) wydechu i czas wydechu – według instrukcji obsługi alkomatu Alco-Sensor IV oraz wytycznych toksykologicznych opracowanych przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie:

 • minimalna wielkość (objętość) wydechu powinna wynosić 1,5 litra

 • minimalny czas wydechu powinien wynosi 3 sekundy

Jeżeli wskazane wyżej wymogi co do czasu i objętości wydechu nie zostały spełnione, wówczas alkomat Alco-Sensor IV przechodzi z trybu automatycznego w tryb manualny. W takim wypadku wyniki badania trzeźwości wskazane przez ten alkomat mają jedynie charakter jakościowy a nie ilościowy. Innymi słowy wynik badania trzeźwości kierującego pojazdem dowodzi wówczas jedynie tego, że w wydychanym powietrzu kierowcy pojazdu znajdował się alkohol, nie daje natomiast podstaw do ustalenia stężenia tego alkoholu. Podany na wydruku wynik badania trzeźwości nie jest w tym zakresie wiarygodnym dowodem w sprawie karnej. W takim wypadku policjant ma obowiązek przeprowadzenia badania trzeźwości kierującego pojazdem alkomatem stacjonarnym, takim jak alcometr A 2.0 lub pobrania od badanego krwi do analizy. Z mojego zawodowego doświadczenia wynika jednak, że Policjanci o tym nie wiedzą i często poprzestają na zbadaniu trzeźwości kierującego alkomatem podręcznym. Daje to podstawę do zakwestionowania wiarygodności dowodu z wyników  badania trzeźwości alkomatem osoby oskarżonej/obwinionej o prowadzenie samochodu lub roweru pod wpływem alkoholu.

data badania trzeźwości– na wydruku widnieje dokładna data – tzn. rok, miesiąc, dzień, godzina i minuta wykonania badania trzeźwości kierującego pojazdem. Umożliwia to sprawdzenie, czy Policjanci zachowali 15 minutowy odstęp pomiędzy kolejnymi badaniami trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu podręcznego. Nie zachowanie 15 minut odstępu miedzy badaniami trzeźwości przeprowadzonymi alkomatem podręcznym stanowi podstawę zakwestionowania wiarygodności dowodu z wyników  badania trzeźwości alkomatem osoby oskarżonej/obwinionej o prowadzenie samochodu lub roweru pod wpływem alkoholu. 

wynik badania – oznacza zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu badanego, która jest podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W pracy zawodowej zetknąłem się z sytuacją, gdy na skutek pomyłki Policjanta wyniki badania trzeźwości wskazane w akcie oskarżenia różniły się od wyników na wydrukach badania alkomatem.

dane badanego – oznacza imię i nazwisko badanego. 

Jeżeli zostałeś oskarżony o prowadzenie samochodu lub roweru pod wpływem alkoholu powinieneś zacząć od zapoznania się z dołączonymi do protokołu badania trzeźwości wydrukami z alkomatu. Umożliwi Ci to ocenę wiarygodności tego najważniejszego dowodu w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie karnej.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

8 odpowiedzi na Wydruki z badania trzeźwości alkomatem jako dowód w sprawie o przestępstwo i wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu

 1. paweł pisze:

  Witam.

  20 czerwca 2013 r. zatrzymała mnie policja i zabrała od razu prawo jazdy – 1 promil.
  W dniu 4 listopada 2013 r. otrzymałem wyrok w zawieszeniu i zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok.
  Sad zaliczył mi okres faktycznego zabrania pj do dnia wyroku, tj. ok. 4,5 miesiąca.
  Moje pytanie brzmi:
  – jezeli wniosę apelację i ona zostanie rozpatrzona dopiero np. za 3 mieiące to od kiedy mi biegnie zakaz? i co z tym okresem pomiedzy pierwszym wyrokiem a drugim wyrokiem?

  dziekuje

  • Witam, nawet jeżeli złoży Pan apelację od wyroku Sądu I instancji, to i tak okres zatrzymania prawa jazdy liczy się od dnia 20 czerwca 2013r tj. od dnia zatrzymania prawa jazdy przez funkcjonariuszy Policji i

 2. Łukasz pisze:

  Zgadzam się z przedmówczynią nawet po odwołaniu data utraty prawa jazdy liczy się od momentu zatrzymania ich przez odpowiednie organy w tym przypadku przez policję.Miałem taki sam przypadek tylko mój wynik oscylował w granicach -1 pomiar 0,27 mg/l -2 pomiar 0,26 mg/l -3 pomiar 0,25 mg/l !Przypomnę że do 0,25 mg/l czyli w tak zwanym wydychanym jest wykroczenie,a powyżej już przestępstwo czyli sprawa karna jeśli dobrze pamiętam z art.178.Oczywiście zasięgnąłem pewnych rad ponieważ nie chciałem być osobą karaną z kodeksu karnego.W pierwszej sprawie sąd orzekł właśnie z kk 1 rok bez prawka.Oczywiście odwołałem się bo na sprawę nie był dostarczony dokument alkomatu którym byłem badany,przypomnę że każde urządzenie badające trzeźwość musi przejść tzw.kalibrację co 6 miesięcy.Zgodnie z prawem mogłem jeździć samochodem ponieważ po odwołaniu wyrok nie może się uprawomocnić,a przy kontroli policyjnej po prostu mówi się że zapomniało się dokumentu-mandat 50 zł.Na kolejną sprawę dowieziono atest alkomatu ale wezwano nie tą funkcjonariuszkę która mnie kontrolowała więc sąd nie mógł wydać wyroku i znów sprawa odroczona.Dodam że zatrzymano mi prawko we wrześniu 2011 a 2 sprawa odbyła się pod koniec stycznia 2012.W marcu dotarła funkcjonarjuszka i sąd podtrzymał wyrok z 1 sprawy lecz wtedy powołałem się na artykuł błędu statystycznego,już nie pamiętam jak on dokładnie brzmiał,ale przedstawiłem swoje zdanie przed sądem (który nalegał abym dobrowolnie się poddał karze)i poprosiłem o zasięgnięcie opinii ekspertów w tej sprawie.Oczywiście sąd podtrzymał swoje stanowisko,ale ja na tej podstawie napisałem kolejne odwołanie.Na ostatniej sprawie która odbyła się w sądzie rejonowym 30 marca 2012 prokurator na wszystkie osoby próbował wymuszać na sędzim aby sprawa pozostała jako sprawa z kodeksu karnego a nie wykroczeń,ponowne pytania do policjantek czy przypadkiem sie nie chwiałem lub czy wysławiałem się niewyraźnie.Funkcjonariuszki zeznały w tym momencie na moją korzyść informując sąd że to była tylko rutynowa kontrola a moje zachowanie nie wzbudzało żadnych zastrzeżeń,nawet po dokonaniu badania alkomatem zachowywałem się grzecznie i nie sprawiałem żadnych problemów.Po tym sąd odczytał ekspertyzę na którą się powołałem,a brzmiała ona mniej więcej tak:Informacja o błędzie statystycznym alkomatu model… przy wyniku badania na zawartość alkoholu 0,27 mg/l stwierdzam że mógł być on w granicach od 0,23-0,29 mg/l…sąd zgodnie z obowiązującymi przepisami stwierdził że wyrok zawsze jest wydawany na korzyść obwinionego więc zakwalifikował pomiar 0,23 mg/l jako prawidłowy a sprawę karną na sprawę o wykroczenie.Niestey podtrzymał wyrok 1 roku zakazu ale w tym momencie z kw.Napisałem kolejne odwołanie juz nie mogłem do rejonowego więc po przez rejonowy do okregowego że prawo jazdy to mój chleb i proszę o skrócenie kary poniżej 1 roku zakazu.Od kwietnia czekałem na sprawę w sądzie okręgowym do sierpnia 16 lub 17 odbyła się sprawa,oczywiście cały czas jeździłem normalnie samochodem bo nie było jeszcze prawomocnego wyroku,przez ten czas chyba miałem 3 kontrole oczywiście mandaty po 50 zł za brak dokumentu.Dopiero po sprawie w okregowym przystopowałem bo podtrzymał on wyrok rejonowego.Najlepsze w tym wszystkim jest to że informację z wydziału komunikacji o zatrzymaniu prawa jazdy dostałem 10 września 2012 a 11 września poszedłem je odebrać.Oczywiści udało mi się ale tego nie pochwalam,zrobiłem błąd i nikomu nie życzę takiego stresu.Pozdrawiam.

  • Leon pisze:

   Dziwny wniosek eksperta do wartości 0,27 mg/l dodał 0,02 mg/l błędu , a odjął 0,04 mg/l błędu,chyba że operował przy wartości 0,26 mg/l wówczas średnio wychodzi +/- 0,03 mg/l błędu urządzenia.U mnie pierwsze dmuchanie wykazało 0,11 mg/l,drugie 0,09 a krew 0.06 chyba promila.Kierując się powyższym schematem to mogłem mieć 0,07-0,13 mg/l,a przecież błąd alkomatu policyjnego przy stężeniu od 0.05-0.4 mg/l wynosi 0,01 mg/l.

   • Proszę tylko mieć na uwadze, że ten niewielki margines błędu – na poziomie 0,01 mg/l występuje w warunkach laboratoryjnych. Według opinii biegłych z zakresu działania maszyn i urządzeń elektronicznych, z którymi się zatknąłem, zakres możliwego błędu pomiaru w warunkach terenowych – na drodze wynosi więcej, bo 0,03 mg/l

 3. Realista pisze:

  Nawet jak nie działa drukarka to wynik i tak się liczy. nawet jak podejrzewany odmawia podpisu protokołu badania to wynik i tak się liczy, nawet jak podejrzewany zaczyna podważać wynik badania to zostaje przewieziony do szpitala, tam zostanie pobrana mu krew do badań, nawet siłowo jak trzeba, i wynik tylko, że z krwi i tak się liczy

 4. Agata pisze:

  Mojemu chłopakowi zabrano prawo jazdy za jazdę pod wpływem. Pierwszy pomiar był wykonany o 7:24 i wykazał 0,20 a drugi o 7:27 i wykazał również 0,20. Czy takie badanie jest ok? Druga sprawa, na tym wycinku z alkometru jest data 13.06.2018 a jest 13.06.2019 .. co w tym przypadku ? Pozdrawiam

  • Błąd daty na wydruku z alkomatu nie wpłynie na wiarygodność wyniku badania trzeźwości. Można oczywiści złożyć do Sądu wniosek o zażądanie od Komisariatu Policji wyjaśnień zaniechania przestawienia daty przy zmianie czasu z letniego na zimowy, ale nie wpływa to na prawidłowość działania samego alkomatu.

   Co do drugiego zauważonego przez Panią problemu – upływu zaledwie 3 minut pomiędzy dwoma badaniami trzeźwości, to sprawa jest poważniejsza i bardziej skomplikowana. Musiałbym zobaczyć wydruki z tych 2 badań trzeźwości, bym zobaczył pozostałe parametry badania, musiałbym wiedzieć, czy to były jedyne badania trzeźwości Pani chłopaka, czy tych badań było więcej, jeśli tak, to porównać ich wyniki, musiałbym wreszcie wiedzieć, co to było za urządzenie: alco-sensor IV czy alkometr A 2.0. W uproszczenia nie zachowanie odstępu 15 minut pomiędzy badaniami jest błędem Policji. Jaki jednak ten błąd ma wpływ na wiarygodność wyników badań, to można ocenić, ale po uzyskaniu wskazanych wyżej informacji – może Pani skontaktować się ze mną mailowo i podać mi te dane, a wówczas będę mógł pomóc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *