Wniosek o warunkowe umorzenie za alkohol

4.5/5 - (2 votes)

Z artykułu: Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za alkohol dowiesz się:

 • czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o jazdę po alkoholu?
 • jakie korzyści daje warunkowe umorzenie postępowania karnego?
 • jak odzyskać prawo jazdy pomimo prowadzenia samochodu po alkoholu?
 • jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za alkohol?

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania za alkohol?

Warunkowe umorzenie za jazdę po alkoholu jest środkiem probacyjnym, polegającym na poddaniu sprawcy przestępstwa próbie. Co prawda, Sąd w wyroku stwierdza, iż kierowca popełnił zarzucony mu czyn jazdy po alkoholu, jednakże z uwagi na szczególne okoliczności występujące w sprawie odstępuje od wydania wyroku skazującego. Wówczas osoba, wobec której Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne pozostaje w świetle prawa osobą niekaraną, a zatem zachowuje czystą kartę karną.

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne na okres próby wynoszący od 1 roku do 3 lat.

Warunkowe umorzenie postępowania za alkohol a zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

W sprawie o kierowanie pojazdem po alkoholu wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne jest rozstrzygnięciem bardzo korzystnym, gdyż w przypadku warunkowego umorzenia Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia samochodów bądź może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego, gdzie minimalny zakaz prowadzenia pojazdów wynosi 3 lata.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości od zawsze rodziło wiele pytań.

Dowodem na powyższe może być pytanie jednego z czytelników bloga, które brzmi następująco:

Witam, mam sprawę o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Od prokuratora dowiedziałem się, że w najlepszym wypadku dostanę 3 – letni zakaz prowadzenia pojazdów. Szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie takiej sytuacji gdyż korzystałem z samochodu codziennie w dojazdach do pracy, zawożeniu dzieci do szkoły itp. W związku z tym pytanie, czy mogę zrobić cokolwiek, aby ten zakaz był krótszy, np. do roku? Nie wiem czy to ma znaczenie, że badanie alkomatem wykazało u mnie 0,29 mg/l, to był najwyższy wynik, poza tym tak naprawdę przejechałem samochodem odcinek niespełna 1 km o czym mówiłem z resztą policjantom, którzy mnie zatrzymali. Całe zdarzenie miało miejsce ok. 4.00 nad ranem. Bardzo proszę o poradę, co mogę w tej sprawie zrobić, czy grozi mi utrata prawa jazdy? 

W opisanej sytuacji jedynym rozwiązaniem, stwarzającym możliwość orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów w krótszym, niż w 3 – letnim wymiarze, jest złożenie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania za alkohol wraz z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów lub orzeczeniem np.  zakazu prowadzenia pojazdów na okres 1 roku.

Powyższe rozstrzygnięcie ma dwie zalety:

 • po pierwsze nasz czytelnik pozostanie osobą niekaraną za przestępstwo, gdyż wyrok warunkowo umarzający postępowanie, nie jest wyrokiem skazującym,
 • po drugie gdyby Sąd orzekł zakaz prowadzenia samochodów na okres 1 roku, to wówczas nasz czytelnik nie będzie musiał zdawać ponownie egzaminu na prawo jazdy.

Więcej o tym, co grozi kierowcy za przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu, na ile Sąd zabiera prawo jazdy za kierowanie autem po alkoholu i o możliwości odstąpienia przez Sąd od zakazu prowadzenia pojazdów dowiesz się z artykułu „Zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy po alkoholu”

Korzyści z warunkowego umorzenie postępowania za alkohol

Należy w tym miejscu zauważyć, iż choć przepisy nowelizujące Kodeks karny wprowadziły istotne zmiany w zakresie przepisów mających zastosowanie w przypadku przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (m.in. zmieniając minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku skazania za przestępstwo z art. 178 a § 1 k.k. z 1 roku do 3 lat), to jednak w obowiązującym porządku prawnym w dalszym ciągu istnieje możliwość zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego. (Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu)

Ponadto – co jest szczególnie istotne w zakresie omawianej problematyki – w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego przeciwko sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych maksymalnie do 2 lat.

Z powyższego wynika, iż w praktyce, w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, mogą wystąpić trzy sytuacje:

 1. Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 2. Sąd może orzec roczny zakaz prowadzenia pojazdów;
 3. Sąd może orzec 2 – letni zakaz prowadzenia pojazdów.

Warto w tym miejscu podkreślić, iż nie ma możliwości orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w wymiarze np. 1 roku i 6 miesięcy, gdyż zgodnie z art. 43 § 1 k.k. tego rodzaju środek karny orzeka się wyłącznie w latach.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania za alkohol

Analizując problematykę warunkowego umorzenia postępowania oraz orzekanego w związku z tym zakazu prowadzenia pojazdów, w kontekście sytuacji przedstawionej przez czytelnika, stwierdzić należy, iż w tym konkretnym wypadku zasadnym byłoby złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania wraz z orzeczeniem rocznego zakazu prowadzenia pojazdów.

Moja praktyka zawodowa wskazuje bowiem, iż przy stężeniu alkoholu na poziomie 0,29 mg/l oraz przy uwzględnieniu innych okoliczności zdarzenia (m.in. pory o jakiej sprawca podróżował, przejechanego odcina drogi) takie rozstrzygnięcie w zakresie środka karnego jest najbardziej realne. Oczywiście w każdej sprawie zachodzą inne okoliczności i to do uznania Sądu pozostaje ustalenie czy w konkretnej sprawie zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia czy też takowe nie występują. Dlatego też każdą sprawę warto skonsultować z adwokatem, który oceni szansę kierowcy na warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Każdy przypadek jest inny, w każdym występują inne okoliczności łagodzące, które należy podnieść we wniosku. Warto jest popracować nad uzasadnieniem wniosku o warunkowe umorzenie, gdyż często to od dobrze uzasadnionego wniosku zależy czy Sąd uwzględni wniosek czy też nie.

Nie można przy tym zapominać, że aby Sąd mógł zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego muszą być spełnione pewne – wskazane wprost w ustawie karnej – przesłanki, a dokładnie w art. 66 § 1 k.k.

Sąd w sprawie o jazdę po alkoholu przy rozważaniu warunkowego umorzenia postępowania za jazdę po alkoholu bierze pod uwagę następujące okoliczności:

 • uprzednią niekaralność sprawcy za przestępstwo popełnione umyślnie (tzn. sprawca może być skazany za przestępstwo popełnione nieumyślnie, np. za spowodowanie wypadku w komunikacji z art. 177 k.k.);
 • nieznaczny stopień winy i społecznej szkodliwości popełnionego przez sprawcę przestępstwa (w przypadku przestępstwa z art. 178 a § 1 k.k. o stopniu społecznej szkodliwości czynu przesądzać będą głównie:

  wysokość stężenia alkoholu w wydychanym powietrzuim bliżej dolnej granicy stężenia od którego zaczyna się odpowiedzialność karna za przestępstwo tj. 0,26 mg/l tym stopień społecznej szkodliwości będzie mniejszy;

  miejsce popełnienia przestępstwa – czy była to autostrada, droga ekspresowa o dużym natężeniu ruchu, czy podrzędna droga lokalna o niewielkim natężeniu ruchu pojazdów i pieszych;

  pora popełnienia przestępstwaczy sprawca kierował samochodem w tzw. „godzinach szczytu” czy np. nad ranem np. o godz. 04.00 gdy natężenie ruchu pojazdów i pieszych jest znikome;

  okoliczności zatrzymania sprawcy do kontroli drogowej – czy powodem zatrzymania kierowcy było naruszenie przepisów ruchu drogowego, np. niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, czy była to wyłącznie rutynowa kontrola kierowców;

 • nie budzące wątpliwości okoliczności popełnienia przestępstwa (sprawca przyznaje się do czynu i nie kwestionuje faktu jego popełnienia);
 • właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego dotychczasowy sposób życia (np. prowadzenie ustabilizowanego stylu życia, posiadanie rodziny, pracy, dobra opinia w najbliższym środowisku)

Zauważyć należy, że kompleksowa ocena powołanych powyżej przesłanek musi uzasadniać przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego, sprawca przestępstwa będzie przestrzegać porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Warto w tym miejscu zauważyć, iż dodatkowym argumentem przemawiającym za zasadnością warunkowego umorzenia postępowania karnego wraz z orzeczeniem rocznego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, może być ogromną dolegliwość, jaka wynikałaby dla sprawcy w przypadku orzeczenia tego środka karnego w wyższym wymiarze- np. konieczność posiadania prawa jazdy w związku z wykonywaną pracą, czy z uwagi na udzielaną osobie bliskiej pomoc).

Na koniec należy wskazać, iż o warunkowe umorzenie postępowania karnego można wnosić w zasadzie na każdym etapie postępowania, jednakże niewątpliwie im szybciej przedstawisz Sądowi swoje stanowisko wraz z odpowiednią argumentacją, tym większe szanse na to, że Sąd przychyli się do Twojego wniosku.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, jazda po pijanemu, jazda po pijanemu warunkowe umorzenie i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

9 odpowiedzi na Wniosek o warunkowe umorzenie za alkohol

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Wojtek pisze:

  Panie Mecenasie,
  czy jeżeli Prokurator wniósł do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania z zakazem prowadzenia pojazdów na 1 rok, mogę złożyć do Sądu własny wniosek o umorzenie i odstąpienie od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów? Przekroczyłem minimalnie granicę, od której rozpoczyna się przestępstwo, chciałabym wnioskować do Sądu o pozostawienie mi prawa jazdy. Czy mam nadal taką możliwość? Z góry dziękuję za odpowiedź!

  • Witam Panie Wojtku, może Pan wysłać do Sądu własny wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, a w nim wnieść o odstąpienie przez Sąd od zakazu prowadzenia pojazdów. W takim razie Sąd rozpozna obydwa wnioski o warunkowe umorzenie postępowania – Prokuratora i Pana.

 3. Dawid pisze:

  Panie Mecenasie mój wniosek o umozenie postepowania karnego został pozytywnie rozpatrzony. Kara wynosi jeden rok zakazu prowadzenia pojazdów samochodowych chciałbym tylko zapytaj po uprawomocnieniu wyrok liczy się od zatrzymania czy od uprawomocnienia

  • Witam Panie Dawidzie, cieszę się, że udało się Panu przekonać Sąd do warunkowego umorzenia postępowania karnego z 1 rokiem zakazu prowadzenia pojazdów.

   Jeśli Pana prawo jazdy zostało zatrzymane przez Policję w czasie kontroli trzeźwości, to 1 rok zakazu prowadzenia pojazdów liczy się od daty zatrzymania dokumentu prawa jazdy, a więc od daty prowadzenia przez Pana samochodu w stanie nietrzeźwości.

   W wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne powinien się znaleźć zapis „na podstawie art.63 par. 4 k.k. zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów okres zatrzymania prawa jazdy od (tu data zatrzymania Pana do kontroli trzeźwości) do (tu data wyroku)”

 4. grzegorz pisze:

  czy przy blisko 2 promilach mam szanse na warunkowe umorzenie bez zakazu prowadzenia pojazdu. i co to jest zabezpieczenie samochodu na poczet ewentualnej kary.

  • Dzień dobry, przy wyniku 2 promile szanse na warunkowe umorzenie postępowania nie są wysokie. Oczywiście wszystko zależy od okoliczności sprawy czy np. Pan przeparkował tylko samochód, czy też pokonał samochodem np 5 km lub wyruszył Pan w dłuższą podróż.

   Celem zabezpieczenia jest późniejsze wykonania orzeczenia sądu w przedmiocie orzeczonej kary i środków karnych, które mają charakter majątkowy. Zabezpieczenie majątkowe następuje najczęściej poprzez ograniczenie możliwości dysponowania majątkiem, tak aby podejrzany/oskarżony nie mógł się go wyzbyć i uniemożliwić wykonanie orzeczenia.

   Pozdrawiam,
   Adwokat Agnieszka Rzeszut
   792 828 323

 5. Maciej pisze:

  Witam. Byłem w poniedziałek na kpp w celu zapoznania się z pismem od prokuratora w którym było mi przedstawione jaka karę proponuję mi prokurator. Dostałem jak to określono najniższy wyrok czyli, 1500 grzywny, 5000 nawiazki oraz 3 lata zakazu. Dodam że wcześniej na przesłuchaniu zgodziłem się na dobrowolne poddanie się karze. Nie podpisałem dokumentu chcąc rozprawy w sądzie celu złożenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. Teraz pytanie, kiedy mogę złożyć ten wniosek ? Czy juz w międzyczasie kiedy czekam na termin rozprawy czy dopiero na samej rozprawie? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

  • Witam, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego może Pan oczywiście złożyć na rozprawie, ale lepiej jest taki wniosek złożyć przed terminem rozprawy, aby sędzia mógł zapoznać się z nim przed terminem rozprawy, aby sąd mógł zapoznać się z Pana argumentacją opisaną w piśmie. Do wniosku warto jest również złożyć dokumenty, na potwierdzenie okoliczności, na które się pan powołuje np. kopia umowy o pracę itp.

   Więcej na temat warunkowego umorzenia znajdzie Pan w artykule https://poradnikadwokata.pl/warunkowe-umorzenie-postepowania-karnego-za-jazde-po-alkoholu/

   Pozdrawiam,
   Adwokat Agnieszka Rzeszut
   792 828 323

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *