Zalety blokady alkoholowej

3.5/5 - (4 votes)

Z tego artykułu Zalety blokady alkoholowej dowiesz się:

 • jakie są zalety blokady alkoholowej?
 • dlaczego warto ubiegać się o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?
 • jak wygląda procedura skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową?

Blokada alkoholowa jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla kierowców, którzy mają orzeczony prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za wykroczenie jazdy samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 par 1 kw lub za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a kk.

Kierowca, może wnosić o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów po upływie:

 • połowy orzeczonego zakazu
 • 10 lat – gdy Sąd orzekł wobec kierowcy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Jeżeli chcesz się dowiedzieć od kiedy liczony jest zakaz prowadzenia pojazdów zapraszamy do lektury artykułu: Do kiedy trwa zakaz prowadzenia pojazdów?

Główne zalety blokady alkoholowej to:

Po pierwsze, kierowca, który uzyskał zgodę Sądu, na kierowanie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową, może bez przeszkód poruszać się samochodem, bez narażania się na zarzut popełnienia przestępstwa złamana prawomocnego zakazu sądowego z art. 244 kk. Więcej na temat przestępstwa z art. 244 kk, znajdziesz w artykule Kara za złamanie zakazu sądowego.

Stanowczo odradzamy kierowanie samochodem pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów bez wcześniejszego ubiegania się o skrócenie zakazu przez zgodę Sądu na blokadę alkoholową, ponieważ jak wynika z naszej praktyki zawodowej Sądy podchodzą niezwykle surowo do kierowców, którzy nie respektują orzeczonego wobec nich zakazu sądowego. Ponadto kierowca, który będzie miał w swojej karcie karnej nowy wyrok za popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego, nie ma praktycznie szans na wyrażenie przez Sąd zgody na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową.

Po drugie, kierowca, który uzyska zezwolenie Sądu na zmianę formy wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów, będzie mógł podjąć pracę, do której wykonywania wymagane jest posiadanie prawa jazdy. Ponadto, co zapewne będzie ważne dla wielu kierowców, blokada alkoholowa – jest niewielkim urządzeniem, który jest niewidoczny z zewnątrz pojazdu, tylko i wyłącznie pasażer kierowcy, zobaczy, że kierowca, aby uruchomić pojazd, musi skorzystać z tego urządzenia.

Po trzecie, możliwość wcześniejszego zdania egzaminu na prawo jazdy. W przypadku skrócenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową, kierowca przed montażem blokady alkoholowej w samochodzie musi zdać egzamin na prawo jazdy teoretyczny oraz praktyczny (jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów przekroczył 1 rok). Zaletą wcześniejszego zdania egzaminu na prawo jazdy jest to, że po upływie okresu trwania zakazu, kierowca nie będzie musiał ponownie podchodzić do egzaminu na prawo jazdy. Otrzyma z wydziału komunikacji nowy dokument praw jazdy, w którym nie będzie już wpisany kod 69, który informował, że kierowca może poruszać się tylko samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową.

Postępowanie sądowe w sprawie o blokadę alkoholową

Przedstawiliśmy główne zalety blokady alkoholowej, teraz skupimy się na postępowaniu sądowym w sprawie o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową.

Po pierwsze, szybkość postępowania sądowego. Sądy zazwyczaj rozpoznają wniosek o blokadę alkoholową w przeciągu 2-3 miesięcy, od wpłynięcia do Sądu, wniosku skazanego.

Po drugie, wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jest zwolniony od opłat sądowych, ale w naszej praktyce zawodowej zdarzyła się sytuacja, iż Sąd wezwał skazanego do uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 45 zł – analogicznie jak w przypadku warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary – są to jednak sporadyczne sytuacje.

Po trzecie, duża dostępność na rynku firm zajmujących się sprzedażą oraz montażem blokad alkoholowych. Ponadto, firmy te poza sprzedażą urządzeń, oferują również możliwość wynajęcia blokady alkoholowej. Miesięczny koszt wynajmu blokady alkoholowej wynosi od ok. 100 zł do ok. 150 zł – w zależności od okresu, na jaki wynajmowane jest urządzenie.

Reasumując blokada alkoholowa jest bardzo korzystną instytucją dla kierowców, wobec których Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, ponieważ umożliwia im po upływie połowy orzeczonego zakazu, prowadzenie pojazdu mechanicznego pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu.

Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

W tym miejscu każdy kierowca zapyta: od czego zacząć, aby uzyskać blokadę alkoholową? Otóż odpowiedź jest jedna, należy zacząć od sporządzenia dobrze uzasadnionego wniosku o blokadę alkoholową i złożenia go do Sądu. Sądem właściwym jest Sąd, który wydał wobec kierowcy wyrok za jazdę po alkoholu w I instancji. Miejsce zamieszkania kierowcy nie będzie miało w tym przypadku znaczenia, dla ustalenia właściwości Sądu.

Argument, że wniosek o skrócenie zakazu powinien być bardzo dobrze uzasadniony wynika z tego, że:

 • decyzja Sądu, w przedmiocie blokady alkoholowej jest fakultatywna, to znaczy, że Sąd może ale nie musi wyrażać zgody na blokadę alkoholową.
 • jak wynika z naszej praktyki zawodowej bardzo często Sądy podejmują decyzję w przedmiocie blokady alkoholowej na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron. A zatem w takim przypadku Sąd podejmując decyzję w przedmiocie zmiany sposobu wykonywania środka karnego podejmuje na podstawie akt sprawy – a więc na podstawie wniosku kierowcy skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową oraz na podstawie dokumentów dołączonych przez kierowcę, do złożonego przez niego wniosku.

Jak widać, to obowiązkiem kierowcy jest przekonanie Sądu, że prowadzenie przez niego pojazdu mechanicznego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, a czyn który popełnił był jednorazowym błędem, który przyszłości się nie powtórzy. To właśnie uzasadnienie wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową powinno zawierać opisanie właściwości i warunków osobistych kierowcy, jego aktualnej sytuacji, przebiegu okresu próby, jak również uzasadnienie dlaczego kierowca, zwrócił się do Sądu z takim wnioskiem.  

Oczywiście kierowca może samodzielnie sporządzić wniosek o blokadę alkoholową. Przepisy prawa nie wymagają, aby taki wniosek był sporządzony i podpisany przez adwokata. Niemniej jednak nasza praktyka zawodowa pokazuje, że każdą sprawę warto skonsultować z adwokatem, który specjalizuje się w sprawach o odzyskanie zatrzymanego prawa jazdy, ponieważ z uwagi na posiadane doświadczenie będzie mógł pomóc kierowcy w zgromadzeniu argumentacji, przemawiającej za udzieleniem przez Sąd zgody na blokadę alkoholową.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach karnych o wcześniejsze odzyskanie przez kierowcę prawa jazdy. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy wnioski o skrócenie zakazu, jak również reprezentujemy kierowców w toczącym się postępowaniu wykonawczym o udzielenie zgody na blokadę alkoholową.

Procedura skrócenia zakazu przez blokadę alkoholową

Opisaliśmy już od czego kierowca powinien zacząć, jeżeli chce ubiegać się o blokadę alkoholową, teraz skupimy się na opisaniu krok po kroku jak wygląda procedura sądowa oraz administracyjna, po złożeniu przez kierowcę wniosku o blokadę alkoholową do Sądu.

Po wypłynięciu wniosku do Sądu i zarejestrowaniu sprawy, Sąd wyznacza termin posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku skazanego. Przed wyznaczeniem terminu posiedzenia Sąd zwraca się do Krajowego Rejestru Karnego po aktualną kartę karną skazanego oraz zleca kuratorowi przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Powyższe dowody mają na celu zebranie dodatkowych informacji o osobie skazanego.

Sąd podejmuje decyzję w przedmiocie blokady alkoholowej na posiedzeniu:

 • niejawnym (o terminie posiedzenia Sąd zawiadamia skazanego)

lub

 • jawnym (o terminie posiedzenia Sąd zawiadamia skazanego).

Następnie jeżeli Sąd uwzględni wniosek o blokadę alkoholową, a Prokurator nie złoży zażalenia na powyższe postanowienie, wówczas Sąd przesyła odpis prawomocnego postanowienia do wydziału komunikacji. Jeżeli jednak Sąd nie uwzględni wniosku skazanego, wówczas na takie postanowienie przysługuje zażalenie. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od:

 • ogłoszenia postanowienia (jeżeli skazany był obecny na ogłoszeniu)

lub

 • doręczenia odpisu orzeczenia (jeżeli skazany nie był obecny na ogłoszeniu).

Procedura odzyskania prawa jazdy przed wydziałem komunikacji – zalety blokady alkoholowej

Kierowca, który uzyskał zgodę na blokadę alkoholową, powinien zgłosić się do wydziału komunikacji, w którym jest jego prawo jazdy po odbiór:

 • dokumentu prawa jazdy, w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie przekroczył 1 roku

lub

 • skierowanie na kontrolny egzamin na prawo jazdy w przypadku orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż 1 rok. W sytuacji kiedy Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż 1 rok, kierowca po odebraniu z wydziału komunikacji skierowania na kontrolny egzamin na prawo jazdy, powinien zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w celu zapisania się na kontrolny egzamin na prawo, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Jeżeli kierowca zda egzamin na prawo jazdy, wówczas wydział komunikacji wydaje mu nowy dokument prawa jazdy, na którym w rubryce nr 12 znajduje się adnotacja, że kierowca może poruszać się wyłączenie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową (tj. kod 69).

Następnie kierowca musi zamontować w swoim samochodzie blokadę alkoholową. Na rynku funkcjonuje wiele firm, które zajmują się sprzedażą, wynajmowaniem blokad alkoholowych oraz kalibrowaniem blokad alkoholowych (blokadę alkoholową należy kalibrować co 12 miesięcy). Kolejnym krokiem jest sprawdzenie prawidłowości działania blokady alkoholowej na stacji diagnostycznej, która wydaje dokument potwierdzający badanie (dokument ten kierowca powinien wozić ze sobą na wypadek kontroli drogowej).

Reasumując, jak widać zalety blokady alkoholowej są oczywiste i warto ubiegać się o skrócenie zakazu, ponieważ jak to zostało wskazane kierowca po spełnieniu w/w przesłanek będzie mógł poruszać się samochodem bez narażania się na popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, jazda po pijanemu, skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, zakaz prowadzenia pojazdów i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *