Okres zatrzymania prawa jazdy za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a k.k. w świetle najnowszej nowelizacji Kodeksu karnego

5/5 - (1 vote)

Najnowsza nowelizacja Kodeksu karnego, wchodząca w życie z dniem 18 maja 2015r., wprowadziła zmiany zaostrzające przepisy dotyczące m.in. przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z art. 178a k.k. 

Przed nowelizacją minimalny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego wynosił 1 rok. Natomiast w świetle nowelizacji wchodzącej w życie z dniem 18 maja 2015r. minimalny okres zakazu wynosi 3 lata.

Powyższa zmiana wynika wprost z art. 42 § 2 k.k., który otrzymał brzmienie: „Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w ·§ 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art 174 lub art. 177.”

Ponadto w przypadku popełnienia przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. czyli popełnienie w okresie próby ponownie przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości Sąd obligatoryjnie będzie orzekał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Innymi słowy, jeżeli Sąd uzna, że w rozpoznawanej sprawie wystąpiły szczególne okoliczności, nie musi orzekać zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, jednakże wówczas orzeczony zakaz nie może być krótszy niż 3 lata.

Jeżeli jednak sprawca przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. popełni po raz drugi to przestępstwo, to wówczas Sąd obligatoryjnie orzeknie zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio i nawet wystąpienie w sprawie szczególnych okoliczności nie będzie miało wpływu na decyzję Sądu, który obligatoryjnie będzie musiał orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.

Niemniej jednak ustawodawca wprowadził możliwość złożenia do Sądu wniosku o dalszym wykonywaniu orzeczonego zakazu w postaci orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych w blokadę alkoholową. Możliwość taką przewiduje dodany do Kodeksu karnego wykonawczego art. 182a, który stanowi, że „jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.”

Więcej na temat dalszego sposobu wykonywania orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych znajdziesz w artykule: Czy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r.?

W tym miejscu należy opisać jak będzie wyglądać sytuacja osób zatrzymanych za przestępstwo z art. 178a k.k. przed nowelizacją wchodzącą w życie z dniem 18 maja 2015r.

Otóż do osób, które popełniły przestępstwo z art. 178a k.k. przed dniem 18 maja 2015r., tj. przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące uprzednio. Zasada ta wynika wprost z art. 4 § 1 k.k., który stanowi, iż „Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy”.

W związku z powyższym wobec tych sprawców minimalny okres zakazu w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego wynosi 1 rok.

Należy podkreślić, iż pomimo zaostrzenia przepisów dotyczących minimalnego okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych tj. od 3 lat, za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., ustawodawca nadal przewiduje możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego.

W tym miejscu należy wskazać, że w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd na możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, bądź może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku lub okres 2 lat. Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziesz w artykule: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. w świetle nowelizacji wchodzącej w życie z dniem 18 maja 2015r.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Okres zatrzymania prawa jazdy za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a k.k. w świetle najnowszej nowelizacji Kodeksu karnego

 1. Rafał pisze:

  Witam
  Mam takie pytanie dnia 21 lutego 2015 prowadziłem w stanie nietrzeźwości 09 kwietnia 2015 odbyła się sprawa i sąd wymierzył kare 7 miesięcy na dwa lata w zawieszeniu 1000zł grzywny i dwa lata zakazu prowadzenia pojazdów. Odpis wyroku otrzymałem dnia 16 czerwca 2015 i jednocześnie w ten sam dzień zawiadomienie ze starostwa o cofnięciu uprawnień i wszczęciu postępowania w sprawie skierowania na badania lekarskie . Moje pytanie brzmi kiedy dostane to skierowanie na badanie i kiedy będę musiał je zrobić a druga pytanie brzmi odnośnie uprawomocnienia się wyroku kiedy to nastąpiło i czy będę mógł starać się o skrócenie zakazu do roku czy dopiero po 18 miesiącach .

  • Witam, zgodnie z art.6 ustawy nowelizującej Kodeks Karny, która weszła w życie z dniem 18 maja 2015r. będzie Pan mógł uzyskać zezwolenie Sadu na blokadę alkoholowa w samochodzie dopiero po 18 miesiącach wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów. Proszę jednocześnie pamiętać, że zakaz prowadzenia pojazdów jest liczony od odebrania Panu prawa jazdy przez Policję – Sąd powinien w wyroku zaliczyć Panu ten okres.

 2. grzes pisze:

  witam serdecznie
  czy osiwadczenie o skrocenie kary mozna napisac samemu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *